Research Article
BibTex RIS Cite

Paraketa balıkçılığında kullanılan farklı yemlerin avcılık performansı ve olta iğnesinde kalma oranı

Year 2020, Volume: 37 Issue: 3, 293 - 302, 15.09.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.3.12

AbstractBu çalışmada; paraketa balıkçılığında, canlı çamur karidesi (Upogebia pusilla) (CCK), silikonlanmış çamur karidesi (SCK) ve silikon peletin (SP) avcılık performansı ve olta iğnesinde kalma oranları araştırılmıştır. Denemeler, aylık olarak Muğla ili Milas İlçesi Kıyışlacık Köyü’ne bağlı Zeytinlikuyu mevkiinde Mayıs 2016 – Nisan 2017 aralığında aylık olarak yürütülmüştür. Örneklemelerde kullanılan takımda ana beden Ø 0,70 mm, ara beden ve köstekler Ø 0,40 mm dir. Köstek boyu 1,50 m, köstekler arası mesafe ise 4 m’dir. Takımında 14 numara düz iğne kullanılmıştır. Her bir yem çeşidi için 50 olmak üzere toplamda 150 iğne kullanılmış, 25 iğnede bir yemlerin yerleri değiştirilmiştir. Örnekleme süresince yakalanan bireyler CCK, SCK ve SP olarak ayrılmış, her bireyin mm hassasiyetle total boy (TL) ve 0,01 g hassasiyetle ağırlıkları alınmıştır. Denemeler sonunda 7 familya, 18 türe ait toplam 191 birey yakalanmıştır. Toplam avda çipura (Sparus aurata) %48,7 ile en fazla yakalanan tür olmuştur. Çipurayı sırasıyla %10,5 ile kırma mercan (Pagellus erythrinus), %9,4 ile karagöz (Diplodus vulgaris) ve %8,9 ile ısparoz (Diplodus annularis) takip etmiştir. Toplam 191 bireyin; %55’i (105 adet) CCK, %33,5’i (64 adet) SCK ve %11,5’i (22 adet) SP ile yakalanmıştır. Çalışma bulguları, üç farklı yemle yakalanan çipura, ısparoz ve karagöz sayıları arasında farklılık olduğunu göstermiştir (χ2, P<0.05). Yem grupları arasında yapılan ikili karşılaştırmada (CCK-SCK, CCK-SP ve SCK-SP) bireylerin boyları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (ANOVA, P>0.05). CCK, SCK ve SP’den elde edilen birim güçte av (CPUE) değerleri sırası ile 0,05 n/h, 0,03 n/h ve 0,01 n/h ve birim güçte ürün (YPUE) değerleri aynı sıra ile 7,28 g/h, 4,35 g/h ve 2,99 g/h şeklinde gerçekleşmiştir. Yemlerin iğne üzerinde kalma oranları değerlendirildiğinde; en düşük oranı %6,32  2,01 ile canlı çamur karidesi vermiştir. Canlı olarak tedarik edilemediği durumlarda, çamur karidesinin silikonlanarak kullanılması, yemlerin iğne de kalma sürelerini artıracak ve yem maliyetini azaltacaktır. Diğer taraftan, bu tür çalışmaların silikon yerine jelatin gibi doğal bağlayıcılarla elde edilen yemlerle yapılması, hem balıklara hem de doğaya daha az zarar vermesi açısından son derece önemli olacağı düşünülmektedir.
Supporting Institution

TUBİTAK ve Ege Üniversitesi

Project Number

TUBİTAK (TOVAG 215O241) ve Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü (2015/SÜF/025)

Thanks

Bu çalışma, TUBİTAK (Proje no: TOVAG 215O241) ve Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü (2015/SÜF/025) tarafından desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür ederim

