BibTex RIS Kaynak Göster

Deniz diyatomu Chaetoceros gracilis Schütt büyüme hızı üzerine besleyici elementlerin etkileri.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 1 - 5, 01.03.2006

Öz

Kaynakça

 • Büyükışık, B. 1987. Studies on Nutrient Dynamics in the Inner Bay of İzmir. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences. Vol: 11, Number 3, 379-395p.
 • Clayton, Jr., S.I. Ahmed, (1986): Detection of Glutomate Synthase (GOGAT) Activity in Phytoplankton: Evaluation of Cofactors and Assay Strickland, J. D. H., T. R. Parsons (1972). A Pratical Handbook of Seawater Optimization. Mar. Ecol. Prog. Ser. 32:115-122.
 • Conway, H.L., P.J., Harrison, C.O., Davis, (1976): Marine Diatoms Grown in Chemostats under Silicate or Ammonium Limitation. Transient Response of Skeletonema costatum to a Single Addition of the Limiting Nutrient. Marine Biology 35: 187-199.
 • Conway, H.L., P.J., Harrison, (1977): Marine Diatoms Grown in Chemostats under Silicate or Ammonium Limitation. IV. Transient Response of Chaetoceros debilis, Skeletonema costatum and Thalassiosira gravida to a Single Addition of the Limiting Nutrient. Marine Biology 43: 33-43.
 • Eppley, R.W., J.L. Coatswarth, L., Solorzano (1969): Studies of Nitrate Reductase in Marine Phytoplankton. Limnol.&Oceanogr. 14(2):194-205.
 • Eppley, R.W., R. N. Rogers, J.J. McCarthy, (1969): Half-Saturation Constants for Uptake of Nitrate and Ammonium by Marine Phytoplankton. Limnol.&Oceanogr. 14:912-920.
 • Eppley, R.W., W.H. Thomas, (1969): Comparison of Half-Saturation Constants for Growth and Nitrate Uptake of Marine Phytoplankton. J. Phycol. 5:375-79.
 • Gao Y., G.J. Smith, R.S. Alberte, (1993): Nitrate Reductase From the Marine Diatom Skeletonema costatum. Biochemical and Immunological Characterization. Pl. Physiol. 103: 1437-1445.
 • Guillard, R.R.L. (1973): Division Rates in Handbook of Phycological Methods- Culture Methods and Growth Measurements. (Ed. J.R. Stein). pp. 289- 311.
 • Guillard, R.R.L. (1975): Culture of Phytoplankton For Feeding Marine Invertebrates. in: Smith, W.L. and M. H. Chanley (Eds.), Culture of Marine Invertebrate Animals. Plenum Press, New York, NY.
 • Kristiansen, S. (1983): The Temperature Optimum of the nitrate reductase Assay for Marine Phytoplankton. Limnol. &Oceanogr. 28: 776-780.
 • Lomas, M.W., P.M. Glibert, (1999): Interaction between NH4+ and NO3- uptake and assimilation: Comparison of Diatoms and Dinoflagellates at several Growth Temperatures. Marine Biology, 133:541-551.
 • Monod (1942): La Croissance des Cultures Bacteriennes. Herman, Paris, 210 pp.
 • Nelson, D. M., J.J. Goering, S.S. Kilham, R.R.L. Guillard (1976): Kinetics of Silicic Acid Uptake and Rates of Silica Dissolution in the Marine Diatom Thalassiosira psedonana. Journal of Phycology, 12(2):246-252.
 • Paasscche, E. 1980. Silicon in the Physiological Ecology of Phytoplankton (Ed. I. Morris) Blackwell Scientific Publications. Analysis. Fisheries Research Board of Canada. Bull. 167. Ottowa, 310 p.
 • Thomas, W. H., A. N. Dodson (1972). On Nitrogen Defficiency in Tropical Pacific Oceanic Phytoplankton. II. Photosynthetic and Cellular Characteristics of a Chemostat-Grown Diatom.

Nutrient Effects on the Growth Rates of Marine Diatom Chaetoceros gracilis Schütt.

