BibTex RIS Kaynak Göster

Some morfometric characteristics of crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Lake Terkos.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 163 - 167, 01.03.2006

Öz

Kaynakça

 • Adegboye, D.(1981): The "Crayfish Condition Factor" a tool in crayfish research, International Symposium on Freshwater Crayfish ( 5th: 1981: Davis, Claif.) The Avi Publishing Company, Inc. Westport, Connecticut..
 • Balık, İ., H., Çubuk, H., R., Özkök R., Uysal, (2005) Some Biological Characteristics of Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Lake Eğirdir, Turk J Zool 29 , 295-300.
 • Balık, S. (1997):Crayfish Culture, Ege Üni., Faculty of Fisheries, Basic Science High Licenses Text (Not press), (in Turkish), İzmir.
 • Baran, İ., and E., Soylu, (1989). Crayfish Plague in Turkey, Short Communication, Journal of Fish Diseases, 12, 193-197.
 • Bolat,,Y., and , Y.,M., Aksoylar, (1997): General view of Eğirdir Lake Crayfish (Astacus leptodactylus salinus Nordman 1842), IX. National Fisheries Symposium, (in Turkish), Eğirdir/Isparta, pp. 257-269.
 • Bott R., (1950): Die Flusskrebse Europas. Abh. Senckenberg. Naturf. Ges., 483, 1- 36.
 • Çevik, C., (1993): Some bio-ecology, morfometrik of Seyhan Dam Lake Crayfish (Astacus leptodactylus) 'nun and it’s diseases, (in Turkish), Institute of natural and applied sciences MS. Thesis, Çukurova Uni. , 40s, Adana.
 • Çevik, C., and N., Tekelioğlu, (1999) ): Investigation of some ecology and morfometrics properties of Crayfish (Astacus leptodactylus Esch.,1823) in Seyhan Dam Lake and its disease condition., IX National Fisheries Symposium, Eğirdir/Isparta, pp. 270-279.
 • Duman, E., M., Pala, A., Gürel, (1999) : Some counted and measured properties of Crayfish (Astacus leptodactylus salinus NORDMANN, 1842) at Ağın region of the Keban Dam Lake, (in Turkish), F.Ü. Science J. 11(1) 137-143.
 • Erdem, U., and Ü., Erdem, (1994): Investigation of some ecology and morfometrics properties of Ayrancı Dam Lake (Karaman) Crayfish (Astacus leptodacytlus Esch. 1823), (in Turkish), XII. National Biology Congree, Hydrobiology Division , pp 358-360, Edirne.
 • Erdemli, A,. Ü., (1985): Investigation of some Morfometrics Characteristics of Crayfish Population (Astacus leptodactylus salinus NORDMANN, 1842) at Hotamış Lake and Mamasın Dam Lake TUBİTAK, Mathematics, Physics and Biology Research Grub ,Project No: TBAG 594, 73pp.
 • Erdemli, A., Ü., (1983): Comparative investigation of Beyşehir, Eğridir, Akşehir ve Eber lake and Apa Dam Lake Crayfish (Astacus leptodactylus ESCH.,1823) Population, Doğa, (in Turkish), Turkish journal of Veterinary & Animal Sciences: Vol: 7, 313-318,
 • Erdemli, A., Ü., (1987): Comparative investigation of Hotamış Lake and Mamasın Dam Lake Crayfish, (in Turkish), Tr j. Zoo. 11, 1, 17-23.
 • Erençin, Z. and G., Köksal, (1977): On the crayfish, Astacus leptodactylus, in Anatolia, Freshwater Crayfish 3: 187-192.
 • Ertan, A., K., Aygün, M., Kasparek, (1989): Important Bird Field of Turkey, (in Turkish), Nature Life Protection Association Press.
 • Gayanilo, F., C., D., Pauly, (1997): FISAT, FAO-ICLARM Stock assessment Tools Refence manual, Computerized information series fisheries, Food and Agriculture Organization of The United Nations Rome.
 • Geldiay, R. and A., Kocataş, (1970): Türkiye Astacus (Decapoda) populasyonlarının dağılışı ve taksonomik tespiti, Ege Üni. Science Faculty, Science Report Series No:94- 197, 7p.
 • Güner, U., (2000): Some Morfometrics Characteristics of Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Işıklı Lake (Denizli) , (in Turkish), Ege Uni. Science Ens. Ms. Thesis, İzmir .
 • Güner, U., and S., Balık, (2002): Relationship between length-weight and egg productivity of crayfishes (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Lake Işıklı (Çivril-Denizli), (in Turkish), E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences Volume 19, Issue (1-2): 109 – 113.
 • Harlıoğlu, M,.M., (2003). The relationship between egg size and female size in freswater crayfish, Astcaus leptodactylus, Aquaculture International 8: 95-98, 2000.
 • Harlıoğlu, M., M., (1999): The Relationships between Length-Weight, and Meat Yield of Freshwater Crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz, in the Ağın Region of Keban Dam Lake, , Tr. J. Zoology 23 (1999) 3, 949-957.
 • Harlıoğlu, M.,M., (2000): The relationship between egg size and female size in freshwater crayfish, Astcaus leptodactylus, Aquaculture International 8: 95-98,
 • Harlioğlu, M.,M., (2004):. The present situation of freshwater crayfish, Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) in Turkey ,Aquaculture 230 (2004) 181– 187.
 • Westman, K., E., (2003): Lappakoski et al (eds.) Invasive Aquatic Species of Eurupe , Kluwer Academic Publishers.Dordrecht 76-95.
 • Yıldırım, Z., M., H., Gülyavuz, M., Ünlüsayın, (1997): Investigation of Eğirdir Lake Crayfish (Astacus leptodacytlus salinus Nordman, 1842) meat productivity, Tr J.. of Zoology 21 (1997) 101-105.
 • Yüce, R., N., Kocakaplan, (1999): Terkos (Durusu) Lake, Fishes and Fisheries, (in Turkish), Marmara Uni. Research Found, 28 s.