References

 • Akamca, E. (2004). Çapraz ve düz iğneli dip pareketalarında avlama etkinliği ve tür seçiciliği. (Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 86s.
 • Anonim. (2016). 4/1 Numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ (No: 2016/35). T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 68 s.
 • Ateşşahin, T., Duman, E. & Cilbiz, M. (2015). Selectivity and catch efficiency of three spinner hook sizes in angling for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) in Karakaya Dam Lake (Eastern Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15, 851-859. DOI: 10.4194/1303-2712-v15_4_08
 • Aydın, C.M., & Bolat Y. (2014). Finike Körfezi’nde sargoz (Diplodus sargus L.,1758) balığı avcılığında kullanılan dip paraketasının seçiciliği. Journal of FisheriesSciences.com, 8, 186-193. DOI: 10.3153/jfscom.201423
 • Aydın, C. & Ölçek, Z.S. (2017). İzmir amatör olta balıkçılığında canlı yemler. Kınacıgil, H.T., Tosunoğlu, Z., Çaklı, Ş., Bey, E., Öztürk, H. (Ed.), İzmir Balıkçılığı (ss 107-112). Kristal Reklam ve Matbaacılık, İstanbul.
 • Aydın, C., İlkyaz, A., Alanyalı, İ. & Malkoç, B. (2018). Silikon katkılı olta yemlerinin avcılık performansı ve av etkinliği. E.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Proje No: 2015/SÜF/025, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir, 55s.
 • Bingel, F. (2002). Balık Popülasyonlarının incelenmesi, temel konular ve uygulama örnekleri. Baki Kitapevi, Adana, Türkiye, 404s.
 • Bjordal, A. (1984). The effect of gangion floats on bait loss catch rates in longlining. International Council for the Exploration of the Sea, C.M. 1984/B:8 10p. (Mimeo). Bjordal, A., & Løkkeborg, S. (1996). Longlining. Fishing News Books, Farnham
 • Conides, A.J., Nicolaidou, A., Apostolopoulou, M. & Thessalou-Lagaki, M. (2012). Growth, mortality and yield of the mudprawn Upogebia pusilla (Petagna, 1792) (Crustacea: Decapoda: Gebiidea) from western Greece. Acta Adriatica, 53(1), 87–103.
 • Çekiç, M. & Başusta, N. (2004). İskenderun Körfezi'nde kullanılan paraketa takımlarında yem çeşidi ve iğne büyüklüğünün tür seçimine etkisi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 21, 73-77.
 • Dworschak, P.C. (1983). The Biology of Upogebia pusilla (Petagna) (Decapoda, Thalassinidea), I. The Burrows. Marine Ecology, 4, 19–43. DOI: 10.1111/j.1439-0485.1983.tb00286.x
 • Ekanayake, E.M.A.B. (1999). The effect of hook size and bait type on the fishing selectivity of longline gear. The United Nations University, Fisheries Training Programme, 1999, p. 21
 • Erdem, M., & Akyol, O. (2005). Fethiye Yöresinde (Akdeniz) paraketeyle kılıç (Xiphias gladius Linnaeus,1758) avcılığı üzerine bir ön çalışma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22(1-2), 201-204.
 • Erzini, K., Gonçelves, J.M.S., Bentes, L., Lino, P.G. & Cruz, J. (1996). Species and size selectivity in a Portuguese multispecies artisanal long-line fishery. ICES Journal of Marine Science, 53(5), 811-819. DOI: 10.1006/jmsc.1996.0102
 • Erzini, K., Gonçalves, J.M.S., Bentes, L., Lino, G.B. & Ribeiro, J. (1998). Species and size selectivity in a red sea bream longline metier in a Algarve (Southern Portugal), Aquatic Living Resources, 11 (1), 1-11. DOI: 10.1016/S0990-7440(99)80025-4
 • Froese, R., & Pauly. D. (2019). FishBase. Alıntılanma adresi: www.fishbase.org, version (12/2019) (24.11.2019).
 • Gökçe, M.A., Akamca, E. & Özak, A.A. (2001). Anaç olarak kullanılacak Sparidae familyasına ait bazı türlerin pareketa ile avlanma olanakları ve av sonrası ölüm oranı. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18, 47-53.
 • Grixti, D., Conron, S.D. & Jones, P.L. (2007). The effect of hook/bait size and angling technique on the hooking location and the catch of recreationally caught black bream Acanthopagrus butcheri. Fisheries Research, 84, 338–344. DOI: 10.1016/j.fishres.2006.11.039
 • Gülşahin, A. & Soykan, O. (2017). Catch composition, length-weight relationship and discard ratios of commercial longline fishery in the Eastern Mediterranean. Cahiers de Biologie Marine, 58, 1-7. DOI: 10.21411/CBM.A.B3268672
 • He, P. (1996). Bait loss from bottom-set longlines as determined by underwater observations and comparative fishing trials. Fisheries Research, 27, 29-36. DOI: 10.1016/0165-7836(96)00477-8
 • Hepkafadar, O. (2008). İzmir Körfezi'nde Adi Köpekbalığı Avcılığı ve Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. (Yüksek Lisas Tezi). Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 70s.
 • Huse, I. (1979). Fish behavior studies as an aid to cod and haddcok longline hook design. ICES CM 1979/B:22.
 • Kevrekidis, T., Gouvis, N., & Koukouras, A. (1997). Population dynamics, reproduction and growth of Upogebia pusilla (Decapoda, Thalassinidea) in the Evros Delta (North Aegean Sea). Crustaceana, 70, 799-812. DOI: 10.1163/156854097X00249
