PDF BibTex RIS Kaynak Göster

An evaluation on the species, marketing in Istanbul fish market between 1998 and 2007.

Yıl 2008, Cilt: 25 Sayı: 2, 169 - 172, 01.06.2008

Öz

İstanbul Balık Halinde 1998–2007 Yılları Arasında İşlem Gören Türler Üzerine Bir Değerlendirme.

Yıl 2008, Cilt: 25 Sayı: 2, 169 - 172, 01.06.2008

Öz

Bu çalışma, 1998–2007 yılları arasında İstanbul balık halinde pazarlanan yıllık miktar ve tür çeşitliliğini rapor etmektedir. Bununla birlikte, sonuçlar hem İstanbul balık halinin eski dönem (1909–1923 ve 1996–1997) raporları hem de İzmir ve Çanakkale gibi diğer büyük balık halleriyle karşılaştırılmıştır. Halde, 93’ten fazla tür kaydedilmiştir. İstanbul balık halinde en büyük miktarda işlem gören balıklar sırasıyla hamsi (%43,5), istavrit (%17), palamut (%11,4), lüfer (%9), kültür çipura-levrek (%3,7), mezgit (%3,3) ve sardalye (%1,5)’dir. 1998–2007 arasında ortalama satış miktarı 33678 ton ± 2458 olarak tespit edilmiştir

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Naciye Erdoğan SAĞLAM


Okan AKYOL


Tevfik CEYHAN

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008Cilt: 25 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
SAĞLAM, N. E. ., AKYOL, O. ., & CEYHAN, T. . (2008). İstanbul Balık Halinde 1998–2007 Yılları Arasında İşlem Gören Türler Üzerine Bir Değerlendirme. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(2), 169-172.