Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Socio-economic analysis of fishers using squid (Loligo vulgaris) jigs in İzmir Bay

Yıl 2017, Cilt: 34 Sayı: 3, 249 - 254, 26.09.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.3.01

ÖzThis study,
assessing the socio-economic status of small scale and recreational line squid
fishers  in Izmir Bay, was carried out between September 2010 and
September 2011 in the area between Karaburun and Yeni Foça line. Fishers in the
sample size were determined by simple random sampling method. A survey was
later carried with these fishers as well as with the managers of the local
fishery cooperatives. The ban on coastal trawl nets such as seine nets and drag
nets in 2001 has led to a decrease in the amount of squid caugth in the Izmir
Bay, resulting in steeper prices due to imbalanced supply&demand patterns
(15-25 TL/kg). In this period, use of fishing jigs in squid fishing were
observed to have increased. Survey results revealed that there are fishers in
the Izmir Bay living solely on squid fishing and the rods  they
specifically modified for squid have become commercial gears, enabling higher
catch efficiency (min.1, max. 41 kg/day/disher) and catch value (min 15 TL -
max 1.025 TL/day/fisher). This study has revealed the emergence of a new type
of fishermen whose demographic and socio-economic features are shaped according
to the change in squid fishing in the Izmir Bay. The fact that the traditional
fishing rod has gained a “recreational” and “commercial disguised as
recreational” function in the Izmir Bay squid fishing should be considered as a
significant development in terms of fisheries management.Kaynakça

 • Akyol, O., & Metin, G. (2001). Investigations on species composition and catch per trawl of cephalopods caught by bottom trawl in the Bay of Izmir (Aegean Sea), (in Turkish). Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 2(2): 381-385pp.
 • Akyol, O., & Kara, A. (2003). İzmir Körfezi’nde (Ege Denizi) Dip Trolü ve Tratanın Av Kompozisyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, (3-4): 321– 328.
 • Altınağaç, U. (2006). Effect of jigs color to catching efficiency in the squid fishing in Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences, 9 (15): 2916-2918pp. doi: 10.3923/pjbs.2006.2916.2918
 • Ayaz, A., Ünal, V., & Özekinci, U. (2004). İzmir Körfezi’nde Hayalet Avcılığa Neden Olan Kayıp Uzatma Ağı Miktarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, (1-2): 35 – 38.
 • Benli, H.A., Cihangir, B., Bizsel, K.C., Bilecik, N., & Buhan, E. (2000). Ege Denizi’nindemersal balikçilik kaynaklari üzerine arastirma. T.C. Tar. ve Köyis. Bak. Tar. Ar.Gen. Mü. Su. Ürün. Aras. Enst. Yayin. Seri B, Yayin No:6, Bodrum.
 • GTHB 2016a. 4/1 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (in Turkish). Tebliğ no: 2016/35. T.C. GTHB, BSGM, Ankara, 26 p
 • GTHB 2016b. 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (in Turkish). Tebliğ no: 2016/36. T.C. GTHB, BSGM, Ankara, 26 p
 • FAO. (2016). Part 1, World Review of Fisheries and Aquaculture. The State of World Fisheries and Aquaculture 2016, 200 pp. Rome. http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf
 • Katağan, T., Salman, M.A., & Benli, H.A. (1993). The Cephalopod fauna of the sea of Marmara. Isr. J. Zool., Vol. 39: 255-261pp.
 • Kaykaç, H.M., Arslan, E., Göncüoğlu, H., Aydın, C., Maktay, C., Aydın, İ., Bayramiç, İ., Özdemir, Y., Ünal, V., & Tokaç, A. (2012). İzmir Körfezi’nde Kalamar (Loligo vulgaris Lamarck, 1798)Avcılık Yöntemleri ve Renk Faktörünün Önemi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 09-SÜF-023, 48s.
 • Mangold, K., Boletzky, S.V. (1987). Cephalopodes. Fiches FAO d’identification des especes pour les besoins de la peche. (revision 1) Méditerranée et Mer Noire. Zone de peche 37. Vol. 1: 633-714 pp.
 • Miran, B. (2003). Basic Statistics. Ege University Press, ISBN 975-9308800, Bornova, İzmir, Turkey. 297 p.
 • Roper, C.F.E., Sweeney, M.J., & Nauen, C.E. (1984). Cephalopods of the World an annoted and illustreted Catalogue of species of interest to Fisheries FAO. Fish. Jynop. No: 125, 3: 1-257 pp.
 • Salman, A., Katağan, T., & Benli, H.A. (1998). Türkiye kafadanbacaklıları (classis: cephalopoda) ve kafadanbacaklı yetiştiriciliği. T.C. Tar. ve Köyiş. Bak. Tar. Ar. Gen. Mü.Su.Ürün. Araş. Enst. Yayın. Seri A Yayın No:12, Bodrum.
 • Sifner, S.K., & Vrgoc, N. (2004). Population structure, maturation and reproduction of the European squid, Loligo vulgaris, in the Central Adriatic Sea. Fish. Res. 69: 239–249pp. doi:10.1016/j.fishres.2004.04.011
 • Tunca, S., Ünal, V., & Miran, B. (2012). A preliminary study on economic value of recreational fishing in Izmir Inner Bay, Aegean Sea (Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 29 (2).
 • Tunca, S., Ünal, V., & Miran, B. (2013). Foça ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Amatör Balıkçılığın Sosyal ve Ekonomik Yönü Final Raporu. Final Report of Social and Economic Aspects of Recreational Fishing in Foça and Gökova Special Environmental Protection Areas. PIMS 3697: Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Teknik Rapor Serisi 16: sf. 56
 • TÜİK. (2015). TÜİK Su Ürünleri İstatistikleri-2016. Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005 (10.10.2016)
 • Ünal, V., Acarlı, D., & Gordoa, A., (2010). Characteristics of Marine Recreational Fishing in Çanakkale Strait (Turkey). Mediterranean Marine Science, 11 (2), 315-330. doi: 10.12681/mms.79