 • Kınacıgil, H.T., Soykan, O., Aydın, İ. & Gül, B. (2013). Orta Ege Denizi paraketa avcılığında yemin av verimine etkisi üzerine araştırma. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Kesin Raporu, Proje No: 2009/SÜF/025, Bornova/İzmir.
 • Kınacıgil, H.T., Aydın, İ., Soykan, O. & Sağlam, C. (2015). Orta Ege Denizi paraketa avcılığında hedef dışı av ve hedef dışı avı azaltmaya yönelik olarak farklı iğne uygulamaları. TÜBİTAK-TOVAG 213O269 no’lu proje raporu, 45s.
 • Lokkeborg, S. (1989). Longline bait: fish behavior and the influence of attractant release rate and bait appearance. (Dr. Sci. Thesis). Department of Fisheries Biology University of Bergen, Norway. 25 pp
 • Løkkeborg, S. (1990). Reduced catch of under-sized cod (Gadus morhua) in longlining by using artificial bait. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 47 (6), 1112-1115. DOI: 10.1139/f90-128
 • Lokkeborg, S. (1991). Fishing experiments with an alternative longline bait using surplus fish products. Fisheries Research, 12(1), 43-56. DOI: 10.1016/0165-7836(91)90048-K
 • Lokkeborg, S., & Bjordal, A. (1992). Species and size selectivity in longline fishing: a review. Fisheries Research, 13, 311-322. doi.org/10.1016/0165-7836(92)90084-7
 • Lokkeborg, S. & Johannessen, T. (1992). The importance of chemical stimuli in bait fishing-fishing trials with pre-soaked bait. Fisheries Research, 14, 21-29. DOI: 10.1016/0165-7836(92)90070-A
 • Lokkeborg, S. (1994). Fish behaviour and longlining. Marine Fish Behaviour in Capture and Abundance Estimation. A. Fernö and S. Olsen (Ed.), Fishing New Books (pp 9-27 pp), London
 • Lokkeborg, S., & Pina, T. (1997). Effects of setting time, setting direction and soak time on longline catch rates. Fisheries Research, 32(3), 213-222. DOI: 10.1016/S0165-7836(97)00070-2
 • Özdemir, S. & Erdem, Y. (2006). Pasif av araçları ile avcılıkta balık davranışları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23, 467-471.
 • Özdemir, S., Ayaz, A., Gurbet, R. & Erdem, Y. (2006). Farklı büyüklükte kanca ve farklı tipteki yem ile sabah tanı ve gündüz zamanlarında kullanılan dip paraketasının av verimi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknolojisi Dergisi, 2, 405-411.
 • Özdemir, S., Erdem, Y. & Sümer, Ç. (2007). Dip paraketasında kullanılan iki farklı yemin balık davranışları ve av verim yönünden karşılaştırılması. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3 (2), 177-182.
 • Özgül, A., Ulaş, A., Lök, A., Düzbaztılar, F.O. & Metin, C. (2015). A comparison of alternative circle hook (Kahle Hook) and J style hook performance in experimental pelagic longline fishery in Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15, 19-27. DOI: 10.4194/1303-2712-v15_1_03
 • Öztekin, A., Özekinci, U., Ayaz, A., Cengiz, Ö., Altınağaç, U. & Aslan, A. (2014). Saroz Körfezi’nde (Kuzey Ege Denizi) gelincik (Phycis blennoides B. 1768) balığının ağız açıklığı-boy ilişkisi ve avcılığında kullanılan dip paraketasının seçiciliği. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 31(1), 41-45. DOI: 10.12714/egejfas.2014.31.1.07
 • Piovano, S., Clò, S. & Giacoma, C. (2010). Reducing longline by-catch: The larger the hook, the fewer the stingrays. Biological Conservation, 143, 261-264. DOI: 10.1016/j.biocon.2009.10.001
 • Serafy, J.E., Guillermo, G.A., Diaz, A., Prince, E.D., Orbesen, E.S. & Legault, C.M. (2004). Atlantic blue marlin, Makaira nigricans, and white marlin, Tetrapterus albidus, bycatch of the Japanese pelagic longline fishery, 1960–2000. Marine Fisheries Review, 66, 9–20.
 • Soykan, O. & Kınacıgil, H.T. (2013). Setlining for European Seabass (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758); technical features and bait preference. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 30 (2), 45-49. DOI: 10.12714/egejfas.2013.30.2.01
 • Soykan, O., Aydın, İ. & Kınacıgil, H. T. (2016). A preliminary study on the potential use of an alternative bait for demersal longline fishery; Sepietta sp. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(2), 163-167. DOI: 10.12714/egejfas.2016.33.2.11
 • Ulaş, A. & Düzbastılar, F.O. (2001). Farklı paragat takımlarının av verimlerinin karşılaştırılması. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18, 175-186.
 • Ward, P., Epe, S., Kreutz, D., Lawrence, E. & Robins, C. (2009). The effects of circle hooks on bycatch and target catches in Australia's pelagic longline fishery. Fisheries Research, 97, 253–262. DOI: 10.1016/j.fishres.2009.02.009
 • Woll A.K., Boje, J., Holst, R. & Gundersen, A.C. (2001). Catch rates and hook and bait selectivity in longline fishery for Greenland halibut at East Greenland, Fisheries Research, 51, 237-246. DOI: 10.1016/S0165-7836(01)00249-1
 • Zar. J. H. (1974). Biostatistical Analysis, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New Jersey, USA, 620p.

