Research Article
BibTex RIS Cite

A General View to Turkish Fisheries Sector and Expected Improvements in years 2000

Year 2001, Volume: 18 Issue: 3, 593 - 601, 01.09.2001

Abstract

This study is a general evaluation of the fish stocks and fishing, fishing technology, nets, fish finder, coastal, offshore and open sea fisheries in Turkey. In addition, applicability of the objectives and policies according to the Seventh Five-Year Development Plan was taken into account. On the other hand, Turkish fishery was compared to the fishery in the World and in the European Union (EU) towards 2000’s years. Turkey has been trying to be a permanent member of EU for years. So, the studies related to the integration of common fishery policy, application of the standard and more selective fishing gears should be continued. 

Türkiye Balıkçılık Sektörü ve 2000’li Yıllarda Beklenen Gelişmeler

Year 2001, Volume: 18 Issue: 3, 593 - 601, 01.09.2001

Abstract

Bu çalışma, Türkiye’de balık stokları ve avlanma, avlanma teknolojisi, ağlar ve balık bulucular ile kıyı ötesi ve açık deniz balıkçılığı konularının genel bir değerlendirmesidir. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına göre oluşturulan hedef ve politikaların uygulanabilirliği de kapsam dahilindedir. Çalışmada, 2000’li yıllara doğru Türkiye balıkçılığının dünya ve Avrupa Birliği ülkeleri balıkçılığı ile kıyaslaması yapılmıştır. Türkiye’nin yıllardır Avrupa Birliğine daimi üyelik çabası devam etmektedir. Bu nedenle, ortak balıkçılık politikasının entegrasyonu, standart ve daha seçici av araçları ile ilgili çalışmalar sürdürülmelidir.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Uğur ÖZEKİNCİ

Publication Date September 1, 2001
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2001Volume: 18 Issue: 3

Cite

APA ÖZEKİNCİ, U. . (2001). Türkiye Balıkçılık Sektörü ve 2000’li Yıllarda Beklenen Gelişmeler. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18(3), 593-601.