Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Technical characteristics of set nets used in artisanal fisheries the East Black Sea Region

Yıl 2017, Cilt: 34 Sayı: 3, 269 - 275, 26.09.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.3.04

ÖzIn this study it is aimed to determine the structural and technical
characteristics of the fishing gears used by small-scale fishing boats
operating in the East Black Sea.  The
samplings were carried out in fishery cooperatives and fishing ports
(Samsun-Ordu-Giresun) during 2010-2011. Accordingly, 10 various types set nets,
four of which are trammel and six of which are gill nets, have been identified
in the research area and their technical plans have been drawn according to the
FAO standarts. All of the nets were made of PA material and the hanging
ratio vary from 0.29 to 0.65. The results showed that the nets had no standard
technical specifications and indicates differences nets used in the different
regions.Kaynakça

 • Akyol, O. & Ceyhan, T. (2007). Technical characteristics of set nets, used in Datça-Bozburun Peninsula (Aegean Sea) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(1-2): 117-120.
 • Akyol, O. & Ceyhan, T. (2011). Coastal fishing gears of Prince Islands (İstanbul) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 28(4): 117-125.
 • Altınağaç, U., Ayaz, A., Özekinci, U. & Öztekin, A. (2008). Technical features and structural differens of bottom gill and trammel nets in Edremit Bay (Turkey) (in Turkish with English abstract). Journal of FisheriesScience, 2(3): 432-439. doi: 10.3153/Jfscom.mug.200735
 • Anonim (2008). 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlemesi Hakkında Tebliğ. TKB-KKGM, R.G. Sayı: 26974, No:2008/48, Ankara.
 • Anonim (2012). 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlemesi Hakkında Tebliğ. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, R.G. Sayı: 28388, No: 2012/65, Ankara.
 • Anonim (2016). 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlemesi Hakkında Tebliğ. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, R.G. Sayı: 29783, No: 2016/35, Ankara.
 • Ayaz, A., İşmen, A., Altınağaç, U., Özekinci, U. & Ayyıldız, H. (2008). Technical features and structural differens of bottom gill and trammel nets in Saroz Bay (Turkey) (in Turkish with English abstract). Journal of Fisheriessciences.com, 22(3): 499-505. doi: 10.3153/Jfscom.mug.200746
 • Doyuk, S.A. (2006). A study on the determination technical specifications of fishing gear used on Çanakkale Region. Master Thesis. Çanakkale Onsekiz Mart University, Science Institute, Çanakkale. FAO (1975). Catalogue of small scale fishing gear, London, 191s.
 • Kara, A. (2004). Marking of fishing gears and recommendations on its feasibility in Turkey (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 21(1-2): 157-165.
 • Kırda, K. (2016). Doğu Karadeniz Bölgesinde Balıkçılık. Karadeniz Araştırmaları, 52: 233-252.
 • Özekinci, U., Cengiz, Ö. & Bütüner, S. (2006). Gear characteristic of gillnet and trammel net used in Dardanelles Region and problems of fishermen (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1/3): 473-480.
 • Samsun, O., Kalaycı, F., Bilgin, S. & Samsun, N. (2006). The importence, problem and analyzing in the light of sciences researches of fisheries in Samsun on the sector of fish catching in our country. Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu, 4-6 May 2006, Samsun.
 • Tokaç, A., Ünal, V., Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Özbilgin, H. & Gökçe, G. (2007). Ege Denizi Balıkçılığının Yapısal Analizi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. 2002/SÜF/006, Bornova, 161 s.
 • TÜİK (2015). Su Ürünleri İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Yıldız, T. & Karakulak, F. S. (2010a). Technical characteristics of pelagic set nets, used in Istanbul artisanal fisheries (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(1): 25-29.
 • Yıldız, T. & Karakulak, F. S. (2010b). Technical characteristics of demersal nets, used in Istanbul artisanal fisheries (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(1): 19-24.
 • Zengin, M. & Bozali, M. (1994). Marmara Denizi’nde Av Araçları İle Avcılık Potansiyelinin Tespiti. Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.

