Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Antalya Körfezi’nde Dağılım Gösteren Lokum Balığının, Synodus saurus (Linnaeus, 1758), Fekondite ve Yumurta Çapı Değerlerinin Saptanması Üzerine Bir Ön Çalışma

Yıl 2008, Cilt: 25 Sayı: 2, 131 - 134, 01.06.2008

Öz

Bu çalışmada, Antalya Körfezi’nde dağılım gösteren lokum balığının (Synodus saurus) fekondite ve yumurta çapı değerleri saptanmıştır. Fekondite 13516-149497 arasında, ortalama 93520±11012.77 (n:16) olarak bulunmuştur. Çatal boy-fekondite arasındaki ilişki F= 2748*L1.0842 (R2=0.0531), ağırlık-fekondite arasındaki ilişki F= 136W + 78155 (R2=0.016) şeklinde tespit edilmiş olup çatal boy-fekondite ve ağırlık-fekondite arasında bir ilişki gözlenmemiştir. Toplam 1055 adet yumurtanın çapları 0.075 mm ile 1.45 mm arasında, ortalama 0.346 mm ±0.006 olarak saptanmıştır. Bu çalışmada ortaya konan yumurta çapı değerlerinin aylık değişimleri bu türün uzun bir üreme dönemine sahip olduğunu ve özellikle Mart-Ekim ayları arasında yumurta bıraktıklarını desteklemektedir. Aylara göre yumurta çaplarının boy-frekans dağılımları türün asenkronize olarak parti parti yumurtladığını (multiple spawner) ortaya koymaktadır. Ancak daha detaylı histolojik çalışmalarla bunun desteklenmesi önerilebilir

Kaynakça

 • Avşar, D. 1998. The Fisheries Biology and Population Dynamics, (in Turkish). Baki Kitap ve Yayınevi, Yayın No:20, Ders Kitabı No:5, 210s., 189s., 303s.
 • Demirsoy, A. 1999. General and Turkey Zoogeography-Animal Geography, (in Turkish). Meteksan A.Ş., Yayın No: 98-06-0057-01, 795s.
 • El Koutbia, M., M.H. Ktari, M. Ben Salem. 1997. The Reproduction Strategy of Synodus Saurus (Linné, 1758) (Pisces, Teleostei) of Tunisian Coasts [Stratégie de la Reproduction Chez Synodus saurus (Linne 1758), (poisson téléostéen) des Côtes tunisiennes]. Bulletin INSTM, 24(1): 59- 73
 • Golani, D. 1993. The Biology of the Red Sea Migrant, Saurida undosquamis in the Mediterranean and Comparison with the İndigenous Confamilial Synodus saurus (Teleostei: Synodontidae). Hydrobiologia, 271: 109-117.
 • Hunter, J., N.C.H. Lo, and R.J.H. Leong. 1985. Batch Fecundity in Multiple Spawning Fishes. NOAA Technical Report NMFS, 36: 67-77.
 • Mater, S., M. Kaya, M. Bilecenoğlu. 2002. Atlas of the Marine Fishes of Turkey, (in Turkish). Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:68, Yardımcı Ders Kitabları Dizini No:11, 47s.
 • McDonough, C.J. 2003. Fecundity and Spawning Season of Striped Mullet (Mugil cephalus L.) in South Caroline estuaries. Fishery Bulletin, 101: 822-834.
 • Soares, M.S.C., L. Sousa, and J.P. Barreiros. 2003. Feeding Habits of the Lizardfish Synodus saurus (Linnaeus, 1758) (Actinopterygii: Synodontidae) from the Azores. Aqua. Journal of Ichthyology and Aquatic Biology, 7(1): 29-38.
 • Sousa, L., J.P. Barreiros, M.S.C. Soares, M. Hostim-Silva, and R.S. Santos. 2003. Preliminary Notes on The Reproductive Biology of the Lizardfish, Synodus saurus (Actynopterygii: Synodontidae) in the Azores. Cybium, 27 (1): 41-45.
 • Urban, J. 1988. Determination of Batch Fecundity in Plaice, Pleuronectes platessa, and Sole, Solea solea, from the German Bight. International Council for the exploration of the Sea, C.M., Demersal Fish Committee, G:51
 • Yılmaz, R., B. Hoşsucu. 2007. Spawning Season of the Lizardfish Saurida undosquamis (Richardson, 1848) and Synodus saurus (Linnaeus, 1758) in Antalya Bay on the Eastern Mediterranean Coast of Turkey. 38th CIESM Congress Proceedings, 38: 635.

