Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

First record of Spongilla lacustris (Porifera: Demospongiae) from the Eastern Black Sea (Uzungöl Lake, Trabzon)

Yıl 2017, Cilt 34, Sayı 3, 341 - 346, 26.09.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.3.14

Öz

In order to determine the benthic macro-invertebrate fauna of Uzungöl Lake (Trabzon), colonies of the freshwater sponge (Spongilla lacustris L., 1759) were observed during the field study. The sponge colonies were sampled by standard macrophyte sampling equipment (rake) from the bottom of the lake (2 meters depth). This record is the first one of the species for Uzungöl Lake and for the Eastern Black Sea Region.

Kaynakça

 • Altınsaçlı, S., Sevilla, J.D. & Altınsaçlı, S. (2014). On occurrence of Spongilla lacustris (Linnaeus, 1759) from Lake Saklıgöl, Kandıra District, Turkey. Journal of Entomology and Zoology Studies, 2 (3): 68-73.
 • Fındık, Ö. & Göksu, M.Z.L. (2007). Benthic fauna of the Aslantaş Dam Lake (Osmaniye) (In Turkish with English Abstract). Çukurova University Institute of Natural and Applied Sciences, 16(2): 52-62.
 • Geldiay, R. (1949). Çubuk Barajı ve Emir Gölünün Makro ve Mikro Faunasının Mukayeseli İncelenmesi, (in Turkish). Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, 2: 106 s.
 • Gugel, J.(1996). The occurrence of Spongilla alba Carter, 1849 (Porifera, Spongillidae) in Lake Köyceğiz (SW Turkey). Zoology in the Middle East, 12(1): 105-108. doi: 10.1080/09397140.1996.10637696
 • Kazancı, N., İzbırak, A., Çağlar, S., Gökçe, D. (1992). Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Sucul Ekosisteminin Hidrobiyolojik Yönden İncelenmesi. Özyurt Matbaası, Ankara.
 • Manconi, R. & Pronzato, R (2002). Spongillina subord. nov. Lubomirskiidae, Malawispongiidae n. fam., Metaniidae, Metschnikowiidae, Potamolepidae, Spongillidae. In: Hooper, J.N.A. and Van Soest, R.W.M. (Ed.). Systema Porifera: A Guide to the Classification of Sponges (pp. 921-1019). Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York. doi: 10.1007/978-1-4615-0747-5_97
 • Manconi, R. and Pronzato, R. (2007) Gemmules as a key structure for the adaptive radiation of freshwater sponges: a morphofunctional and biogeographical study. In: Custódio, M.R., Lôbo-Hajdu, G., Hajdu, E., Muricy, G. (Ed.) Porifera research: Biodiversity, Innovation and Sustainability (pp. 61-77). Museu Nacional, Rio de Janeiro 28.
 • Manconi, R. and Pronzato, R. (2008). Global diversity of sponges (Porifera: Spongillina) in freshwater. Hydrobiologia, 595: 27–33. doi: 10.1007/s10750-007-9000-x
 • Roovere, T., Lopp, A., Reintamm, T., Kuusksalu, A., RichelleMaurer, E., & Kelve, M.(2006) Freshwater sponges in Estonia genetic and morphological identification. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences: Biology, Ecology, 55 (3): 216-227. doi:
 • Skelton, J. & Strand, M. (2013). Trophic ecology of a freshwater sponge (Spongilla lacustris) revealed by stable isotope analysis. Hydrobiologia, 709:227–235. doi: 10.1007/s10750-013-1452-6
 • Verep, B., Çelikkale, M.S. and Düzgüneş, E. (2002). Some limnological and hydrographycal properties of Uzun Lake (In Turkish with English Abstarct). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 19(1-2): 233-240.

Spongilla lacustris’in (Porifera: Demospongiae) Doğu Karadeniz’den (Uzungöl, Trabzon) ilk kaydı

Yıl 2017, Cilt 34, Sayı 3, 341 - 346, 26.09.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.3.14

Öz

Uzungöl (Trabzon)’un bentik makro-omurgasız türlerinin belirlenmesi sırasında, , bir tatlısu süngeri olan Spongilla lacustris kolonilerine rastlanmıştır. Sünger kolonileri, gölün zemininden (2 metre derinlik) standart sucul makrofit örnekleme ekipmanı (tırmık) ile örneklenmişlerdir. Bu kayıt türün Uzungöl ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nden ilk kaydı niteliğindedir.

