BibTex RIS Kaynak Göster

The distribution and density of external and internal taste buds in Oscar Fish (Astronotus ocellatus).

Yıl 2013, Cilt: 30 Sayı: 2, 69 - 72, 01.06.2013

Öz

Kaynakça

 • Atema, J., 1980. Chemical Senses, Chemical Signals, and Feeding Behavior in Fishes, in Fish Behavior and Its Use in the Capture and Culture of Fishes, Manila, 57–101.
 • Bancroft, J.D., Steven, A., Turner, D.R., 1996. Theory and Practice of Histological Techniques. Churchill Livingstone, Fourth edition, 726 s. New York, London, Edinburg, Madrid, Melbourne, San Francisco, Tokyo.
 • Barlow, L.A., Northcutt, R.G., 1995. Embryonic Origin of Amphibian Taste Buds. Developmental Biology, 169(1): 273-285. doi: 10.1006/dbio.1995.1143
 • Çınar, K., Diler, A., Bilgin, F., 1999. Aynalı sazanlarda (Cyprinus carpio) dudak ve barbel tat tomurcukları. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 6, 188-194.
 • Çınar, K., Kır, İ., 2001. Bıyıklı Balık (Barbus capito pectoralis Heckel, 1843)’larda Tat Tomurcuklarının Farklı Vücut Bölgelerindeki Dağılımı ve Histolojik Yapıları. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(3), 142-147.
 • Çınar, K., Şenol, N., 2005. The distribution of external taste buds in Flower Fish (Pseudophoxinus antalyae). Anatomia Histologia Embryologia, 34, 176–178. doi: 10.1111/j.1439-0264.2005.00590.x
 • Çınar, K., Şenol, N., Kuru, N., 2008. The distribution of taste buds in Garra rufa. Anatomia Histologia Embryologia, 37, 63- 66.
 • Demir, N., 2009. İhtiyoloji. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 314s.
 • Diaz- Regueira, S.M., Lamas, I., Anadon, R., 2005. Calretinin immunoreactivity in taste buds and afferent fibers of the grey mullet Chelon labrosus. Brain Research, 1031, 297- 301.
 • Diler, D., Demirbağ, E., Çınar, K., Karaoğlu, A., 2009 . Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Eksternal Tat Tomurcuklarının Dağılımı ve Yoğunluğu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(1), 6–9.
 • Eram, M., Michel, W.C., 2005. Morphological and biochemical heterogeneity in facial and vagal nerve innervated taste buds of the channel catfish, Ictalurus punctatus. The Journal of Comparative Neurology, 486, 132- 144. doi: 10.1002/cne.20543
 • Ekingen, G., 2001. Balık Anatomisi. Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, 162s.
 • Fishelson L., Delerea, Y., 2004. Taste buds on the lips and mouth of some blenniid and gobiid fishes: comparative distribution and morphology. Journal of Fish Biology, 65, 651–665. doi: 10.1111/j.0022-1112.2004.00475.x
 • Fishelson, L., Delerea, Y., Zverdling, A., 2004. Taste bud form and distribution on lips and in the oropharyngeal cavity of cardinal fish species (Apogonidae, Teleostei) with remarks on their dentition. Journal of Morphology, 259, 316- 327. doi: 10.1002/jmor.10186
 • Gomahr, A., Palzenberger, M., Kotrschal, K. 1992. Density and Distribution of External Taste Buds in Cyprinids. Environmental Biology of Fishes, 33,125-134. doi: 10.1007/BF00002559
 • Hansen, A., Zeiske, E., Reutter, K., 2002. The development taste buds in zebrafish, Danio rerio. Chemical Senses, 24, 74.
 • Jakubowski, M., Whitear, M., 1990. Comparative morphology and cytology of taste buds in teleost. Zeitschrift für Mikroskopisch- Anatatomiesche Forschung, 104, 529- 560.
 • Karaoğlu, A., 2011. Sudak Balığı (Sander Lucioperca L., 1758) ’nda Eksternal Ve İnternal Tat Tomurcuklarının Dağılımı ve Yoğunluğu. Isparta, Yüksek Lisans Tezi, 43, Isparta.
 • Kasumyan, A.O., 1997. Gustatory reception and feeding behaviour in fish. Journal of Ichtyology, 37, 72- 86.
 • Kiyohara, S., Yamashita, S., Kitoh, J., 1980. Distribution of taste buds on the lips and inside the mouth in the minnow, Pseudorasbora parva. Physiology and Behavior, 24, 1143-1148. doi: 10.1016/0031-9384(80)90061-X
 • Ohkubo, Y., Masubuchi, M., Fujioka, K., Tomita, Y., Matsushita, T., Ohsuga, K., Marui, T., 2005. Distribution and morphological features of taste buds in the zebrafish, Danio rerio. Journal of Oral Biosciences, 47(1), 77–82.
 • Pinky, S.M., Mittal, A.K., 2008. Glycoproteins in the epithelium of lips and association structures of a hill stream fish Garra lamta (Cyprinidae, Cypriniformes): A histological investigtion. Anatomia Histologica Embriologica, 37, 101- 113. doi: 10.1111/j.1439-0264.2007.00816.x
 • Suzuki, T., 2007. Celluar mechanisms in taste buds. Bulletein Tokyo Dental College, 48(4), 151-161. doi: 10.2209/tdcpublication.48.151
 • Timur, M., 2011. Balık Fizyolojisi. Nobel Yayınevi, Ankara, 142s.
 • Yanar, M., Kumlu, M., 2001. The Anaesthetics Effects of Quinaldine Sulphate and/or Diazepam on Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Juveniles. Turkish Journal of Veterinay and Animal Sciences, 25, 185-189.

