Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Marmara Denizi’nde Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846)’in biyolojik özellikleri ve populasyon dinamiği

Year 2020, Volume 37, Issue 3, 275 - 283, 15.09.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.3.10

AbstractParapenaeus longirostris, Marmara Denizi'ndeki kabuklu balıkçılık için değerli bir kaynaktır, bu nedenle bu çalışmada uzunluk-ağırlık ilişkileri, büyüme, ölüm, üreme, stoğa katılım modelleri, yakalanma olasılıkları ve stoğa katılım analizleri belirlenmiştir. 229 örnekleme istasyonunda Eylül 2011 ile Temmuz 2014 arasında algarna ile toplam 36288 adet birey toplanmıştır. Toplam uzunluk (TL), vücut ağırlığı (g) ve karapaks uzunluğu (CL) değerleri sırasıyla 34-175 mm, 0,2 – 28,9 g ve 8 - 41 mm arasında değişmiştir. Karapaks boyu-ağırlık ilişkisi denklemleri sırasıyla dişi, erkek ve tüm cinsiyetler için hesaplanmıştır, W=0.0023×CL2.5, W=0.0029×CL2.43, W=0.0022×CL2.52. Büyüme parametreleri toplam boyda L = 199,5 mm, k = 0,47, t0 = -0,5, karapaks boyunda L = 36.8 mm, k = 0.37, t0 = -0.69 olarak belirlenmiştir. L25, L50 ve L75 değerleri erkekler için 15,15 mm, 16,29 mm, 17.44 mm ve dişiler için 16,62 mm, 18,07 mm, 19,52 mm olarak bulundu. Dişiler için ilk eşeysel olgunluk boyu 27,3 mm CL ve tüm populasyon için sömürülme oranı 0,62 olarak bulundu.


