PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Isolation and molecular determination of blue-green algae (Cyanobacteria) which grow in thermal waters in Izmir.

Yıl 2009, Cilt 26, Sayı 4, 267 - 270, 01.12.2009

Öz

Kaynakça

 • Abed, M.R.R., F. Gracia-Pichel, M. Hernandez-Marine, 2002. Polyphasic characterization of benthic, moderately halophilic, moderately thermophilic cyanobacteria with very thin trichomes and the proposal of Halomicronema excentricum gen. nov. sp. nov. Arch Microbiol, 177 :361–370.
 • Cadirci, B., I. Tuney, I. Yaşa, A. Sukatar, G. Gökcen, 2007. Isolation and identification of a thermophylic cyanobacterium from Balcova, İzmir- Turkey.38th CIESM Congress 9-13 April 2007 Istanbul-Turkey.
 • Castenholz, R. W., 1969. Thermophilic Blue-Green Algae and the Thermal Environment. Bacteriological Reviews. Dec., 33(4): 476-504.
 • Castenholz, R. W., 1996. Endemism and Biodiversity of Thermophilic Cyanobacteria. Nova Hedwigia. Beiheft., 112: 33-47.
 • Castenholz, R. W., J. B. Waterbury, 1989. Oxygenic Photosynthetic Bacteria. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, 3(19): 1710-1806.
 • Desikachary, T.V., 1959. Cyanophyta. Indian Council Agricultural Research. New Delhi.
 • Garcia-Pichel. F., U. Nübel, G. Muyzer, 1998. The phylogeny of unicellular extremely halotolerant cyanobacteria. Arch Microbiol. 169: 469-482.
 • Güner, H., 1970. Ege Bölgesi Kaplıca ve Maden Sularının Alg Vegetasyonu ile İlgli İnceleme. E.Ü.F.Fak. İ.R.S. No: 99.
 • Herrero, A., A. M. Muro-Pastor and E. Flores, 2001. Nitrogen control in cyanobacteria. Journal of Bacteriology, 183 (2): 411-425.
 • Mackay, M.A., R.S. Norton and L.J. Borowitzka, 1983. Marine blue green algae have a unique osmoregulatory system. Marine Biology, 73: 301- 307.
 • Saker, M.L., A.D. Jungblut, B.A. Neilan, D.F. Rawn and V.M. Vasconcelos, 2005. Detection of microcystin synthetase genes in health food supplements containing the freshwater cyanobacterium Aphanizomenon flos-aquae. Toxicon, 46 (5): 555-62.
 • Stewart, W.D.P., 1973. Nitrogen fixation by photosynthetic microorganisms. Ann. Rev. Microbiol. 27:283-316.
 • Sukatar, A., 2002. Algal culture methods, (in Turkish). Ege Üni. Fen Fak. Kitapları Serisi No:184. 104s.
 • Ulcay, S.Ö., 2005. Distribution of Blue-Green algae species in Manisa and around the hot springs (in Turkish). Yüksek Lis. Tez Çalışması. Celal Bayar Üniversitesi.
 • Ulcay, S.Ö., T. Kurt, O. Taşkın, M. Öztürk, 2007. Distribution of thermal Cyanophyceae (Blue-Green algae) species in Dikili (İzmir) thermal water, (in Turkish). Türk Sucul Yaşam Dergisi, 5-8: 371-378.
 • Ünal, T., 1996. The microscopic and macroscopic algae flora in Izmir, Balcova (Agamemnon) the hot spring, (in Turkish). Yük. Lis. Tezi, Ege Üni. Fen Fak. Bio. A.B.D.
 • Ward, D.M., R.W. Castenholz, 2000. Cyanobacteria in geothermal habitats. In: Ecology of Cyanobacteria: Their Diversity in Time and Space (Whitton. B. A. and Potts. M.. eds.), Kluwer Acad. Publ. Dordrecht, pp. 37-59.
 • Yüksel, K., 2009. Isolation and Molecular determination of Blue- green algae (Cyanobacteria) which grow in thermal waters in Izmir and surroundings, (in Turkish). Yüksek Lis. Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

İzmir İlinde Bulunan Termal Sularda Gelişen Bazı Termofilik Mavi-Yeşil Alglerin (Siyanobakterilerin) İzolasyonu ve Moleküler Tayini.

