BibTex RIS Kaynak Göster

Güllük Dalyanı balıkçılığı

Yıl 2015, Cilt: 32 Sayı: 3, 145 - 149, 16.01.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.3.04

Öz

Güllük dalyanı, Ege bölgesinde aktif balıkçılık yapılan altı önemli dalyandan (Güllük, Karina, Akköy, Köyceğiz, Enez ve Homa) biridir. Güllük dalyanı, Güllük Körfezi’nin doğusunda 250 hektarlık bir alanda faaliyet yapmaktadır. Dalyan, 1971 yılında kurulmuş 78 kayıtlı üye sayısına sahip S.S. Güllük Su Ürünleri Kooperatifi ve 89 kayıtlı üye sayısına sahip 1996 yılında kurulmuş S.S. Kıyıkışlacık Su Ürünleri Kooperatifi tarafından ortak olarak işletilmektedir. Bu çalışmada, dalyan işletmecisi olan bu iki kooperatifin güncel durumu, dalyan içerisindeki avcılık tipleri ile av araç ve yöntemleri ortaya konmuştur. Güllük Körfezi kıyı alanı içerisinde balıkçılıkta önemli bir yer tutan bu dalyanın av araçlarının teknik özellikleri yerinde gözlemlerle; dalyan balıkçılarının bazı sosyo-demografik özellikleri ile dalyan işletmesinde karşılaşılan sorunlar anketler yoluyla elde edilmiştir. Dalyanda balıkçılık, kooperatif ortaklarının haftanın belirli günlerini paylaşması ile gerçekleşmektedir. Avcılık tek tip uzatma ağı ve pinter kullanan dört tekne ile sürdürülmektedir. Dalyan işletmecilerine göre dalyanın en önemli sorunlarının başında bölgede bulunan fabrikaların atık sularını dalyana deşarj etmeleri ve tatlı su kaynaklarının azalmasına bağlı olarak dalyan alanının gittikçe küçülmesi gelmektedir.

Kaynakça

 • Alparslan, E., 2013. Water Quality İnvestigation Of The Güllük Lagoon (in Turkish with English abstract). Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Muğla, 89 s.
 • Atılgan, İ., Egemen, Ö., 2001. A Comparative Investigation on the Levels of Carbon, Flammable Substance and Some Heavy Metals (Cu,Zn) Accumulated in Sediment of Güllük and Homa Lagoons (in Turkish with English abstract) . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18: 225-232.
 • Demirak, A., 2003. Investigation of the pollution in the Güllük Bay of Southestern Aegean sea (in Turkish with English abstract). Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 162 s.
 • Demirak, A., Balcı, A., Demirhan, H., Tüfekçi, M., 2001. Factors Affecting of Pollution in Güllük Bay (in Turkish). IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 2001, Bodrum.
 • Elbek, A. G., Emiroğlu, İ. D., Saygı, H., 2003. Present status of coastal lagoons in Aegean Region (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , Volume 20, Issue (1-2): 173 – 183.
 • Erdem, M., Gülşahin, A., 2006. Fisheries Management and Lagoons in South Aegean Region (in Turkish with English abstract). Akuademi, I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu. 7–9 Şubat, Antalya, s. 439–446.
 • FAO, 1975. Catalogue of Small-scale Fishing Gear. (Ed. Nedelec C.) Food and Agriculture Organization of the UN by Fishing News Book Ltd. pp-191.
 • Özdemir, N., Türker A., 2008. The Current Environmental Problems in Güllük Bay (Milas) and a study on possible solutions (in Turkish). Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi, 27-30 Mayıs 2008, Ankara, 170-176 s.
 • Sağlam,C., Akyol,O., Ceyhan,T., 2013. Small-scale fisheries and problems in Güllük Bay (Aegean Sea) (in Turkish). XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül, İstanbul, Özet Kitabı, s.102-103.
 • TKB, 1997. Management and Development Strategy and Improvement of Coastal Lagoons in Turkey ((in Turkish with English abstract). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. STM (Servizi Tecnici in Maricoltura). 297 s.
 • Tokaç A., Ünal V., Tosunoğlu Z., Akyol O., Özbilgin H., Gökçe G., 2010. Fisheries of Aegean Sea (in Turkish with English abstract). IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir, 371 s.
 • Tosunoğlu, Z., Ünal, V., Kaykaç, H., Mermer, A., Önem, R., 2015. Current Status of Aegean Coastal Lagoons (in Turkish with English abstract). Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, Bilimsel Araştırma Proje Kesin Raporu, Proje No: 2013/SÜF/006, 351 s.
Yıl 2015, Cilt: 32 Sayı: 3, 145 - 149, 16.01.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.3.04

