BibTex RIS Kaynak Göster

The reproduction features of perch (Perca fluviatilis L., 1758) population in Tahtalı Dam Lake (Izmir).

Yıl 2009, Cilt: 26 Sayı: 4, 257 - 260, 01.12.2009

Öz

Kaynakça

 • Bagenal, T. 1978. Methods for Assessment of Fish Production in Freshwaters, Blackwell Scientific Publications, London, 365 p.
 • Balık, S. 1979. Batı Anadolu Tatlısu Balıklarının Taksonomisi ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Raporlar Serisi No: 236 (Doktora Tezi), 61s.
 • Balık, S., M.R. Ustaoğlu, H.M. Sarı, C. Aygen. 1995. Tahtalı Baraj Havzasının (Gümüldür-İzmir) Omurgalı Faunası. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 11-13 Eylül, Ankara, 463-472.
 • Balık, S., M. R. Ustaoğlu, Ö. Egemen, H. M. Sarı, M. Özbek, V. Gündoğdu, C. Aygen, D. Özdemir Mis, A. Taşdemir, A. Başaran, M. Aksu, S. Yıldız, A. İlhan, E. T. Topkara, H. Sömek, 2008. Tahtalı Baraj Gölü’nün (İzmir) Limnolojik Özelliklerinin Araştırılması. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2007/BİL/001, 140 s.
 • Beğburs, C.R. 2001. Ürkmez Baraj Gölü’ndeki tatlısu levreği (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) populasyonuna yönelik bazı biyolojik özelliklerin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir (Doktora Tezi), 104 s.
 • Froese, R., D. Pauly. 2010. World Wide Web Electronic Publication “www.fishbase.org” 05/2010.
 • Geldiay, R., S. Balık. 2007. Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 46 Ders Kitabı Dizini No: 16 Bornova- İzmir, 644 s.
 • Holcik, J., P. Banarescu, D. Evans. 1989. General introduction to fishes. p. 18-147. In J. Holcík (ed.) The freshwater fishes of Europe. Vol. 1, Part 2. General introduction to fishes, Acipenseriformes. AULA-Verlag GmbH, Wiesbaden. 469 p.
 • Karaman, M.S. 1971. Sübwasserfische der Turkei 9. Teil Revision Einiger Kleinwüchsiger Cyprinidengettungen Phoxinellus, Leucaspius, Acanthobrama usw. Aus Südeuropa, Kleinasien, Vorder-Asien und Nordafrica. Mitt. Hamburg. Zool. Mus. Inst. Band 69, 115-155.
 • King, M. 1995. Fisheries Biology, Assesment and Management. Fishing News Books Osney Mead, Oxford OX2 0EL, England, 337 p.
 • Kır, İ., N. Polat. 1996-97. Suat Uğurlu Baraj Gölünde Yaşayan tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L. 1758) nin Sindirim Sistemlerinde Tespit Edilen Fitoplanktonik Organizmalar. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 5: 67-82.
 • Kottelat, M., J. Freyhof. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland. 646 p.
 • Polat, N., D. Bostancı, S. Yılmaz. 2004. Age Analysis on Different Bony Structures of Perch (Perca fluviatilis L. 1758) Inhabiting Derbent Dam Lake (Bafra, Samsun). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 28: 465-469.
 • Polat, N., İ. Kır. 1996-97. Suat Uğurlu Baraj Gölünde Yaşayan tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L. 1758) nin Besin Organizmaları Üzerine Bir Araştırma. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 5: 52-67.
 • Sarsu, M. 1981. Gümüldür deresi ve ona bağlı kaynaklarda yaşayan tatlısu balıklarının taksonomisi ve ekolojik özellikleri üzerine ön çalışmalar. E.Ü. Fen Fak. Biyolojik Oseanografi Bölümü (Diploma Tezi), 30 s.
 • Slastenenko, E. 1955-56. Karadeniz Havzası Balıkları. Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 711 s.
 • Sümbüloğlu, K., V. Sümbüloğlu. 2005. Biyoistatistik (11. Baskı). Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 270 s.
 • Yılmaz, M., S. Yılmaz, Ş. Kandemir, D. Bostancı, N. Polat. 2003. Derbent Baraj Gölünde (Samsun-Bafra) Yaşayan Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis, L., 1758)’nin Yaşa ve Mevsimlere Göre Besin Tercihi. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 27: 627-635.

Tahtalı Baraj Gölü (İzmir) Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L.,1758) Populasyonunun Üreme Özellikleri.

