Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Fauna of Chironomid (Chironomidae; Diptera) in Turkish Thrace Region (Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul and Çanakkale)

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 125 - 132, 01.03.2006

Öz

 In this Study, Chironomidae (Diptera) larvae collected from 171 localities; rivers and stagnant waters in the Turkish
Thrace from Kırklareli and Tekirdağ provinces, İstanbul and Çanakkale between July 2000 – August 2001 are evaluated
taxonomically. 56 genus and 102 species from Tanypodinae, Orthocladiinae, Prodiamesinae and Chironominae subfamilies that
belongs to Chironomidae family were determined. From these species, 28 of them are new records for Turkey’s fauna of Turkish
Thrace. Halocladius (Halocladius) millenarius (Santos Abreu), Endochironomus albipennis (Mg.), Glyptotendipes signatus Lenz.,
Microchironomus tener (K.) and Parachironomus vitiosus M. species are new records for Chironomidae fauna of Turkey.

Trakya Bölgesi (Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale) Chironomid (Chironomidae; Diptera) Faunası

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 125 - 132, 01.03.2006

Öz

Bu çalışmada, Temmuz 2000 – Ağustos 2001 yılları arasında Trakya bölgesinde Kırklareli ve Tekirdağ il sınırları ile İstanbul
ve Çanakkale’nin Trakya bölgesinde bulunan 171 lokalitedeki akarsu ve durgun sulardan toplanan Chironomidae (Diptera) larvaları
taksonomik açıdan değerlendirilmiştir. Chironomidae familyasının Tanypodinae, Orthocladiinae, Prodiamesinae ve Chironominae alt
familyalarına ait toplam 56 cins, 102 tür saptanmıştır. Bu türlerden 28’i Türkiye’nin Trakya Chironomidae faunası, Halocladius
(Halocladius) millenarius (Santos Abreu), Endochironomus albipennis (Mg.), Glyptotendipes signatus Lenz, Microchironomus tener
(K.) ve Parachironomus vitiosus M. türleri Türkiye Chironomidae faunası için yeni kayıtlardır. 

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurcan Özkan

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2006
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 23 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özkan, N. . (2006). Trakya Bölgesi (Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale) Chironomid (Chironomidae; Diptera) Faunası. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 125-132.