Terkos Gölü Kerevitleri (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nin Bazı Morfolojik Özellikleri.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 163 - 167, 01.03.2006

Öz

Bu çalışmada Terkos Gölü’nde yaşayan kerevitleri (Astacus leptodactylus ESCH 1823) ‘nin bazı morfometrik karakterleri ile boy-ağırlık ilişkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma Ağustos 2000- Temmuz 2001 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda eşey grupları arasındaki farklılıklar da araştırılmıştır. Populasyonun; ortalama total boyu 121.33 mm, ortalama total ağırlığı 52.25 g, ortalama sefalothoraks boyu 59.61 mm, ortalama abdomen boyu 62.43 mm, ortalama sefalothoraks eni 31.51 mm, ortalama abdomen eni 28.7 mm, ortalama kelipet boyu 52.85 mm ve ortalama kelipet eni 16.53 mm olarak bulunmuştur. Boy ağırlık ilişkisi denklemi dişiler için y=2.893x–4.321 erkekler için y=2.893x–3.442 olarak saptanmıştır

Kaynakça

 • Adegboye, D.(1981): The "Crayfish Condition Factor" a tool in crayfish research, International Symposium on Freshwater Crayfish ( 5th: 1981: Davis, Claif.) The Avi Publishing Company, Inc. Westport, Connecticut..
 • Balık, İ., H., Çubuk, H., R., Özkök R., Uysal, (2005) Some Biological Characteristics of Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Lake Eğirdir, Turk J Zool 29 , 295-300.
 • Balık, S. (1997):Crayfish Culture, Ege Üni., Faculty of Fisheries, Basic Science High Licenses Text (Not press), (in Turkish), İzmir.
 • Baran, İ., and E., Soylu, (1989). Crayfish Plague in Turkey, Short Communication, Journal of Fish Diseases, 12, 193-197.
 • Bolat,,Y., and , Y.,M., Aksoylar, (1997): General view of Eğirdir Lake Crayfish (Astacus leptodactylus salinus Nordman 1842), IX. National Fisheries Symposium, (in Turkish), Eğirdir/Isparta, pp. 257-269.
 • Bott R., (1950): Die Flusskrebse Europas. Abh. Senckenberg. Naturf. Ges., 483, 1- 36.
 • Çevik, C., (1993): Some bio-ecology, morfometrik of Seyhan Dam Lake Crayfish (Astacus leptodactylus) 'nun and it’s diseases, (in Turkish), Institute of natural and applied sciences MS. Thesis, Çukurova Uni. , 40s, Adana.
 • Çevik, C., and N., Tekelioğlu, (1999) ): Investigation of some ecology and morfometrics properties of Crayfish (Astacus leptodactylus Esch.,1823) in Seyhan Dam Lake and its disease condition., IX National Fisheries Symposium, Eğirdir/Isparta, pp. 270-279.
 • Duman, E., M., Pala, A., Gürel, (1999) : Some counted and measured properties of Crayfish (Astacus leptodactylus salinus NORDMANN, 1842) at Ağın region of the Keban Dam Lake, (in Turkish), F.Ü. Science J. 11(1) 137-143.
 • Erdem, U., and Ü., Erdem, (1994): Investigation of some ecology and morfometrics properties of Ayrancı Dam Lake (Karaman) Crayfish (Astacus leptodacytlus Esch. 1823), (in Turkish), XII. National Biology Congree, Hydrobiology Division , pp 358-360, Edirne.
 • Erdemli, A,. Ü., (1985): Investigation of some Morfometrics Characteristics of Crayfish Population (Astacus leptodactylus salinus NORDMANN, 1842) at Hotamış Lake and Mamasın Dam Lake TUBİTAK, Mathematics, Physics and Biology Research Grub ,Project No: TBAG 594, 73pp.