Catch performance and remaining ratio on fishing hooks for different baits used in longline fishery

Year 2020, Volume: 37 Issue: 3, 293 - 302, 15.09.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.3.12

AbstractIn this study, the catch performance and remaining ratio on fishing hooks of natural alive mud shrimp (Upogebia pusilla) (CCK), siliconized mud shrimp (SCK) and siliconized pellet (SP) were investigated in a longline. The trials were carried out monthly between May 2016 and April 2017 in Zeytinlikuyu district of Kıyıkislacik Village – Milas-Mugla province. The main body diameter has 0.70 mm, leader and snoods have 0.40 mm. The snood length and distance is 1.5 m and 4.0 m, respectively. 14 no straight hooks were used. Totally 150 hooks, 50 for each bait were used and each bait was replaced in 25 hooks. The individuals caught during the samplings were separated as CCK, SCK and SP, and each individual was measured as the precision of mm the total length (TL) and weighted of 0.01 g. Totally 191 individuals from seven families with 18 different species were caught. Gilthead sea bream (Sparus aurata) was the abundant species with 48.7% in all bait type, and the followed by common pandora (Pagellus erythrinus) with 10.5%, common two-banded sea bream (Diplodus vulgaris) with 9.4% and annular sea bream (Diplodus annularis) with 8.9%. Of the 191 individuals, 55% (105 individuals) were caught with CCK, 33.5% (64 individuals) with SCK and 11.5% (22 individuals) with SP. The results of the trial with 3 different bait types were shoved that that there are significant differences between the catch rates of gilthead sea bream, annular and common two-banded sea bream (χ2, P<0.05). In paired tests between bait groups (CCK-SCK, CCK-SP and SCK-SP), there were no clear differences between the sizes of the individuals (ANOVA, P>0.05). Catch per unit effort (CPUE) values of CCK, SCK and SP were calculated as 0.05 n/h, 0.03 n/h and 0.01 n/h, respectively. In the same order, yield per unit effort (YPUE) values were determined as 7.28 g/h, 4.35 g/h and 2.99 g/h. When the remaining rate of baits on the hooks were evaluated, CCK gave the lowest rate with 6.32%2.01. It is thought that SCK should be used as an alternative particularly when natural mud shrimp cannot be utilized as alive or unable to be supplied due to the cold weather conditions and time restrictions. On the other hand, it is thought that performing such studies with bait made with natural binders such as gelatine instead of silicone will be extremely important in terms of less harm to both fish and nature.

