Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Amphipoda (Crustacea: Malacostraca) fauna of the inland-waters of Gökçeada Island

Yıl 2017, Cilt 34, Sayı 1, 63 - 67, 21.02.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.1.09

Öz

In order to determine the Amphipod species inhabited the inland waters of the Gökçeada Island, which is the biggest island of Turkey in the Aegean Sea, samples were sampled from 17 localities in different dates, were carried out. Samples were collected with 500 µm mesh-sized hand nets and were fixed in 4% formalin solution in field. As a result, three species [Gammarus komareki Schäferna 1922, Gammarus aequicauda (Martynov, 1931) and Orchestia mediterranea Costa, 1853] belonging to Gammaridae and Talitridae families were determined. All of the three species are newly recorded from Gökçeada Island.

Kaynakça

 • Akbulut, M., Ustaoğlu, M. R. & Çelik, E. Ş. (2009). Freshwater and Brackishwater Malacostraca (Crustacea-Arthropoda) fauna of Sinop and Samsun. Journal of the Black Sea/Mediterranean Environmental, 15(1): 47-60.
 • Anonim (1988). Ege Denizi ve Akdeniz Kıyılarında Deniz Ürünleri Yetiştiriciliğine Uygun Alanlar. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Ankara. 63 pp.
 • Balık, S. & Ustaoğlu, M. R. (1993). A Preliminary Investigation on Freshwater Fauna of Gökçeada (Imroz) Island. Biologia Gallo-hellenica, 20(1): 299-303.
 • Bellan-Santini, D., Karaman, G., Krapp-Schickel, G., Ledoyer, M. & Ruffo, S. (1982). The Amphipoda of the Mediterranean, Part 3: Gammaridea (Melphidippidae to Talitridae) Ingolfiellidea, Caprellidea. Memoires de Institut Oceanographique, Monaco. 813 pp.
 • Çamur-Elipek, B. & Aslan-Cihangir, H. (2007). First observations of two talitrid crustaceans (Amphipoda: Talitridae) from Gokceada island (NE Aegean Sea). Mediterranean Marine Science, 8(2): 83-86.
 • Google Earth 6.0. 2008. Hylands House and estates 40°08'00.36"N, 26°09'10.11"E, elevation 82M. 3D Buildings data layer. <http://www.google.com/earth/index.html> [Accessed on 30 April 2016].
 • Grabowski, M. & Pešić, V. (2007). New data on the distribution and checklist of fresh-and brackishwater Gammaridae, Pontogammaridae and Behningiellidae (Amphipoda) in Bulgaria. Lauterbornia, 59: 53-62.
 • Hou, Z. & Sket, B. (2015). A review of Gammaridae (Crustacea: Amphipoda): the family extent, its evolutionary history, and taxonomic redefinition of genera. Zoolojical Journal of the Linnean Society, 176(2): 323-348. doi: 10.1111/zoj.12318
 • Janssen, H., Scheepmaker, M., van Couwelaar, M. & Pinkster, S. (1979). Biology and distribution of Gammarus aequicauda and G. insensibilis (Crustacea: Amphipoda) in the lagoon system of Bages- Sigean (France). Bijdragen tot de Dierkunde, 49: 42-70.
 • Karaman, G. S. (1969). 17. Beitrag zur Kenntnis der Amphipoden. Bemerkungen über Gammarus komareki Schäferna, seine Taxonomie und Verbreitung. Fragmenta Balcanica Musei Macedonici Scientiarum Naturalium, 7(5): 33-43.
 • Karaman, G. S. & Pinkster, S. (1977). Freshwater Gammarus species from Europe, North Africa and adjacent regions of Asia (Crustacea - Amphipoda), Part I, Gammarus pulex-group and related species. Bijdragen Tot de Dierkunde, 47: 1-97.
 • Özbek, M. (2008). Malacostraca (Crustacea) fauna of some lakes located in western Black Sea region. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(4): 311-314.
 • Özbek, M. (2011). An overview of Gammarus species distributed in Turkey, with an updated check-list and additional records. Zoology in the Middle East, 53: 71-78. doi: 10.1080/09397140.2011.10648863
 • Özbek, M., Bakır, K. & Ustaoğlu, M. R. (2016). Karine Lagünü (Aydın)’nün Malacostraca Faunası. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(1): 13-19. doi: 10.12714/egejfas.2016.33.1.03
 • Özbek, M., Öztürk., H. H. & Özkan, N. (2015). Marmara ve Paşalimanı adaları ile Kapıdağ Yarımadası içsularının Gammaridae (Amphipoda) faunası. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 32(4): 213-216. doi: 10.12714/egejfas.2015.32.4.07
 • Özbek, M. & Ustaoğlu, M. R. (2006). Check-List of Malacostraca (Crustacea) Species of Turkish Inland Waters. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1-2): 235-240.
 • Prato, E. & Biandolino, F. (2003). Seasonal changes in population of the Amphipod Gammarus aequicauda (Martynov, 1931). Mediterranean Marine Science, 4(1):49-56. doi: 10.12681/mms.240
 • Ustaoğlu, M.R., Balık, S. & Özbek, M. (1998). Bafa Gölü (Aydın)’nün Malacostraca (Crustacea-Arthropoda) Faunası. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15 (3-4): 263-267.

