BibTex RIS Kaynak Göster

Gökova Körfezi'nde küçük ölçekli balıkçılıkta birim çabaya düşen av miktarı (CPUE) ve av kompozisyonu

Yıl 2015, Cilt: 32 Sayı: 3, 135 - 143, 16.01.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.3.03

Öz

Gökova Körfezi’nde avcılık yapan küçük ölçekli balıkçı gemilerinin uzatma ağı ve parakete av kompozisyonları ve birim çabaya düşen av miktarları (CPUE), Temmuz 2009 – Mayıs 2011 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarla tespit edilmiştir. Toplam 16 deniz çalışması (uzatma ağı ile 5, parakete ile 11) ticari balıkçıların tekne ve av araçlarıyla yürütülmüştür. Balıkçılık çabası (f), CPUE ve günlük av miktarını hesaplamak için ise karaya çıkış noktalarında rasgele seçimle 131 örnekleme (72 kez uzatma ağı, 59 kez paraketeyle) gerçekleştirilmiştir. Her iki av aracı birlikte değerlendirildiğinde, Teleostei grubundan 27, Crustacea grubundan 1, Cephalapoda grubundan 2 ve Chondrichthyes grubundan 1 olmak üzere toplam 31 tür tespit edilmiştir. Uzatma ağı ile 19 tür, parakete ile 16 tür yakalanmıştır. Karaya çıkarılan ürün içerisinde, uzatma ağlarında ağırlıklı olarak Pagellus erythrinus, Trachurus mediterraneus ve Scomber japonicus, parakete balıkçığında ise Sparus aurata, Dicentrarchus labrax ve Pagellus erythrinus türleri tespit edilmiştir. Uzatma ağları av kompozisyonu içinde ticari olmayan türlerin oranı (% 50), paraketeninkinden daha yüksektir (% 12). Ortalama CPUE, uzatma ağı için 15,5 ± 19,8 kg/30 posta ağ/gün ve parakete için 1,7 ± 2,8 kg/100 iğne/gün, tekne başına günlük av (kg) ortalaması ise uzatma ağı için 10,8 ± 11,0 kg/tekne/gün ve parakete için 5,2 ± 4,3 kg/tekne/gün olarak hesaplanmıştır. Ortalama CPUE değerleri açısından iki av aracı arasında (t:-11,065; p:0,000) ve kooperatifler arasında (uzatma ağı, t:4,382; p:0,000; parakete, t:3,973; p:0,000) istatistiki olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Gökova Körfezi’nde uzatma ağı balıkçılığında yakalanan tür sayısının yıllar içerisinde düşüş gösterdiği ve ortalama CPUE değerinin arttığı belirlenmiştir. Parakete balıkçılığında ise yakalanan tür sayısı ve tekne başına günlük av miktarında geçmiş yıllara göre düşüş tespit edilmiştir. Körfezde koruma ve kontrolün arttırılması, her türlü avcılığa yasak alanların daha etkin korunması, paydaşlar arasında fikir birliği sağlanması durumunda bu alanların genişletilmesi ve balıkçılık kapasitesinin sınırlandırılması gibi önlemlerin CPUE değerlerinde artış sağlayabileceği düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Akyol, O., Ceyhan, T., 2009. Catch per unit effort of coastal prawn trammel net fishery in Izmir Bay, Aegean Sea. Mediterranean Marine Science, 10 (1): 19-24. doi: 10.12681/mms.119
 • Akyol, O., T. Ceyhan, A. İlkyaz, M. Erdem. 2007a. Investigations on the set net fishery in Gökova Bay (Aegean Sea) (in Turkish with English abstract). Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (1): 139-144.
 • Akyol, O., Kınacıgil, H.T., Şevik, R., 2007b. Longline fishery and length-weight relationships for selected fish species in Gökova Bay (Aegean Sea, Turkey). International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1: 1-4.
 • Anonim, 2009. Preparation and implementation of the integrated management action plan incollaboration with stakeholders for the inner Gökova Bay and the Sedir Island within Gökova Special Protected Area. European Union Smap III Project.
 • Anonim. 2010. Regulation Bulletin on Turkish Fishery (2/1) for Marine and Inland Commercial Fisheries (No. 2010/25), (in Turkish). Official Gazette, 10 July 2010, Sayı 27637. ww.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/07/20100709.htm (26.08.2015).
