BibTex RIS Kaynak Göster

Pigment composition and size distribution of phytoplankton community in the inner part of İzmir Bay.

Yıl 2010, Cilt: 27 Sayı: 3, 103 - 112, 01.09.2010

Öz

İzmir İç Körfezi'nde Fitoplankton Komünitesinin Pigment Kompozisyonu ve Boy Dağılımı.

Yıl 2010, Cilt: 27 Sayı: 3, 103 - 112, 01.09.2010

Öz

İzmir Körfezi uzun zamandır Akdeniz’in en kirli körfezlerinden biri durumundaydı. 2000 yılında Büyük Kanal Projesi’nin tamamlanmasından sonra körfeze atık su dejarjı önlenmiş oldu. Çalışma kapsamında aylık deniz suyu örneklemeleri gerçekleştirildi. Temel oşinografik değişkenler ve nutrientler ölçüldü. Ayrıca fitoplankton komünitesi boy gruplarına ayrılarak her boy grubunun biomasa ve pigment konsantrasyonuna katkıları değerlendirildi. Nutrient ve pigment ölçümlerine ait minimum ve maksimum değerler şu şekilde bulundu: toplam inorganik azot (TIN) için 2,20-30,22 µM ; silikat için 1,99-41,94 fosfat için μM; 0,00-5,96 μM; klorofil a için 4,93-30,26 μg l-1, klorofil b için 0,52-33,54 μg l-1, klorofil c için 14,71-182,66 μg l-1 ve karotenoidler için 0,00-22,58 μg l1. İç körfezde nanoplankton baskın boy grubu olarak tespit edilmiştir. Körfezin dış bölgesine doğru gidildikçe pikoplanktonda artış tespit edilmiştir. Temel bileşenler analizine (PCA) göre pikoplankton pigmentleri iç körfezdeki en önemli bileşenler durumundadır

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serkan Kükrer

Baha Büyükışık

Yayımlanma Tarihi 1 Eylül 2010
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010Cilt: 27 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Kükrer, S. ., & Büyükışık, B. . (2010). İzmir İç Körfezi’nde Fitoplankton Komünitesinin Pigment Kompozisyonu ve Boy Dağılımı. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(3), 103-112.