PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Some growth parameters of scorpion fish (Scorpaena porcus Linneaus, 1758) in Dardanelles.

Yıl 2007, Cilt: 24 Sayı: 3, 219 - 223, 01.09.2007

Öz

Kaynakça

 • Akşiray, F. 1987. Turkish Marine Fishes and Identification Keys (in Turkish). İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, No: 3490, II. Baskı, 811 s.
 • Benli, H. A., B. Cihangir, K. C. Bizsel, N. Bilecik, ve E. Buhan. 2000. Investigations on The Demersal Fisheries Resources of Aegean Sea (İn Turkish). Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Seri B, Yayın No: 6, 42 s.
 • Bertalanffy, L. V. A. 1939. Ouantitative Theory of Organic Growth Human Biology. Becero of Research 10 (2): 181-213.
 • Bilecenoğlu, M. 1999. The Age and Growth Properties of Dusky Spinefoot (Siganus rivulatus Forsskal, 1775) in Antalya Bay (East Mediterranean Sea) (in Turkish). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 22 s.
 • Bingel, F. 1981. The Final Report of the Project for Developing the Fisheries in Erdemli – İçel Region (Turkey) (in Turkish). ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Proje No: 80.07.00-10, 154 s. 1758), Scorpaena scrofa (Linne, 1758) (Pisces, Scorpaenidae) du Golfe de Gobes. Oebalia, 17: 167-180.
 • DİE 2000. Fisheries Statistics (in Turkish). T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, ANKARA.
 • Dulčić, J. ve M. Kraljević, 1996. Weight-length relationships for 40 fish species in the eastern Adriatic (Crotian waters). Fisheries Research, 28: 243-251.
 • Erkoyuncu, İ. 1995. Fisheries Biology and Population Dynamics (in Turkish). On Dokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 95, 265 s.
 • Jardas, I. And A. Pallaoro. 1992. Age and growth of black Scorpionfish, Scorpaena porcus L. 1758 in the Adriatic Sea. Rapp Comm Mer. Medit., 33-296.
 • Kaim-Malko and R. A. Jacob. 1985. Dones Prelivina res. Sur la Biolojik Da Trois As Peccess de S. Scorpaenade de la region de Morseille. Rapp. Com. Int. Mer-Medi., 29 (8): 45-47.
 • Kara, F. Ö. 1992. Fisheries Biology and Population Dynamics (in Turkish). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu Kitaplar Serisi No: 27. 168 s.
 • Koca, H. U. 1997. Some Properties on the Fisheries Biology of Black Scorpionfish (Scorpaena porcus Linneaus, 1758) Catched by Trammel Net in Sinop Region (Black Sea) (in Turkish). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 35 s.
 • Ricker, W. E. 1979. Growth Rates and Models in Fish Physiology. (Hoar,W. S., Randall, D. J. and Brett, J., eds.),Vol VIII, Bioenergitics and Growth, Academic Press, 677-743.
 • Ricker, W. E. 1975. Computation and İnterpretotion of Biological Statistics of Fish Populations. Bulletin of Fisheries Research Board of Canada, 191- 383 p.
 • Stergiou, K. I. and D. K. Moutopoulos. 2001. A review of length-weight relationships of fishes from Greek marine waters. Naga, The ICLARM Quarterly, 24 (1-2): 23-39.
 • Tıraşın, E. M. 1993. Investigations of the Growth Parameters of Fish Populations (in Turkish). Tr. J. Zoology, 17: 29-82 s.
 • Ünsal, N. ve M. Oral. 1994. An İnvestigation on the Growth and Reproduction of Black Scorpionfish in the Sea of Marmara (in Turkish). Tr. J. of Zoology, 20: 303-308 s.

Çanakkale Boğazı'nda Dağılım Gösteren İskorpit Balığı (Scorpaena porcus Linneaus, 1758)'nın Bazı Büyüme Parametreleri.

