Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

An investigation on bottom trawl fishery in the Middle Black Sea

Yıl 2018, Cilt 35, Sayı 2, 189 - 193, 15.06.2018
https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.2.12

Öz

The study was carried out between September 2016 and April 2017 to determine the location, current status and applications of the catching of the bottom trawl fishing in the Black Sea Region. Bottom trawl is a fishing gear used extensively to catch the demersal fishes as economical and rational. Considering the field where fishing activities held by bottom trawl in Turkey, since the Eastern Black Sea has fractured composition the bottom trawling is not applicable. Due to the shallow and flat structure of the Central Black Sea, the areas from west of Sinop to Ordu are suitable for bottom trawl fishing. Bottom trawling areas in the West Black Sea are not as wide as the Middle Black Sea but they are located between Iğneada and Kefken. In this study, the length of whiting fishes, which is the most caught species by bottom trawlers, rages from 7 cm to 30 cm and an average length is detected as a 15 ± 0,13 cm.

Kaynakça

 • Anonim (1989). Türkiye’de Trol Avcılığı Tartışmaları ve Gerçekler. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bodrum. Seri A, Yayın No:1.
 • Anonim (2016). 4/2 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Bingel, F. (1985). Balık Populasyonlarının İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Su Ürünleri Yüksekokulu, Sapanca Balık Üretme ve Islah Merkezi. Yayın. No:10, İstanbul, 133 s.
 • BSGM (2016). Su Ürünleri İstatistikleri. TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, http:www. Tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf,22.02.2018.
 • Çalık, S. & Erdoğan Sağlam, N. (2017). Length-Weight Relationships of Demersal fish Species Caught by Bottom Trawl from Eastern Black Sea (Turkey). Cah. Biol. Mar. 58:485-490.
 • Clark, S. H. (1981). Use of trawl survey data in assessments, in Bottom Trawl Surveys (eds W.G. Doubleday and D. Rivard). Canadian Special Publication of Fisheries Aquatic Sciences. 58:82-92.
 • Erdem, Y., Özdemir, S., Erdem, E. & Birinci Özdemir, Z. (2007). Dip trolü ile iki farklı derinlikte avlanan mezgit (Gadus merlangus euxinus N. 1840) balığının av verimi ve boy kompozisyonunun değişimi. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri Özel Sayısı, 3-5(3-4):395-400.
 • Genç, Y., Mutlu, C., Zengin, M., Aydın, İ., Zengin, B. & Tabak, İ. (2002). Doğu Karadeniz’deki Av Gücünün Demersal Balık Stokları Üzerine Etkisinin Tespiti. TAGEM Proje Sonuç raporu, TAGEM/IY/97/17/03/006, Trabzon, 114 s.
 • Gönener, S. & Erkoyuncu, İ. (2005). Orta Karadeniz’de Dip Trolünün Av kompozisyonu ve Etkileyen Faktörler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 36(1):45-52
 • Özdemir, S., Söyleyici, H., Özdemir Z.B., Özsandıkçı, U. & Büyükdeveci F. (2018). Karadeniz (Sinop-Samsun) Kıyılarında Avlanan Mezgit (Merlangius merlangus euxinus) Balığının Aylık Olarak Boy-Ağırlık İlişikleri ve Boy Kompozisyonunun Tespiti. Aquatic Research 1(1), 26-37 (2018) • DOI: 10.3153/AR18004.
 • Ricker, W. E. (1973). Linear regressions in fishery research. J. Fish. Res. Board Can. 30, 409–34.
 • Samsun, O. (2016). Dip Trolü Balıkçılığı ve Sorunları. Karadeniz ve Balıkçılık Çalıştayı Kitabı. 13/14 Ekim 2016. Sinop. 83-99.
 • Samsun, O. & Akyol, O. (2017). Orta Karadeniz’de (Türkiye) Mezgit Balığının Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) Sömürülme Oranı. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 3 Issue: 1, 20-26.
 • TÜİK (2017). Su Ürünleri İstatistikleri 2016. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara. www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf (Erişim 21.02.2018).
 • Yıldız, T. (2016). Batı Karadeniz’de Ticari Demersal Balık Stokları Üzerine Trol Balıkçılığının Etkisi. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Orta Karadeniz’de dip trol balıkçılığı üzerine bir araştırma

Yıl 2018, Cilt 35, Sayı 2, 189 - 193, 15.06.2018
https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.2.12

