Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Farklı besin ortamının ve farklı ışık yolu uzunluğunun Chlorella vulgaris kültüründe etkisi

Yıl 2018, Cilt 35, Sayı 2, 169 - 174, 15.06.2018
https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.2.09

Öz

Bu araştırmada Chlorella vulgaris kültürlerinde farklı ortamların ve farklı ışık yolu uzunluğuna sahip olan panel fotobiyoreaktörlerin etkileri incelenmiştir. Jaworski besin ortamında hızlı bir hücre artışı tespit edilmiştir (60,8 x 106 hücre mL-1). F/2 besin ortamında ise 11. günde hücre sayısı 1,37 x 106 hücre mL-1 olarak kayıt edilmiştir. Jaworski ve F/2 besin ortamlarında yetişen kültürlerin kuru ağırlık değeri 11. gün sonunda 0,46 gL-1, 0,13 gL-1 olarak ölçülmüştür. Cam panel biyoreaktör denemelerinde en yüksek hücre sayısına 31. günde 1 cm ışık yolu uzunluğuna sahip biyoreaktörde ulaşılmıştır (230 x 106 hücre mL-1). Fakat 3 cm ve 5cm ışık yoluna sahip biyoreaktörlerde ise en yüksek hücre sayısı olduğu değer 90 x 106 hücre mL-1 olarak tespit edilmiştir. 1, 3 ve 5 cm ışık yolu uzunluğuna sahip biyoreaktörlerde maksimum kuru ağırlık değerleri ise sırasıyla 3,6 gL-1, 2,8 gL-1 ve 2,4 gL-1 olarak tespit edilmiştir. Panellerde yapılan Chlorella vulgaris kültürlerin klorofil a değerleri zamanla düştüğü tespit edilmiştir.  Aynı zamanda yapılan denemede büyüme oranları ile klorofil a değerlerinin ters orantılı olduğu gözlenmiştir.

Kaynakça

 • Pulz, O. (2001). Photobioreaktors; Production Systems For Phototrophic Microorganisms. Igv Institute For Cereal Processing, Arthur- Shcheunerd-Alle, Bergholz- Rehbrücke, 40/41: Germany.
 • Richmond, A. (1986). Handbook Of Microalgal Mass Culture, FL: CRC Press, Boca Raton.
 • Sánchez, M. D., Mantell, C., Rodrıguez, M., de La Ossa, E. M., Lubián, L. M., & Montero, O. (2005). Supercritical fluid extraction of carotenoids and chlorophyll a from Nannochloropsis gaditana, Journal of Food Engineering, 66(2), 245-251, DOI:10.1016/j.jfoodeng.2004.03.021
 • Sukenik, A. (1991). Ecophysiological considerations in the optimization of eicosapentaenoic acid production by Nannochloropsis sp. (Eustigmatophyceae). Bioresource Technology, 35:263–269. DOI: 10.1016/0960-8524(91)90123-2
 • Tompkins, J., Deville, M. M., Day, J. G. & Turner, M.F. (1995). The culture collection of algae and protozoa. Ambleside: Institute of Freshwater Ecology, Culture collection of algae and protozoa. Catalogue of strains; p. 204.
 • Zijffers, JWF., Janssen, M., Tramper, J. & Wijffels, RH. (2008). Design process of an area-efficient photobioreactor, Marine Biotechnology, 10: 404–415. DOI:  10.1007/s10126-007-9077-2
 • Zou, N. & Richmond, A. (1999). Effect of light- path length in outdoor flate plate reactors on output rate of cell mass and of EPA in Nannochloropsis sp, Journal of Biotechnology, 70: 351-356, DOI: 10.1016/S0168-1656(99)00087-5
 • Borowitzka, M.A. (1992). Algal biotechnology products and poresses matching science and econimics, Journal of Applied Phycology 4: 267- 279 DOI:10.1007/BF02161212
 • Brown, M.R., Jeffrey, S.W. & Garland, C.D. (1989). Nutritional aspects of microalgae used in mariculture: a literature review. CSIRO Marine Laboratories press 0725-4598, no: 205.
 • Cohen, Z., Vonshak, A. & Richmond, A. (1988). Effect of environmental conditions on fatty acid composition of the red alga Porphyridium cruentum: correlation to growth rate. Journal of Phycology, 24(3), 328-332, DOI: 10.1111/j.1529-8817.1988.tb04474.x
 • Degen, J., Uebele, A., Retze, A., Schmidt-Staigar, U. & Trosch, W. (2001). A novel airlift photobioreactor with baffles for improved light utilization through the flashing light effect, Journal of Biotechnology, 92:89–94p DOI:10.1016/S0168-1656(01)00350-9
 • Durmaz, Y. (2000). Chlorella sp’ nin ince cam panel biyoreaktörlerde üretiminde ışığın etkisi üzerine bir araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Bornova İzmir.
 • Guillard, R.R.L. (1975). Culture of phytoplankton for feeding marine invertebrate. In: Smith, W.L., Chanley, M.H. (Eds.), Culture of Marine Invertebrates Animals. Plenum, New York.