References

 • Abello, P., Abella, A., Adamidou, A., Jukic-Peladic, S. & Maiorano P. (2002). Geographical patterns in abundance and population Structure of Nephrops norvegicus and Parapenaeus longirostris (Crustacea: Decapoda) along the European Mediterranean coasts. Scientia Marina, 66 (2), 125-141.
 • Ardizzone, G.D., Gravina, M.F., Belluscio, A. & Schintu P. (1990). Depth-size distribution pattern of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (Decapoda) in the central Mediterranean Sea. Journal of Crustacean Biology, 10 (1), 139-147. DOI: 10.2307/1548677
 • Baran, İ. & Öztürk, B. (1990). Marmara Bölgesinde Yoğun olarak Bulunan Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) Crustacea: Decapoda Üzerinde Silivri-Tekirdağ Arasındaki Bölgede Stok Çalışmaları. Tubitak Project Report, No VAGH-717, 86 pp.
 • Bayhan, K., Unluer, T., Akkaya, M. (2005). Some biological aspects of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (Crustacea, Decapoda) inhabiting the Sea of Marmara. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29, 853-856.
 • Ben Meriem, S., Fehri-Bedoui, R. & Gharbi, H. (2001). Taille à Maturation et Période de Ponte de la Crevette Rose, Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) de Tunisie. Crustaceana, 74 (1), 39-48.
 • Bhattacharyya, P. K. (1967). Efficient Estimation of a Shift Parameter From Grouped Data. The Annals of Mathematical Statistics, 38 (6), 1770-1787. DOI: 10.1214/aoms/1177698611
 • Bilgin, S., Özen, O., İşmen, A. & Özekinci, U. (2009). Bathymetric distribution, seasonal growth and mortality of the deep-water rose shrimp Parapenaeus longirostris (Decapoda:Penaeidae) in an unexploited stock in Saros Bay, Aegean Sea. Journal of Animal and Veterinary Advance, 8 (11), 2404-2417.
 • Demirci, A. & Hoçsucu H. (2007). Kuzeydoğu Akdeniz’de Derin Deniz Pembe Karidesinin (Parapenaeus longirostris) Populasyon Yapısı ve Yoğunluğu. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3-5 (5-8), 50-55.
 • Dereli, H. (2010). Sığacık Korfezi’nde Dip Trol Ağları İle Yakalanan Derin Su Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris Lucas, 1846)’nin Bazı Biyolojik ve Populasyon Özellikleri. PhD Thesis, Ege University, Turkey, 158 pp.
 • Deval, M. C., Ateş, C., Bök, T. & Tosunoğlu, Z. (2006). The Effect of Mesh Size and Cod End Material on the Mortality and Yield of the Rose Shrimp, Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (Decapoda, Penaeidae) in the Turkish Beam Trawl Fishery. Crustaceana, 79 (10), 1241-1249. DOI: 10.1163/156854006778859533
 • Erten, M. (2009). Marmara Denizi'nde Manyat Avcılığı İle Karides (Parapenaeus longirostris Lucas, 1846) Avcılığının Araştırılması. MSc Thesis, Istanbul University, Turkey, 90 pp.
 • Garcia-Rodriguez, M., Perez Gil, J.L. & Barcala, E. (2009). Some biological aspects of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (Decapoda, Dendrobranchiata) in the Gulf of Alicante (S.E. Spain). Crustaceana, 82, 293-310. DOI: 10.1163/156854009X409108
 • Gayanilo, F. C., Sparre, P. & Pauly, D. (2002). The FAO – ICLARM stock Assessment Tools (FISAT-II) User’s guide. Computerized Information series. FAO, Rome, Italy.
 • FAO (2015). General Fisheries Commission for the Mediterranean. Report of the sixteenth session of the Scientific Advisory Committee. St. Julian’s, Malta, 17–20 March 2014.
 • FAO Fisheries and Aquaculture Report. No. R1102, Rome, 250 pp.
 • Guijarro, B. & Massuti, E. (2006). Selectivity of diamond- and square-mesh codends in the deepwater crustacean trawl fishery off the Balearic Island (western Mediterterranean). ICES Journal of Marine Science, 63, 52–67. DOI: 10.1016/j.icesjms.2005.08.011
 • Guijarro, B., Massuti, E., Moranta, J. & Cartes, J.E. (2009). Short spatiotemporal variations in the population dynamics and biology of the deep water rose shrimp Parapenaeus longirostris (Decapoda: Crustacea) in the western Mediterranean. Scientia Marina, 73, 183-197. DOI: 10.3989/scimar.2009.73n1183
 • Htun Han, M. 1978. The reproductive biology of the dab Limanda limanda (L.) in the North Sea: gonosomatic index, hepatosomatic index and condition factor. Journal of Fish Biology, 13, 369-378. DOI: 10.1111/j.1095-8649.1978.tb03445.x
 • ICES, 2009. Report of the Workshop on crustaceans (Aristeus antennatus, Aristaeomorpha foliacea, Parapenaeus longirostris, Nephrops norvegicus) maturity stages (WKMSC). ICES CM 2009/ACOM, No 46, 77 pp.
 • IRMA–CNR, 1999. Valutazione delle risorse demersali nello Stretto di Sicilia (Mar Mediterraneo) nell’ambito del piano quadriennale 1996–99: rapporto finale vol. 1–2. Gruppo Nazionale Valutazione Risorse Demersali (GRUND), Unità Operativa n° 11, IRMA–CNR, Mazara del Vallo (TP), Italy, 97pp.
 • Kapiris, K., Markovic, O., Klaoudatos, D. & Djurovic, M. (2013). Contribution to the Biology of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the South Ionian and South Adriatic Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 13, 647-656. DOI: 10.4194/1303-2712-v13_4_10
 • Levi, D., Andreoli, M. G. & Giusto, R. M. (1995). First assessment of the Rose Shrimp, Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Central Mediterranean. Fisheries Research, 21 (3-4), 375-393. DOI: 10.1016/0165-7836(94)00298-B
 • Manaşırlı, M. (2008). Babadillimanı Koyu’ndaki (Silifke-Mersin) Derin Su Pembe Karidesinin (Parapenaeus longirostris Lucas, 1846) Biyo-Ekolojik Özellikleri ve Populasyon Dinamiği Parametreleri. PhD Thesis, Cukurova University, Turkey, 125 pp.
 • Mori, M., Sartor, P. & Biagi, F. (2000). Diet of Adult Females of Parapenaeus longirostris (Crustacea, Decapoda) in the Northern Tyrrhenian Sea (western Mediterranean). Atti Società Toscana di Scienze at Naturali, 107, 7-10.
 • Pauly, D. (1984). Fish Population Dynamics in Tropical Waters: A Manual For Use With Programmable Calculators. ICLARM Stud. Rev. 8. 325 p.
 • Pauly, D. & Munro, J.L. (1984). Once More on the Comparison of Growth in Fish and Invertebrates. ICLARM Fishbyte, 2, 21.
 • Pineiro, C. & Sainza, M. (2003). Age estimation, growth and maturity of the european hake (Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)) from Iberian Atlantic waters. ICES Journal of Marine Science. 60, 1086-1102. DOI: 10.1016/S1054-3139(03)00086-9
 • Ragonese, S., Andreoli, M.G., Bono, G., Giusto, G.B. & Rizzo, P. (2002). Overview of the Available Biological Information on Demersal Resources of the Strait of Sicil. Medsudmed Technical Documents, No 2, 6774 pp.
 • Sokal, R.R. & Rohlf, F.J. (1987). Introduction to biostatistics. New York Freeman, 352 pp.
 • Sparre, P., Ursin, E. & Venema, S.C. (1989). Introduction to tropical fish stock assessment. FA0 Fish Tech Pap, 306/1, 407 pp.
 • Spedicato, M.T., Lembo, G., Silecchia, T.E. & Carbonara, P. 1996. Distribuzione e Biologia di Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) Nel Tirreno Centro-Meridionale. Biolgia Marina Mediterranea, 3, 579-581.
 • Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Dereli, H. & Yapici, S. (2009). Sığacık Körfezi’nde Dip Trol Ağları ile Yakalanan Derin Su Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris Lucas, 1846)’nin Bazı Biyolojik ve Populasyon Özelliklerinin Araştırılması. TUBİTAK Project Report, No 108Y102, 156 pp.
 • TUİK, 2019. Su Ürünleri İstatistikleri Mikro Veri Seti. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Zengin, M. & Tosunoglu, M. (2006). Selectivity of diamond and square mesh beam trawl cod ends for Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (Decapoda, Penaeidae) in the Sea of Marmara. Crustaceana, 79 (9), 1049-1057. DOI: 10.1163/156854006778859713
 • Zengin, M., Polat, H., Kutlu, S., Dinçer, C. & Güngör H. (2004). Marmara Denizi’ndeki Derin Su Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris, Lucas, 1846) Balıkçılığının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. No TAGEM/HAYSUD/2001/09/02/004, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Su Ürünleri Merkez Araştırma Müdürlüğü, Trabzon, 211p.
 • Yazici, M.F. (2004). Karides Avcılığında Kullanılan Algarnaların Av Kompozisyonu ve Hedeflenmeyen Ava Ait Bir Çalışma. MSc Thesis, Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey. 69 pp.

