PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İzmir Körfezi'ndeki Ascidiella aspersa (Müller, 1776) (Ascidiacea:Tunicata)'nın Farinks Yapısının Morfolojik İncelenmesi.

Yıl 2007, Cilt: 24 Sayı: 3, 279 - 282, 01.09.2007

Öz

İzmir Körfezi’ndeki pollusyonun, kirlilik indikatörü olan ascidian’lar üzerindeki etkilerini tespit edebilmek amacıyla, kirli ve temiz bentik zonda yaşayan Ascidiacea sınıfına dahil Ascidiella aspersa (Müller, 1776) türü örnek olarak alınmıştır. Temiz ve kirli zon örneklerinde farinks ve üzerinde yer alan stigmata adı verilmiş solungaç yarıkları morfolojik olarak karşılaştırılmıştır. Buna göre, kirli zon örneklerinin farinks yapılarında, pollusyonun etkilerini minimize etmek için yüzey arttırıcı adaptasyonlar belirlenmiştir

Kaynakça

 • Akgül, A. 1997. The statistical analysis technics in the medical researches (in Turkish). Yükseköğretim Kurulu Matbaası, 602 pp., Ankara,
 • Boyacıoğlu, M. 2004. Determination of direckt mutagens in sediment samples of Izmir Bay (in Turkish). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi Vol.21 Sayı:1-2, 23-27p. Bornova, İzmir.
 • Dinçaslan, Y.E. 1999. Comparisons of the Neural Complexes in some Tunicates (Ascidiacea) live in Izmir Bay (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi, 50 pp., Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Dinçaslan, Y.E., A. Öber. 2005. The distinctive features of Ascidiacea (Tunicata) systematic (in Turkish). Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi Vol.22, Sayı:3-4, 457-461p. Bornova, İzmir.
 • Geldiay, R., A. Kocataş. 1972. Note Preliminaire sur les Supplements Benthiques du Golfe d’İzmir, Sci. Monogr. Fac. Sci. Ege. Univ., 12: 1-34
 • Keeton, W.T., J. L. Gould, 1993, Biological Science, (London)
 • Kocataş, A., N. Bilecik. 1992. Aegean Sea and Living Resources (in Turkish). Tarım ve Köy İşleri Bak., Bodrum Su ürünleri Araş., Enst., Seri:A, Yayın No. 7, 88pp.
 • Kott, P. 1990. Ascidiacea, Memoirs of the Queesland Museum. Vol. 29. Part. 1. 298p., (Australia)
 • Kott, P. 1992. Ascidiacea, Memoirs of the Queensland Museum. Vol. 32 Part. 2. 655p., (Australia)
 • Mıllar, R. H. 1966. Tunicata, Ascidiacea. Marine Invertebrates of Scandinavia Uni. No:1, 1-123,(Oslo)
 • Öber, A. 1975. Histological studies on cerebral ganglion and neural gland of classis Ascidiacea. (in turkish). T. B. T. A. K. V. Bilim Kongresi. 127-136
 • Tarjuelo, I., D. Posada, K. A. Crandall, M. Pascual and X. Turon. 2001. Cryptic species of Clavelina (Ascidiacea) in two different habitats: harbours and rocky littoral zones in the northwestern Mediterranea. Marine Biology, 139: 455-462.
 • Thompson, H. 1930. The Tunicata Of Scottish Area (Ptychobranchiata), (London)
 • Thompson, H. 1933. The Tunicata Of Scottish Area (Dictiobranchiata), (London)
 • Uysal, A. 1973. On the some Ascidian forms from Turkey (in Turkish). T. B. T. A. K. IV. Bilim Kongresi 5-8 Kasım 1-5p
 • Uysal, A. 1976. Ascidians in Turkish Waters (in Turkish). İ.Ü. Fen Fakültesi Hidrobioloji, Araştırma Enstitüsü Yayınları. Sayı:15, 29.
 • Uysal H., H. Parlak. 1992. The Concentrations of Some Heavy Metals in Sphaeroma serratum (Leach) Collected From İzmir Bay (in Turkish). Journal of Faculty of Science Ege Üniversity Series B, Vol.14, No:1. E.Ü.Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı, 35100 Bornova, İzmir-Türkiye.

