PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Rotifer fauna of Seli Stream (Elazığ-Turkey) and analysis with some biodiversity indexes.

Yıl 2008, Cilt: 25 Sayı: 3, 211 - 215, 01.09.2008

Öz

Kaynakça

 • Altındağ, A. M. Sözen. 1996. Ataxonomical Study of Rotifera Fauna of Seyfe (Kırşehir) Lake, Tr. J. of Zoology, 20: 221–230.
 • Bekleyen, A. 2000. A Taxonomical Study on the Rotifera Fauna of Devegeçidi Dam Lake (Diyarbakır-Turkey) (In Turkish), Turk J. Zool. 25: 251–255.
 • Bozkurt, A., M. Z. Göksu, E. Sarıhan, M. Taşdemir. 2002. Rotifer Fauna of Asi River (Hatay,Turkiye) (In Turkish), Ege Universitesi. J. of Fisheries & Aquatic Sciences, Cilt 19, Sayı 1-2: 63-67.
 • Dumont, H. J., M. De Ridder. 1987. Rotifers from Turkey, Hydrobiologia, 147:65-73.
 • Edmondson, W. T. 1959. Rotifera in “Fresh Water Biology”. Ed. Edmondson W.T. Second edition, University of Washington Seattle 1248s.
 • Emir, N. 1989. An ecological Study on Rotatoria Species of Samsun Bafra Lake and their seasonal variations, (in Turkish), Doğa Tr. J. of Zoology, 13/1, 220-227.
 • Emir, N. 1990. A Taxonomical Study on the Rotifer Fauna of Samsun Bafra Lake (in Turkish), Doğa Tr. J. Of Zoology, 14/2: 89-94.
 • Erdoğan, S., H. Güher. 2005. The Rotifera Fauna of Gala Lake (Edirne Turkey) Pakistan J. of Biological Sciences 8 (11): 1579-1583
 • Kolisko W. R. 1974. Planktonic Rotifers Biology and Taxonomy Biological Station. Lunz of The Austrian Academy of Science, Stuttgart, 974 s.
 • Koste, W. 1978 a. Die Radertiere Mitteleuropas I. Textband, Berlin, 673 s.
 • Koste, W. 1978 b. Die Radertiere Mitteleuropas II. Tofelband, Berlin, 235s.
 • Pielou, E.C. 1975. Ecological Diversity, Wiley Inter Science Pub. London
 • Saler (Emiroğlu), S., D. Şen. 2000. A taxonomical Study on the Rotifera Fauna of Cip Dam Lake (Elazığ) (in Turkish), Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12/1: 329-339.
 • Saler, S. 2004. Observations on the Seasonal Variation of Rotifera Fauna of Keban Dam Lake (Çemişgezek Region), Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4): 695–701
 • Saler (Emiroğlu) S. 2001. Rotifer Fauna of Keban Dam Lake Gülüşkür Region and Their Seasonal Variations (in Turkish), Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 113s
 • Saler, S., D. Şen. 2002. Seasonal Variation of Rotifera Fauna of Cip Dam Lake (Elazığ-Turkey), Pakistan Journal of Biological Sciences 5 (11): 1274-1276.
 • Saler, S., B. Şen. 2001. Rotifers of Zıkkım Stream Which flows into Hazar Lake and Their Seasonal variations (in Turkish), XI: Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1: 261-271.
 • Saler, S., D. Şen. 2002. A Taxonomical Study on the Rotifera Fauna of Tadım Pond (Elazığ), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 19: 474–500
 • Simpson, G.H. 1949: Measurement of Biodiversity, Nature, 163: 688s
 • Şen, B., B. Topkaya, M.T. Alp, F. Özrenk. 1995. An investigation of Pollution and Algae of a Strem (Seli Stream, Elazığ) polluted with organic substances (in Turkish), II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri, 599-610.
 • Şen, D., Y. Özdemir.1994. Seasonal Distribution of Zooplankton of Keban Dam Lake Uluova Region (in Turkish) Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6/2: 154–162.
 • Telesh I. V. 1986. Comparative Effectiveness of methods of counting Planktonic Rotifers Scripta Technica, 101-104
 • Tellioğlu, A., F. Akman. 2007. A Taxonomical Study on the Rotifera Fauna in Pertek Region of Keban Dam Lake , E. Ü.Su Ürünleri Dergisi 24/ 1-2: 135-136.
 • Tellioğlu, A., D. Şen. 2002. A Taxonomical Study on Rotifer Fauna of Hazar Lake (Elazığ) (in Turkish), E. Ü.Su Ürünleri Dergisi, 19/ 1–2: 205–207.
 • Tokat, M. 1976. Rotifers of Hazar Lake and Their Distributions, (in Turkish), Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Yayınları, 18: 13s.
 • URL, 2009. www.googleearth.com
 • Ustaoğlu, M., S. Balık. 1987. Rotifer Faunası of Akgöl (Selçuk-İzmir) (in Turkish), VI.Ulusal Biyoloji Kongresi, Cilt II, 614-626.
 • Ustaoğlu, M. R. 2204 A Check–list for Zooplankton of Turkish Inland Waters.E.Ü. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences , Cilt 21,sayı 3-4: 191-199.
 • Yalım, B. F. 2006 Rotifera Fauna of Yamansız Lake (Antalya) in South-West of Turkey, E. U. J. of Fisheries &Aquatic Sciences, 3-4: 395-397
 • Yiğit, S. 2002. Seasonal Fluctuation in the Rotifer Fauna of Kesikköprü Dam Lake, Turk J. of Zoology 26: 341-348
 • Yiğit, S. 2006. Analysis of the Zooplankton Community by the Shannon- Weaver Index in Kesikköprü Dam Lake, Turkey, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi 12 (2):216-220.

Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer Faunası ve Bazı Biyoçeşitlilik İndeksleri ile Analizi.

Yıl 2008, Cilt: 25 Sayı: 3, 211 - 215, 01.09.2008

Öz

Seli Çayı’nın rotifer faunasının tespiti ve mevsimsel dağılımının saptanması amacı ile rotifer örnekleri Mart 2006 – Şubat 2007 tarihleri arasında, 5 istasyondan aylık periyotlar halinde yapılan arazi çalışmaları sonucu elde edilmiştir. Çalışma süresince Rotifera’ya ait 13 tür kaydedilmiştir. Polyarthra vulgaris ve Kelicottia longispina en fazla kaydedilen tür olmuştur. Ayrıca çayın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri, rotiferlerin istasyonlara, aylara ve mevsimlere göre dağılımları ile bazı istatistiksel parametreler verilmiştir. Seli Çayı’nda bulunan rotifer faunasından elde edilen veriler Shannon-Weaver Çeşitlilik İndeksi ve Margalef Tür Zenginliği İndekslerine göre analiz edilmiştir. İlkbahar tür çeşitliliği (H'= 2.38) ve tür zenginliğinin (D=2.6) en bol bulunduğu mevsim olmuştur

Kaynakça

 • Altındağ, A. M. Sözen. 1996. Ataxonomical Study of Rotifera Fauna of Seyfe (Kırşehir) Lake, Tr. J. of Zoology, 20: 221–230.
 • Bekleyen, A. 2000. A Taxonomical Study on the Rotifera Fauna of Devegeçidi Dam Lake (Diyarbakır-Turkey) (In Turkish), Turk J. Zool. 25: 251–255.
 • Bozkurt, A., M. Z. Göksu, E. Sarıhan, M. Taşdemir. 2002. Rotifer Fauna of Asi River (Hatay,Turkiye) (In Turkish), Ege Universitesi. J. of Fisheries & Aquatic Sciences, Cilt 19, Sayı 1-2: 63-67.
 • Dumont, H. J., M. De Ridder. 1987. Rotifers from Turkey, Hydrobiologia, 147:65-73.
 • Edmondson, W. T. 1959. Rotifera in “Fresh Water Biology”. Ed. Edmondson W.T. Second edition, University of Washington Seattle 1248s.
 • Emir, N. 1989. An ecological Study on Rotatoria Species of Samsun Bafra Lake and their seasonal variations, (in Turkish), Doğa Tr. J. of Zoology, 13/1, 220-227.
 • Emir, N. 1990. A Taxonomical Study on the Rotifer Fauna of Samsun Bafra Lake (in Turkish), Doğa Tr. J. Of Zoology, 14/2: 89-94.
 • Erdoğan, S., H. Güher. 2005. The Rotifera Fauna of Gala Lake (Edirne Turkey) Pakistan J. of Biological Sciences 8 (11): 1579-1583
 • Kolisko W. R. 1974. Planktonic Rotifers Biology and Taxonomy Biological Station. Lunz of The Austrian Academy of Science, Stuttgart, 974 s.
 • Koste, W. 1978 a. Die Radertiere Mitteleuropas I. Textband, Berlin, 673 s.
 • Koste, W. 1978 b. Die Radertiere Mitteleuropas II. Tofelband, Berlin, 235s.
 • Pielou, E.C. 1975. Ecological Diversity, Wiley Inter Science Pub. London
 • Saler (Emiroğlu), S., D. Şen. 2000. A taxonomical Study on the Rotifera Fauna of Cip Dam Lake (Elazığ) (in Turkish), Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12/1: 329-339.
 • Saler, S. 2004. Observations on the Seasonal Variation of Rotifera Fauna of Keban Dam Lake (Çemişgezek Region), Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4): 695–701