Doğu Karadeniz Bölgesi kıyı balıkçılığında kullanılan uzatma ağlarının teknik özellikleri

Yıl 2017, Cilt: 34 Sayı: 3, 269 - 275, 26.09.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.3.04

ÖzBu çalışmada Doğu Karadeniz’de
faaliyet gösteren küçük ölçekli balıkçı teknelerinin kullandığı av araçlarının
yapısal ve teknik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Örneklemeler
2010-2011 yılları arasında balıkçı kooperatifi ve balıkçı barınaklarında
(Samsun-Ordu-Giresun) yürütülmüştür. Buna göre araştırma bölgesinde dördü
fanyalı, altısı sade olmak üzere 10 tip uzatma ağı tanımlanmış ve FAO
standartlarına göre teknik planları çizilmiştir. Ağların tamamı PA materyalden
yapılmış olup donam faktörü 0,29-0,65 arasında değişmektedir. Yapılan
değerlendirmelerde ağların herhangi bir standardının olmadığı ve değişik
bölgelerde kullanılan ağlarla farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.Kaynakça

 • Akyol, O. & Ceyhan, T. (2007). Technical characteristics of set nets, used in Datça-Bozburun Peninsula (Aegean Sea) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 24(1-2): 117-120.
 • Akyol, O. & Ceyhan, T. (2011). Coastal fishing gears of Prince Islands (İstanbul) (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 28(4): 117-125.
 • Altınağaç, U., Ayaz, A., Özekinci, U. & Öztekin, A. (2008). Technical features and structural differens of bottom gill and trammel nets in Edremit Bay (Turkey) (in Turkish with English abstract). Journal of FisheriesScience, 2(3): 432-439. doi: 10.3153/Jfscom.mug.200735
 • Anonim (2008). 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlemesi Hakkında Tebliğ. TKB-KKGM, R.G. Sayı: 26974, No:2008/48, Ankara.
 • Anonim (2012). 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlemesi Hakkında Tebliğ. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, R.G. Sayı: 28388, No: 2012/65, Ankara.
 • Anonim (2016). 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlemesi Hakkında Tebliğ. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, R.G. Sayı: 29783, No: 2016/35, Ankara.
 • Ayaz, A., İşmen, A., Altınağaç, U., Özekinci, U. & Ayyıldız, H. (2008). Technical features and structural differens of bottom gill and trammel nets in Saroz Bay (Turkey) (in Turkish with English abstract). Journal of Fisheriessciences.com, 22(3): 499-505. doi: 10.3153/Jfscom.mug.200746
 • Doyuk, S.A. (2006). A study on the determination technical specifications of fishing gear used on Çanakkale Region. Master Thesis. Çanakkale Onsekiz Mart University, Science Institute, Çanakkale. FAO (1975). Catalogue of small scale fishing gear, London, 191s.
 • Kara, A. (2004). Marking of fishing gears and recommendations on its feasibility in Turkey (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 21(1-2): 157-165.
 • Kırda, K. (2016). Doğu Karadeniz Bölgesinde Balıkçılık. Karadeniz Araştırmaları, 52: 233-252.
 • Özekinci, U., Cengiz, Ö. & Bütüner, S. (2006). Gear characteristic of gillnet and trammel net used in Dardanelles Region and problems of fishermen (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1/3): 473-480.
 • Samsun, O., Kalaycı, F., Bilgin, S. & Samsun, N. (2006). The importence, problem and analyzing in the light of sciences researches of fisheries in Samsun on the sector of fish catching in our country. Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu, 4-6 May 2006, Samsun.
 • Tokaç, A., Ünal, V., Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Özbilgin, H. & Gökçe, G. (2007). Ege Denizi Balıkçılığının Yapısal Analizi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. 2002/SÜF/006, Bornova, 161 s.
 • TÜİK (2015). Su Ürünleri İstatistikleri. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Yıldız, T. & Karakulak, F. S. (2010a). Technical characteristics of pelagic set nets, used in Istanbul artisanal fisheries (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(1): 25-29.
 • Yıldız, T. & Karakulak, F. S. (2010b). Technical characteristics of demersal nets, used in Istanbul artisanal fisheries (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 27(1): 19-24.
 • Zengin, M. & Bozali, M. (1994). Marmara Denizi’nde Av Araçları İle Avcılık Potansiyelinin Tespiti. Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serap Samsun

Öğünç Emirbuyuran

Yayımlanma Tarihi 26 Eylül 2017
Gönderilme Tarihi 27 Mayıs 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 34 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Samsun, S., & Emirbuyuran, Ö. (2017). Technical characteristics of set nets used in artisanal fisheries the East Black Sea Region. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(3), 269-275. https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.3.04