Morphological investigation of the pharynx structure of Ascidiella aspersa (Müller, 1776) (Ascidiacea:Tunicata) in Izmir Bay.

Yıl 2007, Cilt: 24 Sayı: 3, 279 - 282, 01.09.2007

Öz

Kaynakça

 • Akgül, A. 1997. The statistical analysis technics in the medical researches (in Turkish). Yükseköğretim Kurulu Matbaası, 602 pp., Ankara,
 • Boyacıoğlu, M. 2004. Determination of direckt mutagens in sediment samples of Izmir Bay (in Turkish). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi Vol.21 Sayı:1-2, 23-27p. Bornova, İzmir.
 • Dinçaslan, Y.E. 1999. Comparisons of the Neural Complexes in some Tunicates (Ascidiacea) live in Izmir Bay (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi, 50 pp., Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Dinçaslan, Y.E., A. Öber. 2005. The distinctive features of Ascidiacea (Tunicata) systematic (in Turkish). Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Dergisi Vol.22, Sayı:3-4, 457-461p. Bornova, İzmir.
 • Geldiay, R., A. Kocataş. 1972. Note Preliminaire sur les Supplements Benthiques du Golfe d’İzmir, Sci. Monogr. Fac. Sci. Ege. Univ., 12: 1-34
 • Keeton, W.T., J. L. Gould, 1993, Biological Science, (London)
 • Kocataş, A., N. Bilecik. 1992. Aegean Sea and Living Resources (in Turkish). Tarım ve Köy İşleri Bak., Bodrum Su ürünleri Araş., Enst., Seri:A, Yayın No. 7, 88pp.
 • Kott, P. 1990. Ascidiacea, Memoirs of the Queesland Museum. Vol. 29. Part. 1. 298p., (Australia)
 • Kott, P. 1992. Ascidiacea, Memoirs of the Queensland Museum. Vol. 32 Part. 2. 655p., (Australia)
 • Mıllar, R. H. 1966. Tunicata, Ascidiacea. Marine Invertebrates of Scandinavia Uni. No:1, 1-123,(Oslo)
 • Öber, A. 1975. Histological studies on cerebral ganglion and neural gland of classis Ascidiacea. (in turkish). T. B. T. A. K. V. Bilim Kongresi. 127-136
 • Tarjuelo, I., D. Posada, K. A. Crandall, M. Pascual and X. Turon. 2001. Cryptic species of Clavelina (Ascidiacea) in two different habitats: harbours and rocky littoral zones in the northwestern Mediterranea. Marine Biology, 139: 455-462.
 • Thompson, H. 1930. The Tunicata Of Scottish Area (Ptychobranchiata), (London)
 • Thompson, H. 1933. The Tunicata Of Scottish Area (Dictiobranchiata), (London)
 • Uysal, A. 1973. On the some Ascidian forms from Turkey (in Turkish). T. B. T. A. K. IV. Bilim Kongresi 5-8 Kasım 1-5p
 • Uysal, A. 1976. Ascidians in Turkish Waters (in Turkish). İ.Ü. Fen Fakültesi Hidrobioloji, Araştırma Enstitüsü Yayınları. Sayı:15, 29.
 • Uysal H., H. Parlak. 1992. The Concentrations of Some Heavy Metals in Sphaeroma serratum (Leach) Collected From İzmir Bay (in Turkish). Journal of Faculty of Science Ege Üniversity Series B, Vol.14, No:1. E.Ü.Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı, 35100 Bornova, İzmir-Türkiye.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yunus Emre DİNÇASLAN


Ayla ÖBER


Erdem ÇAMDAL


Mustafa SAĞIT

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2007
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007Cilt: 24 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
DİNÇASLAN, Y. E. ., ÖBER, A. ., ÇAMDAL, E. ., SAĞIT, M. . (2007). İzmir Körfezi’ndeki Ascidiella aspersa (Müller, 1776) (Ascidiacea:Tunicata)’nın Farinks Yapısının Morfolojik İncelenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(3), 279-282.