Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Distribution of Hydromedusae Population and Aglaura hemistoma Péron and Lesueur, 1810 (Cnidaria, Hydrozoa) in the surface layers (0-10 m) of Izmir Bay (Aegean Sea)

Yıl 2011, Cilt: 28 Sayı: 1, 25 - 28, 01.03.2011

Öz

Sufficient information regarding the distribution of Hydromedusae communities in the waters of Turkey and the Aegean Sea is not available. Aglaura hemistoma (Cnidaria, Hydrozoa) is investigated for the first time in Izmir Bay. Study material was collected in April by vertical samplings from 10 m depth to the surface at stations distributed from the innermost section to the mouth of the bay. Hydromedusae communities displayed a low abundance (maximum 50 individuals / m³) in the area and represented a very small proportions (maximum 0.69 %) of the total zooplankton population. They are observed to be more abundant in waters close to the shore except for the very polluted inner section of the bay. The abundance of A. hemistoma and its proportion in the hydromedusae population increased significantly at the mouth of the bay which is deeper. However, a remarkable decrease in abundance is observed in direction to the inner side. This species is almost disappeared around the beginning of the middle bay area, and is not found further inside, shalower and polluted. A. hemistoma is a markedly offshore form. The distributional patterns of this species in Izmir Bay progress depending on the effect of the currents from the Aegean Sea. So the spread of the species in the study area indicate weakening effect of the open sea currents near the middle bay area. 

Kaynakça

 • Alvarino, A. 1999. Hidromedusas: abundancia batimétrica diurna-nocturna y estacional en aguas de California y Baja California, y estudio de las especies en el Pasifico oriental y otras regiones. Rev. Biol. Mar. Oceanogr., 34 (1): 1-90.
 • Anonim. 1989. Marine research project in İzmir Bay (in Turkish). Proje kod no: DBTE-063, 1988 yılı araştırmaları raporu, Dokuz Eylül Üniv. DBTE, İzmir.
 • Balık, S. 1973. A taxonomical and ecological investigation on Scyphozoa, Coelenterata found in İzmir Bay and its vicinity (in Turkish). Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Rap.Ser., 179: 1-15.
 • Bouillon, J. 1999. Hydromedusae, p.385-465. In D. Boltovskoy (ed.), South Atlantic Zooplankton. Backhuys Publishers.
 • Dowidar, N.M. 1984. Medusae of the Egyptian Mediterranean waters, p. 9-16. In MED POL (ed), Workshop on Jellyfish Blooms in the Mediterranean, 31 October-4 November 1983, Athens. UNEP.
 • Ergen. Z. 1967. The main planktonic organisms found in the Bay of İzmir (in Turkish). Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Rap. Ser., 47: 1-15.
 • Goy, J., S. Lakkis et R. Zeidane. 1991. Les méduses (Cnidaria) des eaux Libanaises. Ann. Inst. océanogr., Paris, 67 (2): 99-128.
 • Gökalp, N. 1972. A study of plankton conditions of Edremit, Bodrum and İskenderun Gulfs (in Turkish). İstanbul Üniv. Fen Fak. Hidrobiy. Araşt. Enst. Yay., 3: 1-71.
 • Lakkis, S. 1971. Contribution a l’étude du zooplancton des eaux Libanaises. Mar. Biol., 11 (2): 138-148.
 • Lakkis, S. 1980. Le plancton des eaux Libanaises (Méditerranée Orientale): caractéristiques biogéographiques. Journées Etud. Systém. et Biogéogr. Médit., Cagliari, C.I.S.M.: 59-62.
 • Mavili, S. 2003. Distribution of the zooplankton communities in the iner bay of İzmir where the pollution is effective (in Turkish), p. 143-148. In B. Şen, M. Dörücü ve M.T. Alp (eds), XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5 Eylül 2003, Elazığ. Fırat Üniv.
 • Mavili, S. 2008. In situ observations of Scyphomedusae and Ctenophora in the coastal surface waters of the Northern Aegean Sea and the Sea of Marmara (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries and Aquatic Science, 25 (2): 141-146.
 • Moraitou-Apostolopoulou, M. 1985. The zooplankton communities of the Eastern Mediterranean (Levantin Basin, Aegean Sea); influence of man-made factors, p.303-331. In M. Moraitou-Apostolopoulou and V. Kiortsis (eds.), Mediterranean Marine Ecosystems. Plenum Publ. Corpor.
 • Pages, F., H.M. Verheye, J.M.Gili and J. Flos. 1991. Short-term effects of coastal upwelling and wind reversals on assemblages of epiplanktonic cnidarians in the Southern Benguela region. S. Afr. J. Mar. Sci., 10: 203-212.
 • Pancucci-Papadopoulou, M.-A., I. Siokou-Frangou, A. Theocharis, D. Georgopoulos. 1992. Zooplankton vertical distribution in relation to the hydrology in the NW Levantine and the SE Aegean seas (spring 1986). Oceanologica Acta, 15 (4): 365-381.
 • Pasteur, R., V. Berdugo and B. Kimor. 1976. The abundance, composition and seasonal distribution of epizooplankton in coastal and offshore waters of the Eastern Mediterranean. Acta Adriat., 18 (4): 55-79.
 • Raymont, J.E.G. 1983. Plankton and productivity in the oceans, 2 nd ed. Vol. 2: Zooplankton, Bergamon Press Ltd.
 • Siokou-Frangou, I., P. Panayotidis, E. Papathanassiou. 1984. Zooplankton composition of South Eboikos (Aegean Sea, Greece) during February and July 1982. Thalassographica, 7: 27-38.
 • Siokou-Frangou, I. et M. Gorgogeta-Papaioannou. 1985. Etude préliminaire du zooplancton superficiel du Golfe de Patras, en Novembre 1980. Biologia Gallo-Hellenica, 10: 23-29.
 • Siokou-Frangou, I. and E. Papathanassiou. 1991. Differentiotion of zooplankton population in a polluted area. Mar. Ecol. Prog. Ser., 76: 41-51.

