PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Growth Performance of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss W.,1792) in Mobile Fish Farm as Mariculture.

Yıl 2010, Cilt: 27 Sayı: 4, 143 - 147, 01.12.2010

Öz

Kaynakça

 • Ağırağaç, C. ve Ş. Büyükhatipoğlu. 1998. A Research on the Breeding of the Rainbow Trout which Fed Different Feed (Oncorhynchus mykiss W. 1792) in Sea Water Cages in Sinop Coast (in Turkish). Turk. J. Vet. Anim. Sci., 22: 191-195.
 • Akbulut, B., T. Şahin, A. Erteken, M. Aksungur ve N. Gündoğan. 1999. Determination of Economic Begining Weight of Rainbow trout (Oncorynchus mykiss Walbaum 1792) were reared in Sea Cages (in Turkish). TAGEM/IY/96/12/1/004. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon.
 • Akbulut, B., T. Şahin, N. Aksungur and M. Aksungur. 2002. Effect of Initial Size on Growth Rate of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss, Reared in Cages on the Turkish Black Sea Coast. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2: 133-136.
 • Anonim. 2008. Statics of Aquaculture Facilities (in Turkish). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Aral, O., Ş. Büyükhatipoğlu, M. Erdem ve C. Ağırağaç. 1996. The Effect of Two Different Feeds on the Growths of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss W. 1792) in Net Cages in the Black Sea (in Turkish). Turk. J. Vet. Anim. Sci., 20: 121-126.
 • Aydın, H., R. Özkök, M. Gökoğlu ve D. Memiş. 1996. A study on the adaptation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) fingerlings in different lenght and weigth to Sea of Marmara (in Turkish). E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt No: 13, Sayı: 1-2, 95-100.
 • Bagenal, T. B. and F. W. Tesch. 1978. Age and Growth, 101-136, Methods for Assesment of Fish Production in Fresh Waters (3.Edition), T.Bagenal (Ed), Blackwell Scientific Publications, Oxford.
 • Busacker, G. P., I. R. Adelman and E. M. Goolish. 1990. Growth, 363-387, Methods fo Fish Biology, C. B.Schreck and P. B.Moyle (Eds.), American Fisheries Society, Maryland, USA.
 • Büyükhatipoğlu, Ş., M. Erdem, O. Aral, Y. Tarakçı ve C. Ağırağaç. 1996. The Effects of Different Stocking Densities on Growth of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss W. 1792) in Net Cages in the Black Sea (in Turkish). Turk. J. Vet. Anim. Sci., 20: 137-142.
 • Çelikkale, M. S., B. Akbulut ve T. Şahin. 1996. Growth, food conversion ratio and stocking density of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) cultured in the sea cages (in Turkish). E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt No: 13, Sayı: 3-4, 297-304.
 • Fontainhas-Fernandes, A., M. Monteiro, E. Gomes, M. A. Reis-Henriques and J. Coimbra. 2000. Effect of dietary sodium chloride acclimation on growth and plasma thyroid hormones in tilapia Oreochromis niloticus (L.) in relation to sex. Aquaculture Research, 31: 507-517.
 • Gökoğlu, M., D. Memiş, F. Çağıltay ve H. Aydın. 1995. A study on the cage culture of rainbow trout in the Sea of Marmara (in Turkish). E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt No: 12, Sayı: 3-4, 247-252.
 • Güner, Y. 1991. A study on adaptation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) from fresh water to sea water and growth in sea (in Turkish). E.Ü. Fen Bil. Ens. Su Ürünleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 82 sf.
 • Güner, Y. 1995. Adaptation of rainbow trout to cage culture in the Aegean Sea and investigation on survival and growth performances (in Turkish). T.C. Ege Üniv. Fen Bilimleri Enst. Su Ürünleri A.B.D., Doktora Tezi, 121 sf.
 • Güner, Y., V. Kızak and H. Saygı. 2008. Sustainable Trout Farming in Turkey. Control of Pathogens in Warm Water Aquaculture and Recirculated Model Trout Farms, SCOFDA (Sustainable Control of Fish Diseases in Aquaculture) Workshop, November 4-5, Book of Abstracts 29-30, University of Copenhagen, Faculty of Life Sciences, Frederiksberg C., Denmark.
 • Jackson, A. 1988. Growth, nutrition and feeding. 202-216p. Salmon and trout farming, L.Laird and T.Needham (Eds.), Ellis Horwood Books.
 • Jürss, K., T. Bittorf, T. Vökler and R. Wacker. 1987. Influence of nutrition on biochemical seawater adaptation of the rainbow trout (Salmo gairdneri R.). Comp. Biochem. Physiol., 75B, 713-717.
 • Koca, S. B., M. Erdem ve H. U. Koca. 2006. A Study on The Effect of The Pellet and Extrude Feeds on the Growth of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in Sea Cages In Black Sea, Turkey (in Turkish). Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-2, 173-179.
 • Öz, Ü. 2004. A Comparison of the Growth Differences of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Reared in Net Cages in Seawater and Freshwater (in Turkish). F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(2), 347-356.
 • Priede, I. G. and C. J. Secombes. 1988. The Biology of Fish Production, 31- 68, In: Salmon and Trout Farming, L. M.Laird and T. Needham (Eds), Ellis Horwood LTD, England.
 • Springate, J. 1992. Fish Must Shape up to Requirements. Fish Farmer, Jan./Feb., pp39.
 • Şahin, T., Y. Bekiroğlu ve M. S. Çelikkale. 1995. Determination of optimum stocking density in rainbow trout culture (in Turkish). TAGEM Ekonomik Deniz Ürünleri Yetiştiriciliği Projesi, Trabzon. 44 sf.
 • Ustaoğlu, S. ve R. Bircan. 1998. The Effects of Different Feeding Rates on Growth and Feed Conversion of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Reared in Sea Cages in Black Sea (Sinop), Turkey (in Turkish). Turk. J. Vet. Anim. Sci., 22: 285-292.
 • Yiğit, M. ve O. Aral. 1999. A Comparison of the Growth Differences of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss W., 1792) in Freshwater and Seawater (The Black Sea) (in Turkish). Turk. J. Vet. Anim. Sci., 23: 53-59.