 • Saler (Emiroğlu) S. 2001. Rotifer Fauna of Keban Dam Lake Gülüşkür Region and Their Seasonal Variations (in Turkish), Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 113s
 • Saler, S., D. Şen. 2002. Seasonal Variation of Rotifera Fauna of Cip Dam Lake (Elazığ-Turkey), Pakistan Journal of Biological Sciences 5 (11): 1274-1276.
 • Saler, S., B. Şen. 2001. Rotifers of Zıkkım Stream Which flows into Hazar Lake and Their Seasonal variations (in Turkish), XI: Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1: 261-271.
 • Saler, S., D. Şen. 2002. A Taxonomical Study on the Rotifera Fauna of Tadım Pond (Elazığ), Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 19: 474–500
 • Simpson, G.H. 1949: Measurement of Biodiversity, Nature, 163: 688s
 • Şen, B., B. Topkaya, M.T. Alp, F. Özrenk. 1995. An investigation of Pollution and Algae of a Strem (Seli Stream, Elazığ) polluted with organic substances (in Turkish), II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi Bildirileri, 599-610.
 • Şen, D., Y. Özdemir.1994. Seasonal Distribution of Zooplankton of Keban Dam Lake Uluova Region (in Turkish) Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6/2: 154–162.
 • Telesh I. V. 1986. Comparative Effectiveness of methods of counting Planktonic Rotifers Scripta Technica, 101-104
 • Tellioğlu, A., F. Akman. 2007. A Taxonomical Study on the Rotifera Fauna in Pertek Region of Keban Dam Lake , E. Ü.Su Ürünleri Dergisi 24/ 1-2: 135-136.
 • Tellioğlu, A., D. Şen. 2002. A Taxonomical Study on Rotifer Fauna of Hazar Lake (Elazığ) (in Turkish), E. Ü.Su Ürünleri Dergisi, 19/ 1–2: 205–207.
 • Tokat, M. 1976. Rotifers of Hazar Lake and Their Distributions, (in Turkish), Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Yayınları, 18: 13s.
 • URL, 2009. www.googleearth.com
 • Ustaoğlu, M., S. Balık. 1987. Rotifer Faunası of Akgöl (Selçuk-İzmir) (in Turkish), VI.Ulusal Biyoloji Kongresi, Cilt II, 614-626.
 • Ustaoğlu, M. R. 2204 A Check–list for Zooplankton of Turkish Inland Waters.E.Ü. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences , Cilt 21,sayı 3-4: 191-199.
 • Yalım, B. F. 2006 Rotifera Fauna of Yamansız Lake (Antalya) in South-West of Turkey, E. U. J. of Fisheries &Aquatic Sciences, 3-4: 395-397
 • Yiğit, S. 2002. Seasonal Fluctuation in the Rotifer Fauna of Kesikköprü Dam Lake, Turk J. of Zoology 26: 341-348
 • Yiğit, S. 2006. Analysis of the Zooplankton Community by the Shannon- Weaver Index in Kesikköprü Dam Lake, Turkey, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi 12 (2):216-220.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Necla İPEK


Serap SALER

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2008
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008Cilt: 25 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA
İPEK, N. ., & SALER, S. . (2008). Seli Çayı (Elazığ-Türkiye) Rotifer Faunası ve Bazı Biyoçeşitlilik İndeksleri ile Analizi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(3), 211-215.