Biological traits and population dynamic of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Marmara Sea, Turkey

Year 2020, Volume 37, Issue 3, 275 - 283, 15.09.2020
https://doi.org/10.12714/egejfas.37.3.10

AbstractParapenaeus longirostris is a valuable resource for the crustacean fisheries in the Marmara Sea, therefore, in this study length-weight relationships, growth, mortality, reproduction, recruitment patterns, the probabilities of capture and per recruit analyses were determined. Total 36288 samples were collected by beam trawl between September 2011 and July 2014 in 229 sampling stations. The total length (TL), body weight (g) and carapace length (CL) values ranged between 34 -175 mm, 0.2 - 28.9 g and 8 - 41 mm, respectively. CL-weight relationship equations were calculated for females, males and combined sexes, respectively, W=0.0023×CL2.5, W=0.0029×CL2.43, W=0.0022×CL2.52. The growth parameters were determined as L=199.5 mm, k=0.47, t0=-0.5 in TL, L=36.8 mm, k=0.37, t0=-0.69 in CL. L25, L50, and L75 values were found to be 15.15 mm, 16.29 mm, 17.44 mm for males and 16.62 mm, 18.07 mm, 19.52 mm for females. The sexual maturity length for females was found 27.3 mm CL and the exploitation rate was found at 0.62 for the whole population.


