BibTex RIS Kaynak Göster

Fishery cooperatives in Turkey and their importance for fishermen.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 221 - 227, 01.03.2006

Öz

Kaynakça

 • Anonim. 2002. Cooperative law and related regulations (in Turkish). Kanun metinleri dizisi: 42. Seçkin yayincilik, Ankara, 296 p.
 • Aras, A., A. Çıkın. 1975. Cooperative sector and its role and importance in national economics (in Turkish). 18 p.
 • Arısoy, S. 1962. Credit and finance practicing to fishery cooperatives in Turkey, (in Turkish). T.C. Ziraat Bankası Teftiş Hey. Bül. 58/66, Ankara.
 • Arısoy, S. 1974a. What should be the strategy of Turkish fishery cooperative’s movement? (I), (in Turkish). Balık ve Balıkçılık. 22: (3) 19-22.
 • Arısoy, S. 1974b. What should be the strategy of Turkish fishery cooperative’s movement? (II), (in Turkish). Balık ve Balıkçılık. 22: (3) 23-25.
 • Barton, D.G. 1989."What is a cooperative", Cooperatives in Agriculture, edited by Cobia, D., Prentice-hall, Inc., USA.
 • Berkes, F. 1992. Success and failure in marine coastal fisheries of Turkey. In: Making the Commons Work (D.W. Bromley, ed.) Institute for Contemporary Studies Press, San Francisco pp. 161-182.
 • COGECA. (2005, July 28). Avrupa Birliği Tarımsal Kooperatifler Genel Konfederasyonu <http://www.cogeca.be/en/cogeca_objectifs.asp> (2005, July 28).
 • Çıkın, A., A.G. Elbek. 1991. Fishery Co-operatives in Turkey and EU (in Turkish). Eğitiminin 10. yılında Su Ürünleri Sempozyumu. 12-14 Kasım, İzmir, 751 p.
 • Çıkın, A., N. Kızıldağ. 1997. Agricultural cooperative movement in Turkey and European Union, (in Turkish). Bülten. Kooperatifçilik Özel Sayısı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi.
 • FAO. 1999. Indicators for sustainable development of marine capture fisheries. FAO Fisheries Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No: 8.
 • Franquesa, R. 2004. Fishermen guilds in Spain (Cofradias): economic role and structural changes. IIFET 2004 Japan Proceedings.
 • Hazar, N. 1990. History of Cooperation (in Turkish). Publications of Turkish Cooperatives Foundation, Ankara.
 • ICA. 2005. International Co-operative Alliance. International Co-operative Information Centre <http://www.wisc.edu/uwcc/icic/> (2005, June 7).
 • ILO. 2005. Uluslararası Çalışma Örgütü <http://www.ilo.org/> (2005, August 17).
 • İnan, İ. 1994. Agricultural Economics. Third edition, Hasad. 259 p.
 • Kocabaş, Ö.Y. 2002. Evolution of cooperative idea and agricultural cooperatives in Turkey, (in Turkish). Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Doktora tezi, İzmir, 292 p.
 • Kocabaş, Ö.Y. 2003. The developments in the idea of cooperatives in Turkey, (in Turkish). Turkish Journal of Agricultural Economics. 8: 15-24.
 • Koçel, T. 1971. Fisheries and cooperations, (in Turkish). Balık ve Balıkçılık. 19 (3):23-27.
 • Knudsen, S. 1998. What role can fishermen’s co-operatives play in the Turkish fishery sector? (in Turkish). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 15 (3-4): 315-329.
 • Knudsen, S. 2001. Entangled knowledges of the Black Sea. Confrontation and Convergence between Turkish fishermen and marine scientists. Ph. D. thesis. Department of Social Anthropology, University of Bergen, Norway, 406 p.
 • MAFF. 2003. The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan. Fisheries Working Dynamic Statistics Annual Report.
 • Mishra, B.K. 1997. Fisheries Co-operatives in India. Co-op Dialogue, 7 (2) 28 p.
 • Mülayim, Z.G. 1990. The fundamental problems of Turkish cooperatives and proposals for their solution. Economy and Society. Friedrich Ebert Vakfı, Istanbul, 49 p.
 • Mülayim, Z.G. 2000. Turkish cooperative movement towards 21. century: why classical problems were not able to remove? How could be removed?, (in Turkish). ESKOMB, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği yayın organı. Ocak/Şubat 2000. 224: 21-28.
 • Pollnac, R.B. 1988. Evaluating the potential of Fishermen’s Organizations in developing countries. International Center for Marine Research and Development, University of Rhode Island, Kingston, RI, 79 p.
 • TKB. 1997. Existing structure, problems and solutions of Ministry of Agriculture from the agricultural cooperatives point of view (in Turkish). Bülten. Kooperatifçilik Özel Sayısı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi.
 • TKB. 2000. Development strategies of Turkish fisheries sector, (in Turkish). Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara, 54 p.
 • TKB. 2005. General Directorates of Organisation and Support. <http://www.tedgem.gov.tr/> (2005, August 19).
 • Ünal, V. 2004. Regarding fishery cooperatives, (in Turkish). Balıkçılık Mesleki Eğitim Programı Ders Notları. 12 Mayıs 2004, Mordoğan Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi, İzmir.
 • Ünal, V. 2004. Viability of trawl fishing fleet in Foça (the Aegean Sea), Turkey and some advices to central management authority. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 4: 91-95.
 • Yercan, M. 1997. Management problems in cooperative enterprises, (in Turkish). Bülten. Kooperatifçilik Özel Sayısı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi.
 • Yercan, M. 2003. Agriculture cooperatives (in Turkish). Ege Üniversitesi, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi. Çiftçi Broşürü No: 34, Bornova.