İzmir Körfezi (Ege Denizi) Yüzey Tabakalarında (0-10 m) Hydromedusae Populasyonu ve Aglaura hemistoma Péron ve Lesueur, 1810 (Cnidaria, Hydrozoa)’nın Dağılımı

Yıl 2011, Cilt: 28 Sayı: 1, 25 - 28, 01.03.2011

Öz

Türkiye kıyılarında ve Ege Denizi’nde Hydromedusae üyelerinin dağılımı ile ilgili yeterli bilgi bulunmaz. Bu çalışmada Aglaura hemistoma (Cnidaria, Hydrozoa) İzmir Körfezi’nde ilk kez araştırılmıştır. İnceleme materyali, körfezin en iç kesiminden körfez ağzına kadar dağılan istasyonlarda 10 m derinlikten yüzeye kadar dikey örneklemelerle Nisan ayında toplanmıştır. Hidromedüz toplulukları bölgemizde düşük bolluklarda (en fazla 50 birey / m³) bulunmuş, toplam zooplankton populasyonunun çok küçük bir oranını (en fazla % 0.69) temsil etmişlerdir. Körfezin çok kirli olan iç kesimi dışında, kıyıya yakın sularda daha bol oldukları gözlenmiştir. A. hemistoma’nın bolluğu ve hidromedüz populasyonu içersindeki oranı, daha derin olan körfez ağzında belirgin olarak artış göstermiştir. Buna karşın körfezin iç tarafına doğru giderek bolluğunun azaldığı göze çarpmaktadır. Orta körfez bölgesinin başlarına doğru bu türün neredeyse ortadan kalktığı, sığ ve pollusyonun etkisinde olan iç tarafa doğru hiç bulunmadığı saptanmıştır. A. hemistoma belirgin olarak bir açık deniz formudur. Bu türün İzmir Körfezi’ndeki dağılım şekilleri, Ege Denizi’nden gelen akıntıların bölgemizdeki etkisine bağlı olarak gelişmektedir. Türün körfezdeki yayılışı, açık deniz akıntılarının orta körfez yakınlarında etkisinin zayıfladığına işaret eder. 