References

 • Abello, P., Abella, A., Adamidou, A., Jukic-Peladic, S. & Maiorano P. (2002). Geographical patterns in abundance and population Structure of Nephrops norvegicus and Parapenaeus longirostris (Crustacea: Decapoda) along the European Mediterranean coasts. Scientia Marina, 66 (2), 125-141.
 • Ardizzone, G.D., Gravina, M.F., Belluscio, A. & Schintu P. (1990). Depth-size distribution pattern of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (Decapoda) in the central Mediterranean Sea. Journal of Crustacean Biology, 10 (1), 139-147. DOI: 10.2307/1548677
 • Baran, İ. & Öztürk, B. (1990). Marmara Bölgesinde Yoğun olarak Bulunan Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) Crustacea: Decapoda Üzerinde Silivri-Tekirdağ Arasındaki Bölgede Stok Çalışmaları. Tubitak Project Report, No VAGH-717, 86 pp.
 • Bayhan, K., Unluer, T., Akkaya, M. (2005). Some biological aspects of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (Crustacea, Decapoda) inhabiting the Sea of Marmara. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29, 853-856.
 • Ben Meriem, S., Fehri-Bedoui, R. & Gharbi, H. (2001). Taille à Maturation et Période de Ponte de la Crevette Rose, Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) de Tunisie. Crustaceana, 74 (1), 39-48.
 • Bhattacharyya, P. K. (1967). Efficient Estimation of a Shift Parameter From Grouped Data. The Annals of Mathematical Statistics, 38 (6), 1770-1787. DOI: 10.1214/aoms/1177698611
 • Bilgin, S., Özen, O., İşmen, A. & Özekinci, U. (2009). Bathymetric distribution, seasonal growth and mortality of the deep-water rose shrimp Parapenaeus longirostris (Decapoda:Penaeidae) in an unexploited stock in Saros Bay, Aegean Sea. Journal of Animal and Veterinary Advance, 8 (11), 2404-2417.
 • Demirci, A. & Hoçsucu H. (2007). Kuzeydoğu Akdeniz’de Derin Deniz Pembe Karidesinin (Parapenaeus longirostris) Populasyon Yapısı ve Yoğunluğu. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 3-5 (5-8), 50-55.
 • Dereli, H. (2010). Sığacık Korfezi’nde Dip Trol Ağları İle Yakalanan Derin Su Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris Lucas, 1846)’nin Bazı Biyolojik ve Populasyon Özellikleri. PhD Thesis, Ege University, Turkey, 158 pp.
 • Deval, M. C., Ateş, C., Bök, T. & Tosunoğlu, Z. (2006). The Effect of Mesh Size and Cod End Material on the Mortality and Yield of the Rose Shrimp, Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (Decapoda, Penaeidae) in the Turkish Beam Trawl Fishery. Crustaceana, 79 (10), 1241-1249. DOI: 10.1163/156854006778859533
 • Erten, M. (2009). Marmara Denizi'nde Manyat Avcılığı İle Karides (Parapenaeus longirostris Lucas, 1846) Avcılığının Araştırılması. MSc Thesis, Istanbul University, Turkey, 90 pp.
 • Garcia-Rodriguez, M., Perez Gil, J.L. & Barcala, E. (2009). Some biological aspects of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (Decapoda, Dendrobranchiata) in the Gulf of Alicante (S.E. Spain). Crustaceana, 82, 293-310. DOI: 10.1163/156854009X409108
 • Gayanilo, F. C., Sparre, P. & Pauly, D. (2002). The FAO – ICLARM stock Assessment Tools (FISAT-II) User’s guide. Computerized Information series. FAO, Rome, Italy.
 • FAO (2015). General Fisheries Commission for the Mediterranean. Report of the sixteenth session of the Scientific Advisory Committee. St. Julian’s, Malta, 17–20 March 2014.
 • FAO Fisheries and Aquaculture Report. No. R1102, Rome, 250 pp.
 • Guijarro, B. & Massuti, E. (2006). Selectivity of diamond- and square-mesh codends in the deepwater crustacean trawl fishery off the Balearic Island (western Mediterterranean). ICES Journal of Marine Science, 63, 52–67. DOI: 10.1016/j.icesjms.2005.08.011
 • Guijarro, B., Massuti, E., Moranta, J. & Cartes, J.E. (2009). Short spatiotemporal variations in the population dynamics and biology of the deep water rose shrimp Parapenaeus longirostris (Decapoda: Crustacea) in the western Mediterranean. Scientia Marina, 73, 183-197. DOI: 10.3989/scimar.2009.73n1183
 • Htun Han, M. 1978. The reproductive biology of the dab Limanda limanda (L.) in the North Sea: gonosomatic index, hepatosomatic index and condition factor. Journal of Fish Biology, 13, 369-378. DOI: 10.1111/j.1095-8649.1978.tb03445.x
 • ICES, 2009. Report of the Workshop on crustaceans (Aristeus antennatus, Aristaeomorpha foliacea, Parapenaeus longirostris, Nephrops norvegicus) maturity stages (WKMSC). ICES CM 2009/ACOM, No 46, 77 pp.
 • IRMA–CNR, 1999. Valutazione delle risorse demersali nello Stretto di Sicilia (Mar Mediterraneo) nell’ambito del piano quadriennale 1996–99: rapporto finale vol. 1–2. Gruppo Nazionale Valutazione Risorse Demersali (GRUND), Unità Operativa n° 11, IRMA–CNR, Mazara del Vallo (TP), Italy, 97pp.
