BibTex RIS Kaynak Göster

Aquaculture in Burdur Province and its potential.

Yıl 2009, Cilt: 26 Sayı: 4, 281 - 286, 01.12.2009

Öz

Kaynakça

 • Akbulut, B., İ.Z. Kurtoğlu, E. Üstündağ, M. Aksungur, 2009. Historical Development and Future in the Black Sea Region. Journal of FisheriseSciences.com 3(2), 76-85.
 • Akşıray, F., 1982. Environmental Effects on Restricted Distribution of Pearl mullet, Chalcalburnus tarichi (Pall., 1881) Produced in Lake Burdur. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, Biyoloji Kongresi Tebliğleri 1(1), 20-28.
 • Anonymous, 2008a. T.C. Bullettin of Statistic of Ministry of Turkey. Fisheries Statistics 2008. Sayı:125, 16 Temmuz 2009. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=4088, Accessed date: May 2010.
 • Anonymous, 2010. Department of Control, Support and Statistic Agriculture and Rural Directorate of Burdur, Data of 2008. Burdur.
 • Anonymous, 2008b. Environmental Stiuation Report in Burdur Province. T.C. Governorship of Burdur Province, Environment and Forest Diretorate of Burdur, 2007, 394 s.
 • Çelikkale, M.S., E. Düzgüneş and İ. Okumus, 1999. Fisheries Sector in Turkey: Potential, Current State, Constraints and Recommendations (in Turkish), İstanbul Ticaret Odası Yayınları (İTO), No: 1999-2, Lebib A.S., İstanbul, 414s.
 • Dirican, S., H. Musul and S. Çilek, 2008. Potential and Evaluation of Aquaculture in the Sivas (Turkey) Province. Journal of FisheriseSciences.com 2(3), 510-515.
 • Doğan, K., 2003. Potential Aquaculture in Turkey. Deniz ve Balıkçılık, Aylık Sektörel İhtisas Dergisi, 3, 10-12 kısım I-II.
 • DSİ, 2010a. 8. Region Directorate of State Hydraulic Works, Isparta.
 • DSİ, 2010b. Branch Office Directorate of State Hydraulic Works, Burdur.
 • DSİ, 2010c. General Directorate of State Hydraulic Works, http://www.dsi.gov.tr/topraksu.htm, Accessed date: May 2010.
 • FAO, 2007. Fishery information. Data and Statistics Unit. Rome. http://www.fao.org. Accessed date: May 2010.
 • Gülle, İ., İ.İ. Turna, S.S. Güçlü, P. Gülle and Z. Güçlü, 2010. Zooplankton Seasonal Abundance and Vertical Distribution of Highly Alkaline Lake Burdur, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10 (2), 245-254.
 • Okumuş, İ., Ş. Atasaral and R. Serezli, 2003. Aquaculture: as a food production sector and natural resource user, Turkish Journal of Aquatic Life 1(1), 217-224.
 • Özdemir, N. and S. Dirican, 2006. Aquaculture and Problems in Muğla Province. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 23(1/2), 283-286.
 • Şen,. B., Ö. Canpolat and F. Sönmez, 2006. Recent Stiuation and Future of Aquaculture of Elazığ and Near Provinces. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 23 (1/2), 239-244.
 • Tacon, A.G.J. and S.F. Dominy, 2000. Aquaculture: set to continue upward trend Feed International 21 (1), 48-50.
 • Taş, B., 2007. Aquaculture in the Vona Bay (Southern Black Sea, Ordu, Turkey). Journal of Fisheries Sciences.com 1(4), 176-183.
 • TÜGEM, 2010. Aquaculture. http://www.tugem.gov.tr/UploadDocument/ D20090908120600.36611.html. Accessed date: May 2010.
 • TFS (Turkstat Fisheries Statistics), 2008. Fishery statistics. Agricultural Ministry. Ankara, Turkey. www//http.tuik.gov.tr. Accessed date: May 2010.
 • Yıldırım, Ö. and İ. Okumuş, 2004. Aquaculture in Muğla Province and its Position in Turkey Aquaculture. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 21(3-4), 361- 364.

Burdur İli Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Potansiyeli.