Project Number

TUBİTAK (TOVAG 215O241) ve Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü (2015/SÜF/025)

References

 • Akamca, E. (2004). Çapraz ve düz iğneli dip pareketalarında avlama etkinliği ve tür seçiciliği. (Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 86s.
 • Anonim. (2016). 4/1 Numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğ (No: 2016/35). T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 68 s.
 • Ateşşahin, T., Duman, E. & Cilbiz, M. (2015). Selectivity and catch efficiency of three spinner hook sizes in angling for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) in Karakaya Dam Lake (Eastern Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15, 851-859. DOI: 10.4194/1303-2712-v15_4_08
 • Aydın, C.M., & Bolat Y. (2014). Finike Körfezi’nde sargoz (Diplodus sargus L.,1758) balığı avcılığında kullanılan dip paraketasının seçiciliği. Journal of FisheriesSciences.com, 8, 186-193. DOI: 10.3153/jfscom.201423
 • Aydın, C. & Ölçek, Z.S. (2017). İzmir amatör olta balıkçılığında canlı yemler. Kınacıgil, H.T., Tosunoğlu, Z., Çaklı, Ş., Bey, E., Öztürk, H. (Ed.), İzmir Balıkçılığı (ss 107-112). Kristal Reklam ve Matbaacılık, İstanbul.
 • Aydın, C., İlkyaz, A., Alanyalı, İ. & Malkoç, B. (2018). Silikon katkılı olta yemlerinin avcılık performansı ve av etkinliği. E.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Proje No: 2015/SÜF/025, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Bornova, İzmir, 55s.
 • Bingel, F. (2002). Balık Popülasyonlarının incelenmesi, temel konular ve uygulama örnekleri. Baki Kitapevi, Adana, Türkiye, 404s.
 • Bjordal, A. (1984). The effect of gangion floats on bait loss catch rates in longlining. International Council for the Exploration of the Sea, C.M. 1984/B:8 10p. (Mimeo). Bjordal, A., & Løkkeborg, S. (1996). Longlining. Fishing News Books, Farnham
 • Conides, A.J., Nicolaidou, A., Apostolopoulou, M. & Thessalou-Lagaki, M. (2012). Growth, mortality and yield of the mudprawn Upogebia pusilla (Petagna, 1792) (Crustacea: Decapoda: Gebiidea) from western Greece. Acta Adriatica, 53(1), 87–103.
 • Çekiç, M. & Başusta, N. (2004). İskenderun Körfezi'nde kullanılan paraketa takımlarında yem çeşidi ve iğne büyüklüğünün tür seçimine etkisi. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 21, 73-77.
 • Dworschak, P.C. (1983). The Biology of Upogebia pusilla (Petagna) (Decapoda, Thalassinidea), I. The Burrows. Marine Ecology, 4, 19–43. DOI: 10.1111/j.1439-0485.1983.tb00286.x
 • Ekanayake, E.M.A.B. (1999). The effect of hook size and bait type on the fishing selectivity of longline gear. The United Nations University, Fisheries Training Programme, 1999, p. 21
 • Erdem, M., & Akyol, O. (2005). Fethiye Yöresinde (Akdeniz) paraketeyle kılıç (Xiphias gladius Linnaeus,1758) avcılığı üzerine bir ön çalışma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 22(1-2), 201-204.
 • Erzini, K., Gonçelves, J.M.S., Bentes, L., Lino, P.G. & Cruz, J. (1996). Species and size selectivity in a Portuguese multispecies artisanal long-line fishery. ICES Journal of Marine Science, 53(5), 811-819. DOI: 10.1006/jmsc.1996.0102
 • Erzini, K., Gonçalves, J.M.S., Bentes, L., Lino, G.B. & Ribeiro, J. (1998). Species and size selectivity in a red sea bream longline metier in a Algarve (Southern Portugal), Aquatic Living Resources, 11 (1), 1-11. DOI: 10.1016/S0990-7440(99)80025-4
 • Froese, R., & Pauly. D. (2019). FishBase. Alıntılanma adresi: www.fishbase.org, version (12/2019) (24.11.2019).
