PDF BibTex RIS Kaynak Göster

An Overview of Marketed Species and Market Premises in Samsun Wholesale Fish Maket in 2007-2010.

Yıl 2010, Cilt: 27 Sayı: 4, 161 - 164, 01.12.2010

Öz

Kaynakça

 • Anonim. 2010. Fisheries economy, production, amount and value exchanges (2009), (in Turkish). State Institute of Statistics Prime Ministry of Turkey, Ankara.
 • Akyol, O., F. Perçin. 2005. An investigation on fishes, marketing in İzmir fish market between 1993 and 2004, (in Turkish). Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri Dergisi, 22 (1-2):125-128.
 • Dağdemir, V., A. Birinci. 1998. Aquaculture Production and Marketing in Turkey (in Turkish). III. Su Ürünleri Sempozyumu 10-12 Haziran 1998 Erzurum 619-626.
 • Dogan, K. 1997 Where in Fisheries Sector of the Turkish Economy, (in Turkish). SÜMDER Aralık 1997, Sayı 1. report, (in Turkish). Ankara. XIIV, 142 pp. ISBN:975-19-2714-5.
 • Erdoğan Sağlam, N., O. Akyol, T. Ceyhan. 2008. An evaluation on the species, marketing in Istanbul fish market between 1998 and 2007, (in Turkish) . Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri Dergisi, 25 (2):169- 172.
 • Tekinay, A., A., M. Alpaslan, Ö. Özen, P. Akyüz, D. Güroy. 2002. A comparison between the records of Çanakkale Fish Market and fisheries production of Çanakkale Region from 1996 to 2001, (in Turkish). Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri Dergisi, 19 (3-4):455- 463.
 • Timur M., K. Doğan. 1999. İstanbul (Turkey) fish auction hall and marketing, (in Turkish). Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri dergisi, 16 (1-2): 1-17.

Samsun Balık Halinde 2007-2010 Yılları Arasında İşlem Gören Türlerin İncelenmesi ve Hal İçerisindeki İşletmelere Genel Bir Bakış.

Yıl 2010, Cilt: 27 Sayı: 4, 161 - 164, 01.12.2010

Öz

Bu çalışma, 2007-2010 yılları arasında Samsun Balık Hali’nde işlem gören balıkların yıllık miktar ve tür çeşitliliğini rapor etmektedir. Sonuçlar Türkiye’nin diğer üç büyük balık haliyle (İstanbul, İzmir, Çanakkale) karşılaştırılmıştır. Samsun balık halinde en yüksek miktarda işlem gören balıklar sırasıyla hamsi (%83,47), istavrit (%4,87), mezgit (%4,52), barbun (%0,57), palamut (%0,50), kefal (%0,42), lüfer (%0,42), tirsi (%0,14), sardalya (%0,04), kalkan (%0,003)’dır. 2007-2010 arasında ortalama satış miktarı 13194 ton olarak tespit edilmiştir. Samsun balık hali su ürünleri işletmelerinin kapasiteleri ve yatırım bedelleri incelenmiştir

Kaynakça

 • Anonim. 2010. Fisheries economy, production, amount and value exchanges (2009), (in Turkish). State Institute of Statistics Prime Ministry of Turkey, Ankara.
 • Akyol, O., F. Perçin. 2005. An investigation on fishes, marketing in İzmir fish market between 1993 and 2004, (in Turkish). Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri Dergisi, 22 (1-2):125-128.
 • Dağdemir, V., A. Birinci. 1998. Aquaculture Production and Marketing in Turkey (in Turkish). III. Su Ürünleri Sempozyumu 10-12 Haziran 1998 Erzurum 619-626.
 • Dogan, K. 1997 Where in Fisheries Sector of the Turkish Economy, (in Turkish). SÜMDER Aralık 1997, Sayı 1. report, (in Turkish). Ankara. XIIV, 142 pp. ISBN:975-19-2714-5.
 • Erdoğan Sağlam, N., O. Akyol, T. Ceyhan. 2008. An evaluation on the species, marketing in Istanbul fish market between 1998 and 2007, (in Turkish) . Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri Dergisi, 25 (2):169- 172.
 • Tekinay, A., A., M. Alpaslan, Ö. Özen, P. Akyüz, D. Güroy. 2002. A comparison between the records of Çanakkale Fish Market and fisheries production of Çanakkale Region from 1996 to 2001, (in Turkish). Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri Dergisi, 19 (3-4):455- 463.
 • Timur M., K. Doğan. 1999. İstanbul (Turkey) fish auction hall and marketing, (in Turkish). Ege Üniversitesi Yayınları, Su Ürünleri dergisi, 16 (1-2): 1-17.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Naciye Erdoğan Sağlam


Cemil Sağlam

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2010
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010Cilt: 27 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
Sağlam, N. E. ., & Sağlam, C. . (2010). Samsun Balık Halinde 2007-2010 Yılları Arasında İşlem Gören Türlerin İncelenmesi ve Hal İçerisindeki İşletmelere Genel Bir Bakış. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(4), 161-164.