Kaynakça

 • Altınsaçlı, S., Sevilla, J.D. & Altınsaçlı, S. (2014). On occurrence of Spongilla lacustris (Linnaeus, 1759) from Lake Saklıgöl, Kandıra District, Turkey. Journal of Entomology and Zoology Studies, 2 (3): 68-73.
 • Fındık, Ö. & Göksu, M.Z.L. (2007). Benthic fauna of the Aslantaş Dam Lake (Osmaniye) (In Turkish with English Abstract). Çukurova University Institute of Natural and Applied Sciences, 16(2): 52-62.
 • Geldiay, R. (1949). Çubuk Barajı ve Emir Gölünün Makro ve Mikro Faunasının Mukayeseli İncelenmesi, (in Turkish). Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, 2: 106 s.
 • Gugel, J.(1996). The occurrence of Spongilla alba Carter, 1849 (Porifera, Spongillidae) in Lake Köyceğiz (SW Turkey). Zoology in the Middle East, 12(1): 105-108. doi: 10.1080/09397140.1996.10637696
 • Kazancı, N., İzbırak, A., Çağlar, S., Gökçe, D. (1992). Köyceğiz Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Sucul Ekosisteminin Hidrobiyolojik Yönden İncelenmesi. Özyurt Matbaası, Ankara.
 • Manconi, R. & Pronzato, R (2002). Spongillina subord. nov. Lubomirskiidae, Malawispongiidae n. fam., Metaniidae, Metschnikowiidae, Potamolepidae, Spongillidae. In: Hooper, J.N.A. and Van Soest, R.W.M. (Ed.). Systema Porifera: A Guide to the Classification of Sponges (pp. 921-1019). Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York. doi: 10.1007/978-1-4615-0747-5_97
 • Manconi, R. and Pronzato, R. (2007) Gemmules as a key structure for the adaptive radiation of freshwater sponges: a morphofunctional and biogeographical study. In: Custódio, M.R., Lôbo-Hajdu, G., Hajdu, E., Muricy, G. (Ed.) Porifera research: Biodiversity, Innovation and Sustainability (pp. 61-77). Museu Nacional, Rio de Janeiro 28.
 • Manconi, R. and Pronzato, R. (2008). Global diversity of sponges (Porifera: Spongillina) in freshwater. Hydrobiologia, 595: 27–33. doi: 10.1007/s10750-007-9000-x
 • Roovere, T., Lopp, A., Reintamm, T., Kuusksalu, A., RichelleMaurer, E., & Kelve, M.(2006) Freshwater sponges in Estonia genetic and morphological identification. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences: Biology, Ecology, 55 (3): 216-227. doi:
 • Skelton, J. & Strand, M. (2013). Trophic ecology of a freshwater sponge (Spongilla lacustris) revealed by stable isotope analysis. Hydrobiologia, 709:227–235. doi: 10.1007/s10750-013-1452-6
 • Verep, B., Çelikkale, M.S. and Düzgüneş, E. (2002). Some limnological and hydrographycal properties of Uzun Lake (In Turkish with English Abstarct). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 19(1-2): 233-240.

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm Kısa Araştırmalar
Yazarlar

Murat ÖZBEK
EGE UNIV
0000-0003-4607-3507
Türkiye


Efe Ulutürk Bu kişi benim
EGE UNIV
orcid.org/0000-0002-9246-8078
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Eylül 2017
Başvuru Tarihi 26 Aralık 2016
Kabul Tarihi 14 Nisan 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 34, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Özbek, M. & Ulutürk, E. (2017). First record of Spongilla lacustris (Porifera: Demospongiae) from the Eastern Black Sea (Uzungöl Lake, Trabzon) . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 34 (3) , 341-346 . DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.3.14