A preliminary study on the fecundity and oocyte diameter of the lizardfish, Synodus saurus (Linnaeus, 1758) in Antalya Bay (Eastern Mediterranean)

Yıl 2008, Cilt: 25 Sayı: 2, 131 - 134, 01.06.2008

Öz

In this work, fecundity and oocyte diameter of the lizardfish, Synodus saurus was determined in Antalya Bay on the eastern Mediterranean coast of Turkey. Fecundity varied from 13516-149497 and the mean fecundity was determined as 93520±11012.77 (n: 16). Fecundity-lenght relationship was F= 2748*L1.0842 (R2=0.0531); fecundityweight relationship was F= 136W + 78155 (R2=0.016). There were no relationships between these values. A total of 1055 oocyte diameters ranged from 0,075 to 1.45 mm and the mean size was 0.346 mm ±0.006. In the present study, the evolution of monthly oocyte diameter values supports that this species has a long reproduction period (specially between March-October). The distribution of monthly oocyte diameter lenght-frequency exposes that S. saurus is multiple spawner as asynchronize. But it may be suggested that these results are researched detailed in histologists studies.

Kaynakça

 • Avşar, D. 1998. The Fisheries Biology and Population Dynamics, (in Turkish). Baki Kitap ve Yayınevi, Yayın No:20, Ders Kitabı No:5, 210s., 189s., 303s.
 • Demirsoy, A. 1999. General and Turkey Zoogeography-Animal Geography, (in Turkish). Meteksan A.Ş., Yayın No: 98-06-0057-01, 795s.
 • El Koutbia, M., M.H. Ktari, M. Ben Salem. 1997. The Reproduction Strategy of Synodus Saurus (Linné, 1758) (Pisces, Teleostei) of Tunisian Coasts [Stratégie de la Reproduction Chez Synodus saurus (Linne 1758), (poisson téléostéen) des Côtes tunisiennes]. Bulletin INSTM, 24(1): 59- 73
 • Golani, D. 1993. The Biology of the Red Sea Migrant, Saurida undosquamis in the Mediterranean and Comparison with the İndigenous Confamilial Synodus saurus (Teleostei: Synodontidae). Hydrobiologia, 271: 109-117.
 • Hunter, J., N.C.H. Lo, and R.J.H. Leong. 1985. Batch Fecundity in Multiple Spawning Fishes. NOAA Technical Report NMFS, 36: 67-77.
 • Mater, S., M. Kaya, M. Bilecenoğlu. 2002. Atlas of the Marine Fishes of Turkey, (in Turkish). Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:68, Yardımcı Ders Kitabları Dizini No:11, 47s.
 • McDonough, C.J. 2003. Fecundity and Spawning Season of Striped Mullet (Mugil cephalus L.) in South Caroline estuaries. Fishery Bulletin, 101: 822-834.
 • Soares, M.S.C., L. Sousa, and J.P. Barreiros. 2003. Feeding Habits of the Lizardfish Synodus saurus (Linnaeus, 1758) (Actinopterygii: Synodontidae) from the Azores. Aqua. Journal of Ichthyology and Aquatic Biology, 7(1): 29-38.
 • Sousa, L., J.P. Barreiros, M.S.C. Soares, M. Hostim-Silva, and R.S. Santos. 2003. Preliminary Notes on The Reproductive Biology of the Lizardfish, Synodus saurus (Actynopterygii: Synodontidae) in the Azores. Cybium, 27 (1): 41-45.
 • Urban, J. 1988. Determination of Batch Fecundity in Plaice, Pleuronectes platessa, and Sole, Solea solea, from the German Bight. International Council for the exploration of the Sea, C.M., Demersal Fish Committee, G:51
 • Yılmaz, R., B. Hoşsucu. 2007. Spawning Season of the Lizardfish Saurida undosquamis (Richardson, 1848) and Synodus saurus (Linnaeus, 1758) in Antalya Bay on the Eastern Mediterranean Coast of Turkey. 38th CIESM Congress Proceedings, 38: 635.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Raziye YILMAZ


Belgin HOŞŞUCU

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008Cilt: 25 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
YILMAZ, R. ., & HOŞŞUCU, B. . (2008). Antalya Körfezi’nde Dağılım Gösteren Lokum Balığının, Synodus saurus (Linnaeus, 1758), Fekondite ve Yumurta Çapı Değerlerinin Saptanması Üzerine Bir Ön Çalışma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(2), 131-134.