Yıl 2009, Cilt: 26 Sayı: 4, 281 - 286, 01.12.2009

Öz

Türkiye’de son yıllarda hızlı bir gelişme kaydeden su ürünleri yetiştiricilik sektörü diğer illerde olduğu gibi Burdur İli için de önemli bir sektör haline gelmiştir. Burdur İli Türkiye içsu ürünleri yetiştiriciliğinde önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak, Burdur’daki bu potansiyelin verimli bir şekilde kullanılabildiğinden bahsetmek mümkün değildir. Yine de Burdur’da 2009 yılı verilerine göre 65 adet alabalık ve 2 adet sazan olmak üzere, toplam 9411 ton/yıl proje kapasiteli 67 adet ruhsatlı işletme faaliyet göstermektedir. Burdur İli su ürünleri sektörü işletme sayısı bakımından Türkiye toplamının %3,83’ünü; kapasite olarak ise %4,81’ini oluşturmaktadır. Ayrıca Burdur İli’nin sahip olduğu tatlı ve acı-tuzlu suların alternatif türlerin yanı sıra canlı yem üretimi açısından da önemli bir fırsat yaratacağı düşünülebilir. Bu derlemede, Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Burdur İli’nin yetiştiricilik yoluyla elde edilen mevcut üretim durumunun ortaya konması, su ürünleri üretim potansiyelinin belirlenerek sektörün gelişimine yönelik yapılabilecek çalışmaların tespiti amaçlanmıştır. Ayrıca, Burdur İli’nde akuakültür çalışmalarının sürdürülebilir gelişimi sektör analizi ile açıklanmaya çalışılmıştır

Kaynakça

 • Akbulut, B., İ.Z. Kurtoğlu, E. Üstündağ, M. Aksungur, 2009. Historical Development and Future in the Black Sea Region. Journal of FisheriseSciences.com 3(2), 76-85.
 • Akşıray, F., 1982. Environmental Effects on Restricted Distribution of Pearl mullet, Chalcalburnus tarichi (Pall., 1881) Produced in Lake Burdur. Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi, Biyoloji Kongresi Tebliğleri 1(1), 20-28.
 • Anonymous, 2008a. T.C. Bullettin of Statistic of Ministry of Turkey. Fisheries Statistics 2008. Sayı:125, 16 Temmuz 2009. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=4088, Accessed date: May 2010.
 • Anonymous, 2010. Department of Control, Support and Statistic Agriculture and Rural Directorate of Burdur, Data of 2008. Burdur.
 • Anonymous, 2008b. Environmental Stiuation Report in Burdur Province. T.C. Governorship of Burdur Province, Environment and Forest Diretorate of Burdur, 2007, 394 s.
 • Çelikkale, M.S., E. Düzgüneş and İ. Okumus, 1999. Fisheries Sector in Turkey: Potential, Current State, Constraints and Recommendations (in Turkish), İstanbul Ticaret Odası Yayınları (İTO), No: 1999-2, Lebib A.S., İstanbul, 414s.
 • Dirican, S., H. Musul and S. Çilek, 2008. Potential and Evaluation of Aquaculture in the Sivas (Turkey) Province. Journal of FisheriseSciences.com 2(3), 510-515.
 • Doğan, K., 2003. Potential Aquaculture in Turkey. Deniz ve Balıkçılık, Aylık Sektörel İhtisas Dergisi, 3, 10-12 kısım I-II.
 • DSİ, 2010a. 8. Region Directorate of State Hydraulic Works, Isparta.
 • DSİ, 2010b. Branch Office Directorate of State Hydraulic Works, Burdur.
 • DSİ, 2010c. General Directorate of State Hydraulic Works, http://www.dsi.gov.tr/topraksu.htm, Accessed date: May 2010.
 • FAO, 2007. Fishery information. Data and Statistics Unit. Rome. http://www.fao.org. Accessed date: May 2010.
 • Gülle, İ., İ.İ. Turna, S.S. Güçlü, P. Gülle and Z. Güçlü, 2010. Zooplankton Seasonal Abundance and Vertical Distribution of Highly Alkaline Lake Burdur, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10 (2), 245-254.
 • Okumuş, İ., Ş. Atasaral and R. Serezli, 2003. Aquaculture: as a food production sector and natural resource user, Turkish Journal of Aquatic Life 1(1), 217-224.
 • Özdemir, N. and S. Dirican, 2006. Aquaculture and Problems in Muğla Province. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 23(1/2), 283-286.
 • Şen,. B., Ö. Canpolat and F. Sönmez, 2006. Recent Stiuation and Future of Aquaculture of Elazığ and Near Provinces. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 23 (1/2), 239-244.
 • Tacon, A.G.J. and S.F. Dominy, 2000. Aquaculture: set to continue upward trend Feed International 21 (1), 48-50.
 • Taş, B., 2007. Aquaculture in the Vona Bay (Southern Black Sea, Ordu, Turkey). Journal of Fisheries Sciences.com 1(4), 176-183.
 • TÜGEM, 2010. Aquaculture. http://www.tugem.gov.tr/UploadDocument/ D20090908120600.36611.html. Accessed date: May 2010.
 • TFS (Turkstat Fisheries Statistics), 2008. Fishery statistics. Agricultural Ministry. Ankara, Turkey. www//http.tuik.gov.tr. Accessed date: May 2010.
 • Yıldırım, Ö. and İ. Okumuş, 2004. Aquaculture in Muğla Province and its Position in Turkey Aquaculture. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 21(3-4), 361- 364.
Toplam 21 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erkan Gümüş

İskender Gülle

Okan Yüksel

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009Cilt: 26 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Gümüş, E. ., Gülle, İ. ., & Yüksel, O. . (2009). Burdur İli Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Potansiyeli. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(4), 281-286.