BibTex RIS Kaynak Göster

The mouth opening - length relationship and the selectivity of bottom longline used for greater Forkbeard (Phycis blennoides B. 1768) fishing in Saros Bay (Northern Aegean Sea).

Yıl 2014, Cilt: 31 Sayı: 1, 41 - 45, 01.03.2014
https://doi.org/10.12714/egejfas.2014.31.1.07

Öz

Kaynakça

 • Baranov F.I., 1948. Manual on estimation of selectivity for gillnet and longline gears inabundance. FAO Corporate Document Repository.
 • Coull, K.A., Jermyn, A.S., Newton, A.W., Henderson G.I., Hall W.B., 1989. Length/weight relationships for 88 species of fish encountered in the North Atlantic. Scottish Fish. Res. Rep, 43:80.
 • Erkoyuncu, İ., 1995. Fisheries biology and population dynamics (in Turkish). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, 95, 265s.Sinop
 • Erzini, K., Gonçalves, J.M.S., Bentes, L., Lino, P.G., 1997. Fish mouth dimensions and size selectivity in a Portuguese longline fishery. Journal of Applied Ichthyology, 13: 41-44. doi: 10.1111/j.1439-0426.1997.tb00097.x.
 • Filiz,H., Bilge, G., 2004. Length-Weight Relationships of 24 Fish Species From the North Aegean Sea, Turkey.Journal of Appied Ichthyology, 20:431-432. doi: 10.1111/j.1439-0426.2004.00582.x.
 • Franco, J.M., Bjordal, A., Lokkeborg, S., 1987. Synergistic effects of different baits on the same hook in the longline fishery for hake (Merluccius merluccius) and torsk (Brosme brosme). ICES Documents, CM 1987/B 39, 16.
 • Froese R. ve Pauly, D., 2007. Editors. FishBase version (12/2007) World Wide Web electronic publication. http://www.fishbase.org
 • Gönener, S., Samsun, O., 1996. The comparison of catch composition of loglines designed different shapes (in Turkish). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 13:131-148.
 • Holt S.J., 1963. A method for determining gear selectivity and its application.ICNAF Special Publication, 5:106-115.
 • İşmen, A., Özekinci, U., Özen, Ö., Ayaz, A., Altınağaç, U., Yığın, Ç., Ayyıldız, H., Cengiz, Ö., Arslan, M., Ormancı, H.B., Çakır, F., Öz, İ.M., 2010. Saroz Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Demersal Balıklarının Biyo-Ekolojisi ve Populasyon Dinamiğinin Belirlenmesi. Pn:106YO35. Ankara.
 • Kalaycı F., 2001. Dip Paraketasında Kanca Büyüklüğünün Seçicilik Üzerine Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.(Yüksek Lisans Tezi). 59 sayfa Samsun.
 • Kara, A., 2008. İzmarit Balığı Avcılığında Kullanılan Olta İğnelerinin Seçiciliği. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.(Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale.
 • Karpouzi, V. S., Stergiou, K. I., 2003. The relationships between mouth size and shape and body length for 18 species of marine fishes and their thropic implications. Journal of Fish Biology, 62:1353-1365.
 • Woll A.K., Boje, J., Holst, R. ve Gundersen, A.C., 2001. Catch rates and hook and bait selectivity in longline fishery for Greenland halibut at East Greenland. Fish Res 51:237-246. doi:10.1016/S0165-7836(01)00249-1

Saroz Körfezi'nde (Kuzey Ege Denizi) Gelincik (Phycis blennoides B. 1768) balığının ağız açıklığı-boy ilişkisi ve avcılığında kullanılan dip paraketasının seçiciliği.

Yıl 2014, Cilt: 31 Sayı: 1, 41 - 45, 01.03.2014
https://doi.org/10.12714/egejfas.2014.31.1.07

