BibTex RIS Cite

Water quality of Hasan stream (Erzin-Hatay) and its montly variations.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 149 - 154, 01.03.2006

Abstract

Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 149 - 154, 01.03.2006

Abstract

Bu çalışmada, kaynağı Osmaniye ili sınırları içerisinde olan ve sık ormanlık alandan geçerek Hatay ili Dörtyol ilçesinde İskenderun körfezine dökülen Dörtyol ve Payas ilçelerinin içme suyunu karşılayan Hasan Çayı’nın bazı su kalitesi özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Mayıs 2003’te başlanmış olup su kalitesi parametrelerinden pH, çözünmüş oksijen, sıcaklık, tuzluluk, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), toplam alkalinite ve sertlik, amonyak, nitrit, nitrat, fosfat, sülfit, sülfat, klor, potasyum, sodyum, silisyum ve askıda katı madde (AKM) değerleri 12 ay boyunca aylık olarak incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda Hasan Çayı su kalitesi parametrelerinin aylara göre değişimleri belirlenmiş olup ayrıca mevcut su kalitesi durumu alabalık gibi soğuk su türlerinin yetiştiriciliği için uygun olduğu görülmüştür

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Yalçın Tepe

Alpaslan Ateş

Ekrem Mutlu

Yalçın Töre

Publication Date March 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 1

Cite

APA Tepe, Y. ., Ateş, A. ., Mutlu, E. ., Töre, Y. . (2006). Hasan Çayı (Erzin-Hatay) Su Kalitesi Özellikleri ve Aylık Değişimleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 149-154.