Kaynakça

 • Alvarino, A. 1999. Hidromedusas: abundancia batimétrica diurna-nocturna y estacional en aguas de California y Baja California, y estudio de las especies en el Pasifico oriental y otras regiones. Rev. Biol. Mar. Oceanogr., 34 (1): 1-90.
 • Anonim. 1989. Marine research project in İzmir Bay (in Turkish). Proje kod no: DBTE-063, 1988 yılı araştırmaları raporu, Dokuz Eylül Üniv. DBTE, İzmir.
 • Balık, S. 1973. A taxonomical and ecological investigation on Scyphozoa, Coelenterata found in İzmir Bay and its vicinity (in Turkish). Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Rap.Ser., 179: 1-15.
 • Bouillon, J. 1999. Hydromedusae, p.385-465. In D. Boltovskoy (ed.), South Atlantic Zooplankton. Backhuys Publishers.
 • Dowidar, N.M. 1984. Medusae of the Egyptian Mediterranean waters, p. 9-16. In MED POL (ed), Workshop on Jellyfish Blooms in the Mediterranean, 31 October-4 November 1983, Athens. UNEP.
 • Ergen. Z. 1967. The main planktonic organisms found in the Bay of İzmir (in Turkish). Ege Üniv. Fen Fak. İlmi Rap. Ser., 47: 1-15.
 • Goy, J., S. Lakkis et R. Zeidane. 1991. Les méduses (Cnidaria) des eaux Libanaises. Ann. Inst. océanogr., Paris, 67 (2): 99-128.
 • Gökalp, N. 1972. A study of plankton conditions of Edremit, Bodrum and İskenderun Gulfs (in Turkish). İstanbul Üniv. Fen Fak. Hidrobiy. Araşt. Enst. Yay., 3: 1-71.
 • Lakkis, S. 1971. Contribution a l’étude du zooplancton des eaux Libanaises. Mar. Biol., 11 (2): 138-148.
 • Lakkis, S. 1980. Le plancton des eaux Libanaises (Méditerranée Orientale): caractéristiques biogéographiques. Journées Etud. Systém. et Biogéogr. Médit., Cagliari, C.I.S.M.: 59-62.
 • Mavili, S. 2003. Distribution of the zooplankton communities in the iner bay of İzmir where the pollution is effective (in Turkish), p. 143-148. In B. Şen, M. Dörücü ve M.T. Alp (eds), XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 2-5 Eylül 2003, Elazığ. Fırat Üniv.
 • Mavili, S. 2008. In situ observations of Scyphomedusae and Ctenophora in the coastal surface waters of the Northern Aegean Sea and the Sea of Marmara (in Turkish). E.U. Journal of Fisheries and Aquatic Science, 25 (2): 141-146.
 • Moraitou-Apostolopoulou, M. 1985. The zooplankton communities of the Eastern Mediterranean (Levantin Basin, Aegean Sea); influence of man-made factors, p.303-331. In M. Moraitou-Apostolopoulou and V. Kiortsis (eds.), Mediterranean Marine Ecosystems. Plenum Publ. Corpor.
 • Pages, F., H.M. Verheye, J.M.Gili and J. Flos. 1991. Short-term effects of coastal upwelling and wind reversals on assemblages of epiplanktonic cnidarians in the Southern Benguela region. S. Afr. J. Mar. Sci., 10: 203-212.
 • Pancucci-Papadopoulou, M.-A., I. Siokou-Frangou, A. Theocharis, D. Georgopoulos. 1992. Zooplankton vertical distribution in relation to the hydrology in the NW Levantine and the SE Aegean seas (spring 1986). Oceanologica Acta, 15 (4): 365-381.
 • Pasteur, R., V. Berdugo and B. Kimor. 1976. The abundance, composition and seasonal distribution of epizooplankton in coastal and offshore waters of the Eastern Mediterranean. Acta Adriat., 18 (4): 55-79.
 • Raymont, J.E.G. 1983. Plankton and productivity in the oceans, 2 nd ed. Vol. 2: Zooplankton, Bergamon Press Ltd.
 • Siokou-Frangou, I., P. Panayotidis, E. Papathanassiou. 1984. Zooplankton composition of South Eboikos (Aegean Sea, Greece) during February and July 1982. Thalassographica, 7: 27-38.
 • Siokou-Frangou, I. et M. Gorgogeta-Papaioannou. 1985. Etude préliminaire du zooplancton superficiel du Golfe de Patras, en Novembre 1980. Biologia Gallo-Hellenica, 10: 23-29.
 • Siokou-Frangou, I. and E. Papathanassiou. 1991. Differentiotion of zooplankton population in a polluted area. Mar. Ecol. Prog. Ser., 76: 41-51.
Toplam 20 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Süleyman Mavili

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011Cilt: 28 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Mavili, S. . (2011). İzmir Körfezi (Ege Denizi) Yüzey Tabakalarında (0-10 m) Hydromedusae Populasyonu ve Aglaura hemistoma Péron ve Lesueur, 1810 (Cnidaria, Hydrozoa)’nın Dağılımı. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 28(1), 25-28.