Mobil Balık İşletmesinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.,1792)'nın Denizde Gelişiminin İncelenmesi.

Yıl 2010, Cilt: 27 Sayı: 4, 143 - 147, 01.12.2010

Öz

Bu çalışmada, deniz suyuna doğrudan transfer edilen gökkuşağı alabalıklarının (yaklaşık 285 gr) büyüme performansları ve yaşama oranları yüzer alabalık işletmesinde yaz boyunca 90 gün takip edilmiştir. Çalışma sonunda gökkuşağı alabalıkları 285 – 289 gr canlı ağırlıktan 667.3 – 675.8 gr’a ulaşmışlardır. Yem değerlendirme katsayısı 1.129 – 1.136 olarak, mortalite ise %6.07 – 7.19 oranında saptanmıştır. Sonuç olarak, yüzer alabalık işletmesinde elde edilen verilerin önceki çalışmalarla kıyaslandığında makul sonuçlar olduğu görülmüştür. Teknik ve idari sorunlar çözülebildiği takdirde, yüzer alabalık işletmesi açık deniz balık yetiştiriciliği açısından günümüzde önemli bir fırsat olabilir

Kaynakça

 • Ağırağaç, C. ve Ş. Büyükhatipoğlu. 1998. A Research on the Breeding of the Rainbow Trout which Fed Different Feed (Oncorhynchus mykiss W. 1792) in Sea Water Cages in Sinop Coast (in Turkish). Turk. J. Vet. Anim. Sci., 22: 191-195.
 • Akbulut, B., T. Şahin, A. Erteken, M. Aksungur ve N. Gündoğan. 1999. Determination of Economic Begining Weight of Rainbow trout (Oncorynchus mykiss Walbaum 1792) were reared in Sea Cages (in Turkish). TAGEM/IY/96/12/1/004. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon.
 • Akbulut, B., T. Şahin, N. Aksungur and M. Aksungur. 2002. Effect of Initial Size on Growth Rate of Rainbow Trout, Oncorhynchus mykiss, Reared in Cages on the Turkish Black Sea Coast. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2: 133-136.
 • Anonim. 2008. Statics of Aquaculture Facilities (in Turkish). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Aral, O., Ş. Büyükhatipoğlu, M. Erdem ve C. Ağırağaç. 1996. The Effect of Two Different Feeds on the Growths of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss W. 1792) in Net Cages in the Black Sea (in Turkish). Turk. J. Vet. Anim. Sci., 20: 121-126.
 • Aydın, H., R. Özkök, M. Gökoğlu ve D. Memiş. 1996. A study on the adaptation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) fingerlings in different lenght and weigth to Sea of Marmara (in Turkish). E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt No: 13, Sayı: 1-2, 95-100.
 • Bagenal, T. B. and F. W. Tesch. 1978. Age and Growth, 101-136, Methods for Assesment of Fish Production in Fresh Waters (3.Edition), T.Bagenal (Ed), Blackwell Scientific Publications, Oxford.
 • Busacker, G. P., I. R. Adelman and E. M. Goolish. 1990. Growth, 363-387, Methods fo Fish Biology, C. B.Schreck and P. B.Moyle (Eds.), American Fisheries Society, Maryland, USA.
 • Büyükhatipoğlu, Ş., M. Erdem, O. Aral, Y. Tarakçı ve C. Ağırağaç. 1996. The Effects of Different Stocking Densities on Growth of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss W. 1792) in Net Cages in the Black Sea (in Turkish). Turk. J. Vet. Anim. Sci., 20: 137-142.
 • Çelikkale, M. S., B. Akbulut ve T. Şahin. 1996. Growth, food conversion ratio and stocking density of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) cultured in the sea cages (in Turkish). E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt No: 13, Sayı: 3-4, 297-304.
 • Fontainhas-Fernandes, A., M. Monteiro, E. Gomes, M. A. Reis-Henriques and J. Coimbra. 2000. Effect of dietary sodium chloride acclimation on growth and plasma thyroid hormones in tilapia Oreochromis niloticus (L.) in relation to sex. Aquaculture Research, 31: 507-517.