 • Anonim, 2012. Turkish Fishery Regulation Bulletin (3/1) for Marine and Inland Commercial Fisheries in Fishing Season 2012–2016, (in Turkish). Ankara, 112 s.
 • Anonim, 2015. Republic of Turkey Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Mugla Provincial Directorate records (in Turkish).
 • Ayaz, A., Ünal, V., Acarli, D., Altinagac, U., 2010. Fishing gear losses in the Gökova Special Environmental Protection Area (SEPA), eastern Mediterranean, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 26 (3): 416-419. doi: 10.1111/j.1439-0426.2009.01386.x
 • Benli, A., Cihangir, B., Bizsel, K., Bilecik, N., Buhan, E., 2000. Ege Denizi'nin Demersal Balıkçılık Kaynakları Üzerine Bir Araştırma (in Turkish). Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 6, Bodrum, p:90.
 • Bouain, A., Siau, Y., 1983. Observation on the female reproductive cycle and fecundity of three species of groupers (Epinephelus) from the Southeast Tunisian sea shores. Mar. Biol., 73: 211-220. doi: 10.1007/BF00406890
 • Ceyhan, T., Akyol, O., 2005. Technical characteristics of set nets, used in Gökova Bay (Aegean Sea) (in Turkish). Ege J Fish Aqua Sci, 22: 269-272.
 • Ceyhan T., O. Akyol M., Erdem., 2009a. Prawn fishery in Gökova Bay (Aegean Sea) (in Turkish with English abstract). Ege J Fish Aqua Sci, 26 (3): 219-224.
 • Ceyhan, T., Akyol, O., Erdem,M., 2009b. Length-Weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea). Turk. J. Zool., 33: 69-72. doi: 10.3906/zoo-0802-9
 • Ceyhan, T., Hepkafadar, O., Tosunoglu, Z., 2010. Catch and size selectivity of small-scale fishing gear for the smooth-hound shark Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758) (Chondrichthyes: Triakidae) from the Aegean Turkish coast. Mediterranean Marine Science, 11 (2): 213-224. doi: 10.12681/mms.73
 • Cihangir, B., H. A. Benli, Ş. Cirik, A. Ünlüoğlu, E. Sayın. 1998. Bio-ecologic properties of Gökova Bay (in Turkish with English abstract). Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu, Bodrum, 15-19 Subat 1995, p: 647-662.
 • Coelho, R., Erzini, K., Bentes, L., Correia, C., Lino, P.G., Monteiro, P., Ribeiro, J., Gon Alves, J.M.S., 2005. Semi-pelagic longline and trammel net elasmobranch catches in Southern Portugal: catch composition, catch rates and discards. Journal of Northwest Atlantic Fishery Science, 35: 531-537.
 • Çoker, T., Akyol, O., 2014. An evaluation on the fish diversity of Gökova Bay (Aegean Sea) (in Turkish). Ege J Fish Aqua Sci, 31(3): 161-166. doi: 10.12714/egejfas.2014.31.03.08
 • De Metrio, G., Megalofonou, P., 1988. Catch, size distribution, growth and sex ratio of swordfish (Xiphias gladius L.) in the Gulf of Taranto. FAO Fish. Rep.; No. 394: 91-102.
 • EKAD., 2013. Monitoring of the fish population in Fisheries Restricted Areas of Gökova SEPA and Selimiye & Orhaniye Bays of Datça – Bozburun SEPA (June 2011 – December 2013), Ecological Research Society, Ankara. (Preliminary Results – unpublished report).
 • Farrugio, H., Oliver, P., Biagi, F., 1993. An overview of the history, knowledge, recent and future research trends in Mediterranean fisheries. Sci. Mar. 57: 105–119.
 • Froese, R., Pauly, D., (eds) 2015. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, version (08/2015).
 • Kıraç, C.O., Ünal, V., Veryeri, N.O., Güçlüsoy, H., Yalçıner, A.C., 2012. Gökova’da Yürütülen Kıyı Alanları Yönetimi Temelli Projeler Envanteri ve Korumada Verimlilik (in Turkish). Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, 14-17 Kasım 2012, Hatay-Antakya.