Astronot Balığı (Astronotus ocellatus) eksternal ve internal tat tomurcuklarının dağılımı ve yoğunluğu.

Yıl 2013, Cilt: 30 Sayı: 2, 69 - 72, 01.06.2013

Öz

Bu çalışmada astronot balığı (Astronotus ocellatus)’nda eksternal ve internal tat tomurcuklarının dağılımı ve yoğunluğunun bazı morfometrik parametreler ile tanımlanması amaçlanmıştır. Araştırma materyali olarak 6 adet erişkin astronot balığı (Astronotus ocellatus)’na ait deri (alt ve üst dudak, alın, gular bölge, operkulum, lateral çizgi) ve yüzgeçler (dorsal, kaudal, anal, ventral ve pektoral) ile dil ve damak bölgelerinden alınan örnekler histolojik olarak araştırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda tat tomurcuklarının dilde, alt ve üst dudaklarda diğer bölgelerden daha yoğun oldukları belirlendi. Kantitatif ölçümler sonucunda en büyük boyuta sahip tat tomurcuklarının alt dudakta yerleşim gösterdikleri, bununla birlikte ortalama epidermis kalınlığının en yüksek üst dudakta olduğu saptandı. İstatistiksel veriler internal bölgelerdeki tat tomurcuklarının yoğunluğunun eksternal bölgelerdekine oranla daha fazla olduğunu gösterdi