The effect of different growth medium and different light path length on the culture of Chlorella vulgaris

Yıl 2018, Cilt 35, Sayı 2, 169 - 174, 15.06.2018
https://doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.2.09

Öz

In this study, the effects of panel photobioreactors with different nutrient mediums and different light path lengths on Chlorella vulgaris cultures were investigated. Rapid cell growth was detected in the Jaworski nutrient medium (60.8 x 106 cells mL-1). In the F / 2 nutrient medium, the cell number was recorded as 1.37 x 106 cells mL-1 on the 11th day. Dry weight of cultures grown in Jaworski and F / 2 nutrient media were measured as 0.46 gL-1 and 0.13 gL-1 at the end of 11 days, respectively. At the experiments in glass panel bioreactor, the highest cell number was found on the 31st day (230 x 106 cells mL-1) in a bioreactor with 1 cm light path length. Whereas, the highest cell numbers was found as 90 x 106 cells mL-1 in glass panel bioreactors with 3 cm and 5 cm light path length. The maximum dry weights for bioreactors with 1, 3 and 5 cm light path lengths were determined as 3.6 gL-1, 2.8 gL-1 and 2.4 gL-1, respectively. It was also determined that chlorophyll a values of Chlorella vulgaris on the panels bioreactors decreased over time. Moreover, the inversely proportion between growth rates and the chlorophyll-a values was observed.

Kaynakça

 • Pulz, O. (2001). Photobioreaktors; Production Systems For Phototrophic Microorganisms. Igv Institute For Cereal Processing, Arthur- Shcheunerd-Alle, Bergholz- Rehbrücke, 40/41: Germany.
 • Richmond, A. (1986). Handbook Of Microalgal Mass Culture, FL: CRC Press, Boca Raton.
 • Sánchez, M. D., Mantell, C., Rodrıguez, M., de La Ossa, E. M., Lubián, L. M., & Montero, O. (2005). Supercritical fluid extraction of carotenoids and chlorophyll a from Nannochloropsis gaditana, Journal of Food Engineering, 66(2), 245-251, DOI:10.1016/j.jfoodeng.2004.03.021
 • Sukenik, A. (1991). Ecophysiological considerations in the optimization of eicosapentaenoic acid production by Nannochloropsis sp. (Eustigmatophyceae). Bioresource Technology, 35:263–269. DOI: 10.1016/0960-8524(91)90123-2
 • Tompkins, J., Deville, M. M., Day, J. G. & Turner, M.F. (1995). The culture collection of algae and protozoa. Ambleside: Institute of Freshwater Ecology, Culture collection of algae and protozoa. Catalogue of strains; p. 204.
 • Zijffers, JWF., Janssen, M., Tramper, J. & Wijffels, RH. (2008). Design process of an area-efficient photobioreactor, Marine Biotechnology, 10: 404–415. DOI:  10.1007/s10126-007-9077-2
 • Zou, N. & Richmond, A. (1999). Effect of light- path length in outdoor flate plate reactors on output rate of cell mass and of EPA in Nannochloropsis sp, Journal of Biotechnology, 70: 351-356, DOI: 10.1016/S0168-1656(99)00087-5
 • Borowitzka, M.A. (1992). Algal biotechnology products and poresses matching science and econimics, Journal of Applied Phycology 4: 267- 279 DOI:10.1007/BF02161212
 • Brown, M.R., Jeffrey, S.W. & Garland, C.D. (1989). Nutritional aspects of microalgae used in mariculture: a literature review. CSIRO Marine Laboratories press 0725-4598, no: 205.
 • Cohen, Z., Vonshak, A. & Richmond, A. (1988). Effect of environmental conditions on fatty acid composition of the red alga Porphyridium cruentum: correlation to growth rate. Journal of Phycology, 24(3), 328-332, DOI: 10.1111/j.1529-8817.1988.tb04474.x
 • Degen, J., Uebele, A., Retze, A., Schmidt-Staigar, U. & Trosch, W. (2001). A novel airlift photobioreactor with baffles for improved light utilization through the flashing light effect, Journal of Biotechnology, 92:89–94p DOI:10.1016/S0168-1656(01)00350-9
 • Durmaz, Y. (2000). Chlorella sp’ nin ince cam panel biyoreaktörlerde üretiminde ışığın etkisi üzerine bir araştırma, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Bornova İzmir.
 • Guillard, R.R.L. (1975). Culture of phytoplankton for feeding marine invertebrate. In: Smith, W.L., Chanley, M.H. (Eds.), Culture of Marine Invertebrates Animals. Plenum, New York.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yaşar Durmaz> (Sorumlu Yazar)

0000-0002-1858-5882
Türkiye


Gülçin TEMLİ Bu kişi benim

0000-0000-0000-0000

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 1 Şubat 2018
Kabul Tarihi 29 Mart 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 35, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Durmaz, Y. & Temli, G. (2018). Farklı besin ortamının ve farklı ışık yolu uzunluğunun Chlorella vulgaris kültüründe etkisi . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 35 (2) , 169-174 . DOI: 10.12714/egejfas.2018.35.2.09