 • Kızılkaya, Z., Ünal, V., Yıldırım, D., 2015. Three years’ experience with small-scale fishers and No-Take-Zones in Gökova Bay (Eastern Mediterranean), Turkey. FAO. 2015. First Regional Symposium on Sustainable Small-Scale Fisheries in the Mediterranean and Black Sea. St Julian’s, Malta, 27–30 November 2013. FAO Fisheries and Aquaculture Proceedings. Rome, 540 pp.
 • Kyrtatos, N., 1982. On the fishery and biology of the most important fishery resources of the Aegean Island Tinos. Inst. Oceanogr. Fish. Res. Spec. Publ. 5: 1–88.
 • Naesje, T.F., Hay, C.J., Nickanor, N., Koekemoer, J., Strand, R., Thorstad, E.B., 2007. Fish populations, gillnet catches and gillnet selectivity in the lower Orange River, Namibia, from 1995 to 2001. NINA Report No: 231.
 • Öztürk, B., 2006. Save the sandbar shark of Boncuk Bay, Turkey. In: The Proceedings of the International Workshop on Mediterranean Cartilaginous Fishes with Emphasis on Southern and Eastern Mediterranean Istanbul October 2005 (Basusta N., Keskin Ç., Serena F. & B. Séret, eds), pp. 42-47. Istanbul Turkish Marine Research Foundation.
 • Polunin, N.V. 2002. Marine protected areas, fish and fisheries. Handbook of Fish Biology and Fisheries, Volume 2: Fisheries, 293-318.
 • Serena, F., Vacchi, M., 1997. Attività di studio sui grandi pesci cartilaginei dell’Alto Tirreno e del mar Ligure nell’ambito del programma LEM (Large Elasmobranchs Monitoring). Quaderni della Civica Stazione Idrobiologica di Milano, 22: 121-123.
 • Stergiou, K.I., Moutopoulos, D.K., Erzini, K., 2002. Gill net and longlines fisheries in Cyclades waters (Aegean Sea): species composition and gear competition, Fisheries Research, 57 (1): 25-37. doi: 10.1016/S0165-7836(01)00334-4
 • Stergiou, K.I., Petrakis, G., Politou, C.-Y., 1996. Small-scale fisheries in the south Euboikos Gulf (Greece): species composition and gear competition. Fish. Res. 26: 325–336.
 • Tekoğul, N., Ü. Gökkuş. 1997. Environmental and social dimensions of Akyaka fishing port, (in Turkish). Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Nisan, İzmir, ss. 471-476.
 • TUİK, 2014. Fisheries Statistics 2013 (in Turkish). Türkiye İstatistik Kurumu. Ankara.
 • Ünal, V., 2006. Profile of Fishery Cooperatives and Estimation of Socio-Economic Indicators in Marine Small-Scale Fisheries; Case Studies in Turkey. (In English), M.Sc. Thesis on Fisheries Economics and Management, University of Barcelona, Barcelona, 74 p, Spain.
 • Ünal, V., Erdem, M., Göncüoğlu, H., Güçlüsoy, H., Tosunoğlu, Z., 2009.
 • Management paradox of groupers (Epinephelinae) fishing in the Gökova Bay (Eastern Mediterranean). Turkey Journal of Food, Agriculture and Environment, 7: 914-917.
 • Ünal, V., Erdem, M., 2009a. Gökova İç Körfezde Geleneksel Balıkçılık. AB SMAP III Gökova Projesi, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinde Yer Alan Gökova İç Körfezi ve Sedir Adası İçin Tüm İlgililerin İşbirliği ile Bütünleşik Yönetim Eylem Planının Hazırlanması ve Uygulanması, MED/2005/110-655, 66 p. (in Turkish)
 • Ünal, V., Erdem, V., 2009b. Combating illegal fishing in Gökova Bay (Aegean Sea), Turkey. Çiçek, B.A. and Öniz, H. (eds). Proceedings of the 3rd International Symposium on Underwater Research, 19–21 March, 2009, Eastern Mediterranean University, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus, 125 p.
 • Ünal, V., Franquesa, R., 2010. A comparative study on socio-economic indicators and viability in small-scale fisheries of six districts along the Turkish coast. Journal of Applied Ichthyology, 26: 26-34. doi: 10.1111/j.1439-0426.2009.01346.x
Yıl 2015, Cilt: 32 Sayı: 3, 135 - 143, 16.01.2016
https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.3.03