Yıl 2006, Cilt: 23 Sayı: 1, 1 - 5, 01.03.2006

Öz

Deniz diyatomu Chaetoceros gracilis Schütt büyüme hızı üzerine besleyici elementlerin etkileri. Bu çalışmanın amacı, Chaetoceros gracilis Schütt türünün kesikli kültür şartları altında nütrient zenginleştirme denemeleriyle, büyüme kinetikleri hakkında detaylı bilgileri ortaya çıkarmaktır. C. gracilis türü İzmir Körfezi’nden izole edilmiştir. Çalışmamız, incelenecek olan nütrient haricinde diğer nütrientlere doygun ve optimum ışık ve sıcaklık şartlarında gerçekleştirilmiştir. Denemeler sabit sıcaklık odasında 28°C sıcaklıkta ve “gün-ışığı” fluoresan lambalar kullanılarak 1300 ftCd ışık şiddetinde aydınlatılmıştır. Kültürlerin devamı 12:12 aydınlık:karanlık döngüsünde sürdürülmüştür. Stok kültürler ve kesikli kültür denemeleri için Guillard (1975) tarafından tanımlanan f/2 ve h/2 ortamları kullanılmıştır. Üssel büyüme hızları Guillard, 1973’e göre hesaplanmıştır. Herbir nütrient konsantrasyonuna karşılık gelen üssel büyüme hızları grafiğe geçirilmiştir. Monod eğrisi (Monod, 1942) parametreleri transformasyon ve en küçük kareler metodu kullanılarak hesaplandı. Herbir nütrient için bulunan Ks (Yarı-Doygunluk Sabiti) değerleri ise, nitrat için 0.496 µmol NO3—N L-1; amonyum için 0.862 µmol NH4+-N L-1; fosfat için 1.045 µmol PO4-3-P L-1ve silikat için 0.558 µmol Si L-1 bulunmuştur. Aynı nütrientler dikkate alındığında maksimum büyüme hızı değerleri ise gün-1 olarak sırasıyla, 1.611, 1.332, 1.662 ve 1.757 bulunmuştur

Kaynakça

 • Büyükışık, B. 1987. Studies on Nutrient Dynamics in the Inner Bay of İzmir. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences. Vol: 11, Number 3, 379-395p.
 • Clayton, Jr., S.I. Ahmed, (1986): Detection of Glutomate Synthase (GOGAT) Activity in Phytoplankton: Evaluation of Cofactors and Assay Strickland, J. D. H., T. R. Parsons (1972). A Pratical Handbook of Seawater Optimization. Mar. Ecol. Prog. Ser. 32:115-122.
 • Conway, H.L., P.J., Harrison, C.O., Davis, (1976): Marine Diatoms Grown in Chemostats under Silicate or Ammonium Limitation. Transient Response of Skeletonema costatum to a Single Addition of the Limiting Nutrient. Marine Biology 35: 187-199.
 • Conway, H.L., P.J., Harrison, (1977): Marine Diatoms Grown in Chemostats under Silicate or Ammonium Limitation. IV. Transient Response of Chaetoceros debilis, Skeletonema costatum and Thalassiosira gravida to a Single Addition of the Limiting Nutrient. Marine Biology 43: 33-43.
 • Eppley, R.W., J.L. Coatswarth, L., Solorzano (1969): Studies of Nitrate Reductase in Marine Phytoplankton. Limnol.&Oceanogr. 14(2):194-205.
 • Eppley, R.W., R. N. Rogers, J.J. McCarthy, (1969): Half-Saturation Constants for Uptake of Nitrate and Ammonium by Marine Phytoplankton. Limnol.&Oceanogr. 14:912-920.
 • Eppley, R.W., W.H. Thomas, (1969): Comparison of Half-Saturation Constants for Growth and Nitrate Uptake of Marine Phytoplankton. J. Phycol. 5:375-79.
 • Gao Y., G.J. Smith, R.S. Alberte, (1993): Nitrate Reductase From the Marine Diatom Skeletonema costatum. Biochemical and Immunological Characterization. Pl. Physiol. 103: 1437-1445.
 • Guillard, R.R.L. (1973): Division Rates in Handbook of Phycological Methods- Culture Methods and Growth Measurements. (Ed. J.R. Stein). pp. 289- 311.
 • Guillard, R.R.L. (1975): Culture of Phytoplankton For Feeding Marine Invertebrates. in: Smith, W.L. and M. H. Chanley (Eds.), Culture of Marine Invertebrate Animals. Plenum Press, New York, NY.
 • Kristiansen, S. (1983): The Temperature Optimum of the nitrate reductase Assay for Marine Phytoplankton. Limnol. &Oceanogr. 28: 776-780.
 • Lomas, M.W., P.M. Glibert, (1999): Interaction between NH4+ and NO3- uptake and assimilation: Comparison of Diatoms and Dinoflagellates at several Growth Temperatures. Marine Biology, 133:541-551.
 • Monod (1942): La Croissance des Cultures Bacteriennes. Herman, Paris, 210 pp.
 • Nelson, D. M., J.J. Goering, S.S. Kilham, R.R.L. Guillard (1976): Kinetics of Silicic Acid Uptake and Rates of Silica Dissolution in the Marine Diatom Thalassiosira psedonana. Journal of Phycology, 12(2):246-252.
 • Paasscche, E. 1980. Silicon in the Physiological Ecology of Phytoplankton (Ed. I. Morris) Blackwell Scientific Publications. Analysis. Fisheries Research Board of Canada. Bull. 167. Ottowa, 310 p.
 • Thomas, W. H., A. N. Dodson (1972). On Nitrogen Defficiency in Tropical Pacific Oceanic Phytoplankton. II. Photosynthetic and Cellular Characteristics of a Chemostat-Grown Diatom.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

F. Sanem İzgören-sunlu

Baha Büyükışık

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2006
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006Cilt: 23 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA İzgören-sunlu, F. S. ., & Büyükışık, B. . (2006). Nutrient Effects on the Growth Rates of Marine Diatom Chaetoceros gracilis Schütt. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 1-5.