Kaynakça

 • Atema, J., 1980. Chemical Senses, Chemical Signals, and Feeding Behavior in Fishes, in Fish Behavior and Its Use in the Capture and Culture of Fishes, Manila, 57–101.
 • Bancroft, J.D., Steven, A., Turner, D.R., 1996. Theory and Practice of Histological Techniques. Churchill Livingstone, Fourth edition, 726 s. New York, London, Edinburg, Madrid, Melbourne, San Francisco, Tokyo.
 • Barlow, L.A., Northcutt, R.G., 1995. Embryonic Origin of Amphibian Taste Buds. Developmental Biology, 169(1): 273-285. doi: 10.1006/dbio.1995.1143
 • Çınar, K., Diler, A., Bilgin, F., 1999. Aynalı sazanlarda (Cyprinus carpio) dudak ve barbel tat tomurcukları. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 6, 188-194.
 • Çınar, K., Kır, İ., 2001. Bıyıklı Balık (Barbus capito pectoralis Heckel, 1843)’larda Tat Tomurcuklarının Farklı Vücut Bölgelerindeki Dağılımı ve Histolojik Yapıları. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(3), 142-147.
 • Çınar, K., Şenol, N., 2005. The distribution of external taste buds in Flower Fish (Pseudophoxinus antalyae). Anatomia Histologia Embryologia, 34, 176–178. doi: 10.1111/j.1439-0264.2005.00590.x
 • Çınar, K., Şenol, N., Kuru, N., 2008. The distribution of taste buds in Garra rufa. Anatomia Histologia Embryologia, 37, 63- 66.
 • Demir, N., 2009. İhtiyoloji. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 314s.
 • Diaz- Regueira, S.M., Lamas, I., Anadon, R., 2005. Calretinin immunoreactivity in taste buds and afferent fibers of the grey mullet Chelon labrosus. Brain Research, 1031, 297- 301.
 • Diler, D., Demirbağ, E., Çınar, K., Karaoğlu, A., 2009 . Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Eksternal Tat Tomurcuklarının Dağılımı ve Yoğunluğu. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13(1), 6–9.
 • Eram, M., Michel, W.C., 2005. Morphological and biochemical heterogeneity in facial and vagal nerve innervated taste buds of the channel catfish, Ictalurus punctatus. The Journal of Comparative Neurology, 486, 132- 144. doi: 10.1002/cne.20543
 • Ekingen, G., 2001. Balık Anatomisi. Mersin Üniversitesi Yayınları, Mersin, 162s.
 • Fishelson L., Delerea, Y., 2004. Taste buds on the lips and mouth of some blenniid and gobiid fishes: comparative distribution and morphology. Journal of Fish Biology, 65, 651–665. doi: 10.1111/j.0022-1112.2004.00475.x
 • Fishelson, L., Delerea, Y., Zverdling, A., 2004. Taste bud form and distribution on lips and in the oropharyngeal cavity of cardinal fish species (Apogonidae, Teleostei) with remarks on their dentition. Journal of Morphology, 259, 316- 327. doi: 10.1002/jmor.10186
 • Gomahr, A., Palzenberger, M., Kotrschal, K. 1992. Density and Distribution of External Taste Buds in Cyprinids. Environmental Biology of Fishes, 33,125-134. doi: 10.1007/BF00002559
 • Hansen, A., Zeiske, E., Reutter, K., 2002. The development taste buds in zebrafish, Danio rerio. Chemical Senses, 24, 74.
 • Jakubowski, M., Whitear, M., 1990. Comparative morphology and cytology of taste buds in teleost. Zeitschrift für Mikroskopisch- Anatatomiesche Forschung, 104, 529- 560.
 • Karaoğlu, A., 2011. Sudak Balığı (Sander Lucioperca L., 1758) ’nda Eksternal Ve İnternal Tat Tomurcuklarının Dağılımı ve Yoğunluğu. Isparta, Yüksek Lisans Tezi, 43, Isparta.
 • Kasumyan, A.O., 1997. Gustatory reception and feeding behaviour in fish. Journal of Ichtyology, 37, 72- 86.
 • Kiyohara, S., Yamashita, S., Kitoh, J., 1980. Distribution of taste buds on the lips and inside the mouth in the minnow, Pseudorasbora parva. Physiology and Behavior, 24, 1143-1148. doi: 10.1016/0031-9384(80)90061-X
 • Ohkubo, Y., Masubuchi, M., Fujioka, K., Tomita, Y., Matsushita, T., Ohsuga, K., Marui, T., 2005. Distribution and morphological features of taste buds in the zebrafish, Danio rerio. Journal of Oral Biosciences, 47(1), 77–82.
 • Pinky, S.M., Mittal, A.K., 2008. Glycoproteins in the epithelium of lips and association structures of a hill stream fish Garra lamta (Cyprinidae, Cypriniformes): A histological investigtion. Anatomia Histologica Embriologica, 37, 101- 113. doi: 10.1111/j.1439-0264.2007.00816.x
 • Suzuki, T., 2007. Celluar mechanisms in taste buds. Bulletein Tokyo Dental College, 48(4), 151-161. doi: 10.2209/tdcpublication.48.151
 • Timur, M., 2011. Balık Fizyolojisi. Nobel Yayınevi, Ankara, 142s.
 • Yanar, M., Kumlu, M., 2001. The Anaesthetics Effects of Quinaldine Sulphate and/or Diazepam on Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Juveniles. Turkish Journal of Veterinay and Animal Sciences, 25, 185-189.
Toplam 25 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emel Demirbağ

Kenan Çınar

Musa Tolga Timurlenk

Funda Pekmezci

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013Cilt: 30 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Demirbağ, E. ., Çınar, K. ., Timurlenk, M. T. ., Pekmezci, F. . (2013). Astronot Balığı (Astronotus ocellatus) eksternal ve internal tat tomurcuklarının dağılımı ve yoğunluğu. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 30(2), 69-72.