Türkiye'de Su Ürünleri Kooperatifleri ve Balıkçılar İçin Önemi.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 221 - 227, 01.03.2006

Öz

Su ürünleri kooperatifleri hemen hemen dünyanın her ülkesinde mevcuttur. Bu kooperatifler deniz ve içsu balıkçılığında olduğu gibi su ürünleri yetiştiriciliğinde de aktiftir ve gerek küçük ölçekli balıkçılığın gerekse büyük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilirliğinde önemli etkileri vardır. Günümüzde bir çok balıkçılık ekonomisti, balıkçılığın içinde bulunduğu durumda en umut verici çözümün, balıkçılıkta özel mülkiyet hakkı temelli sistemleri yaratan yönetim rejimlerinin benimsenmesi olduğu konusunda hemfikirdir. Balıkçı kooperatifleri mülkiyet hakkı sisteminin yerini alabilir ya da bu sistemi temsil edebilir. Bu nedenle kooperatifçilik, balıkçılık yönetimi amaçlarına ulaşmak için en etkili araçlardan biridir. Türkiye’de, ilk kooperatifçilik hareketi, Osmanlı İmparatorluğu zamanında, 1863 yılında Mithat Paşa tarafından ve zirai kredi alanında başlatılmıştır. Su ürünleri ile ilgili ilk kooperatifçilik hareketi ise, 1942 yılında, Halk Bankasının öncülük etmesiyle başlamıştır. Türkiye’de tarımsal kooperatiflerle ilgili önemli ölçüde gelişme gerçekleştirildiği halde, su ürünleri kooperatifleri konusunda çok az gelişme kat edilmiştir. Bu konuda, akademik ve teknik literatür de çok sınırlı kalmış ve ilgililere sınırlı bilgi sağlamaktan öte geçememiştir. Bu çalışma, su ürünleri kooperatiflerinin mevcut durumu, amaç, işleyiş ve avantajlarının yanı sıra, kooperatifçilik hakkında temel bilgileri ve kooperatifçiliğin tarihsel gelişimini ele almaktadır. Kooperatiflerin, balıkçılar ve balıkçılık yönetimi için önemini ortaya koymak, çalışmanın bir diğer hedefini oluşturmaktadır

