BibTex RIS Kaynak Göster

The Detection of Larval Chironomidae (Diptera) Fauna in Marmara Island and Their Distribution.

Yıl 2010, Cilt: 27 Sayı: 2, 47 - 53, 01.06.2010

Öz

Kaynakça

 • Chernovskii, A. 1961. Identification of larvae of the midge family Tendipedidae. Fauna USSR, 31. (Trans. from Russian by Natl. Lending Library for Sci. Tech. Boston), 1–279.
 • Fittkau, E. J. und F. Reiss. 1978. Chironomidae, in Illies, J. (ed) - Limnofauna Europaea. Gustav Fischer Verlag. Stutt. 404-440.
 • Kılıç, Y. 1987. Gökçeada (İmroz) Lepidoptera faunasının tanımlanması. Anadolu Üniv. Fen Ed. Fak. Derg., Eskişehir, Vol. 1, pp. 5-13.
 • Okuş, E. 1989. Marmara Adası (kuzey) littoralinde yapılan araştırmalar. Bülten, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Acar Matbaacılık Tesisleri, Sayı: 6, No: 6, 143-166.
 • Özkan, N. 2006a. The larval Chironomidae (Diptera) fauna of Gökçeada (Imbroz). G. U. Journal of Science. 19(2): 69-75.
 • Özkan, N. 2006b. The larval Chironomidae (Diptera) fauna of Bozcaada (Tenedos). G. U. Journal of Science. 19 (1): 1-12.
 • Polatdemir, N. ve Y. Şahin. 1997. Eskişehir ve çevresi durgunsu sistemleri Chironomidae (Diptera) larvaları. Tr. J. of Zoology, 212: 315–319: 252- 260.
 • Sublette, J. E. 1964. Chironomid Midges of California. II. Tanypodinae, Podonominae and Diamesinae. Project of the U.S. Nat. Mus. Vol. 115, N. 3481, S: 85 – 135.
 • Sublette, J. E. and M. F. Sublette. 1973. Family Chironomidae. A Catalog of the Diptera of the Oriental Region, Suborder Nematocera. Vol. I. S: 389 – 422.
 • Şahin, Y. 1984. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri akarsu ve göllerindeki Chironomidae (Diptera), larvalarının teşhisi ve dağılışları. Anadolu Üniv. Yay. No: 57, Fen Ed. Fak. Yay., No: 2, Eskişehir.
 • Şahin, Y. 1987. Marmara, Ege ve Sakarya Sistemi Akarsuları Chironomidae (Diptera) larvaları ve yayılışları. Doğa TU Zooloji Derg., 11 (3): 179– 188.
 • Şahin, Y., Tanatmış M. ve A. Küçük. 1988. Gökçeada faunası. Kısım I. Chironomidae larvaları. Anadolu Üniv., Fen Ed. Fak Derg., Eskişehir, Vol.1, pp. 1-15.
 • Şahin, Y. 1991. Türkiye Chironomidae potamofaunası. Tübitak – Proje No: TBAG-869 ve VHAG-347, 1-88.
 • Tunçdilek, N. 1987. Marmara Adaları. İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 3471, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Yayınları, No. 7, İstanbul.
 • Yıldız, H. 1989. Marmara Adası’nda bakı koşullarının bitki örtüsü üzerindeki etkilerini ortaya koyan örnek bir çalışma. Bülten, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Acar Matbaacılık Tesisleri, Sayı: 6, No: 6, 203-216.
 • Yüksek, A. 1989. Marmara Adası güney sahillerinin littoral biotası üzerine bir araştırma. Bülten, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Acar Matbaacılık Tesisleri, Sayı: 6, No: 6, 203-216.

Marmara Adası Larval Chironomidae (Diptera) Faunasının Tespiti ve Yayılışları.

