BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of temporal changes of phytoplankton in Karsiyaka Yacht Port (Izmir Inner Bay).

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 139 - 144, 01.03.2006

Öz

Kaynakça

 • Aydın, H., 1993 The limiting factors on phytoplankton growth of The Bay Of İzmir (in turkish). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,İzmir: 1-94
 • Aydın, Gençay, H., B. Büyükışık , 2004. Effects of sewage outfull on phytoplankton community structure in İzmir Bay (Aegean Sea) (in turkısh). E.Ü Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Vol 21, Issue(1- 2): 107-111
 • Büyükışık, B., 1988. Distribution of chlorophyll and nutrients in İzmir Bay (Aegean Sea). Rapp. Comm. İnt. Mer. Medit. 31:2.
 • Büyükışık, B., Ö. Erbil, 1987.the studies on nutrient dynamics in inner Izmir Bay (in Turkish). Doğa Tu. Müh. Ve Çev. D. V. 11 I. 3 : 379-395
 • Geoarge, T., P. George, D. Costas, A. Theodorou, 2001. Assessing marine ecosystem response to nutrient inputs. marine pollution blulletin Vol.43 Nos 7-12 : 175-186 .
 • Kaymakçı, A., U. Sunlu, Ö. Egemen, 2001. Assessment of nutrient pollution caused by land based activities in İzmir Bay; Turkey. Options Mediterranennes Serie A/n44: 47-53
 • Kocataş, A., Z. Ergen, T. Katağan, T. Koray, B. Büyükışık, S. Mater, İ. Özel, O. Uçal, M. Önen, 1988. Effects of pollution on the benthic and pelagic ecosystems of İzmir Bay ( Turkey) Map Technical Reports Series No:22: 53-72
 • Kontaş, A., F. Küçüksezgin, O. Altay, E. Uluturhan, 2004. Monitoring of eutrophication and nutrient limitation in the İzmir Bay (Turkey) Before And After Waste Water Treatment Plant. Environment İnternational 29 : 1057-1062.
 • Koray, T., B. Büyükışık. 1986. Linear approximations on determinations of physico-chemical conditions negatively affecting the community structure of planktonic organism by cause of pollution in Izmir Bay (in turkish) . Çevre’86 Symposium 2-5 June 1986: 1-11
 • Koray, T., B. Büyükışık. 1992. Temperature, light and nutrient based model on spring primary production for heavily eutrophied subtropical coastal waters. Rapp. Comm. İnt. Mer. Medit. 33: 256-257
 • Koray, T., 1995. Phytoplankton species succession, diversity and nutrients in neritic waters of the Aegean Sea (Bay Of İzmir) Tr. J. Of Botany 19:531- 544.
 • Koray, T., B. Büyükışık, H. Parlak, Ş.Gökpınar. 1996. Eutrophication processes and algal blooms (red-tides) in İzmir Bay. Unep-Map Technical Reports Series No : 104: 1-26.
 • Koray, T., 2001. A check list for phytoplankton of Turkish seas (in Turkısh). E.Ü Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Vol18 Issue (1-2): 1-23.
 • Küçüksezgin, F., A.Balcı, A. Kontaş, O. Altay. 1995. Disribution of nutrients and chlorophyll-a in the Aegean Sea. Oceanologica Acta Vol. 18 No:3:343-352
 • Meyer-Reil, L. A., M. Köster. 2000. Eutrophication of marine waters. Marine Pollution Bulletin Vol. 41 Nos. 1-6 : 255 263.
 • Mocheva, S., O. Skretas-Gotsis, K. Pagov, A. Krastev. 2001. Phytoplankton bloom in Black Sea And Mediterranean coastal ecosystems subjected to anthropogenic eutrophication: similarities and differnces. Estuarine Cocoastal And Shelf Science : 281-295.
 • Morris, I., 1980. The physiological ecology of phytoplankton.(studies in ecology; vol 7) University Of California Press. ıSBN:0-632-00395-2 : 621
 • Sabancı, Ç. F., T. Koray. 2001. The impact of pollution on the vertical and horizontal distrubition of microplankton in Izmir Bay (in turkish). E.Ü. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Vol 18,Issue (1-2):187-202.
 • Stricland, J.D.M., T.R Parsons. 1972 . A practical handbook of sea water analysis bulletin 167 , Fisheries Res. Board Of Canada , Ottowa.:310
 • Sunlu, F.S., U. Sunlu. 2001. Temporal variations of nutrients and chlorophyll- a in Urla coast ( İzmir Bay, Aegean Sea, Turkey) Rapp. Comm. İnt. Mer. Medit 36: 420
 • Tomas, C. R., 1997. İdentifying marine phytoplankton. Academic Press ISBN : 0-12-693018-X : 858
 • Wood, R.D , 1975. Hydrobotanical methods . University Of Park Pres , London:173.

