Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Distribution of Acartia grani Sars, 1904 (Copepoda, Crustacea) in Izmir Bay (Aegean Sea)

Year 2002, Volume 19, Issue 3, 473 - 477, 01.09.2002

Abstract

 Acartia grani is reported for the first time in the seas of Turkey. This species, appeared in the period of September 1998 in Izmir Bay, was represented by very small proportions in Copepoda. This coastal form showed a distribution together with and similar to Acartia clausi and Acartia latisetosa which were common in the study area, concentrating in the polluted environments, especially in the harbour zone, while it was in very small number in the clearer regions. However, it was found in low quantities and its contribution to the Acartia population was at very small rate. The two other Acartia species were found to be dominant in the polluted regions. Some morphometric measurements of A. grani specimens were also given. The maximum total lenghts were 1138.5 µm for females and 1064.3 µm for males. A. grani may be a recently introduced species in the area. Any record has been encountered concerning the species in the Aegean Sea and in the Black Sea as well.

İzmir Körfezi’nde (Ege Denizi) Acartia grani Sars, 1904 (Copepoda, Crustacea)’nin Dağılımı

Year 2002, Volume 19, Issue 3, 473 - 477, 01.09.2002

Abstract

Acartia grani, Türkiye denizlerinde ilk kez kaydedilmiştir. İzmir Körfezi’nde Eylül, 1998 döneminde rastlanan bu tür, Copepoda içersinde çok küçük oranlarda temsil edilmiştir. Bu kıyısal form, bölgemizde yaygın olarak bulunan Acartia clausi ve Acartia latisetosa ile bir arada ve benzer bir dağılım göstermiş, daha temiz bölgelerde çok az sayıda bulunurken kirli ortamlarda, özellikle liman bölgesinde, artış göstermiştir. Bununla birlikte, düşük miktarlarda bulunmuş ve Acartia populasyonuna katkısı çok önemsiz düzeyde olmuştur. Diğer iki Acartia türü, kirli bölgelerde dominant olarak bulunmuştur. A. grani bireylerinin bazı morfometrik ölçümleri de verilmiştir. Maksimum total boy dişilerde 1138.5 µm, erkeklerde 1064.3 µm bulunmuştur. A. grani bölgeye son zamanlarda girmiş bir tür olabilir. Bu tür ile ilgili Ege Denizi ve Karadeniz’de de bir kayda rastlanmamıştır. 

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Süleyman MAVİLİ This is me


Tuncay Murat SEVER This is me

Publication Date September 1, 2002
Application Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2002, Volume 19, Issue 3

Cite

APA Mavili, S. & Sever, T. M. (2002). İzmir Körfezi’nde (Ege Denizi) Acartia grani Sars, 1904 (Copepoda, Crustacea)’nin Dağılımı . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 19 (3) , 473-477 . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5024/68336