Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Zooplankton of Boztepe Recai Kutan Dam Lake (Malatya - Turkey)

Yıl 2017, Cilt: 34 Sayı: 3, 261 - 267, 26.09.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.3.03

ÖzWater samples taken from Boztepe Dam Lake monthly
between January - December 2014 period were observed in terms of zooplankton.
During the study, a total of 33 zooplankton species, 17 species from Rotifera,
13 species from Cladocera and 3 species from Copepoda were identified. Maximum number of zooplankton has been
recorded in May (271785 individuals/m3). The least the number of
individuals were recorded in February (5090 individuals/m3). The
maximum number of taxa were recorded in October with 17 species and the least
were recorded in february with 5 species. All of the zooplanktonic
species have been detected for the first time in Boztepe Recai Kutan Dam Lake.Based on the total
number of individuals of zooplankton, Rotifera was dominant group in the dam
lake
(51.5%)
followed by Cladocera (39.4 %)
and Copepoda (9.1 %). Dominant Rotifera species was Keratella cochlearis
followed by
K. quadrata. Bosmina longirostris was dominant Cladocera species. Cyclops vicinus
was the most observed Copepoda species. Rotifera has showed higher diversity
compared to other groups, reaching also high densities throughout the study
period.
Keratella cochlearis K. quadrata, Bosmina
longirostris
are indicators of eutrophic character
and were recorded frequently in high numbers,
suggest that the lake may be eutrophic.Kaynakça

 • Aladağ, A.T, Erdem, C & Karaytuğ, S. (2006). Cladocera and Copepoda (Crustacea) fauna of Çatalan Dam Lake (Adana, Turkey). Ege J Fish Aqua Sci. 23(3-4): 427-428.
 • Anonim, (1998). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edn, American Public Health Association/American Water Works Association/Water Environment Federation, Washington DC, USA.
 • Anonim, (2012). Yüzeysel su kalitesi yönetimi yönetmeliği, Resmi Gazete 30.11.2012, sayı 28483
 • Bekleyen, A. (2003). A Taxonomical study on the zooplankton of Göksu Dam Lake. (Diyarbakır). Turk Journal of Zoology. 27: 95-100.
 • Bekleyen, A., Gökot, B., Varol, M., (2014). Kralkızı Baraj Gölü’nün (Diyarbakır) zooplanktonu, 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu 31 Mayıs-2 Haziran 2014 Elazığ 322-323.
 • Bekleyen, A., Gökot, B. & Varol M., (2014). 2009. Dicle Baraj Gölü’nün (Diyarbakır) zooplanktonu Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 29 Eylül - 1 Ekim.
 • Berzins, B. & Bertilson, J. (1989). On limnic micro-crustacean and trophic degree. Hydrobiologia 185: 95-100.
 • Bozkurt, A. & Sagat, Y. (2008). Vertical distribution of Birecik Dam Lake (Turkey) zooplankton. J FisheriesSciences.com. 2(3):332-342.
 • Bozkurt, A. & Akın, Ş. (2012). .Zooplankton Fauna of Yeşilırmak (between Tokat and Blacksea), Hasan Uğurlu and Suat Uğurlu Dam Lakes. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12: 777-786, doi: 10.3153/jfscom.mug.200721
 • Bulut. H. & Saler, S. (2014). Zooplankton of Beyhan Dam Lake (Elazığ- Turkey).Turkish Journal of Science & Technology, 9: 1, 23-28

Boztepe Recai Kutan Baraj Gölü (Malatya - Türkiye) zooplankton faunası

Yıl 2017, Cilt: 34 Sayı: 3, 261 - 267, 26.09.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.3.03

