BibTex RIS Cite

The species composition and biomass of zooplankton in lake Gölbaşı (Hatay, Türkiye).

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 163 - 167, 01.03.2006

Abstract

References

 • Akbay, N. 1987. Fitoplankton ve zooplanktonun hacim ve ağırlıklarının (biomass) hesaplanmasında geometrik şekillerinin kullanılması. Devlet Su işleri Yayınları. Ankara.
 • Berzins, B., and B. Pejler. 1987. Rotifer occurence in relation to pH .Hydrobiol., 147: 107-116.
 • Bidder, M.D. 1981. Some consideration on the geographical distribution of Rotifers. Hydrobiol., 85: 209-255.
 • Cirik,S., Gökpınar, Ş., 1999. Plankton Bilgisi ve Kültürü. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları. No:47 Ders Kitabı Dizini No:19.269s.
 • Edmondson, W.T. 1959a. Methods and Equipment in Freshwater Biology. John Wiley and Sons, Inc., New York. Seattle. London.
 • Edmondson, W.T. 1971. A manual on methods for the assesment of secondary productivity in fresh water. IBP Handbook .,17, 358 p.
 • Emir, N. 1994. Zooplankton community structure of Çavuşcu and Eber lakes in Central Anatolia.Acta Hydrochim. Hydrobiol., 22 (6), 280-288.
 • Haberman, J. 1998. Zooplankton of lake Vortsjarv. Limnol., 28(1): 49-65.
 • Harding, J.P., and W.A. Smith. 1974. A key the British Freshwater Cyclopoid and Calanoid Copepods. Freshwater Biol. Ass. Sci. Publ.
 • Herzig, A. 1987. The analysis of planktonic rotifer populations: Aplea for long term investigations. Hydrobiol., 147: 163-180.
 • James G.N., and R.N. Paul. 1966. A guide to the study of freshwater biology. Holden&Day, Inc. San Francisco.
 • Kolisko, R.M., 1974. Plankton Rotifers, Biology and Taxonomy. Die Binengewasser., XXVI/1(Supplement), 144p.
 • Koste, W. 1978a. Rotatoria, Überordnung Monogononta. Die Radertiere Mitteleuropas, I. Textband, Berlin, 670 p.
 • Koste, W. 1978b. II. Die Radertiere Mitteleuropas II. Tafelband, Berlin, 235 p.
 • Marneffe, Y., S. Comblin, and J. Thome. 1998. Ecological water quality assesment of the Bütgenbach lake (Belgium) and its impact on the river Warche using rotifers as bioindicators. Hydrobiol., 387/388: 459-467.
 • Michaloudi, E., M. Zarfdjian, and P. Econormidis. 1997. The zooplankton of Lake Micri Prespa. Hydrobiol., 351: 77-94.
 • Nauwerck, A. 1963. The relation between zooplankton and phytoplankton in lake Erken. Symb Bot Ups., 17: 1-163.
 • Round, F.E. 1973. The Biology of algae. 2nd ed. Edward Arnold ,London.
 • Saksena, N.D. 1987. Rotifer as indicators of water quality. Acta Hydroch Hydrobiol., 15: 481-485.
 • Sladecek, V. 1983. Rotifers as indicators of water quality, Hydrobiol., 100: 169-201.
 • Telesh, I.V. 1986. Comparative effectiveness of methods of counting planctonic rotifers. Scripta Tecnica., 101-104.
 • Willen, T. 1959. The phytoplankton of Gorwalm, a bay of lake Malaren. Oikos. 10: 241-274.
 • Williamson, E., and M.N. Buttler. 1986. Predation of rotifers by the suspension
 • feeding calonoid copepod Diaptomus pallidus. Limnol.Oceonogr., 3(2): 393- 402.

Gölbaşı Gölü'nün Zooplankton Tür Kompozisyonu ve Biyoması (Hatay, Türkiye).

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 163 - 167, 01.03.2006

Abstract

Gölbaşı gölünün zooplankton faunası Mayıs 2001-Nisan 2002 tarihleri arasında 2 istasyondan alınan örneklerde incelendi. Gölbaşı gölünün zooplanktonunu başlıca Cladocera, Copepoda ve Rotifera grupları oluşturmaktadır. Teşhis edilen 27 türün dağılımı ise; Cladocera (2), Copepoda (2) ve Rotifera (23)’dür. Bir yıllık çalışma sırasında baskın grup Rotifera oldu. Rotifera’nın en yüksek sayısı ise Mayıs 2001’de 2. istasyonda gözlendi. Copepoda’ya ait türler bazı aylar dışında bulunmasına rağmen, Cladocera türleri sadece Kasım 2001’de 1.istasyonda gözlendi. Rotifera Mayıs 2001’de 2. istasyonda en yüksek biyomas değerine sahipti. Gölbaşı gölü zooplanktonik organizmaların mevsimsel dağılımlarından dolayı mezotrofik-ötrofik karakteristiğe sahiptir. Buna karşılık ötrofikasyon indeks değerinden dolayı mezotrofik karakteristiğe sahiptir. Bu nedenle gölün tropik durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için göl suyunun fiziksel ve kimyasal analizlerinin yürütülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir

