BibTex RIS Kaynak Göster

Turkey research vessels technical specifications.

Yıl 2012, Cilt: 29 Sayı: 2, 77 - 85, 01.06.2012

Öz

Türkiye araştırma gemileri teknik özellikleri.

Yıl 2012, Cilt: 29 Sayı: 2, 77 - 85, 01.06.2012

Öz

Araştırma gemileri, oşinografinin alt dalları olan fiziksel ve kimyasal oşinografi, deniz biyolojisi ve balıkçılık, deniz jeolojisi ve deniz jeofiziği, yanısıra su altı arkeolojisi çalışmalarında kullanılan en temel vasıtalardır. Ülkemizde araştırma gemilerinin mevcut durumu yetersizdir ve gemi işleten kurumların birçok idari ve mali sorunları bulunmaktadır. İhtiyaç duyulduğunda yabancı bayraklı araştırma gemilerinin ülkemiz sularında araştırma yapmaları, bu gemilerin bizim sahip olmadığımız teknik imkanlara sahip olmalarındandır. Sunulan çalışmada ülkemizde bulunan 21 adet araştırma gemisinin teknik özellikleri araştırılmış, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa’daki araştırma gemisi filosu da incelenerek, sahip olduğumuz gemilerin yeterlilikleri ve eksiklikleri tartışılmış, son olarak ülkemizde ihtiyaç duyulan araştırma gemisinin sahip olması gereken temel teknik özellikler ile temel tasarım unsurları ortaya konmuştur

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Esin Yalçın

İlke Koşar Danışman

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2012
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012Cilt: 29 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yalçın, E. ., & Danışman, İ. K. . (2012). Türkiye araştırma gemileri teknik özellikleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 29(2), 77-85.