ÖzBoztepe Baraj Gölü’nden Ocak-Aralık
2014 tarihleri arasında aylık olarak alınan su örneklerinde zooplankton
incelenmesi yapılmıştır. Çalışmada teşhisi yapılan 33 zooplankton türünden 17
tür Rotifera, 13 tür Cladocera ve 3 tür Copepoda grubundandır. Toplam
zooplanktonun en fazla kaydedildiği dönem Mayıs ayı olmuştur (271785 birey/m3).
En az birey sayısı ise Şubat ayında kaydedilmiştir (5090 birey/m3).
En fazla takson sayısı 17 tür ile Ekim ayında en az tür sayısı ise 5 tür ile
Şubat ayında tespit edilmiştir. Bulunan bütün zooplanktonik türler Boztepe
Recai Kutan Baraj Gölü için ilk kayıttır.Baraj gölünde zooplankton türlerinin
toplam birey sayılarına göre Rotifera (% 51,5) baskın grup olup, Cladocera (%
39,4) ve Copepoda (% 9,1) onları takip eden gruplar olmuştur. Keratella
cochlearis
baskın Rotifer türü olurken K. quadrata onu izlemiştir. Bosmina
longirostris
baskın Cladocera türüdür. Cyclops vicinus en çok
gözlenen Copepoda türü olmuştur. Rotifera diğer gruplara göre fazla çeşitlilik
göstermiş ve araştırma dönemi boyunca yüksek yoğunluklarda ortaya çıkmıştır.
Ötrofi indikatörü olan Keratella cochlearis K. quadrata, Bosmina
longirostris
türlerinin sıklıkla çok sayıda kaydedilmiş olması gölün ötrof
karakterde olabileceğini düşündürmektedir.Kaynakça

 • Aladağ, A.T, Erdem, C & Karaytuğ, S. (2006). Cladocera and Copepoda (Crustacea) fauna of Çatalan Dam Lake (Adana, Turkey). Ege J Fish Aqua Sci. 23(3-4): 427-428.
 • Anonim, (1998). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edn, American Public Health Association/American Water Works Association/Water Environment Federation, Washington DC, USA.
 • Anonim, (2012). Yüzeysel su kalitesi yönetimi yönetmeliği, Resmi Gazete 30.11.2012, sayı 28483
 • Bekleyen, A. (2003). A Taxonomical study on the zooplankton of Göksu Dam Lake. (Diyarbakır). Turk Journal of Zoology. 27: 95-100.
 • Bekleyen, A., Gökot, B., Varol, M., (2014). Kralkızı Baraj Gölü’nün (Diyarbakır) zooplanktonu, 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu 31 Mayıs-2 Haziran 2014 Elazığ 322-323.
 • Bekleyen, A., Gökot, B. & Varol M., (2014). 2009. Dicle Baraj Gölü’nün (Diyarbakır) zooplanktonu Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 29 Eylül - 1 Ekim.
 • Berzins, B. & Bertilson, J. (1989). On limnic micro-crustacean and trophic degree. Hydrobiologia 185: 95-100.
 • Bozkurt, A. & Sagat, Y. (2008). Vertical distribution of Birecik Dam Lake (Turkey) zooplankton. J FisheriesSciences.com. 2(3):332-342.
 • Bozkurt, A. & Akın, Ş. (2012). .Zooplankton Fauna of Yeşilırmak (between Tokat and Blacksea), Hasan Uğurlu and Suat Uğurlu Dam Lakes. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12: 777-786, doi: 10.3153/jfscom.mug.200721
 • Bulut. H. & Saler, S. (2014). Zooplankton of Beyhan Dam Lake (Elazığ- Turkey).Turkish Journal of Science & Technology, 9: 1, 23-28

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serap Saler
FIRAT UNIV
Türkiye


Kenan Alpaslan
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Elazığ, Türkiye
Türkiye


Gökhan Karakaya
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Elazığ, Türkiye
Türkiye


Fatih GÜNDÜZ
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü, Elazığ, Türkiye
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Eylül 2017
Gönderilme Tarihi 24 Ocak 2017
Kabul Tarihi 14 Nisan 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017Cilt: 34 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Saler, S. , Alpaslan, K. , Karakaya, G. & Gündüz, F. (2017). Zooplankton of Boztepe Recai Kutan Dam Lake (Malatya - Turkey) . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 34 (3) , 261-267 . DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.3.03