 • Kapiris, K., Markovic, O., Klaoudatos, D. & Djurovic, M. (2013). Contribution to the Biology of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the South Ionian and South Adriatic Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 13, 647-656. DOI: 10.4194/1303-2712-v13_4_10
 • Levi, D., Andreoli, M. G. & Giusto, R. M. (1995). First assessment of the Rose Shrimp, Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Central Mediterranean. Fisheries Research, 21 (3-4), 375-393. DOI: 10.1016/0165-7836(94)00298-B
 • Manaşırlı, M. (2008). Babadillimanı Koyu’ndaki (Silifke-Mersin) Derin Su Pembe Karidesinin (Parapenaeus longirostris Lucas, 1846) Biyo-Ekolojik Özellikleri ve Populasyon Dinamiği Parametreleri. PhD Thesis, Cukurova University, Turkey, 125 pp.
 • Mori, M., Sartor, P. & Biagi, F. (2000). Diet of Adult Females of Parapenaeus longirostris (Crustacea, Decapoda) in the Northern Tyrrhenian Sea (western Mediterranean). Atti Società Toscana di Scienze at Naturali, 107, 7-10.
 • Pauly, D. (1984). Fish Population Dynamics in Tropical Waters: A Manual For Use With Programmable Calculators. ICLARM Stud. Rev. 8. 325 p.
 • Pauly, D. & Munro, J.L. (1984). Once More on the Comparison of Growth in Fish and Invertebrates. ICLARM Fishbyte, 2, 21.
 • Pineiro, C. & Sainza, M. (2003). Age estimation, growth and maturity of the european hake (Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758)) from Iberian Atlantic waters. ICES Journal of Marine Science. 60, 1086-1102. DOI: 10.1016/S1054-3139(03)00086-9
 • Ragonese, S., Andreoli, M.G., Bono, G., Giusto, G.B. & Rizzo, P. (2002). Overview of the Available Biological Information on Demersal Resources of the Strait of Sicil. Medsudmed Technical Documents, No 2, 6774 pp.
 • Sokal, R.R. & Rohlf, F.J. (1987). Introduction to biostatistics. New York Freeman, 352 pp.
 • Sparre, P., Ursin, E. & Venema, S.C. (1989). Introduction to tropical fish stock assessment. FA0 Fish Tech Pap, 306/1, 407 pp.
 • Spedicato, M.T., Lembo, G., Silecchia, T.E. & Carbonara, P. 1996. Distribuzione e Biologia di Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) Nel Tirreno Centro-Meridionale. Biolgia Marina Mediterranea, 3, 579-581.
 • Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Dereli, H. & Yapici, S. (2009). Sığacık Körfezi’nde Dip Trol Ağları ile Yakalanan Derin Su Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris Lucas, 1846)’nin Bazı Biyolojik ve Populasyon Özelliklerinin Araştırılması. TUBİTAK Project Report, No 108Y102, 156 pp.
 • TUİK, 2019. Su Ürünleri İstatistikleri Mikro Veri Seti. Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.
 • Zengin, M. & Tosunoglu, M. (2006). Selectivity of diamond and square mesh beam trawl cod ends for Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) (Decapoda, Penaeidae) in the Sea of Marmara. Crustaceana, 79 (9), 1049-1057. DOI: 10.1163/156854006778859713
 • Zengin, M., Polat, H., Kutlu, S., Dinçer, C. & Güngör H. (2004). Marmara Denizi’ndeki Derin Su Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris, Lucas, 1846) Balıkçılığının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. No TAGEM/HAYSUD/2001/09/02/004, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Su Ürünleri Merkez Araştırma Müdürlüğü, Trabzon, 211p.
 • Yazici, M.F. (2004). Karides Avcılığında Kullanılan Algarnaların Av Kompozisyonu ve Hedeflenmeyen Ava Ait Bir Çalışma. MSc Thesis, Canakkale Onsekiz Mart University, Turkey. 69 pp.

Details

Primary Language English
Subjects Fisheries
Journal Section Articles
Authors

Mukadder ARSLAN İHSANOĞLU> (Primary Author)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
0000-0003-0072-5848
Türkiye


Ali İŞMEN>
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
0000-0003-2456-0232
Türkiye

Supporting Institution Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Project Number TAGEM/HAYSÜD/2011 / 09 / 02 /04
Thanks This study is a part of the Ph.D. thesis as ‘Spatial-Temporal Variations in Population Structure, Abundance and Catch Rates of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in The Sea of Marmara’ and financially supported by TAGEM project no: TAGEM / HAYSÜD / 2011 / 09 / 02 /04. And the authors would like to thanks the staff who helped in the laboratory and the fieldwork.
Publication Date September 15, 2020
Application Date January 21, 2020
Acceptance Date March 17, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 37, Issue 3

Cite

APA Arslan İhsanoğlu, M. & İşmen, A. (2020). Biological traits and population dynamic of Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) in the Marmara Sea, Turkey . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 37 (3) , 275-283 . DOI: 10.12714/egejfas.37.3.10