References

 • Akbay, N. 1987. Fitoplankton ve zooplanktonun hacim ve ağırlıklarının (biomass) hesaplanmasında geometrik şekillerinin kullanılması. Devlet Su işleri Yayınları. Ankara.
 • Berzins, B., and B. Pejler. 1987. Rotifer occurence in relation to pH .Hydrobiol., 147: 107-116.
 • Bidder, M.D. 1981. Some consideration on the geographical distribution of Rotifers. Hydrobiol., 85: 209-255.
 • Cirik,S., Gökpınar, Ş., 1999. Plankton Bilgisi ve Kültürü. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları. No:47 Ders Kitabı Dizini No:19.269s.
 • Edmondson, W.T. 1959a. Methods and Equipment in Freshwater Biology. John Wiley and Sons, Inc., New York. Seattle. London.
 • Edmondson, W.T. 1971. A manual on methods for the assesment of secondary productivity in fresh water. IBP Handbook .,17, 358 p.
 • Emir, N. 1994. Zooplankton community structure of Çavuşcu and Eber lakes in Central Anatolia.Acta Hydrochim. Hydrobiol., 22 (6), 280-288.
 • Haberman, J. 1998. Zooplankton of lake Vortsjarv. Limnol., 28(1): 49-65.
 • Harding, J.P., and W.A. Smith. 1974. A key the British Freshwater Cyclopoid and Calanoid Copepods. Freshwater Biol. Ass. Sci. Publ.
 • Herzig, A. 1987. The analysis of planktonic rotifer populations: Aplea for long term investigations. Hydrobiol., 147: 163-180.
 • James G.N., and R.N. Paul. 1966. A guide to the study of freshwater biology. Holden&Day, Inc. San Francisco.
 • Kolisko, R.M., 1974. Plankton Rotifers, Biology and Taxonomy. Die Binengewasser., XXVI/1(Supplement), 144p.
 • Koste, W. 1978a. Rotatoria, Überordnung Monogononta. Die Radertiere Mitteleuropas, I. Textband, Berlin, 670 p.
 • Koste, W. 1978b. II. Die Radertiere Mitteleuropas II. Tafelband, Berlin, 235 p.
 • Marneffe, Y., S. Comblin, and J. Thome. 1998. Ecological water quality assesment of the Bütgenbach lake (Belgium) and its impact on the river Warche using rotifers as bioindicators. Hydrobiol., 387/388: 459-467.
 • Michaloudi, E., M. Zarfdjian, and P. Econormidis. 1997. The zooplankton of Lake Micri Prespa. Hydrobiol., 351: 77-94.
 • Nauwerck, A. 1963. The relation between zooplankton and phytoplankton in lake Erken. Symb Bot Ups., 17: 1-163.
 • Round, F.E. 1973. The Biology of algae. 2nd ed. Edward Arnold ,London.
 • Saksena, N.D. 1987. Rotifer as indicators of water quality. Acta Hydroch Hydrobiol., 15: 481-485.
 • Sladecek, V. 1983. Rotifers as indicators of water quality, Hydrobiol., 100: 169-201.
 • Telesh, I.V. 1986. Comparative effectiveness of methods of counting planctonic rotifers. Scripta Tecnica., 101-104.
 • Willen, T. 1959. The phytoplankton of Gorwalm, a bay of lake Malaren. Oikos. 10: 241-274.
 • Williamson, E., and M.N. Buttler. 1986. Predation of rotifers by the suspension
 • feeding calonoid copepod Diaptomus pallidus. Limnol.Oceonogr., 3(2): 393- 402.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mustafa Türkmen

Mehmet Naz

Z. Mete Dinler

Publication Date March 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 1

Cite

APA Türkmen, M. ., Naz, M. ., & Dinler, Z. M. . (2006). Gölbaşı Gölü’nün Zooplankton Tür Kompozisyonu ve Biyoması (Hatay, Türkiye). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 163-167.