Karşıyaka Yat Limanı (İzmir İç Körfezi) Fitoplankton'unda Görülen Zamana Bağlı Değişimlerin Araştırılması.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 139 - 144, 01.03.2006

Öz

Bu araştırmanın başlıca amacı, İzmir Körfezi’nde Karşıyaka Yat Limanı istasyonunda (38° 26' 92'' N ve 27° 06' 47'' E) 20032004 yılları arasında zamana bağlı olarak fitoplankton türlerinin kompozisyonunun ve fizikokimyasal ortam parametrelerindeki değişimlerin araştırılmasıdır. Bu bağlamda haftalık olarak günün aynı saatlerinde 0.5 m derinlikten yüzey suyu örnekleri alındı. Alınan su örneklerinde fizikokimyasal parametrelere ait en düşük ve en yüksek değerler sırasıyla, amonyum 0,06 - 40.72 µg-at NH4-N, nitrat 0.191 -24.86 µg-at NO-3-N l-1, nitrit (bulunma limitinin altında) - 25.9 µg-at NO-2 -N, fosfat 0.87 -17.58 PO4-3 - P l-1, silikat 0.78 -48.6 µg-at Si l-1, çözünmüş oksijen 4.51 -12.7 mg l-1, deniz suyu sıcaklığı 8.8 C°-27.6 C°, klorofil-a 0.004 -3.93 µg l-1, pH, 7.468.45, tuzluluk %o 35.97-%o42.85, seki derinliği 1.0 -7.0 metre ölçülmüştür. Örneklemeler sonucunda Bacillariophyceae, Dinophyceaea, Euglenophyceae ve Dictyochophyceae sınıflarına ait örnekler saptanmıştır. Fitoplankton kompozisyonuna bakıldığında Dinophyceae ve Bacillariophyceae sınıfının tür ve birey sayısı bakımından öteki sınıflara baskın olduğu belirlenmiştir. Tür sayısı bazında bu iki baskın sınıf arasında büyük farklılıklar bulunmazken, hücre sayısı bakımından diyatomların üstün olduğu gözlenmiştir. Ocak ve şubat aylarında göreceli olarak az sayıda bulunan diyatom ve dinoflagellatlar mart ayıyla birlikte sayılarını hızla arttırarak ilkbahardan yaz ortalarına kadar en yüksek seviyelerinde bulunmuşlardır

