Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Study on amount of carbon and inflammable materials and several heavy metal (Cu, Pb, Zn, Fe) levels in sediments of Çandarlı Bay (Aegean Sea)

Yıl 2007, Cilt: 24 Sayı: 3, 273 - 277, 01.09.2007

Öz

Çandarlı Bay is effected by domestic and industrial wastes. Therefore, this study is designed to determine the amounts of several heavy metals such as iron (Fe), zinc (Zn), lead (Pb) and copper (Cu) and to implement inflammable material and organic carbon analyzes in sediment samples of Çandarlı Bay. Heavy metal concentrations were determined using by Atomic Absorption Spectrophotometer (Varian, Model Spectra AA, 220 FS). 2 samplings (October 2003 and June 2004) were carried out at a total of 8 stations with an interval of 8 months. The results of analyzes on this two sets of samples revealed no significant changes in time for the heavy metal concentrations. As a consequence, heavy metal concentrations were found to be as follows: Cu: 2.05-28.7 (μg g-1 dry weight); Pb: 2-35.5 (μg g-1 dry weight); Zn: 63.22-104.5 (μg g-1 dry weight); Fe 12139-30345 (μg g-1 dry weight). According to the sediment quality guidelines (SQG), Fe, Cu and Pb was found to be over low effect level (LEL) whereas Zn was below it. Amount of inflammable material was detected to be 3.53-16.14 (%) whereas the amount of carbon was observed to range between 0.13-1.36 (%). Significant correlations were seen between Cu, Pb, Zn, Fe concentrations and the amount (%) of inflammable material. The distributions of heavy metal, inflammable material and carbon levels indicate that the wastewater discharges to the bay and the river are considerably effective. 

Çandarlı Körfezi (Ege Denizi) Sedimentinde Karbon, Yanabilen Madde Miktarı ve Bazı Ağır Metal (Cu, Pb, Zn, Fe) Düzeylerinin Araştırılması

Yıl 2007, Cilt: 24 Sayı: 3, 273 - 277, 01.09.2007

Öz

Çandarlı Körfezi evsel ve endüstriyel atıkların etkisi altındadır. Bu sebeple bu çalışmada, Çandarlı Körfezi sediment örneklerinde ağır metallerden demir (Fe), çinko (Zn), kurşun (Pb), bakır (Cu) miktarları ölçülmüş, yanabilen madde ve organik karbon analizleri yapılmıştır. Ağır metal konsantrasyonları Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (Varian, Model Spectra AA, 220 FS) ile belirlenmiştir. Toplam 8 istasyondan 8 ay aralıkla iki kez (Ekim 2003 ve Haziran 2004) sediment örneklemesi yapılmıştır. Bu iki set örneğin analiz edilmesi sonucunda ağır metal konsantrasyonlarında önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Araştırma sonucunda, Cu 2,05-28,7 (μg g-1 kuru ağ.); Pb 2-35,5 (μg g-1 kuru ağ.); Zn, 63,22-104,5 (μg g-1 kuru ağ.), Fe 12139-30345 (μg g-1kuru ağ.) olarak belirlenmiştir. Sediment kalitesi tüzüğüne (SQG) göre, Fe, Cu, Pb düşük etki oluşturacak düzeyin (LEL) üzerinde, Zn ise bu düzeyin altında bulunmuştur. Yanabilen madde miktarı 3,53-16,14 (%), karbon miktarının ise 0,13-1,36 (%) arasında değiştiği saptanmıştır. Cu, Pb, Zn, Fe konsantrasyonları ile yanabilen madde (%) miktarı arasında önemli korelasyonlar tespit edilmiştir. Ağır metal, yanabilen madde ve karbon değerlerinin dağılımları körfeze ve nehire yapılan atık su deşarjlarının önemli ölçüde etkili olduğunu göstermektedir

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

E. Çağrı TAŞ


Uğur SUNLU


Okan ÖZAYDIN

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2007
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007Cilt: 24 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
TAŞ, E. Ç. ., SUNLU, U. ., & ÖZAYDIN, O. . (2007). Çandarlı Körfezi (Ege Denizi) Sedimentinde Karbon, Yanabilen Madde Miktarı ve Bazı Ağır Metal (Cu, Pb, Zn, Fe) Düzeylerinin Araştırılması. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(3), 273-277.