Yıl 2009, Cilt 26, Sayı 4, 267 - 270, 01.12.2009

Öz

İzmir ili ve çevresindeki termal tesislerden elde edilen mavi-yeşil algler (siyanobakteriler) laboratuar ortamında izole edilip, moleküler yöntemlerle tür tayini çalışılmıştır. Zeytindalı kaplıcaları, Şifne Termal Otel ve Balçova Termal Otel olmak üzere 3 istasyondan elde edilen 4 mavi-yeşil alg (siyanobakteri) türü, laboratuarda kültür ortamında saflaştırılarak izole edilmişlerdir. Daha sonra elde edilen hücrelerden, DNA izolasyonu sonucu elde edilen DNA’lar PCR’da çoğaltılmıştır. Siyanobakterilere özgü primerler kullanılarak 16S rRNA gen bölgeleri tekrar PCR’da çoğaltılarak elde edilen dizi analizi verileri bilgisayar programlarında yorumlanarak filogenetik bakımdan tür tayini yapılmaya çalışılmıştır. Dizi analizlerine göre yapılan tür tayini doğrultusunda, örneklerden üçünün Geitlerinema cinsi olduğu diğer 1 türün ise kültürü belirlenmemiş tür olduğu belirtilmiştir

Kaynakça

 • Abed, M.R.R., F. Gracia-Pichel, M. Hernandez-Marine, 2002. Polyphasic characterization of benthic, moderately halophilic, moderately thermophilic cyanobacteria with very thin trichomes and the proposal of Halomicronema excentricum gen. nov. sp. nov. Arch Microbiol, 177 :361–370.
 • Cadirci, B., I. Tuney, I. Yaşa, A. Sukatar, G. Gökcen, 2007. Isolation and identification of a thermophylic cyanobacterium from Balcova, İzmir- Turkey.38th CIESM Congress 9-13 April 2007 Istanbul-Turkey.
 • Castenholz, R. W., 1969. Thermophilic Blue-Green Algae and the Thermal Environment. Bacteriological Reviews. Dec., 33(4): 476-504.
 • Castenholz, R. W., 1996. Endemism and Biodiversity of Thermophilic Cyanobacteria. Nova Hedwigia. Beiheft., 112: 33-47.
 • Castenholz, R. W., J. B. Waterbury, 1989. Oxygenic Photosynthetic Bacteria. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology, 3(19): 1710-1806.
 • Desikachary, T.V., 1959. Cyanophyta. Indian Council Agricultural Research. New Delhi.
 • Garcia-Pichel. F., U. Nübel, G. Muyzer, 1998. The phylogeny of unicellular extremely halotolerant cyanobacteria. Arch Microbiol. 169: 469-482.
 • Güner, H., 1970. Ege Bölgesi Kaplıca ve Maden Sularının Alg Vegetasyonu ile İlgli İnceleme. E.Ü.F.Fak. İ.R.S. No: 99.
 • Herrero, A., A. M. Muro-Pastor and E. Flores, 2001. Nitrogen control in cyanobacteria. Journal of Bacteriology, 183 (2): 411-425.
 • Mackay, M.A., R.S. Norton and L.J. Borowitzka, 1983. Marine blue green algae have a unique osmoregulatory system. Marine Biology, 73: 301- 307.
 • Saker, M.L., A.D. Jungblut, B.A. Neilan, D.F. Rawn and V.M. Vasconcelos, 2005. Detection of microcystin synthetase genes in health food supplements containing the freshwater cyanobacterium Aphanizomenon flos-aquae. Toxicon, 46 (5): 555-62.
 • Stewart, W.D.P., 1973. Nitrogen fixation by photosynthetic microorganisms. Ann. Rev. Microbiol. 27:283-316.
 • Sukatar, A., 2002. Algal culture methods, (in Turkish). Ege Üni. Fen Fak. Kitapları Serisi No:184. 104s.
 • Ulcay, S.Ö., 2005. Distribution of Blue-Green algae species in Manisa and around the hot springs (in Turkish). Yüksek Lis. Tez Çalışması. Celal Bayar Üniversitesi.
 • Ulcay, S.Ö., T. Kurt, O. Taşkın, M. Öztürk, 2007. Distribution of thermal Cyanophyceae (Blue-Green algae) species in Dikili (İzmir) thermal water, (in Turkish). Türk Sucul Yaşam Dergisi, 5-8: 371-378.
 • Ünal, T., 1996. The microscopic and macroscopic algae flora in Izmir, Balcova (Agamemnon) the hot spring, (in Turkish). Yük. Lis. Tezi, Ege Üni. Fen Fak. Bio. A.B.D.
 • Ward, D.M., R.W. Castenholz, 2000. Cyanobacteria in geothermal habitats. In: Ecology of Cyanobacteria: Their Diversity in Time and Space (Whitton. B. A. and Potts. M.. eds.), Kluwer Acad. Publ. Dordrecht, pp. 37-59.
 • Yüksel, K., 2009. Isolation and Molecular determination of Blue- green algae (Cyanobacteria) which grow in thermal waters in Izmir and surroundings, (in Turkish). Yüksek Lis. Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kerem YÜKSEL Bu kişi benim


Zeliha DEMİREL Bu kişi benim


Ali KOÇYİĞİT Bu kişi benim


Atakan SUKATAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Başvuru Tarihi 7 Aralık 2015
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 26, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Yüksel, K. , Demirel, Z. , Koçyiğit, A. & Sukatar, A. (2009). İzmir İlinde Bulunan Termal Sularda Gelişen Bazı Termofilik Mavi-Yeşil Alglerin (Siyanobakterilerin) İzolasyonu ve Moleküler Tayini. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 26 (4) , 267-270 . Retrieved from http://www.egejfas.org/tr/pub/issue/5005/67724