Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Some Biological Features of Danube Bleak, Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) Population in Çakırköy Brook (Yenice-Çanakkale).

Yıl 2010, Cilt: 27 Sayı: 4, 157 - 160, 01.12.2010

Öz

In this study, it was aimed to determine some biological features of Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) in Çakırköy Brook which is one of the branch of Gönen Stream. Female:male ratio of the population which was ranged from ages I-III was determined as 1:1.29. Population’s fork length ranged from 6.1 to 16.0 cm and total weight ranged from 2.50 to 54.60. Length-weight relationship equation for all individuals was calculated as W = 0.0118 L2.9964.

Kaynakça

 • Akyurt, İ., M. Sarı, 1991. Investigations of Some Bioecological Properties of the Danube Bleak (Chalcalburnus chalcoides, Güldenstaedt, 1772) Lived in the Different Habitats. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu Su Ürünleri Dergisi, 8 (31-32): 87-101 (In Turkish).
 • Balık, S., H.M. Sarı, 1994. Investigations on Growth and Development of the Danube Bleak (Chalcalburnus chalcoides, Güldenstaedt, 1772) Population in Demirköprü Dam Lake (Salihli-Manisa). XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, Edirne, Cilt IV, Hidrobiyoloji Seksiyonu, 113-121 (In Turkish).
 • Balık, S., M.R. Ustaoğlu, H.M. Sarı, M. Özbek, 1996. Investigations on Biological Characteristics of the Danube Bleak (Chalcalburnus Chalcoides, Güldenstaedt, 1772) Population in Lake Kuş (Bandırma). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, 13 (1-2): 171- 182 (In Turkish).
 • Balık, S., M.R. Ustaoğlu, H.M. Sarı, A. İlhan, E.T. Topkara, 2002. Research on the Fish Fauna of Southwest Marmara Region. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje no. 2000/SÜF/006, 45s (In Turkish).
 • Dikov, T. and Zikov, M., 2004. Abundance and Biomass of Fishes in the Veleka River, Bulgaria. Folia Zoologica 53: 81-86.
 • Geldiay, R., S. Balık, 2007. Freshwater Fishes of Turkey. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:46 Ders Kitabı Dizini No: 16, İzmir, 644 s (In Turkish).
 • Holcik, J., J. Olah, 1992. Fish, Fisheries and Water Quality in Anzali Lagoon and its Watershed. Unpublished Report Prepared for the Project “Anzali Lagoon Productivity and Fish Stock Investigations” Food and Agriculture Organization (FAO), Rome, Field Document, 109 pp.
 • Kiabi, B.H., A. Abdoli, M. Naderi, 1999. Status of the Fish Fauna in the South Caspian Basin of Iran. Zoology in the Middle East 18: 57-65.
 • Lagler, L. K. (1956). Freshwater Fishery Biology, W. M. C., Brown Company, Iowa, 421.
 • Lelek, A., 1987. The Freshwater Fishes of Europe Volume 9. Threatened Fishes of Europe. Wiesbaden 343 pp.
 • Ricker, W. E., 1975. Computation and Interpretation of Biological Statistics of Fish Population. Bull. Fish. Res. Board Can. 191, pp 382.
 • Tarkan, A. S., Ö. Gaygusuz, H. Acıpınar, Ç. Gürsoy, 2005. Characteristics of a Eurasian Cyprinid, Shemaya, Chalcalburnus chalcoides (Güldenstaedt, 1772), in a Mesotrophic Water Reservoir. Zoology in the Middle East 35, 2005: 49-60.
 • Ünver, B., F. Erk’akan, 2009. Population Structure and Growth Properties of Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) from Tödürge Lake. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 26 (4): 261-266 (In Turkish).
 • Yılmaz, S., M. Suiçmez., 2010. Age Determination and Growth of Alburnus chalcoides (Güldenstadt, 1772) Population Inhabiting Almus Dam Lake (Tokat). Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1 (2): 7-20 (In Turkish)

Çakırköy Deresi (Yenice-Çanakkale) Tatlısu Kolyozu, Alburnus chalcoides (Guldenstädt, 1772) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri

Yıl 2010, Cilt: 27 Sayı: 4, 157 - 160, 01.12.2010

Öz

Bu çalışmada, Gönen Çayı’nın bir kolu olan Çakırköy Deresi’ndeki Alburbus chalcoides (Güldenstädt, 1772) populasyonunun bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. I-III yaşları arasında dağılım gösteren populasyonun dişi:erkek oranı 1:1.29 olarak belirlenmiştir. Populasyonun çatal boy değerleri 6.1-16.0 cm, ağırlık değerleri 2.50-54.60 g arasında değişmiştir. Tüm bireyler için boy-ağırlık ilişkisi denklemi W = 0.0118 L2..964 olarak hesaplanmıştır

Kaynakça

 • Akyurt, İ., M. Sarı, 1991. Investigations of Some Bioecological Properties of the Danube Bleak (Chalcalburnus chalcoides, Güldenstaedt, 1772) Lived in the Different Habitats. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu Su Ürünleri Dergisi, 8 (31-32): 87-101 (In Turkish).
 • Balık, S., H.M. Sarı, 1994. Investigations on Growth and Development of the Danube Bleak (Chalcalburnus chalcoides, Güldenstaedt, 1772) Population in Demirköprü Dam Lake (Salihli-Manisa). XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 6-8 Temmuz 1994, Edirne, Cilt IV, Hidrobiyoloji Seksiyonu, 113-121 (In Turkish).
 • Balık, S., M.R. Ustaoğlu, H.M. Sarı, M. Özbek, 1996. Investigations on Biological Characteristics of the Danube Bleak (Chalcalburnus Chalcoides, Güldenstaedt, 1772) Population in Lake Kuş (Bandırma). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, 13 (1-2): 171- 182 (In Turkish).
 • Balık, S., M.R. Ustaoğlu, H.M. Sarı, A. İlhan, E.T. Topkara, 2002. Research on the Fish Fauna of Southwest Marmara Region. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu, Proje no. 2000/SÜF/006, 45s (In Turkish).
 • Dikov, T. and Zikov, M., 2004. Abundance and Biomass of Fishes in the Veleka River, Bulgaria. Folia Zoologica 53: 81-86.
 • Geldiay, R., S. Balık, 2007. Freshwater Fishes of Turkey. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:46 Ders Kitabı Dizini No: 16, İzmir, 644 s (In Turkish).
 • Holcik, J., J. Olah, 1992. Fish, Fisheries and Water Quality in Anzali Lagoon and its Watershed. Unpublished Report Prepared for the Project “Anzali Lagoon Productivity and Fish Stock Investigations” Food and Agriculture Organization (FAO), Rome, Field Document, 109 pp.
 • Kiabi, B.H., A. Abdoli, M. Naderi, 1999. Status of the Fish Fauna in the South Caspian Basin of Iran. Zoology in the Middle East 18: 57-65.
 • Lagler, L. K. (1956). Freshwater Fishery Biology, W. M. C., Brown Company, Iowa, 421.
 • Lelek, A., 1987. The Freshwater Fishes of Europe Volume 9. Threatened Fishes of Europe. Wiesbaden 343 pp.
 • Ricker, W. E., 1975. Computation and Interpretation of Biological Statistics of Fish Population. Bull. Fish. Res. Board Can. 191, pp 382.
 • Tarkan, A. S., Ö. Gaygusuz, H. Acıpınar, Ç. Gürsoy, 2005. Characteristics of a Eurasian Cyprinid, Shemaya, Chalcalburnus chalcoides (Güldenstaedt, 1772), in a Mesotrophic Water Reservoir. Zoology in the Middle East 35, 2005: 49-60.
 • Ünver, B., F. Erk’akan, 2009. Population Structure and Growth Properties of Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772) from Tödürge Lake. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi 26 (4): 261-266 (In Turkish).
 • Yılmaz, S., M. Suiçmez., 2010. Age Determination and Growth of Alburnus chalcoides (Güldenstadt, 1772) Population Inhabiting Almus Dam Lake (Tokat). Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 1 (2): 7-20 (In Turkish)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dinçer Başdemir


Süleyman Balık


Ali İlhan

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2010
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010Cilt: 27 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
Başdemir, D. ., Balık, S. ., & İlhan, A. . (2010). Çakırköy Deresi (Yenice-Çanakkale) Tatlısu Kolyozu, Alburnus chalcoides (Guldenstädt, 1772) Populasyonunun Bazı Biyolojik Özellikleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(4), 157-160.