Öz

Bu çalışmada, Saroz Körfezi’ndeki Gelincik (Phycis blennoides B. 1768) balığı avcılığında kullanılan dip paraketasının seçiciliği ve yakalanan balıkların boyları ile ağız açıklıkları (yatay ağız açıklığı ‘YAÇ’, dikey ağız açıklığı ‘DAÇ’) arasındaki ilişki araştırılmıştır. Seçicilik parametrelerinin tespitinde SELECT metodu kullanılmıştır. Araştırma boyunca;20 av operasyonu yapılmış ve 4000 iğne denize serilerek99 adet örnek alınmıştır. İğnelerin büyüklüğüne göre en fazla birey 7 numara iğne ile 37 adet avlanmıştır. Gelincik (Phycis blennoides B. 1768) balıkları için boy-daç ilişkisi (R2 = 0,711) ve boy-yaç ilişkisi (R2 = 0,808) olarak belirlenmiştir. Seçicilik parametreleri olarak optimum yakalama boyları (OYB) sırasıyla, 6 no’lu iğne için 48,45 cm; 7 no’lu iğne için 41,49 cm; 8 no’lu iğne için 37,44 cm; 9 no’lu iğne için 32,35 cm bulunmuştur

Kaynakça

 • Baranov F.I., 1948. Manual on estimation of selectivity for gillnet and longline gears inabundance. FAO Corporate Document Repository.
 • Coull, K.A., Jermyn, A.S., Newton, A.W., Henderson G.I., Hall W.B., 1989. Length/weight relationships for 88 species of fish encountered in the North Atlantic. Scottish Fish. Res. Rep, 43:80.
 • Erkoyuncu, İ., 1995. Fisheries biology and population dynamics (in Turkish). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, 95, 265s.Sinop
 • Erzini, K., Gonçalves, J.M.S., Bentes, L., Lino, P.G., 1997. Fish mouth dimensions and size selectivity in a Portuguese longline fishery. Journal of Applied Ichthyology, 13: 41-44. doi: 10.1111/j.1439-0426.1997.tb00097.x.
 • Filiz,H., Bilge, G., 2004. Length-Weight Relationships of 24 Fish Species From the North Aegean Sea, Turkey.Journal of Appied Ichthyology, 20:431-432. doi: 10.1111/j.1439-0426.2004.00582.x.
 • Franco, J.M., Bjordal, A., Lokkeborg, S., 1987. Synergistic effects of different baits on the same hook in the longline fishery for hake (Merluccius merluccius) and torsk (Brosme brosme). ICES Documents, CM 1987/B 39, 16.
 • Froese R. ve Pauly, D., 2007. Editors. FishBase version (12/2007) World Wide Web electronic publication. http://www.fishbase.org
 • Gönener, S., Samsun, O., 1996. The comparison of catch composition of loglines designed different shapes (in Turkish). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 13:131-148.
 • Holt S.J., 1963. A method for determining gear selectivity and its application.ICNAF Special Publication, 5:106-115.
 • İşmen, A., Özekinci, U., Özen, Ö., Ayaz, A., Altınağaç, U., Yığın, Ç., Ayyıldız, H., Cengiz, Ö., Arslan, M., Ormancı, H.B., Çakır, F., Öz, İ.M., 2010. Saroz Körfezi (Kuzey Ege Denizi) Demersal Balıklarının Biyo-Ekolojisi ve Populasyon Dinamiğinin Belirlenmesi. Pn:106YO35. Ankara.
 • Kalaycı F., 2001. Dip Paraketasında Kanca Büyüklüğünün Seçicilik Üzerine Etkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.(Yüksek Lisans Tezi). 59 sayfa Samsun.
 • Kara, A., 2008. İzmarit Balığı Avcılığında Kullanılan Olta İğnelerinin Seçiciliği. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.(Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale.
 • Karpouzi, V. S., Stergiou, K. I., 2003. The relationships between mouth size and shape and body length for 18 species of marine fishes and their thropic implications. Journal of Fish Biology, 62:1353-1365.
 • Woll A.K., Boje, J., Holst, R. ve Gundersen, A.C., 2001. Catch rates and hook and bait selectivity in longline fishery for Greenland halibut at East Greenland. Fish Res 51:237-246. doi:10.1016/S0165-7836(01)00249-1
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Kısa Araştırmalar
Yazarlar

Alkan Öztekin

Uğur Özekinci

Adnan Ayaz

Özgür Cengiz

Uğur Altınağaç

Alparslan Aslan

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2014
Gönderilme Tarihi 7 Aralık 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2014Cilt: 31 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Öztekin, A. ., Özekinci, U. ., Ayaz, A. ., Cengiz, Ö. ., vd. (2014). Saroz Körfezi’nde (Kuzey Ege Denizi) Gelincik (Phycis blennoides B. 1768) balığının ağız açıklığı-boy ilişkisi ve avcılığında kullanılan dip paraketasının seçiciliği. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 31(1), 41-45. https://doi.org/10.12714/egejfas.2014.31.1.07