Öz

Kaynakça

 • Akyol, O., Ceyhan, T., 2009. Catch per unit effort of coastal prawn trammel net fishery in Izmir Bay, Aegean Sea. Mediterranean Marine Science, 10 (1): 19-24. doi: 10.12681/mms.119
 • Akyol, O., T. Ceyhan, A. İlkyaz, M. Erdem. 2007a. Investigations on the set net fishery in Gökova Bay (Aegean Sea) (in Turkish with English abstract). Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (1): 139-144.
 • Akyol, O., Kınacıgil, H.T., Şevik, R., 2007b. Longline fishery and length-weight relationships for selected fish species in Gökova Bay (Aegean Sea, Turkey). International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1: 1-4.
 • Anonim, 2009. Preparation and implementation of the integrated management action plan incollaboration with stakeholders for the inner Gökova Bay and the Sedir Island within Gökova Special Protected Area. European Union Smap III Project.
 • Anonim. 2010. Regulation Bulletin on Turkish Fishery (2/1) for Marine and Inland Commercial Fisheries (No. 2010/25), (in Turkish). Official Gazette, 10 July 2010, Sayı 27637. ww.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/07/20100709.htm (26.08.2015).
 • Anonim, 2012. Turkish Fishery Regulation Bulletin (3/1) for Marine and Inland Commercial Fisheries in Fishing Season 2012–2016, (in Turkish). Ankara, 112 s.
 • Anonim, 2015. Republic of Turkey Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Mugla Provincial Directorate records (in Turkish).
 • Ayaz, A., Ünal, V., Acarli, D., Altinagac, U., 2010. Fishing gear losses in the Gökova Special Environmental Protection Area (SEPA), eastern Mediterranean, Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 26 (3): 416-419. doi: 10.1111/j.1439-0426.2009.01386.x
 • Benli, A., Cihangir, B., Bizsel, K., Bilecik, N., Buhan, E., 2000. Ege Denizi'nin Demersal Balıkçılık Kaynakları Üzerine Bir Araştırma (in Turkish). Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No: 6, Bodrum, p:90.
 • Bouain, A., Siau, Y., 1983. Observation on the female reproductive cycle and fecundity of three species of groupers (Epinephelus) from the Southeast Tunisian sea shores. Mar. Biol., 73: 211-220. doi: 10.1007/BF00406890
 • Ceyhan, T., Akyol, O., 2005. Technical characteristics of set nets, used in Gökova Bay (Aegean Sea) (in Turkish). Ege J Fish Aqua Sci, 22: 269-272.
 • Ceyhan T., O. Akyol M., Erdem., 2009a. Prawn fishery in Gökova Bay (Aegean Sea) (in Turkish with English abstract). Ege J Fish Aqua Sci, 26 (3): 219-224.
 • Ceyhan, T., Akyol, O., Erdem,M., 2009b. Length-Weight relationships of fishes from Gökova Bay, Turkey (Aegean Sea). Turk. J. Zool., 33: 69-72. doi: 10.3906/zoo-0802-9
 • Ceyhan, T., Hepkafadar, O., Tosunoglu, Z., 2010. Catch and size selectivity of small-scale fishing gear for the smooth-hound shark Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758) (Chondrichthyes: Triakidae) from the Aegean Turkish coast. Mediterranean Marine Science, 11 (2): 213-224. doi: 10.12681/mms.73
