BibTex RIS Kaynak Göster

Farklı canlı yemlerin Çizgili Yılanbaş (Channa striatus) larvalarında büyüme ve yaşam oranı üzerine etkisi.

Yıl 2008, Cilt: 25 Sayı: 2, 105 - 110, 01.06.2008

Öz

Effect of Different Live Feed on Growth and Survival of Striped Murrel Channa striatus larvae.

Yıl 2008, Cilt: 25 Sayı: 2, 105 - 110, 01.06.2008

Öz

Farklı canlı yemlerin Çizgili Yılanbaş (Channa striatus) larvalarında büyüme ve yaşam oranı üzerine etkisi. Çizgili yılanbaş (Channa striatus)’ın Hindistan’da yüksek pazar değeri ve talebi bulunan akuakültüre uygun bir tatlısu balık türüdür. Ancak üretiminin artırılması için larval büyütme tekniklerinin geliştirilmesi gereklidir. Bu türe ait larvalar büyüme ve yaşam oranlarının ölçülmesi için plankton, chironomus larvası ve sivrisinek larvası gibi farklı besinler ile 28 gün boyunca beslendikleri bir deney gerçekleştirilmiştir. Deney süresince, adı geçen besinler balık larvalarına iki günde bir verilmiştir ve balıkların kendilerine sunulan tüm besin gruplarını kabul ettikleri gözlenmiştir. Çalışmada sivrisinek larvası ile beslenen grubun önemli ölçüde yüksek bir değerde (%96.66) yaşam oranına sahip olduğu, bunu chironomus larvası (%90) ve plankton (%86.66) ile beslenen grupların izlediği kaydedilmiştir. Spesifik gelişim oranıda (SGR) sivrisinek larvası ile beslenen grupta diğerlerine nazaran önemli derecede yüksek (%4.906) bulunmuş, bunu chironomus (%4.44) grubunun izlediği ve en düşük SGR değerine de (%3.621) plankton ile beslenen grupta rastlanmıştır. Benzer bir şekilde en yüksek yüzde ağırlık kazanımı (%2327) sivrisinek larvası ile beslenen, en düşük performans ise plankton ile beslenen grupta gözlenmiştir. C. striatus larvalarının beslenmesinde test edilen tüm canlı yem grupları arasında sivrisinek larvalarının en iyi gelişim değerlerini ortaya koyduğu ve bunu chironomus ve planktonun izlediği bulunmuştur. Bu çalışma C. striatus’un erken larvasının yapay koşullarda yüksek gelişim ve yaşama oranına sahip şekilde büyütülebildiğini göstermiştir. Bununla birlikte, larval besleme teknikleri bu türün ticari olarak üretilmesi için daha geliştirilmelidir

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

D. Kumar

K. Marimuthu

M. A. Haniffa

T.a. Sethuramalingam

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008Cilt: 25 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Kumar, D. ., Marimuthu, K. ., Haniffa, M. A. ., Sethuramalingam, T. . (2008). Effect of Different Live Feed on Growth and Survival of Striped Murrel Channa striatus larvae. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(2), 105-110.