BibTex RIS Kaynak Göster

Prospects, problems, and further projects of inland fishery cooperatives in the Aegean Region (Turkey).

Yıl 2011, Cilt: 28 Sayı: 2, 47 - 52, 01.06.2011

Öz

Kaynakça

 • Akın, M., Akın, G. 2007. Importance of water, water potential, water reservs and water polution in Turkey (in Turkish with English abstract). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 47(2):105-118.
 • Anonim. 1982. Research of fishery cooperatives and associations in Turkey in 1980 (in Turkish with English abstract). Tarım Orman Bakanlığı Su Ürünleri Daire Başkanlığı, Yayın no 11, Ankara, 40s.
 • Anonim. 1989. Wetlands in Turkey (in Turkish with English abstract). Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, Ankara, 208 s.
 • Arısoy, S. 1968. Fishery in Sakarya (in Turkish with English abstract). Sakarya Sosyal Araştırma Merkezi. Seri B, No 12, İstanbul-Adapazarı, 81s.
 • Cirik, S., Cirik, Ş. 1999. Limnology (in Turkish with English abstract). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No. 21, 166s.
 • Çelikkale, M.S. 1982. Inland fishery and aquaculture (in Turkish with English abstract). Su ürünleri üretimini arttırma ve kredilerini yönlendirme sempozyumu. T.C. Ziraat Bankası Su Ürünleri Kredileri Müdürlüğü Yayın no 4, Ankara, 400s.
 • Doğrusoy, S. 1986. Export of fishery products: crayfish and Gölyazı Fishery Cooperatives (in Turkish with English abstract). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Yıl 1, Sayı 3.
 • Saraçoğlu, H. 1990. Flora, Rivers ve Lakes (in Turkish with English abstract). Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Kitapları Dizisi No. 177, İstanbul, 577s.
 • TKB. 1994. Reviewing inland waters and aquaculture units in Turkey. Fishery statitsics of some lakes (in Turkish with English abstract) COFREPECHE-GERSAR BRL. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Cilt 6, 183s.
 • Ünal, V., Yercan, M., Göncüoğlu, H. 2009. Fishery Cooperatives Along the Aegean Sea Coast (in Turkish with English abstract), Su Ürünleri Merkez Birliği Yayınları No:1, 148s, ISBN no: 978-605-60880-0-1.

Ege Bölgesi içsu kooperatiflerinin mevcut durumu, problemleri ve ileriye yönelik projeleri.

Yıl 2011, Cilt: 28 Sayı: 2, 47 - 52, 01.06.2011

Öz

Türkiye, deniz kaynaklarının yanı sıra iç su kaynakları açısından da zengin bir potansiyele sahiptir. Hayati önem taşıyan canlı sucul kaynakların ve habitatların bulunduğu 178.000 km akarsu, 900.000 ha göl, 228.621 ha baraj ve gölet vardır (Cirik ve Cirik 1999). Bu kaynaklar içinde; ticari öneme sahip balık türleri, kooperatif çatısı altında toplanan balıkçılar için önemli bir geçim kaynağıdır. Bu potansiyel, birçok balıkçının bu alanlarda avcılık yapması, yetiştiricilik tesisleri kurması ve bu faaliyetleri daha kolay ve etkin gerçekleştirebilmesi için kooperatif çatısı altında örgütlenmesine olanak sağlamıştır. Türkiye’de günümüzde %66’sı iç su, %34’ü deniz kooperatifi olmak üzere çalışan 524 su ürünleri kooperatifi bulunmaktadır. İç sularda faaliyet gösteren kooperatiflerin %13’ü Ege Bölgesi’ndedir. Bu çalışma, Ege Bölgesi (İzmir, Manisa, Muğla, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, Kütahya)’nde yer alan iç sular balıkçı kooperatifleri (22) başkanlarıyla yapılan telefon anketi ile yürütülmüştür. Yapılan görüşmeler ile bu kooperatiflerin özellikleri, faaliyetleri, sorunları ve geleceğe yönelik projeleri değerlendirilmiştir. Kooperatiflerin %41’inin geleceğe yönelik planları olduğu ve kooperatiflerin mevcut durumlarını geliştirmekte kararlı oldukları ortaya çıkmıştır. Ege Bölgesi iç sularında faaliyet gösteren su ürünleri kooperatifleri, yüksek ortaklık oranı (%94) ve çok sayıda balıkçısı (1835) ile bölgenin ve Türkiye iç su balıkçılığının önemini anlamak için dikkatle ele alınmalıdır

Kaynakça

 • Akın, M., Akın, G. 2007. Importance of water, water potential, water reservs and water polution in Turkey (in Turkish with English abstract). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 47(2):105-118.
 • Anonim. 1982. Research of fishery cooperatives and associations in Turkey in 1980 (in Turkish with English abstract). Tarım Orman Bakanlığı Su Ürünleri Daire Başkanlığı, Yayın no 11, Ankara, 40s.
 • Anonim. 1989. Wetlands in Turkey (in Turkish with English abstract). Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, Ankara, 208 s.
 • Arısoy, S. 1968. Fishery in Sakarya (in Turkish with English abstract). Sakarya Sosyal Araştırma Merkezi. Seri B, No 12, İstanbul-Adapazarı, 81s.
 • Cirik, S., Cirik, Ş. 1999. Limnology (in Turkish with English abstract). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No. 21, 166s.
 • Çelikkale, M.S. 1982. Inland fishery and aquaculture (in Turkish with English abstract). Su ürünleri üretimini arttırma ve kredilerini yönlendirme sempozyumu. T.C. Ziraat Bankası Su Ürünleri Kredileri Müdürlüğü Yayın no 4, Ankara, 400s.
 • Doğrusoy, S. 1986. Export of fishery products: crayfish and Gölyazı Fishery Cooperatives (in Turkish with English abstract). Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Yıl 1, Sayı 3.
 • Saraçoğlu, H. 1990. Flora, Rivers ve Lakes (in Turkish with English abstract). Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Kitapları Dizisi No. 177, İstanbul, 577s.
 • TKB. 1994. Reviewing inland waters and aquaculture units in Turkey. Fishery statitsics of some lakes (in Turkish with English abstract) COFREPECHE-GERSAR BRL. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Cilt 6, 183s.
 • Ünal, V., Yercan, M., Göncüoğlu, H. 2009. Fishery Cooperatives Along the Aegean Sea Coast (in Turkish with English abstract), Su Ürünleri Merkez Birliği Yayınları No:1, 148s, ISBN no: 978-605-60880-0-1.
Toplam 10 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Vahdet Ünal

Huriye Göncüoğlu

Hasan M. Sarı

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2011
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011Cilt: 28 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ünal, V. ., Göncüoğlu, H. ., & Sarı, H. M. . (2011). Ege Bölgesi içsu kooperatiflerinin mevcut durumu, problemleri ve ileriye yönelik projeleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 28(2), 47-52.