 • Gökçe, M.A., Akamca, E. & Özak, A.A. (2001). Anaç olarak kullanılacak Sparidae familyasına ait bazı türlerin pareketa ile avlanma olanakları ve av sonrası ölüm oranı. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18, 47-53.
 • Grixti, D., Conron, S.D. & Jones, P.L. (2007). The effect of hook/bait size and angling technique on the hooking location and the catch of recreationally caught black bream Acanthopagrus butcheri. Fisheries Research, 84, 338–344. DOI: 10.1016/j.fishres.2006.11.039
 • Gülşahin, A. & Soykan, O. (2017). Catch composition, length-weight relationship and discard ratios of commercial longline fishery in the Eastern Mediterranean. Cahiers de Biologie Marine, 58, 1-7. DOI: 10.21411/CBM.A.B3268672
 • He, P. (1996). Bait loss from bottom-set longlines as determined by underwater observations and comparative fishing trials. Fisheries Research, 27, 29-36. DOI: 10.1016/0165-7836(96)00477-8
 • Hepkafadar, O. (2008). İzmir Körfezi'nde Adi Köpekbalığı Avcılığı ve Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. (Yüksek Lisas Tezi). Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 70s.
 • Huse, I. (1979). Fish behavior studies as an aid to cod and haddcok longline hook design. ICES CM 1979/B:22.
 • Kevrekidis, T., Gouvis, N., & Koukouras, A. (1997). Population dynamics, reproduction and growth of Upogebia pusilla (Decapoda, Thalassinidea) in the Evros Delta (North Aegean Sea). Crustaceana, 70, 799-812. DOI: 10.1163/156854097X00249
 • Kınacıgil, H.T., Soykan, O., Aydın, İ. & Gül, B. (2013). Orta Ege Denizi paraketa avcılığında yemin av verimine etkisi üzerine araştırma. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Kesin Raporu, Proje No: 2009/SÜF/025, Bornova/İzmir.
 • Kınacıgil, H.T., Aydın, İ., Soykan, O. & Sağlam, C. (2015). Orta Ege Denizi paraketa avcılığında hedef dışı av ve hedef dışı avı azaltmaya yönelik olarak farklı iğne uygulamaları. TÜBİTAK-TOVAG 213O269 no’lu proje raporu, 45s.
 • Lokkeborg, S. (1989). Longline bait: fish behavior and the influence of attractant release rate and bait appearance. (Dr. Sci. Thesis). Department of Fisheries Biology University of Bergen, Norway. 25 pp
 • Løkkeborg, S. (1990). Reduced catch of under-sized cod (Gadus morhua) in longlining by using artificial bait. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 47 (6), 1112-1115. DOI: 10.1139/f90-128
 • Lokkeborg, S. (1991). Fishing experiments with an alternative longline bait using surplus fish products. Fisheries Research, 12(1), 43-56. DOI: 10.1016/0165-7836(91)90048-K
 • Lokkeborg, S., & Bjordal, A. (1992). Species and size selectivity in longline fishing: a review. Fisheries Research, 13, 311-322. doi.org/10.1016/0165-7836(92)90084-7
 • Lokkeborg, S. & Johannessen, T. (1992). The importance of chemical stimuli in bait fishing-fishing trials with pre-soaked bait. Fisheries Research, 14, 21-29. DOI: 10.1016/0165-7836(92)90070-A
 • Lokkeborg, S. (1994). Fish behaviour and longlining. Marine Fish Behaviour in Capture and Abundance Estimation. A. Fernö and S. Olsen (Ed.), Fishing New Books (pp 9-27 pp), London
 • Lokkeborg, S., & Pina, T. (1997). Effects of setting time, setting direction and soak time on longline catch rates. Fisheries Research, 32(3), 213-222. DOI: 10.1016/S0165-7836(97)00070-2
 • Özdemir, S. & Erdem, Y. (2006). Pasif av araçları ile avcılıkta balık davranışları. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23, 467-471.
