Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Stomach contents of the Lesser Spotted Dogfish, (Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758)) inhabiting Northeastern Mediterranean

Yıl 2015, Cilt: 32 Sayı: 4, 193 - 195, 16.01.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.4.03

Öz

In this study, stomach contents of 604 specimens of Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758) obtained from the Northeastern Mediterranean between May 2012- March 2014 were examined to determine diet regime. 482 of the sampled fish (79.8%) had stomachs containing food. For each prey group, percentage numerical presence, percentage weight, frequency of occurrence and relative importance index (% IRI) values were calculated. The most important prey groups for S. canicula living in the Northeastern Mediterranean were Crustaceans and fishes (with IRI= 50.08% and IRI = 46.7% respectively). The second group was Cephalopods with IRI = 2.3 %. Spinculidae (IRI = 0.92%) was the rare prey group.

Kaynakça

 • Cihangir, B., Ünluoğlu, A., Tıraşın, E.,M., 1997. Kuzey Ege Denizi’nde kedibalığı (Chondrichthyes, Scyliorhinus canicula, Linnaeus, 1758)’nın dağılımı ve bazı biyolojik özellikleri. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Nisan, İzmir. pp. 585-603.
 • Filiz, H., Taşkavak, E., 2006. Food of lesser spotted dogfısh, Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758), in Foça (The Northeast Aegean Sea, Turkey) in autumn 2002. Proc. of the Int. Workshop on Med. Cartilaginous Fish with Emphasis on South.- East. Med., 14-16 Oct. 06, Istanbul-Turkey.
 • Hyslop, E. J., 1980. Stomach contents analysis- a review of methods and their application, Journal Fish Biology, 17: 411-429. doi: 10.1111/j.1095-8649.1980.tb02775.x
 • Kabasakal, H., 2001. Preliminary data on the feeding ecology of some selachians from the north-eastern Aegean Sea. Acta Adriatica, 42(2): 15-24.
 • Lyle, J. M., 1983. Food and feding habits of the lesser spotted dogfish, Scyliorhinus canicula, in the Isle of Man waters. Journal Fish Biology, 23: 725-737. doi: 10.1111/j.1095-8649.1983.tb02950.x
 • Raitt, D. F. S., 1974. Manual of Fisheries Science. Part 2- Methods of Resource Investigation and Their Application. FAO Fisheries Technical Rap. No: 115, Rev. 1 : 214 p.
 • Stergiou, K. I., Karpouzi, V. S., 2002. Feeding habits and trophic levels of Mediterranean fish. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 11: 217-254. doi: 10.1023/A:1020556722822
 • Türker Çakır, D., Torcu Koç, H., Erdoğan, Z., 2006. Some biological aspects of the lesser spotted dogfish Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758) in Edremıt Bay ( The Northern Aegean Sea) Turkey.Turkey. Proc. Of the Int. Workshop on Med. Cartilaginous Fish with Emphasis on South.- East. Med. 14-16 Oct. 06, Istanbul-Turkey. pp. 17-27.

Kuzeydoğu Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan Benekli Kedibalığı, (Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758))’nın mide içeriği

Yıl 2015, Cilt: 32 Sayı: 4, 193 - 195, 16.01.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.4.03

Öz

Bu çalışmada; Kuzeydoğu Akdeniz bölgesinde yaşayan Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758) bireylerinin beslenme rejimi belirlemek için Mayıs 2012-Mart 2014 tarihleri arasında avlanan 604 balığın mide içerikleri incelenmiştir. Bu balıklardan 482 (%79,8)’sinin midesi dolu olarak bulunmuştur. Tespit edilen besin gruplarının sayıları, ağırlıkları, bulunuş frekansları ve nispi önemlilik indeksleri (% IRI) hesaplanmıştır. Sonuç olarak, Kuzeydoğu Akdeniz bölgesinde yaşayan S. canicula bireylerinde kabuklular ve balıklar en önemli besin grupları (sırasıyla %IRI = 50,08 ve %IRI =46,7) olarak bulunmuştur. Kafadanbacaklılar ikincil besin grubunu (%IRI =2,3) oluşturmuşlardır. Spinculidae (%IRI =0,92) ise nadir besin grubudur.

Kaynakça

 • Cihangir, B., Ünluoğlu, A., Tıraşın, E.,M., 1997. Kuzey Ege Denizi’nde kedibalığı (Chondrichthyes, Scyliorhinus canicula, Linnaeus, 1758)’nın dağılımı ve bazı biyolojik özellikleri. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Nisan, İzmir. pp. 585-603.
 • Filiz, H., Taşkavak, E., 2006. Food of lesser spotted dogfısh, Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758), in Foça (The Northeast Aegean Sea, Turkey) in autumn 2002. Proc. of the Int. Workshop on Med. Cartilaginous Fish with Emphasis on South.- East. Med., 14-16 Oct. 06, Istanbul-Turkey.
 • Hyslop, E. J., 1980. Stomach contents analysis- a review of methods and their application, Journal Fish Biology, 17: 411-429. doi: 10.1111/j.1095-8649.1980.tb02775.x
 • Kabasakal, H., 2001. Preliminary data on the feeding ecology of some selachians from the north-eastern Aegean Sea. Acta Adriatica, 42(2): 15-24.
 • Lyle, J. M., 1983. Food and feding habits of the lesser spotted dogfish, Scyliorhinus canicula, in the Isle of Man waters. Journal Fish Biology, 23: 725-737. doi: 10.1111/j.1095-8649.1983.tb02950.x
 • Raitt, D. F. S., 1974. Manual of Fisheries Science. Part 2- Methods of Resource Investigation and Their Application. FAO Fisheries Technical Rap. No: 115, Rev. 1 : 214 p.
 • Stergiou, K. I., Karpouzi, V. S., 2002. Feeding habits and trophic levels of Mediterranean fish. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 11: 217-254. doi: 10.1023/A:1020556722822
 • Türker Çakır, D., Torcu Koç, H., Erdoğan, Z., 2006. Some biological aspects of the lesser spotted dogfish Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758) in Edremıt Bay ( The Northern Aegean Sea) Turkey.Turkey. Proc. Of the Int. Workshop on Med. Cartilaginous Fish with Emphasis on South.- East. Med. 14-16 Oct. 06, Istanbul-Turkey. pp. 17-27.
Toplam 8 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ebru İfakat Özcan

Nuri Başusta

Yayımlanma Tarihi 16 Ocak 2016
Gönderilme Tarihi 16 Ocak 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015Cilt: 32 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Özcan, E. İ., & Başusta, N. (2016). Kuzeydoğu Akdeniz Bölgesi’nde yaşayan Benekli Kedibalığı, (Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758))’nın mide içeriği. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 32(4), 193-195. https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.4.03