Yıl 2018, Cilt 35, Sayı 2, Sayfalar 189 - 193 2018-06-15

Orta Karadeniz’de dip trol balıkçılığı üzerine bir araştırma
An investigation on bottom trawl fishery in the Middle Black Sea

Naciye Erdoğan Sağlam [1] , Serap Samsun [2]

132 147

Çalışma Karadeniz Bölgesi’ndeki dip trolü balıkçılığının ülkemiz balıkçılığındaki yeri ve avcılığa yönelik uygulamaları belirlemek amacıyla Eylül 2016-Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Dip trolü ekonomik ve rasyonel anlamda dip balıklarının avcılığında yoğun olarak kullanılan bir av aracıdır. Türkiye’de dip trolü avcılığının yapıldığı sahalara bakıldığında Doğu Karadeniz fazla kırıklı yapıya sahip olduğundan dolayı dip trolü çekimine uygun değildir. Orta Karadeniz sığ ve düz yapıya sahip olması nedeniyle özellikle Sinop’un batısından Ordu’ya kadar olan sahalar dip trol avcılığı için uygundur. Batı Karadeniz’deki dip trol sahaları Orta Karadeniz kadar geniş olmamakla birlikte İğneada Kefken arasında bulunmaktadır. Araştırmada dip trol ağları ile en çok yakalanan tür olan mezgit balıklarının 7 cm ile 30 cm arasında dağılım gösterdiği ve ortalama 15±0,13 cm boyunda olduğu tespit edilmiştir.

The study was carried out between September 2016 and April 2017 to determine the location, current status and applications of the catching of the bottom trawl fishing in the Black Sea Region. Bottom trawl is a fishing gear used extensively to catch the demersal fishes as economical and rational. Considering the field where fishing activities held by bottom trawl in Turkey, since the Eastern Black Sea has fractured composition the bottom trawling is not applicable. Due to the shallow and flat structure of the Central Black Sea, the areas from west of Sinop to Ordu are suitable for bottom trawl fishing. Bottom trawling areas in the West Black Sea are not as wide as the Middle Black Sea but they are located between Iğneada and Kefken. In this study, the length of whiting fishes, which is the most caught species by bottom trawlers, rages from 7 cm to 30 cm and an average length is detected as a 15 ± 0,13 cm.

 • Anonim (1989). Türkiye’de Trol Avcılığı Tartışmaları ve Gerçekler. T.C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bodrum. Seri A, Yayın No:1.
 • Anonim (2016). 4/2 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Bingel, F. (1985). Balık Populasyonlarının İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Su Ürünleri Yüksekokulu, Sapanca Balık Üretme ve Islah Merkezi. Yayın. No:10, İstanbul, 133 s.
 • BSGM (2016). Su Ürünleri İstatistikleri. TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, http:www. Tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf,22.02.2018.
 • Çalık, S. & Erdoğan Sağlam, N. (2017). Length-Weight Relationships of Demersal fish Species Caught by Bottom Trawl from Eastern Black Sea (Turkey). Cah. Biol. Mar. 58:485-490.
 • Clark, S. H. (1981). Use of trawl survey data in assessments, in Bottom Trawl Surveys (eds W.G. Doubleday and D. Rivard). Canadian Special Publication of Fisheries Aquatic Sciences. 58:82-92.
 • Erdem, Y., Özdemir, S., Erdem, E. & Birinci Özdemir, Z. (2007). Dip trolü ile iki farklı derinlikte avlanan mezgit (Gadus merlangus euxinus N. 1840) balığının av verimi ve boy kompozisyonunun değişimi. Türk Sucul Yaşam Dergisi, Ulusal Su Günleri Özel Sayısı, 3-5(3-4):395-400.
 • Genç, Y., Mutlu, C., Zengin, M., Aydın, İ., Zengin, B. & Tabak, İ. (2002). Doğu Karadeniz’deki Av Gücünün Demersal Balık Stokları Üzerine Etkisinin Tespiti. TAGEM Proje Sonuç raporu, TAGEM/IY/97/17/03/006, Trabzon, 114 s.
 • Gönener, S. & Erkoyuncu, İ. (2005). Orta Karadeniz’de Dip Trolünün Av kompozisyonu ve Etkileyen Faktörler. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 36(1):45-52
 • Özdemir, S., Söyleyici, H., Özdemir Z.B., Özsandıkçı, U. & Büyükdeveci F. (2018). Karadeniz (Sinop-Samsun) Kıyılarında Avlanan Mezgit (Merlangius merlangus euxinus) Balığının Aylık Olarak Boy-Ağırlık İlişikleri ve Boy Kompozisyonunun Tespiti. Aquatic Research 1(1), 26-37 (2018) • DOI: 10.3153/AR18004.
 • Ricker, W. E. (1973). Linear regressions in fishery research. J. Fish. Res. Board Can. 30, 409–34.
 • Samsun, O. (2016). Dip Trolü Balıkçılığı ve Sorunları. Karadeniz ve Balıkçılık Çalıştayı Kitabı. 13/14 Ekim 2016. Sinop. 83-99.
 • Samsun, O. & Akyol, O. (2017). Orta Karadeniz’de (Türkiye) Mezgit Balığının Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) Sömürülme Oranı. Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences Volume: 3 Issue: 1, 20-26.
 • TÜİK (2017). Su Ürünleri İstatistikleri 2016. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara. www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/BSGM.pdf (Erişim 21.02.2018).
 • Yıldız, T. (2016). Batı Karadeniz’de Ticari Demersal Balık Stokları Üzerine Trol Balıkçılığının Etkisi. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0003-3259-0175
Yazar: Naciye Erdoğan Sağlam (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0001-6094-6226
Yazar: Serap Samsun