Kaynakça

 • Anonim. 2002. Cooperative law and related regulations (in Turkish). Kanun metinleri dizisi: 42. Seçkin yayincilik, Ankara, 296 p.
 • Aras, A., A. Çıkın. 1975. Cooperative sector and its role and importance in national economics (in Turkish). 18 p.
 • Arısoy, S. 1962. Credit and finance practicing to fishery cooperatives in Turkey, (in Turkish). T.C. Ziraat Bankası Teftiş Hey. Bül. 58/66, Ankara.
 • Arısoy, S. 1974a. What should be the strategy of Turkish fishery cooperative’s movement? (I), (in Turkish). Balık ve Balıkçılık. 22: (3) 19-22.
 • Arısoy, S. 1974b. What should be the strategy of Turkish fishery cooperative’s movement? (II), (in Turkish). Balık ve Balıkçılık. 22: (3) 23-25.
 • Barton, D.G. 1989."What is a cooperative", Cooperatives in Agriculture, edited by Cobia, D., Prentice-hall, Inc., USA.
 • Berkes, F. 1992. Success and failure in marine coastal fisheries of Turkey. In: Making the Commons Work (D.W. Bromley, ed.) Institute for Contemporary Studies Press, San Francisco pp. 161-182.
 • COGECA. (2005, July 28). Avrupa Birliği Tarımsal Kooperatifler Genel Konfederasyonu <http://www.cogeca.be/en/cogeca_objectifs.asp> (2005, July 28).
 • Çıkın, A., A.G. Elbek. 1991. Fishery Co-operatives in Turkey and EU (in Turkish). Eğitiminin 10. yılında Su Ürünleri Sempozyumu. 12-14 Kasım, İzmir, 751 p.
 • Çıkın, A., N. Kızıldağ. 1997. Agricultural cooperative movement in Turkey and European Union, (in Turkish). Bülten. Kooperatifçilik Özel Sayısı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi.
 • FAO. 1999. Indicators for sustainable development of marine capture fisheries. FAO Fisheries Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No: 8.
 • Franquesa, R. 2004. Fishermen guilds in Spain (Cofradias): economic role and structural changes. IIFET 2004 Japan Proceedings.
 • Hazar, N. 1990. History of Cooperation (in Turkish). Publications of Turkish Cooperatives Foundation, Ankara.
 • ICA. 2005. International Co-operative Alliance. International Co-operative Information Centre <http://www.wisc.edu/uwcc/icic/> (2005, June 7).
 • ILO. 2005. Uluslararası Çalışma Örgütü <http://www.ilo.org/> (2005, August 17).
 • İnan, İ. 1994. Agricultural Economics. Third edition, Hasad. 259 p.
 • Kocabaş, Ö.Y. 2002. Evolution of cooperative idea and agricultural cooperatives in Turkey, (in Turkish). Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Doktora tezi, İzmir, 292 p.
 • Kocabaş, Ö.Y. 2003. The developments in the idea of cooperatives in Turkey, (in Turkish). Turkish Journal of Agricultural Economics. 8: 15-24.
 • Koçel, T. 1971. Fisheries and cooperations, (in Turkish). Balık ve Balıkçılık. 19 (3):23-27.
 • Knudsen, S. 1998. What role can fishermen’s co-operatives play in the Turkish fishery sector? (in Turkish). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 15 (3-4): 315-329.
 • Knudsen, S. 2001. Entangled knowledges of the Black Sea. Confrontation and Convergence between Turkish fishermen and marine scientists. Ph. D. thesis. Department of Social Anthropology, University of Bergen, Norway, 406 p.
 • MAFF. 2003. The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan. Fisheries Working Dynamic Statistics Annual Report.
 • Mishra, B.K. 1997. Fisheries Co-operatives in India. Co-op Dialogue, 7 (2) 28 p.
 • Mülayim, Z.G. 1990. The fundamental problems of Turkish cooperatives and proposals for their solution. Economy and Society. Friedrich Ebert Vakfı, Istanbul, 49 p.
 • Mülayim, Z.G. 2000. Turkish cooperative movement towards 21. century: why classical problems were not able to remove? How could be removed?, (in Turkish). ESKOMB, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği yayın organı. Ocak/Şubat 2000. 224: 21-28.
 • Pollnac, R.B. 1988. Evaluating the potential of Fishermen’s Organizations in developing countries. International Center for Marine Research and Development, University of Rhode Island, Kingston, RI, 79 p.
 • TKB. 1997. Existing structure, problems and solutions of Ministry of Agriculture from the agricultural cooperatives point of view (in Turkish). Bülten. Kooperatifçilik Özel Sayısı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi.
 • TKB. 2000. Development strategies of Turkish fisheries sector, (in Turkish). Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, Ankara, 54 p.
 • TKB. 2005. General Directorates of Organisation and Support. <http://www.tedgem.gov.tr/> (2005, August 19).
 • Ünal, V. 2004. Regarding fishery cooperatives, (in Turkish). Balıkçılık Mesleki Eğitim Programı Ders Notları. 12 Mayıs 2004, Mordoğan Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi, İzmir.
 • Ünal, V. 2004. Viability of trawl fishing fleet in Foça (the Aegean Sea), Turkey and some advices to central management authority. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 4: 91-95.
 • Yercan, M. 1997. Management problems in cooperative enterprises, (in Turkish). Bülten. Kooperatifçilik Özel Sayısı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi.
 • Yercan, M. 2003. Agriculture cooperatives (in Turkish). Ege Üniversitesi, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi. Çiftçi Broşürü No: 34, Bornova.
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Vahdet Ünal

Murat Yercan

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2006
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 23 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Ünal, V. ., & Yercan, M. . (2006). Türkiye’de Su Ürünleri Kooperatifleri ve Balıkçılar İçin Önemi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 221-227.