Öz

Kaynakça

 • Alparslan, E., 2013. Water Quality İnvestigation Of The Güllük Lagoon (in Turkish with English abstract). Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı, Muğla, 89 s.
 • Atılgan, İ., Egemen, Ö., 2001. A Comparative Investigation on the Levels of Carbon, Flammable Substance and Some Heavy Metals (Cu,Zn) Accumulated in Sediment of Güllük and Homa Lagoons (in Turkish with English abstract) . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18: 225-232.
 • Demirak, A., 2003. Investigation of the pollution in the Güllük Bay of Southestern Aegean sea (in Turkish with English abstract). Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 162 s.
 • Demirak, A., Balcı, A., Demirhan, H., Tüfekçi, M., 2001. Factors Affecting of Pollution in Güllük Bay (in Turkish). IV. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 2001, Bodrum.
 • Elbek, A. G., Emiroğlu, İ. D., Saygı, H., 2003. Present status of coastal lagoons in Aegean Region (in Turkish with English abstract). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , Volume 20, Issue (1-2): 173 – 183.
 • Erdem, M., Gülşahin, A., 2006. Fisheries Management and Lagoons in South Aegean Region (in Turkish with English abstract). Akuademi, I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu. 7–9 Şubat, Antalya, s. 439–446.
 • FAO, 1975. Catalogue of Small-scale Fishing Gear. (Ed. Nedelec C.) Food and Agriculture Organization of the UN by Fishing News Book Ltd. pp-191.
 • Özdemir, N., Türker A., 2008. The Current Environmental Problems in Güllük Bay (Milas) and a study on possible solutions (in Turkish). Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi, 27-30 Mayıs 2008, Ankara, 170-176 s.
 • Sağlam,C., Akyol,O., Ceyhan,T., 2013. Small-scale fisheries and problems in Güllük Bay (Aegean Sea) (in Turkish). XVII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 3-6 Eylül, İstanbul, Özet Kitabı, s.102-103.
 • TKB, 1997. Management and Development Strategy and Improvement of Coastal Lagoons in Turkey ((in Turkish with English abstract). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. STM (Servizi Tecnici in Maricoltura). 297 s.
 • Tokaç A., Ünal V., Tosunoğlu Z., Akyol O., Özbilgin H., Gökçe G., 2010. Fisheries of Aegean Sea (in Turkish with English abstract). IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yayınları, İzmir, 371 s.
 • Tosunoğlu, Z., Ünal, V., Kaykaç, H., Mermer, A., Önem, R., 2015. Current Status of Aegean Coastal Lagoons (in Turkish with English abstract). Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü, Bilimsel Araştırma Proje Kesin Raporu, Proje No: 2013/SÜF/006, 351 s.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cemil Sağlam

Okan Akyol

Tevfik Ceyhan

Yayımlanma Tarihi 16 Ocak 2016
Gönderilme Tarihi 16 Ocak 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015Cilt: 32 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Sağlam, C., Akyol, O., & Ceyhan, T. (2016). Güllük Dalyanı balıkçılığı. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 32(3), 145-149. https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.3.04