BibTex RIS Kaynak Göster

Calculating biomass of microplanktonic bilateral symmetric species (CAD Applications).

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 145 - 151, 01.03.2006

Öz

Kaynakça

 • Kovala P.B., J.D. Larrance (1966): Computation of Phytoplankton Cell Numbers, Cell Volume, Cell Surface and Plasma Volume Per Liter from Microscopical Counts. National Science Foundation, U.S. Fish and Wildlife Service U.S. Atomic Energy Commission, Special Report No. 38.
 • Ergen, Z. (1967): The main planktonic organisms found in the bay of Izmir, E.Ü. Fen Fak. İlmi Rap. Ser., 47, 1-27
 • Koray, T., İ. Özel (1983): Species of the Sub-order Tintinnoinea in İzmir Bay and their salinity and temperature dependent distribution. Rapp. Comm. int. Mer. Medit., 28(9):123-124.
 • Kocataş, A., Ergen, Z., Mater, S., Özel, İ., Katağan, T., Koray, T., Büyükışık, B., (1984): Les effets de le pollution sur les ecosystemes benthiques et pelagiques dans le Golfe d'Izmir. Rapp. Comm. int. Mer. Medit., 689-698.
 • Koray, T. (1984): The occurrence of red-tides and causative organisms in İzmir Bay. E.U.F.F. Journal, Ser. B, 1(6):75-83.
 • Ölçüm, R., Gökpınar, Ş. (1997): Local and seasonal variations of cell volumes of some diatom species in the bay of Izmir. (in Turkish). Su Ürünleri Dergisi, 14(1-2): 37-46
 • Yurga, L., (1999); İzmir Körfezi’ndeki Oligotrofik ve Ötrofik Zonlarında Mikroplankton Boy Dağılımı Spektrumlarının Karşılaştırılması. Doktora Tezi. E.Ü. Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilimdalı, Bilim kodu: 504.02.01, Sunuş tarihi: 05.04.1999.
 • Koray, T. (2002) Marine Phytoplankton. (in Turkish). Ege Üniversitesi Basımevi, 228 sayfa.
 • Üstsoy, E., E.S. Solmazoğlu, D.S.Aldağ, T.Koray (2004); Birincil Üretimde Enerjiye Dönüşebilen Karbon Miktarının Hesaplanmasında Alternatif Bir Yöntem. EÜ Su Ürünleri Dergisi, 2004. Cilt 21, Sayı 3-4. S339-342.

Bilateral Simetrili Mikroplankton Türlerinin Bilgisayarla Biyo-Volümlerinin Hesaplanması (CAD Uygulamaları).

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 145 - 151, 01.03.2006

Öz

Mikroplankton türlerinin biyo-kütlelerinin bilinmesi besin zinciri modellerinin ilk segmentinin katkısının saptanmasında önemli bir modelleme problemidir. Bu amaçla, birçok biyo-kütle hesaplama yöntemi geliştirilmiş olmasına karşın, hesaplama süreci mikroskobik ölçümler, geometrik şekillere benzetilerek yapılan biyo-hacim hesaplamaları gibi karmaşık bölümlerden meydana geldiği için henüz tatminkâr bir yöntemin varlığından söz edilememektedir. Bu araştırmanın amacı, bilgisayar destekli bir dizayn programından yararlanılarak mevcut metodlardan daha duyarlı bir şekilde bilateral şekilli mikroplankton türlerinin biyo-hacımlarını hesaplanması için bir yöntem geliştirmektir. Bu amaçla hazırlanmış algoritmalarla siliyatlarla ilgili örnekler sunulmaktadır

Kaynakça

 • Kovala P.B., J.D. Larrance (1966): Computation of Phytoplankton Cell Numbers, Cell Volume, Cell Surface and Plasma Volume Per Liter from Microscopical Counts. National Science Foundation, U.S. Fish and Wildlife Service U.S. Atomic Energy Commission, Special Report No. 38.
 • Ergen, Z. (1967): The main planktonic organisms found in the bay of Izmir, E.Ü. Fen Fak. İlmi Rap. Ser., 47, 1-27
 • Koray, T., İ. Özel (1983): Species of the Sub-order Tintinnoinea in İzmir Bay and their salinity and temperature dependent distribution. Rapp. Comm. int. Mer. Medit., 28(9):123-124.
 • Kocataş, A., Ergen, Z., Mater, S., Özel, İ., Katağan, T., Koray, T., Büyükışık, B., (1984): Les effets de le pollution sur les ecosystemes benthiques et pelagiques dans le Golfe d'Izmir. Rapp. Comm. int. Mer. Medit., 689-698.
 • Koray, T. (1984): The occurrence of red-tides and causative organisms in İzmir Bay. E.U.F.F. Journal, Ser. B, 1(6):75-83.
 • Ölçüm, R., Gökpınar, Ş. (1997): Local and seasonal variations of cell volumes of some diatom species in the bay of Izmir. (in Turkish). Su Ürünleri Dergisi, 14(1-2): 37-46
 • Yurga, L., (1999); İzmir Körfezi’ndeki Oligotrofik ve Ötrofik Zonlarında Mikroplankton Boy Dağılımı Spektrumlarının Karşılaştırılması. Doktora Tezi. E.Ü. Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilimdalı, Bilim kodu: 504.02.01, Sunuş tarihi: 05.04.1999.
 • Koray, T. (2002) Marine Phytoplankton. (in Turkish). Ege Üniversitesi Basımevi, 228 sayfa.
 • Üstsoy, E., E.S. Solmazoğlu, D.S.Aldağ, T.Koray (2004); Birincil Üretimde Enerjiye Dönüşebilen Karbon Miktarının Hesaplanmasında Alternatif Bir Yöntem. EÜ Su Ürünleri Dergisi, 2004. Cilt 21, Sayı 3-4. S339-342.
Toplam 9 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Levent Yurga

Tufan Koray

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2006
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 23 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yurga, L. ., & Koray, T. . (2006). Bilateral Simetrili Mikroplankton Türlerinin Bilgisayarla Biyo-Volümlerinin Hesaplanması (CAD Uygulamaları). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 145-151.