 • Cihangir, B., H. A. Benli, Ş. Cirik, A. Ünlüoğlu, E. Sayın. 1998. Bio-ecologic properties of Gökova Bay (in Turkish with English abstract). Bodrum Yarımadası Çevre Sorunları Sempozyumu, Bodrum, 15-19 Subat 1995, p: 647-662.
 • Coelho, R., Erzini, K., Bentes, L., Correia, C., Lino, P.G., Monteiro, P., Ribeiro, J., Gon Alves, J.M.S., 2005. Semi-pelagic longline and trammel net elasmobranch catches in Southern Portugal: catch composition, catch rates and discards. Journal of Northwest Atlantic Fishery Science, 35: 531-537.
 • Çoker, T., Akyol, O., 2014. An evaluation on the fish diversity of Gökova Bay (Aegean Sea) (in Turkish). Ege J Fish Aqua Sci, 31(3): 161-166. doi: 10.12714/egejfas.2014.31.03.08
 • De Metrio, G., Megalofonou, P., 1988. Catch, size distribution, growth and sex ratio of swordfish (Xiphias gladius L.) in the Gulf of Taranto. FAO Fish. Rep.; No. 394: 91-102.
 • EKAD., 2013. Monitoring of the fish population in Fisheries Restricted Areas of Gökova SEPA and Selimiye & Orhaniye Bays of Datça – Bozburun SEPA (June 2011 – December 2013), Ecological Research Society, Ankara. (Preliminary Results – unpublished report).
 • Farrugio, H., Oliver, P., Biagi, F., 1993. An overview of the history, knowledge, recent and future research trends in Mediterranean fisheries. Sci. Mar. 57: 105–119.
 • Froese, R., Pauly, D., (eds) 2015. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, version (08/2015).
 • Kıraç, C.O., Ünal, V., Veryeri, N.O., Güçlüsoy, H., Yalçıner, A.C., 2012. Gökova’da Yürütülen Kıyı Alanları Yönetimi Temelli Projeler Envanteri ve Korumada Verimlilik (in Turkish). Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IX. Ulusal Kongresi, 14-17 Kasım 2012, Hatay-Antakya.
 • Kızılkaya, Z., Ünal, V., Yıldırım, D., 2015. Three years’ experience with small-scale fishers and No-Take-Zones in Gökova Bay (Eastern Mediterranean), Turkey. FAO. 2015. First Regional Symposium on Sustainable Small-Scale Fisheries in the Mediterranean and Black Sea. St Julian’s, Malta, 27–30 November 2013. FAO Fisheries and Aquaculture Proceedings. Rome, 540 pp.
 • Kyrtatos, N., 1982. On the fishery and biology of the most important fishery resources of the Aegean Island Tinos. Inst. Oceanogr. Fish. Res. Spec. Publ. 5: 1–88.
 • Naesje, T.F., Hay, C.J., Nickanor, N., Koekemoer, J., Strand, R., Thorstad, E.B., 2007. Fish populations, gillnet catches and gillnet selectivity in the lower Orange River, Namibia, from 1995 to 2001. NINA Report No: 231.
 • Öztürk, B., 2006. Save the sandbar shark of Boncuk Bay, Turkey. In: The Proceedings of the International Workshop on Mediterranean Cartilaginous Fishes with Emphasis on Southern and Eastern Mediterranean Istanbul October 2005 (Basusta N., Keskin Ç., Serena F. & B. Séret, eds), pp. 42-47. Istanbul Turkish Marine Research Foundation.
 • Polunin, N.V. 2002. Marine protected areas, fish and fisheries. Handbook of Fish Biology and Fisheries, Volume 2: Fisheries, 293-318.