İzmir Körfezi’nde olta ile kalamar (Loligo vulgaris) avcılığı yapan balıkçıların sosyo-ekonomik analizi

Yıl 2017, Cilt: 34 Sayı: 3, 249 - 254, 26.09.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.3.01

Özİzmir Körfezi’nde, olta ile kalamar
avcılığı yapan küçük ölçekli ve amatör balıkçıların demografik ve sosyo-ekonomik
durumlarının tespit edildiği bu çalışma,  Eylül 2010 – Eylül 2011
yıllarında Karaburun ve Yeni Foça hattı arasında kalan bölgede yürütülmüştür.
Örneklemeye giren balıkçılar basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenmiş
ve daha sonra hem bu balıkçıların kendileri ile, hem de bölgede yer alan su
ürünleri kooperatiflerinin yöneticileriyle anket çalışması
gerçekleştirilmiştir. Trata ve ığrıp gibi kıyı sürütme ağlarının 2001 yılında
yasaklanmasıyla birlikte İzmir Körfezi’nde kalamar türlerinin av miktarında
önemli azalmalar olmuş, karşılanamayan talep fiyatların yükselmesine neden
olmuştur (15-25 TL/kg). Bu süreçte kalamar türlerinin avcılığında olta
takımlarının daha yoğun olarak kullanıldığı gözlenmiştir. Anket sonuçları,
İzmir Körfezi’nde geçimini kalamar avcılığı ile sağlayan balıkçıların mevcut
olduğunu ortaya çıkarmıştır ve bu balıkçıların geliştirdiği kalamar el
oltaları, ticari bir av aracı işlevi üstlenerek hem yüksek av verimine
(min.1-max.41 kg/gün/balıkçı), hem de yüksek av değerlerine (min 15 TL - max
1.025 TL/gün/balıkçı) ulaştığı tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları, İzmir
Körfezi’nde kalamar avcılığında gerçekleşen değişim ve ortaya çıkan yeni bir
balıkçı tipinin sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerini sunmaktadır. Aynı
zamanda, İzmir Körfezi kalamar avcılığı “ticari”, “amatör” ve “amatör adı
altında ticari” amaçlı bir işlev kazanması, balıkçılık yönetimi açısından
dikkate alınması gereken bir gelişme olarak değerlendirilmelidir.Kaynakça

