Research Article
BibTex RIS Cite

Communıty structure of zooplanktonic organisims in Mert, Erikli, Hamam, and Pedina (İğneada/Kırklareli) Lakes

Year 2003, Volume: 20 Issue: 1, 51 - 62, 01.03.2003

Abstract

This study was performed in the Mert which is a lagoon lake and Erikli, Hamam and Pedina which are freshwater lakes, between May 1993 - April 1994 to determine monthly changes of community structure of zooplanktonic organisms and the physicochemical properties of the water. As a result, as an average, in Mert Lake 271919, in Erikli Lake 268105, in Hamam Lake 476679, Pedina Lake 213168 individual/m3 have been found. In these lakes, Rotifera was determined as dominant group while Cladocera was determined to have the least number of individuals in Zooplanktonic organisms. The maximum levels of zooplankton amount in Mert, Erikli and Pedina were determined in the autumn, the minimum levers were found in winter in all of the lakes. The similar physicochemical properties between Mert and Erikli, between Hamam and Pedina lakes respectively were found to be similar, additionally all of the four lakes were determined to be eutrophic. 

Mert, Erikli, Hamam ve Pedina (İğneada, Kırklareli) Göller’inin Zooplanktonik Organizmaların Kommunite Yapısı

Year 2003, Volume: 20 Issue: 1, 51 - 62, 01.03.2003

Abstract

Bu araştırma Mayıs 1993-Nisan 1994 yılları arasında 2 lagün gölü olan Mert, Erikli gölleri ile 2 tatlısu gölü olan Hamam ve Pedina göllerinde aylık periyotlar halinde zooplanktonik organizmaların kommunite yapısını ve bunların suyun fizikokimyasal özellikler ile değişimlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda ortalama olarak Mert gölünde 271919, Erikli gölünde 268105, Hamam gölünde 476679, Pedina gölünde 213168 birey/m3 olarak bulunmuştur. Bu göllerdeki zooplanktonik organizmalar içerisinde de Rotifera dominant grup olarak bulunurken en azda Cladocera bireyleri tesbit edilmiştir. Mert, Erikli, Pedina göllerinde Yazın, Hamam gölünde Sonbaharın zooplankton miktarının maksimuma çıktığı, tüm göllerde de Kış’ın minimuma indiği tesbit edilmiştir. Mert ile Erikli ve Hamam ile Pedina göllerinin birbirlerine benzer fizikokimyasal özelliklere sahip olduğu bulunurken, dört gölün de ötrofik özelikte oldukları tesbit edilmiştir. 

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hüseyin Güher

Publication Date March 1, 2003
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2003Volume: 20 Issue: 1

Cite

APA Güher, H. . (2003). Mert, Erikli, Hamam ve Pedina (İğneada, Kırklareli) Göller’inin Zooplanktonik Organizmaların Kommunite Yapısı. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 20(1), 51-62.