PDF BibTex RIS Kaynak Göster

A Study on the demersal fisheries resources of Edremit Bay.

Yıl 2008, Cilt: 25 Sayı: 1, 63 - 69, 01.03.2008

Öz

Kaynakça

 • Benli, H.A., B. Cihangir, K.C. Bizsel, N. Bilecik, E. Buhan. 2000. Investigation on Demersal Fishery Resources in the Aegean Sea, (in Turkish). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Bodrum B:6, 90 s.
 • Bianchi, G. 1992. Study of the demersal assemblages of the continental shelf and upper slope off Congo and Gabon, based on the trawl surveys of the RV 'Dr Fridtjof Nansen'. Marine Ecological Progress Series, 35:9-23.
 • Ceyhan, T., O. Akyol, V. Ünal. 2006. A study on the small scale fisheries of Edremit Bay, (in Turkish). E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23(1/3): 373-375
 • Cihangir, B., H.A. Benli, E.M. Tıraşın, A. Ünlüoğlu. 1998. Fishery resources in Candarli Bay, Turkish coast of the Aegean Sea. The Proceedings of the First International Symposium on Fisheries and Ecology. 2-4 September, 1998, Trabzon/TURKEY.M.S. Celikkale, E. Duzgunes, I.Okumus, C.Mutlu (Editors). 444-448.
 • Cihangir, B. ve H.A. Benli. 2003. Net-sonda using in trawl fishery, (in Turkish). Balıkçı Gemileri ve Balıkçılık Teknolojisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Piri Reis Bilim Serisi No:6. N. Tekoğul, G. Neşer ve E. Altunsaray (Editörler). 171-177.
 • Cihangir, B., A. Ünlüoğlu, E.M. Tıraşın. 2004. Analysis of the catch and diversity of the demersal fishes from the bottom trawl catches in the İzmir Bay between 1997 and 2003, (in Turkish). Türk Sucul Yaşam Dergisi(3):85-93.
 • Gordon J.D.M, N.R. Merrett, R.L. Haedrich. 1995. Environmental and biological aspects of slope dwelling fishes of the north Atlantic. In: Hopper AG (ed) Deep water fisheries of the North Atlantic Oceanic Slope. Kluwer Academic Publisher,
 • Kocataş, A. ve N. Bilecik. 1992. Aegean Sea and Its Living Resources. T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü. Ankara, A-7. 88 s.
 • Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü. 1995. The circular of Inland and Sea fishing regulations in Turkey (No:30/1), (in Turkish). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Ankara.
 • Koslow, J.A. 1993. Community structure in North Atlantic deep-sea fishes. Progress in Oceanography, 31:321-338
 • Mouillet, D., J-M. Culioli. 2002. The sample size necessary to assess changes in fish biomass-a reply. Marine Ecology, 23(1): 11-18.
 • Sparre, P., E. Ursin, S.C. Venema. 1989. Introduction to tropical fish stock assessment. Part 1-Manual. FAO Fisheries Technical Paper, 306/1: 337 p.
 • Uçkun, D. 2005. Investigation of the age and growth characteristics of the species belonging to the family Triglidae in Edremit Bay, (in Turkish). E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 22(3-4): 363–369.
 • Tokaç, A., R. Gurbet, A. Lök, C. Metin. 1991. Density distribution of the demersal fisheries resources in İzmir Bay, (in Turkish). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Eğitiminin 10. Yılında Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir. 638-651.

Edremit Körfezi Demersal Balıkçılık Kaynakları Üzerine Bir Araştırma.