Bibtex @araştırma makalesi { egejfas401701, journal = {Su Ürünleri Dergisi}, issn = {1300-1590}, eissn = {2148-3140}, address = {Ege Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {35}, pages = {189 - 193}, doi = {10.12714/egejfas.2018.35.2.12}, title = {Orta Karadeniz’de dip trol balıkçılığı üzerine bir araştırma}, key = {cite}, author = {Samsun, Serap and Erdoğan Sağlam, Naciye} }
APA Erdoğan Sağlam, N , Samsun, S . (2018). Orta Karadeniz’de dip trol balıkçılığı üzerine bir araştırma. Su Ürünleri Dergisi, 35 (2), 189-193. DOI: 10.12714/egejfas.2018.35.2.12
MLA Erdoğan Sağlam, N , Samsun, S . "Orta Karadeniz’de dip trol balıkçılığı üzerine bir araştırma". Su Ürünleri Dergisi 35 (2018): 189-193 <http://www.egejfas.org/issue/35874/401701>
Chicago Erdoğan Sağlam, N , Samsun, S . "Orta Karadeniz’de dip trol balıkçılığı üzerine bir araştırma". Su Ürünleri Dergisi 35 (2018): 189-193
RIS TY - JOUR T1 - Orta Karadeniz’de dip trol balıkçılığı üzerine bir araştırma AU - Naciye Erdoğan Sağlam , Serap Samsun Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.12714/egejfas.2018.35.2.12 DO - 10.12714/egejfas.2018.35.2.12 T2 - Su Ürünleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 193 VL - 35 IS - 2 SN - 1300-1590-2148-3140 M3 - doi: 10.12714/egejfas.2018.35.2.12 UR - http://dx.doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.2.12 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Su Ürünleri Dergisi Orta Karadeniz’de dip trol balıkçılığı üzerine bir araştırma %A Naciye Erdoğan Sağlam , Serap Samsun %T Orta Karadeniz’de dip trol balıkçılığı üzerine bir araştırma %D 2018 %J Su Ürünleri Dergisi %P 1300-1590-2148-3140 %V 35 %N 2 %R doi: 10.12714/egejfas.2018.35.2.12 %U 10.12714/egejfas.2018.35.2.12
ISNAD Erdoğan Sağlam, Naciye , Samsun, Serap . "Orta Karadeniz’de dip trol balıkçılığı üzerine bir araştırma". Su Ürünleri Dergisi 35 / 2 (Haziran 2018): 189-193. http://dx.doi.org/10.12714/egejfas.2018.35.2.12