 • Akyol, O., & Metin, G. (2001). Investigations on species composition and catch per trawl of cephalopods caught by bottom trawl in the Bay of Izmir (Aegean Sea), (in Turkish). Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 2(2): 381-385pp.
 • Akyol, O., & Kara, A. (2003). İzmir Körfezi’nde (Ege Denizi) Dip Trolü ve Tratanın Av Kompozisyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, (3-4): 321– 328.
 • Altınağaç, U. (2006). Effect of jigs color to catching efficiency in the squid fishing in Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences, 9 (15): 2916-2918pp. doi: 10.3923/pjbs.2006.2916.2918
 • Ayaz, A., Ünal, V., & Özekinci, U. (2004). İzmir Körfezi’nde Hayalet Avcılığa Neden Olan Kayıp Uzatma Ağı Miktarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, (1-2): 35 – 38.
 • Benli, H.A., Cihangir, B., Bizsel, K.C., Bilecik, N., & Buhan, E. (2000). Ege Denizi’nindemersal balikçilik kaynaklari üzerine arastirma. T.C. Tar. ve Köyis. Bak. Tar. Ar.Gen. Mü. Su. Ürün. Aras. Enst. Yayin. Seri B, Yayin No:6, Bodrum.
 • GTHB 2016a. 4/1 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (in Turkish). Tebliğ no: 2016/35. T.C. GTHB, BSGM, Ankara, 26 p
 • GTHB 2016b. 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (in Turkish). Tebliğ no: 2016/36. T.C. GTHB, BSGM, Ankara, 26 p
 • FAO. (2016). Part 1, World Review of Fisheries and Aquaculture. The State of World Fisheries and Aquaculture 2016, 200 pp. Rome. http://www.fao.org/3/a-i5555e.pdf
 • Katağan, T., Salman, M.A., & Benli, H.A. (1993). The Cephalopod fauna of the sea of Marmara. Isr. J. Zool., Vol. 39: 255-261pp.
 • Kaykaç, H.M., Arslan, E., Göncüoğlu, H., Aydın, C., Maktay, C., Aydın, İ., Bayramiç, İ., Özdemir, Y., Ünal, V., & Tokaç, A. (2012). İzmir Körfezi’nde Kalamar (Loligo vulgaris Lamarck, 1798)Avcılık Yöntemleri ve Renk Faktörünün Önemi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 09-SÜF-023, 48s.
 • Mangold, K., Boletzky, S.V. (1987). Cephalopodes. Fiches FAO d’identification des especes pour les besoins de la peche. (revision 1) Méditerranée et Mer Noire. Zone de peche 37. Vol. 1: 633-714 pp.
 • Miran, B. (2003). Basic Statistics. Ege University Press, ISBN 975-9308800, Bornova, İzmir, Turkey. 297 p.
 • Roper, C.F.E., Sweeney, M.J., & Nauen, C.E. (1984). Cephalopods of the World an annoted and illustreted Catalogue of species of interest to Fisheries FAO. Fish. Jynop. No: 125, 3: 1-257 pp.
 • Salman, A., Katağan, T., & Benli, H.A. (1998). Türkiye kafadanbacaklıları (classis: cephalopoda) ve kafadanbacaklı yetiştiriciliği. T.C. Tar. ve Köyiş. Bak. Tar. Ar. Gen. Mü.Su.Ürün. Araş. Enst. Yayın. Seri A Yayın No:12, Bodrum.
 • Sifner, S.K., & Vrgoc, N. (2004). Population structure, maturation and reproduction of the European squid, Loligo vulgaris, in the Central Adriatic Sea. Fish. Res. 69: 239–249pp. doi:10.1016/j.fishres.2004.04.011
 • Tunca, S., Ünal, V., & Miran, B. (2012). A preliminary study on economic value of recreational fishing in Izmir Inner Bay, Aegean Sea (Turkey). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 29 (2).
 • Tunca, S., Ünal, V., & Miran, B. (2013). Foça ve Gökova Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Amatör Balıkçılığın Sosyal ve Ekonomik Yönü Final Raporu. Final Report of Social and Economic Aspects of Recreational Fishing in Foça and Gökova Special Environmental Protection Areas. PIMS 3697: Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Teknik Rapor Serisi 16: sf. 56
 • TÜİK. (2015). TÜİK Su Ürünleri İstatistikleri-2016. Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1005 (10.10.2016)
 • Ünal, V., Acarlı, D., & Gordoa, A., (2010). Characteristics of Marine Recreational Fishing in Çanakkale Strait (Turkey). Mediterranean Marine Science, 11 (2), 315-330. doi: 10.12681/mms.79
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Huriye Göncüoğlu Bodur

M. Hakan Kaykaç

Vahdet Ünal

Yayımlanma Tarihi 26 Eylül 2017
Gönderilme Tarihi 12 Kasım 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 34 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Göncüoğlu Bodur, H., Kaykaç, M. H., & Ünal, V. (2017). Socio-economic analysis of fishers using squid (Loligo vulgaris) jigs in İzmir Bay. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 34(3), 249-254. https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.3.01