Yıl 2009, Cilt: 26 Sayı: 4, 257 - 260, 01.12.2009

Öz

Tahtalı Baraj Gölü’ne aşılanan Perca fluviatilis populasyonunun üreme özelliklerinin tespit edilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, balık örnekleri Mayıs 2006-Mart 2007 tarihleri arasında aylık periyotlarla, farklı göz açıklığına sahip fanyalı ağlarla toplanmıştır. Elde edilen örneklerden 322 dişi ve 273 erkek olmak üzere toplam 595 birey incelenmiştir. Tüm bireyler için ortalama çatal boy, total ağırlık ve gonad ağırlıkları sırasıyla 18,17 cm, 104,36 g ve 3,23 g olarak belirlenmiştir. Aylık olarak hesaplanan gonadosomatik indeks değerlerine göre populasyonun gonad gelişimi her iki eşey için de ekim ayında başlayıp, mart ayında en üst düzeye ulaşmaktadır. Buna göre, üreme Mart ayında başlamaktadır. Kasım-Mart aylarında örneklenmiş 88 adet dişi bireyin minimum, maksimum ve ortalama fekonditesi sırasıyla 706, 12300 ve 3240 olarak saptanmıştır. Üreme döneminde minimum, maksimum ve ortalama yumurta çapı değerleri sırasıyla 0,75; 1,25 ve 1,01 mm olarak belirlenmiştir

Kaynakça

 • Bagenal, T. 1978. Methods for Assessment of Fish Production in Freshwaters, Blackwell Scientific Publications, London, 365 p.
 • Balık, S. 1979. Batı Anadolu Tatlısu Balıklarının Taksonomisi ve Ekolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi İlmi Raporlar Serisi No: 236 (Doktora Tezi), 61s.
 • Balık, S., M.R. Ustaoğlu, H.M. Sarı, C. Aygen. 1995. Tahtalı Baraj Havzasının (Gümüldür-İzmir) Omurgalı Faunası. II. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. 11-13 Eylül, Ankara, 463-472.
 • Balık, S., M. R. Ustaoğlu, Ö. Egemen, H. M. Sarı, M. Özbek, V. Gündoğdu, C. Aygen, D. Özdemir Mis, A. Taşdemir, A. Başaran, M. Aksu, S. Yıldız, A. İlhan, E. T. Topkara, H. Sömek, 2008. Tahtalı Baraj Gölü’nün (İzmir) Limnolojik Özelliklerinin Araştırılması. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2007/BİL/001, 140 s.
 • Beğburs, C.R. 2001. Ürkmez Baraj Gölü’ndeki tatlısu levreği (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) populasyonuna yönelik bazı biyolojik özelliklerin belirlenmesi. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir (Doktora Tezi), 104 s.
 • Froese, R., D. Pauly. 2010. World Wide Web Electronic Publication “www.fishbase.org” 05/2010.
 • Geldiay, R., S. Balık. 2007. Türkiye Tatlısu Balıkları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 46 Ders Kitabı Dizini No: 16 Bornova- İzmir, 644 s.
 • Holcik, J., P. Banarescu, D. Evans. 1989. General introduction to fishes. p. 18-147. In J. Holcík (ed.) The freshwater fishes of Europe. Vol. 1, Part 2. General introduction to fishes, Acipenseriformes. AULA-Verlag GmbH, Wiesbaden. 469 p.
 • Karaman, M.S. 1971. Sübwasserfische der Turkei 9. Teil Revision Einiger Kleinwüchsiger Cyprinidengettungen Phoxinellus, Leucaspius, Acanthobrama usw. Aus Südeuropa, Kleinasien, Vorder-Asien und Nordafrica. Mitt. Hamburg. Zool. Mus. Inst. Band 69, 115-155.
 • King, M. 1995. Fisheries Biology, Assesment and Management. Fishing News Books Osney Mead, Oxford OX2 0EL, England, 337 p.
 • Kır, İ., N. Polat. 1996-97. Suat Uğurlu Baraj Gölünde Yaşayan tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L. 1758) nin Sindirim Sistemlerinde Tespit Edilen Fitoplanktonik Organizmalar. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 5: 67-82.
 • Kottelat, M., J. Freyhof. 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland. 646 p.
 • Polat, N., D. Bostancı, S. Yılmaz. 2004. Age Analysis on Different Bony Structures of Perch (Perca fluviatilis L. 1758) Inhabiting Derbent Dam Lake (Bafra, Samsun). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 28: 465-469.
 • Polat, N., İ. Kır. 1996-97. Suat Uğurlu Baraj Gölünde Yaşayan tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L. 1758) nin Besin Organizmaları Üzerine Bir Araştırma. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 5: 52-67.
 • Sarsu, M. 1981. Gümüldür deresi ve ona bağlı kaynaklarda yaşayan tatlısu balıklarının taksonomisi ve ekolojik özellikleri üzerine ön çalışmalar. E.Ü. Fen Fak. Biyolojik Oseanografi Bölümü (Diploma Tezi), 30 s.
 • Slastenenko, E. 1955-56. Karadeniz Havzası Balıkları. Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 711 s.
 • Sümbüloğlu, K., V. Sümbüloğlu. 2005. Biyoistatistik (11. Baskı). Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 270 s.
 • Yılmaz, M., S. Yılmaz, Ş. Kandemir, D. Bostancı, N. Polat. 2003. Derbent Baraj Gölünde (Samsun-Bafra) Yaşayan Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis, L., 1758)’nin Yaşa ve Mevsimlere Göre Besin Tercihi. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 27: 627-635.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali İlhan

M. Ruşen Ustaoğlu

Hasan M. Sarı

Seda Başıaçık

Nilay Gürleyen

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2009
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2009Cilt: 26 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA İlhan, A. ., Ustaoğlu, M. R. ., Sarı, H. M. ., Başıaçık, S. ., vd. (2009). Tahtalı Baraj Gölü (İzmir) Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L.,1758) Populasyonunun Üreme Özellikleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 26(4), 257-260.