Yıl 2008, Cilt: 25 Sayı: 1, 63 - 69, 01.03.2008

Öz

Bu çalışmada, K. Piri Reis araştırma gemisi ile 1-2 Eylül 1999, 30 Eylül 1999 ve 11-12 Aralık 2000 tarihlerinde düzenlenen 3 araştırma seferi sırasında Edremit Körfezi’nden dip trolü çekilerek toplanan av datası değerlendirilmiştir. Trol çekimlerinin tamamı, Edremit Körfezi’nin iç kısmında trolle balık avcılığının yasak olduğu alanda ve 38-71 m arasındaki derinliklerde yapılmıştır. Her bir örnekleme döneminde, 3’er saat aralıklarla 8’er adet trol örneklemesi gerçekleştirilmiştir. Örneklemelerde; 41’i kemikli balık, 9’u kıkırdaklı balık 9’u kafadanbacaklı ve 5’i de kabuklu olmak üzere toplam 64 tür ele geçirilmiştir. Üç örnekleme döneminde de toplam avın yaklaşık %75’ini kemikli balıklar oluşturmuştur. Bölgede baskın türler arasında yer alan bakalyaro (Merluccius merluccius), barbun (Mullus barbatus), ısparoz (Diplodus annularis), tavukbalığı (Trisopterus minutus capelanus) ve kedibalığı (Scyliorhinus canicula) toplam avın yarısından fazlasını meydana getirmiştir. Araştırma alanında toplam biyokütle değerleri 1-2 Eylül 1999’da 662,8 kg/km2, 30 Eylül 1999’da 1561,4 kg/km2 ve 11-12 Aralık 2000’de 1518,6 kg/km2 olarak tahmin edilmiştir

Kaynakça

 • Benli, H.A., B. Cihangir, K.C. Bizsel, N. Bilecik, E. Buhan. 2000. Investigation on Demersal Fishery Resources in the Aegean Sea, (in Turkish). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Bodrum B:6, 90 s.
 • Bianchi, G. 1992. Study of the demersal assemblages of the continental shelf and upper slope off Congo and Gabon, based on the trawl surveys of the RV 'Dr Fridtjof Nansen'. Marine Ecological Progress Series, 35:9-23.
 • Ceyhan, T., O. Akyol, V. Ünal. 2006. A study on the small scale fisheries of Edremit Bay, (in Turkish). E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23(1/3): 373-375
 • Cihangir, B., H.A. Benli, E.M. Tıraşın, A. Ünlüoğlu. 1998. Fishery resources in Candarli Bay, Turkish coast of the Aegean Sea. The Proceedings of the First International Symposium on Fisheries and Ecology. 2-4 September, 1998, Trabzon/TURKEY.M.S. Celikkale, E. Duzgunes, I.Okumus, C.Mutlu (Editors). 444-448.
 • Cihangir, B. ve H.A. Benli. 2003. Net-sonda using in trawl fishery, (in Turkish). Balıkçı Gemileri ve Balıkçılık Teknolojisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Piri Reis Bilim Serisi No:6. N. Tekoğul, G. Neşer ve E. Altunsaray (Editörler). 171-177.
 • Cihangir, B., A. Ünlüoğlu, E.M. Tıraşın. 2004. Analysis of the catch and diversity of the demersal fishes from the bottom trawl catches in the İzmir Bay between 1997 and 2003, (in Turkish). Türk Sucul Yaşam Dergisi(3):85-93.
 • Gordon J.D.M, N.R. Merrett, R.L. Haedrich. 1995. Environmental and biological aspects of slope dwelling fishes of the north Atlantic. In: Hopper AG (ed) Deep water fisheries of the North Atlantic Oceanic Slope. Kluwer Academic Publisher,
 • Kocataş, A. ve N. Bilecik. 1992. Aegean Sea and Its Living Resources. T.C. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü. Ankara, A-7. 88 s.
 • Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü. 1995. The circular of Inland and Sea fishing regulations in Turkey (No:30/1), (in Turkish). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Ankara.
 • Koslow, J.A. 1993. Community structure in North Atlantic deep-sea fishes. Progress in Oceanography, 31:321-338
 • Mouillet, D., J-M. Culioli. 2002. The sample size necessary to assess changes in fish biomass-a reply. Marine Ecology, 23(1): 11-18.
 • Sparre, P., E. Ursin, S.C. Venema. 1989. Introduction to tropical fish stock assessment. Part 1-Manual. FAO Fisheries Technical Paper, 306/1: 337 p.
 • Uçkun, D. 2005. Investigation of the age and growth characteristics of the species belonging to the family Triglidae in Edremit Bay, (in Turkish). E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 22(3-4): 363–369.
 • Tokaç, A., R. Gurbet, A. Lök, C. Metin. 1991. Density distribution of the demersal fisheries resources in İzmir Bay, (in Turkish). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Eğitiminin 10. Yılında Su Ürünleri Sempozyumu, İzmir. 638-651.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aydın ÜNLÜOĞLU


Sencer AKALIN


Dilek Türker ÇAKIR

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2008
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2008Cilt: 25 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ÜNLÜOĞLU, A. ., AKALIN, S. ., & ÇAKIR, D. T. . (2008). Edremit Körfezi Demersal Balıkçılık Kaynakları Üzerine Bir Araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(1), 63-69.