Yıl 2007, Cilt: 24 Sayı: 3, 219 - 223, 01.09.2007

Öz

Çanakkale Boğazı’nda dağılım gösteren İskorpit balığı’nın (Scorpaena porcus Linneaus, 1758) yaş, boy ve ağırlık ilişkilerini saptamak amacıyla, Nisan 2000 – Mart 2001 tarihleri arasında toplam 168 adet balık incelenmiştir. Balık otolitlerinde yapılan yaş tayinine göre örneklerin I - X yaşları arasında olduğu ve bunların yaklaşık % 92,3’ünü I ve VI yaş balıkların oluşturduğu saptanmıştır. Ortalama balık boyu 21,22±0,89 cm (minimum: 10,5 cm; maksimum: 32,0 cm) ve ortalama balık ağırlığı 163,72±9,86 gr (minimum: 20,0 gr; maksimum: 678,0 gr) olarak belirlenmiştir. Boy–ağırlık ilişkisi; W = 0,023L2,96, Von Bertalanffy denklemi; ) ve kondüsyon faktörü 1,71 olarak hesaplanmıştır. ] ve kondüsyon faktörü 1,71 olarak hesaplanmıştır. .(955.5955.5+(955.5955.5t(955.5955.5−049(955.5955.5+(955.5955.5e049(955.5955.5+(955.5955.5t(955.5955.5.[11−0049(955.5955.5+(955.5955.5t(955.5955.5=5177[11−0049(955.5955.5+(955.5955.5+(955.5955.5t(955.5955.5tL

Kaynakça

 • Akşiray, F. 1987. Turkish Marine Fishes and Identification Keys (in Turkish). İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, No: 3490, II. Baskı, 811 s.
 • Benli, H. A., B. Cihangir, K. C. Bizsel, N. Bilecik, ve E. Buhan. 2000. Investigations on The Demersal Fisheries Resources of Aegean Sea (İn Turkish). Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Seri B, Yayın No: 6, 42 s.
 • Bertalanffy, L. V. A. 1939. Ouantitative Theory of Organic Growth Human Biology. Becero of Research 10 (2): 181-213.
 • Bilecenoğlu, M. 1999. The Age and Growth Properties of Dusky Spinefoot (Siganus rivulatus Forsskal, 1775) in Antalya Bay (East Mediterranean Sea) (in Turkish). Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 22 s.
 • Bingel, F. 1981. The Final Report of the Project for Developing the Fisheries in Erdemli – İçel Region (Turkey) (in Turkish). ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Proje No: 80.07.00-10, 154 s. 1758), Scorpaena scrofa (Linne, 1758) (Pisces, Scorpaenidae) du Golfe de Gobes. Oebalia, 17: 167-180.
 • DİE 2000. Fisheries Statistics (in Turkish). T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, ANKARA.
 • Dulčić, J. ve M. Kraljević, 1996. Weight-length relationships for 40 fish species in the eastern Adriatic (Crotian waters). Fisheries Research, 28: 243-251.
 • Erkoyuncu, İ. 1995. Fisheries Biology and Population Dynamics (in Turkish). On Dokuz Mayıs Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 95, 265 s.
 • Jardas, I. And A. Pallaoro. 1992. Age and growth of black Scorpionfish, Scorpaena porcus L. 1758 in the Adriatic Sea. Rapp Comm Mer. Medit., 33-296.
 • Kaim-Malko and R. A. Jacob. 1985. Dones Prelivina res. Sur la Biolojik Da Trois As Peccess de S. Scorpaenade de la region de Morseille. Rapp. Com. Int. Mer-Medi., 29 (8): 45-47.
 • Kara, F. Ö. 1992. Fisheries Biology and Population Dynamics (in Turkish). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksekokulu Kitaplar Serisi No: 27. 168 s.
 • Koca, H. U. 1997. Some Properties on the Fisheries Biology of Black Scorpionfish (Scorpaena porcus Linneaus, 1758) Catched by Trammel Net in Sinop Region (Black Sea) (in Turkish). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 35 s.
 • Ricker, W. E. 1979. Growth Rates and Models in Fish Physiology. (Hoar,W. S., Randall, D. J. and Brett, J., eds.),Vol VIII, Bioenergitics and Growth, Academic Press, 677-743.
 • Ricker, W. E. 1975. Computation and İnterpretotion of Biological Statistics of Fish Populations. Bulletin of Fisheries Research Board of Canada, 191- 383 p.
 • Stergiou, K. I. and D. K. Moutopoulos. 2001. A review of length-weight relationships of fishes from Greek marine waters. Naga, The ICLARM Quarterly, 24 (1-2): 23-39.
 • Tıraşın, E. M. 1993. Investigations of the Growth Parameters of Fish Populations (in Turkish). Tr. J. Zoology, 17: 29-82 s.
 • Ünsal, N. ve M. Oral. 1994. An İnvestigation on the Growth and Reproduction of Black Scorpionfish in the Sea of Marmara (in Turkish). Tr. J. of Zoology, 20: 303-308 s.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa ALPASLAN


Ahmet Adem TEKİNAY


Yasemin ÇINAR

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2007
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007Cilt: 24 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
ALPASLAN, M. ., TEKİNAY, A. A. ., & ÇINAR, Y. . (2007). Çanakkale Boğazı’nda Dağılım Gösteren İskorpit Balığı (Scorpaena porcus Linneaus, 1758)’nın Bazı Büyüme Parametreleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(3), 219-223.