 • Serena, F., Vacchi, M., 1997. Attività di studio sui grandi pesci cartilaginei dell’Alto Tirreno e del mar Ligure nell’ambito del programma LEM (Large Elasmobranchs Monitoring). Quaderni della Civica Stazione Idrobiologica di Milano, 22: 121-123.
 • Stergiou, K.I., Moutopoulos, D.K., Erzini, K., 2002. Gill net and longlines fisheries in Cyclades waters (Aegean Sea): species composition and gear competition, Fisheries Research, 57 (1): 25-37. doi: 10.1016/S0165-7836(01)00334-4
 • Stergiou, K.I., Petrakis, G., Politou, C.-Y., 1996. Small-scale fisheries in the south Euboikos Gulf (Greece): species composition and gear competition. Fish. Res. 26: 325–336.
 • Tekoğul, N., Ü. Gökkuş. 1997. Environmental and social dimensions of Akyaka fishing port, (in Turkish). Akdeniz Balıkçılık Kongresi, 9-11 Nisan, İzmir, ss. 471-476.
 • TUİK, 2014. Fisheries Statistics 2013 (in Turkish). Türkiye İstatistik Kurumu. Ankara.
 • Ünal, V., 2006. Profile of Fishery Cooperatives and Estimation of Socio-Economic Indicators in Marine Small-Scale Fisheries; Case Studies in Turkey. (In English), M.Sc. Thesis on Fisheries Economics and Management, University of Barcelona, Barcelona, 74 p, Spain.
 • Ünal, V., Erdem, M., Göncüoğlu, H., Güçlüsoy, H., Tosunoğlu, Z., 2009.
 • Management paradox of groupers (Epinephelinae) fishing in the Gökova Bay (Eastern Mediterranean). Turkey Journal of Food, Agriculture and Environment, 7: 914-917.
 • Ünal, V., Erdem, M., 2009a. Gökova İç Körfezde Geleneksel Balıkçılık. AB SMAP III Gökova Projesi, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinde Yer Alan Gökova İç Körfezi ve Sedir Adası İçin Tüm İlgililerin İşbirliği ile Bütünleşik Yönetim Eylem Planının Hazırlanması ve Uygulanması, MED/2005/110-655, 66 p. (in Turkish)
 • Ünal, V., Erdem, V., 2009b. Combating illegal fishing in Gökova Bay (Aegean Sea), Turkey. Çiçek, B.A. and Öniz, H. (eds). Proceedings of the 3rd International Symposium on Underwater Research, 19–21 March, 2009, Eastern Mediterranean University, Famagusta, Turkish Republic of Northern Cyprus, 125 p.
 • Ünal, V., Franquesa, R., 2010. A comparative study on socio-economic indicators and viability in small-scale fisheries of six districts along the Turkish coast. Journal of Applied Ichthyology, 26: 26-34. doi: 10.1111/j.1439-0426.2009.01346.x
Toplam 38 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakkı Dereli

Zafer Tosunoğlu

Huriye Göncüoğlu

Vahdet Ünal

Yayımlanma Tarihi 16 Ocak 2016
Gönderilme Tarihi 16 Ocak 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015Cilt: 32 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Dereli, H., Tosunoğlu, Z., Göncüoğlu, H., Ünal, V. (2016). Gökova Körfezi’nde küçük ölçekli balıkçılıkta birim çabaya düşen av miktarı (CPUE) ve av kompozisyonu. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 32(3), 135-143. https://doi.org/10.12714/egejfas.2015.32.3.03