 • Erdemli, A., Ü., (1983): Comparative investigation of Beyşehir, Eğridir, Akşehir ve Eber lake and Apa Dam Lake Crayfish (Astacus leptodactylus ESCH.,1823) Population, Doğa, (in Turkish), Turkish journal of Veterinary & Animal Sciences: Vol: 7, 313-318,
 • Erdemli, A., Ü., (1987): Comparative investigation of Hotamış Lake and Mamasın Dam Lake Crayfish, (in Turkish), Tr j. Zoo. 11, 1, 17-23.
 • Erençin, Z. and G., Köksal, (1977): On the crayfish, Astacus leptodactylus, in Anatolia, Freshwater Crayfish 3: 187-192.
 • Ertan, A., K., Aygün, M., Kasparek, (1989): Important Bird Field of Turkey, (in Turkish), Nature Life Protection Association Press.
 • Gayanilo, F., C., D., Pauly, (1997): FISAT, FAO-ICLARM Stock assessment Tools Refence manual, Computerized information series fisheries, Food and Agriculture Organization of The United Nations Rome.
 • Geldiay, R. and A., Kocataş, (1970): Türkiye Astacus (Decapoda) populasyonlarının dağılışı ve taksonomik tespiti, Ege Üni. Science Faculty, Science Report Series No:94- 197, 7p.
 • Güner, U., (2000): Some Morfometrics Characteristics of Crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Işıklı Lake (Denizli) , (in Turkish), Ege Uni. Science Ens. Ms. Thesis, İzmir .
 • Güner, U., and S., Balık, (2002): Relationship between length-weight and egg productivity of crayfishes (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) in Lake Işıklı (Çivril-Denizli), (in Turkish), E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences Volume 19, Issue (1-2): 109 – 113.
 • Harlıoğlu, M,.M., (2003). The relationship between egg size and female size in freswater crayfish, Astcaus leptodactylus, Aquaculture International 8: 95-98, 2000.
 • Harlıoğlu, M., M., (1999): The Relationships between Length-Weight, and Meat Yield of Freshwater Crayfish, Astacus leptodactylus Eschscholtz, in the Ağın Region of Keban Dam Lake, , Tr. J. Zoology 23 (1999) 3, 949-957.
 • Harlıoğlu, M.,M., (2000): The relationship between egg size and female size in freshwater crayfish, Astcaus leptodactylus, Aquaculture International 8: 95-98,
 • Harlioğlu, M.,M., (2004):. The present situation of freshwater crayfish, Astacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) in Turkey ,Aquaculture 230 (2004) 181– 187.
 • Westman, K., E., (2003): Lappakoski et al (eds.) Invasive Aquatic Species of Eurupe , Kluwer Academic Publishers.Dordrecht 76-95.
 • Yıldırım, Z., M., H., Gülyavuz, M., Ünlüsayın, (1997): Investigation of Eğirdir Lake Crayfish (Astacus leptodacytlus salinus Nordman, 1842) meat productivity, Tr J.. of Zoology 21 (1997) 101-105.
 • Yüce, R., N., Kocakaplan, (1999): Terkos (Durusu) Lake, Fishes and Fisheries, (in Turkish), Marmara Uni. Research Found, 28 s.
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Utku Güner

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2006
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 23 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Güner, U. . (2006). Terkos Gölü Kerevitleri (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)’nin Bazı Morfolojik Özellikleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 163-167.