 • Özdemir, S., Ayaz, A., Gurbet, R. & Erdem, Y. (2006). Farklı büyüklükte kanca ve farklı tipteki yem ile sabah tanı ve gündüz zamanlarında kullanılan dip paraketasının av verimi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknolojisi Dergisi, 2, 405-411.
 • Özdemir, S., Erdem, Y. & Sümer, Ç. (2007). Dip paraketasında kullanılan iki farklı yemin balık davranışları ve av verim yönünden karşılaştırılması. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3 (2), 177-182.
 • Özgül, A., Ulaş, A., Lök, A., Düzbaztılar, F.O. & Metin, C. (2015). A comparison of alternative circle hook (Kahle Hook) and J style hook performance in experimental pelagic longline fishery in Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 15, 19-27. DOI: 10.4194/1303-2712-v15_1_03
 • Öztekin, A., Özekinci, U., Ayaz, A., Cengiz, Ö., Altınağaç, U. & Aslan, A. (2014). Saroz Körfezi’nde (Kuzey Ege Denizi) gelincik (Phycis blennoides B. 1768) balığının ağız açıklığı-boy ilişkisi ve avcılığında kullanılan dip paraketasının seçiciliği. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 31(1), 41-45. DOI: 10.12714/egejfas.2014.31.1.07
 • Piovano, S., Clò, S. & Giacoma, C. (2010). Reducing longline by-catch: The larger the hook, the fewer the stingrays. Biological Conservation, 143, 261-264. DOI: 10.1016/j.biocon.2009.10.001
 • Serafy, J.E., Guillermo, G.A., Diaz, A., Prince, E.D., Orbesen, E.S. & Legault, C.M. (2004). Atlantic blue marlin, Makaira nigricans, and white marlin, Tetrapterus albidus, bycatch of the Japanese pelagic longline fishery, 1960–2000. Marine Fisheries Review, 66, 9–20.
 • Soykan, O. & Kınacıgil, H.T. (2013). Setlining for European Seabass (Dicentrarchus labrax, Linnaeus, 1758); technical features and bait preference. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 30 (2), 45-49. DOI: 10.12714/egejfas.2013.30.2.01
 • Soykan, O., Aydın, İ. & Kınacıgil, H. T. (2016). A preliminary study on the potential use of an alternative bait for demersal longline fishery; Sepietta sp. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 33(2), 163-167. DOI: 10.12714/egejfas.2016.33.2.11
 • Ulaş, A. & Düzbastılar, F.O. (2001). Farklı paragat takımlarının av verimlerinin karşılaştırılması. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18, 175-186.
 • Ward, P., Epe, S., Kreutz, D., Lawrence, E. & Robins, C. (2009). The effects of circle hooks on bycatch and target catches in Australia's pelagic longline fishery. Fisheries Research, 97, 253–262. DOI: 10.1016/j.fishres.2009.02.009
 • Woll A.K., Boje, J., Holst, R. & Gundersen, A.C. (2001). Catch rates and hook and bait selectivity in longline fishery for Greenland halibut at East Greenland, Fisheries Research, 51, 237-246. DOI: 10.1016/S0165-7836(01)00249-1
 • Zar. J. H. (1974). Biostatistical Analysis, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, New Jersey, USA, 620p.
There are 45 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Fisheries Management
Journal Section Articles
Authors

Celalettin Aydın 0000-0001-8993-6013

Project Number TUBİTAK (TOVAG 215O241) ve Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü (2015/SÜF/025)
Publication Date September 15, 2020
Submission Date January 23, 2020
Published in Issue Year 2020Volume: 37 Issue: 3

Cite

APA Aydın, C. (2020). Paraketa balıkçılığında kullanılan farklı yemlerin avcılık performansı ve olta iğnesinde kalma oranı. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 37(3), 293-302. https://doi.org/10.12714/egejfas.37.3.12