 • Gökoğlu, M., D. Memiş, F. Çağıltay ve H. Aydın. 1995. A study on the cage culture of rainbow trout in the Sea of Marmara (in Turkish). E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt No: 12, Sayı: 3-4, 247-252.
 • Güner, Y. 1991. A study on adaptation of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) from fresh water to sea water and growth in sea (in Turkish). E.Ü. Fen Bil. Ens. Su Ürünleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, 82 sf.
 • Güner, Y. 1995. Adaptation of rainbow trout to cage culture in the Aegean Sea and investigation on survival and growth performances (in Turkish). T.C. Ege Üniv. Fen Bilimleri Enst. Su Ürünleri A.B.D., Doktora Tezi, 121 sf.
 • Güner, Y., V. Kızak and H. Saygı. 2008. Sustainable Trout Farming in Turkey. Control of Pathogens in Warm Water Aquaculture and Recirculated Model Trout Farms, SCOFDA (Sustainable Control of Fish Diseases in Aquaculture) Workshop, November 4-5, Book of Abstracts 29-30, University of Copenhagen, Faculty of Life Sciences, Frederiksberg C., Denmark.
 • Jackson, A. 1988. Growth, nutrition and feeding. 202-216p. Salmon and trout farming, L.Laird and T.Needham (Eds.), Ellis Horwood Books.
 • Jürss, K., T. Bittorf, T. Vökler and R. Wacker. 1987. Influence of nutrition on biochemical seawater adaptation of the rainbow trout (Salmo gairdneri R.). Comp. Biochem. Physiol., 75B, 713-717.
 • Koca, S. B., M. Erdem ve H. U. Koca. 2006. A Study on The Effect of The Pellet and Extrude Feeds on the Growth of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in Sea Cages In Black Sea, Turkey (in Turkish). Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-2, 173-179.
 • Öz, Ü. 2004. A Comparison of the Growth Differences of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss W.,1792) Reared in Net Cages in Seawater and Freshwater (in Turkish). F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(2), 347-356.
 • Priede, I. G. and C. J. Secombes. 1988. The Biology of Fish Production, 31- 68, In: Salmon and Trout Farming, L. M.Laird and T. Needham (Eds), Ellis Horwood LTD, England.
 • Springate, J. 1992. Fish Must Shape up to Requirements. Fish Farmer, Jan./Feb., pp39.
 • Şahin, T., Y. Bekiroğlu ve M. S. Çelikkale. 1995. Determination of optimum stocking density in rainbow trout culture (in Turkish). TAGEM Ekonomik Deniz Ürünleri Yetiştiriciliği Projesi, Trabzon. 44 sf.
 • Ustaoğlu, S. ve R. Bircan. 1998. The Effects of Different Feeding Rates on Growth and Feed Conversion of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Reared in Sea Cages in Black Sea (Sinop), Turkey (in Turkish). Turk. J. Vet. Anim. Sci., 22: 285-292.
 • Yiğit, M. ve O. Aral. 1999. A Comparison of the Growth Differences of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss W., 1792) in Freshwater and Seawater (The Black Sea) (in Turkish). Turk. J. Vet. Anim. Sci., 23: 53-59.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Volkan Kızak


Osman Özden


Yusuf Güner

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2010
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010Cilt: 27 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
Kızak, V. ., Özden, O. ., & Güner, Y. . (2010). Mobil Balık İşletmesinde Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss W.,1792)’nın Denizde Gelişiminin İncelenmesi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(4), 143-147.