Gökçeada içsularının amphipoda (Crustacea: Malacostraca) faunası

Yıl 2017, Cilt 34, Sayı 1, 63 - 67, 21.02.2017
https://doi.org/10.12714/egejfas.2017.34.1.09

Öz

Ege Denizi’nin önemli adalarından olan Gökçeada iç sularında dağılım gösteren Amphipod türlerinin tespit edilmesi amacıyla, farklı tarihlerde adadaki 17 lokaliteden toplanmış olan örnekler incelenmiştir. Örnekler 500 µm göz açıklığındaki el kepçeleri ile toplanmış olup, sahada %4’lük formaldehit solüsyonu içinde fikse edilmişlerdir. Çalışma sonucunda, örnekleme yapılan istasyonlarda Gammaridae ve Talitridae familyalarına ait toplam 3 türün [Gammarus komareki Schäferna 1922, Gammarus aequicauda (Martynov, 1931) ve Orchestia mediterranea Costa, 1853] dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Tespit edilen türler Gökçeada’dan ilk defa kayıt edilmektedir.

Kaynakça

 • Akbulut, M., Ustaoğlu, M. R. & Çelik, E. Ş. (2009). Freshwater and Brackishwater Malacostraca (Crustacea-Arthropoda) fauna of Sinop and Samsun. Journal of the Black Sea/Mediterranean Environmental, 15(1): 47-60.
 • Anonim (1988). Ege Denizi ve Akdeniz Kıyılarında Deniz Ürünleri Yetiştiriciliğine Uygun Alanlar. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, Ankara. 63 pp.
 • Balık, S. & Ustaoğlu, M. R. (1993). A Preliminary Investigation on Freshwater Fauna of Gökçeada (Imroz) Island. Biologia Gallo-hellenica, 20(1): 299-303.
 • Bellan-Santini, D., Karaman, G., Krapp-Schickel, G., Ledoyer, M. & Ruffo, S. (1982). The Amphipoda of the Mediterranean, Part 3: Gammaridea (Melphidippidae to Talitridae) Ingolfiellidea, Caprellidea. Memoires de Institut Oceanographique, Monaco. 813 pp.
 • Çamur-Elipek, B. & Aslan-Cihangir, H. (2007). First observations of two talitrid crustaceans (Amphipoda: Talitridae) from Gokceada island (NE Aegean Sea). Mediterranean Marine Science, 8(2): 83-86.
 • Google Earth 6.0. 2008. Hylands House and estates 40°08'00.36"N, 26°09'10.11"E, elevation 82M. 3D Buildings data layer. <http://www.google.com/earth/index.html> [Accessed on 30 April 2016].
 • Grabowski, M. & Pešić, V. (2007). New data on the distribution and checklist of fresh-and brackishwater Gammaridae, Pontogammaridae and Behningiellidae (Amphipoda) in Bulgaria. Lauterbornia, 59: 53-62.
 • Hou, Z. & Sket, B. (2015). A review of Gammaridae (Crustacea: Amphipoda): the family extent, its evolutionary history, and taxonomic redefinition of genera. Zoolojical Journal of the Linnean Society, 176(2): 323-348. doi: 10.1111/zoj.12318
 • Janssen, H., Scheepmaker, M., van Couwelaar, M. & Pinkster, S. (1979). Biology and distribution of Gammarus aequicauda and G. insensibilis (Crustacea: Amphipoda) in the lagoon system of Bages- Sigean (France). Bijdragen tot de Dierkunde, 49: 42-70.
 • Karaman, G. S. (1969). 17. Beitrag zur Kenntnis der Amphipoden. Bemerkungen über Gammarus komareki Schäferna, seine Taxonomie und Verbreitung. Fragmenta Balcanica Musei Macedonici Scientiarum Naturalium, 7(5): 33-43.
 • Karaman, G. S. & Pinkster, S. (1977). Freshwater Gammarus species from Europe, North Africa and adjacent regions of Asia (Crustacea - Amphipoda), Part I, Gammarus pulex-group and related species. Bijdragen Tot de Dierkunde, 47: 1-97.
 • Özbek, M. (2008). Malacostraca (Crustacea) fauna of some lakes located in western Black Sea region. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 25(4): 311-314.
 • Özbek, M. (2011). An overview of Gammarus species distributed in Turkey, with an updated check-list and additional records. Zoology in the Middle East, 53: 71-78. doi: 10.1080/09397140.2011.10648863
 • Özbek, M., Bakır, K. & Ustaoğlu, M. R. (2016). Karine Lagünü (Aydın)’nün Malacostraca Faunası. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(1): 13-19. doi: 10.12714/egejfas.2016.33.1.03
 • Özbek, M., Öztürk., H. H. & Özkan, N. (2015). Marmara ve Paşalimanı adaları ile Kapıdağ Yarımadası içsularının Gammaridae (Amphipoda) faunası. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 32(4): 213-216. doi: 10.12714/egejfas.2015.32.4.07
 • Özbek, M. & Ustaoğlu, M. R. (2006). Check-List of Malacostraca (Crustacea) Species of Turkish Inland Waters. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1-2): 235-240.
 • Prato, E. & Biandolino, F. (2003). Seasonal changes in population of the Amphipod Gammarus aequicauda (Martynov, 1931). Mediterranean Marine Science, 4(1):49-56. doi: 10.12681/mms.240
 • Ustaoğlu, M.R., Balık, S. & Özbek, M. (1998). Bafa Gölü (Aydın)’nün Malacostraca (Crustacea-Arthropoda) Faunası. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15 (3-4): 263-267.

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat ÖZBEK
EGE UNIV
0000-0003-4607-3507
Türkiye


Nurcan ÖZKAN
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Şubat 2017
Başvuru Tarihi 26 Ekim 2016
Kabul Tarihi 20 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 34, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özbek, M. & Özkan, N. (2017). Amphipoda (Crustacea: Malacostraca) fauna of the inland-waters of Gökçeada Island . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 34 (1) , 63-67 . DOI: 10.12714/egejfas.2017.34.1.09