Kaynakça

 • Aydın, H., 1993 The limiting factors on phytoplankton growth of The Bay Of İzmir (in turkish). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,İzmir: 1-94
 • Aydın, Gençay, H., B. Büyükışık , 2004. Effects of sewage outfull on phytoplankton community structure in İzmir Bay (Aegean Sea) (in turkısh). E.Ü Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Vol 21, Issue(1- 2): 107-111
 • Büyükışık, B., 1988. Distribution of chlorophyll and nutrients in İzmir Bay (Aegean Sea). Rapp. Comm. İnt. Mer. Medit. 31:2.
 • Büyükışık, B., Ö. Erbil, 1987.the studies on nutrient dynamics in inner Izmir Bay (in Turkish). Doğa Tu. Müh. Ve Çev. D. V. 11 I. 3 : 379-395
 • Geoarge, T., P. George, D. Costas, A. Theodorou, 2001. Assessing marine ecosystem response to nutrient inputs. marine pollution blulletin Vol.43 Nos 7-12 : 175-186 .
 • Kaymakçı, A., U. Sunlu, Ö. Egemen, 2001. Assessment of nutrient pollution caused by land based activities in İzmir Bay; Turkey. Options Mediterranennes Serie A/n44: 47-53
 • Kocataş, A., Z. Ergen, T. Katağan, T. Koray, B. Büyükışık, S. Mater, İ. Özel, O. Uçal, M. Önen, 1988. Effects of pollution on the benthic and pelagic ecosystems of İzmir Bay ( Turkey) Map Technical Reports Series No:22: 53-72
 • Kontaş, A., F. Küçüksezgin, O. Altay, E. Uluturhan, 2004. Monitoring of eutrophication and nutrient limitation in the İzmir Bay (Turkey) Before And After Waste Water Treatment Plant. Environment İnternational 29 : 1057-1062.
 • Koray, T., B. Büyükışık. 1986. Linear approximations on determinations of physico-chemical conditions negatively affecting the community structure of planktonic organism by cause of pollution in Izmir Bay (in turkish) . Çevre’86 Symposium 2-5 June 1986: 1-11
 • Koray, T., B. Büyükışık. 1992. Temperature, light and nutrient based model on spring primary production for heavily eutrophied subtropical coastal waters. Rapp. Comm. İnt. Mer. Medit. 33: 256-257
 • Koray, T., 1995. Phytoplankton species succession, diversity and nutrients in neritic waters of the Aegean Sea (Bay Of İzmir) Tr. J. Of Botany 19:531- 544.
 • Koray, T., B. Büyükışık, H. Parlak, Ş.Gökpınar. 1996. Eutrophication processes and algal blooms (red-tides) in İzmir Bay. Unep-Map Technical Reports Series No : 104: 1-26.
 • Koray, T., 2001. A check list for phytoplankton of Turkish seas (in Turkısh). E.Ü Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Vol18 Issue (1-2): 1-23.
 • Küçüksezgin, F., A.Balcı, A. Kontaş, O. Altay. 1995. Disribution of nutrients and chlorophyll-a in the Aegean Sea. Oceanologica Acta Vol. 18 No:3:343-352
 • Meyer-Reil, L. A., M. Köster. 2000. Eutrophication of marine waters. Marine Pollution Bulletin Vol. 41 Nos. 1-6 : 255 263.
 • Mocheva, S., O. Skretas-Gotsis, K. Pagov, A. Krastev. 2001. Phytoplankton bloom in Black Sea And Mediterranean coastal ecosystems subjected to anthropogenic eutrophication: similarities and differnces. Estuarine Cocoastal And Shelf Science : 281-295.
 • Morris, I., 1980. The physiological ecology of phytoplankton.(studies in ecology; vol 7) University Of California Press. ıSBN:0-632-00395-2 : 621
 • Sabancı, Ç. F., T. Koray. 2001. The impact of pollution on the vertical and horizontal distrubition of microplankton in Izmir Bay (in turkish). E.Ü. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Vol 18,Issue (1-2):187-202.
 • Stricland, J.D.M., T.R Parsons. 1972 . A practical handbook of sea water analysis bulletin 167 , Fisheries Res. Board Of Canada , Ottowa.:310
 • Sunlu, F.S., U. Sunlu. 2001. Temporal variations of nutrients and chlorophyll- a in Urla coast ( İzmir Bay, Aegean Sea, Turkey) Rapp. Comm. İnt. Mer. Medit 36: 420
 • Tomas, C. R., 1997. İdentifying marine phytoplankton. Academic Press ISBN : 0-12-693018-X : 858
 • Wood, R.D , 1975. Hydrobotanical methods . University Of Park Pres , London:173.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serkan Kükrer

Hilal Aydın

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2006
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 23 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kükrer, S. ., & Aydın, H. . (2006). Karşıyaka Yat Limanı (İzmir İç Körfezi) Fitoplankton’unda Görülen Zamana Bağlı Değişimlerin Araştırılması. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 139-144.