Öz

Çalışma Karadeniz Bölgesi’ndeki dip trolü balıkçılığının ülkemiz balıkçılığındaki yeri ve avcılığa yönelik uygulamaları belirlemek amacıyla Eylül 2016-Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Dip trolü ekonomik ve rasyonel anlamda dip balıklarının avcılığında yoğun olarak kullanılan bir av aracıdır. Türkiye’de dip trolü avcılığının yapıldığı sahalara bakıldığında Doğu Karadeniz fazla kırıklı yapıya sahip olduğundan dolayı dip trolü çekimine uygun değildir. Orta Karadeniz sığ ve düz yapıya sahip olması nedeniyle özellikle Sinop’un batısından Ordu’ya kadar olan sahalar dip trol avcılığı için uygundur. Batı Karadeniz’deki dip trol sahaları Orta Karadeniz kadar geniş olmamakla birlikte İğneada Kefken arasında bulunmaktadır. Araştırmada dip trol ağları ile en çok yakalanan tür olan mezgit balıklarının 7 cm ile 30 cm arasında dağılım gösterdiği ve ortalama 15±0,13 cm boyunda olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Anonim (1989). Türkiye’de Trol Avcılığı Tartışmaları ve Gerçekler. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bodrum. Seri A, Yayın No:1.
 • Anonim (2016). 4/2 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Bingel, F. (1985). Balık Populasyonlarının İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Su Ürünleri Yüksekokulu, Sapanca Balık Üretme ve Islah Merkezi. Yayın. No:10, İstanbul, 133 s.
 • BSGM (2016). Su Ürünleri İstatistikleri. TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, http:www. Tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf,22.02.2018.
 • Çalık, S. & Erdoğan Sağlam, N. (2017). Length-Weight Relationships of Demersal fish Species Caught by Bottom Trawl from Eastern Black Sea (Turkey). Cah. Biol. Mar. 58:485-490.
 • Clark, S. H. (1981). Use of trawl survey data in assessments, in Bottom Trawl Surveys (eds W.G. Doubleday and D. Rivard). Canadian Special Publication of Fisheries Aquatic Sciences. 58:82-92.
 • Erdem, Y., Özdemir, S., Erdem, E. & Birinci Özdemir, Z. (2007). Dip trolü ile iki farklı derinlikte avlanan mezgit (Gadus merlangus euxinus N. 1840) balığının av verimi ve boy kompozisyonunun değişimi. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri Özel Sayısı, 3-5(3-4):395-400.
 • Genç, Y., Mutlu, C., Zengin, M., Aydın, İ., Zengin, B. & Tabak, İ. (2002). Doğu Karadeniz’deki Av Gücünün Demersal Balık Stokları Üzerine Etkisinin Tespiti. TAGEM Proje Sonuç raporu, TAGEM/IY/97/17/03/006, Trabzon, 114 s.
 • Gönener, S. & Erkoyuncu, İ. (2005). Orta Karadeniz’de Dip Trolünün Av kompozisyonu ve Etkileyen Faktörler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 36(1):45-52
 • Özdemir, S., Söyleyici, H., Özdemir Z.B., Özsandıkçı, U. & Büyükdeveci F. (2018). Karadeniz (Sinop-Samsun) Kıyılarında Avlanan Mezgit (Merlangius merlangus euxinus) Balığının Aylık Olarak Boy-Ağırlık İlişikleri ve Boy Kompozisyonunun Tespiti. Aquatic Research 1(1), 26-37 (2018) • DOI: 10.3153/AR18004.
 • Ricker, W. E. (1973). Linear regressions in fishery research. J. Fish. Res. Board Can. 30, 409–34.
 • Samsun, O. (2016). Dip Trolü Balıkçılığı ve Sorunları. Karadeniz ve Balıkçılık Çalıştayı Kitabı. 13/14 Ekim 2016. Sinop. 83-99.
 • Samsun, O. & Akyol, O. (2017). Orta Karadeniz’de (Türkiye) Mezgit Balığının Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) Sömürülme Oranı. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 3 Issue: 1, 20-26.
 • TÜİK (2017). Su Ürünleri İstatistikleri 2016. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara. www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf (Erişim 21.02.2018).
 • Yıldız, T. (2016). Batı Karadeniz’de Ticari Demersal Balık Stokları Üzerine Trol Balıkçılığının Etkisi. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Naciye ERDOĞAN SAĞLAM> (Sorumlu Yazar)

0000-0003-3259-0175
Türkiye


Serap SAMSUN>

orcid.org/0000-0001-6094-6226

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 5 Mart 2018
Kabul Tarihi 2 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 35, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Erdoğan Sağlam, N. & Samsun, S. (2018). Orta Karadeniz’de dip trol balıkçılığı üzerine bir araştırma . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 35 (2) , 189-193 . DOI: 10.12714/egejfas.2018.35.2.12