Yıl 2010, Cilt: 27 Sayı: 2, 47 - 53, 01.06.2010

Öz

Marmara Adası’na 24-26.08.2010 tarihlerinde gerçekleştirilen arazi çalışması sırasında durgun su habitatlarından ve akarsulardan 24 lokaliteden çamur örnekleri toplanmıştır. Laboratuarda, organizmalar temizlendikten sonra mikroskop altında chironomid larvalarının tür teşhisleri gerçekleştirilmiştir. Adada, 3 altfamilyaya ait 24 tür bulunmuştur. Bunlar içinde 17 tür Chironominae, 1 tür Orthocladiinae ve 6 tür Tanypodinae altfamilyalarına aittir. Türlerin tamamı Marmara Adası için, Einfeldia carbonaria (Meigen, 1804) türü ise Marmara Bölgesi için yeni kayıttır

Kaynakça

 • Chernovskii, A. 1961. Identification of larvae of the midge family Tendipedidae. Fauna USSR, 31. (Trans. from Russian by Natl. Lending Library for Sci. Tech. Boston), 1–279.
 • Fittkau, E. J. und F. Reiss. 1978. Chironomidae, in Illies, J. (ed) - Limnofauna Europaea. Gustav Fischer Verlag. Stutt. 404-440.
 • Kılıç, Y. 1987. Gökçeada (İmroz) Lepidoptera faunasının tanımlanması. Anadolu Üniv. Fen Ed. Fak. Derg., Eskişehir, Vol. 1, pp. 5-13.
 • Okuş, E. 1989. Marmara Adası (kuzey) littoralinde yapılan araştırmalar. Bülten, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Acar Matbaacılık Tesisleri, Sayı: 6, No: 6, 143-166.
 • Özkan, N. 2006a. The larval Chironomidae (Diptera) fauna of Gökçeada (Imbroz). G. U. Journal of Science. 19(2): 69-75.
 • Özkan, N. 2006b. The larval Chironomidae (Diptera) fauna of Bozcaada (Tenedos). G. U. Journal of Science. 19 (1): 1-12.
 • Polatdemir, N. ve Y. Şahin. 1997. Eskişehir ve çevresi durgunsu sistemleri Chironomidae (Diptera) larvaları. Tr. J. of Zoology, 212: 315–319: 252- 260.
 • Sublette, J. E. 1964. Chironomid Midges of California. II. Tanypodinae, Podonominae and Diamesinae. Project of the U.S. Nat. Mus. Vol. 115, N. 3481, S: 85 – 135.
 • Sublette, J. E. and M. F. Sublette. 1973. Family Chironomidae. A Catalog of the Diptera of the Oriental Region, Suborder Nematocera. Vol. I. S: 389 – 422.
 • Şahin, Y. 1984. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri akarsu ve göllerindeki Chironomidae (Diptera), larvalarının teşhisi ve dağılışları. Anadolu Üniv. Yay. No: 57, Fen Ed. Fak. Yay., No: 2, Eskişehir.
 • Şahin, Y. 1987. Marmara, Ege ve Sakarya Sistemi Akarsuları Chironomidae (Diptera) larvaları ve yayılışları. Doğa TU Zooloji Derg., 11 (3): 179– 188.
 • Şahin, Y., Tanatmış M. ve A. Küçük. 1988. Gökçeada faunası. Kısım I. Chironomidae larvaları. Anadolu Üniv., Fen Ed. Fak Derg., Eskişehir, Vol.1, pp. 1-15.
 • Şahin, Y. 1991. Türkiye Chironomidae potamofaunası. Tübitak – Proje No: TBAG-869 ve VHAG-347, 1-88.
 • Tunçdilek, N. 1987. Marmara Adaları. İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 3471, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Yayınları, No. 7, İstanbul.
 • Yıldız, H. 1989. Marmara Adası’nda bakı koşullarının bitki örtüsü üzerindeki etkilerini ortaya koyan örnek bir çalışma. Bülten, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Acar Matbaacılık Tesisleri, Sayı: 6, No: 6, 203-216.
 • Yüksek, A. 1989. Marmara Adası güney sahillerinin littoral biotası üzerine bir araştırma. Bülten, İ.Ü. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, Acar Matbaacılık Tesisleri, Sayı: 6, No: 6, 203-216.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurcan Özkan

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2010
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010Cilt: 27 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Özkan, N. . (2010). Marmara Adası Larval Chironomidae (Diptera) Faunasının Tespiti ve Yayılışları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(2), 47-53.