Research Article
BibTex RIS Cite

Antalya Körfezi’nden Avlanan Barbunya Balığı (Mullus barbatus L., 1758)’nın Büyüme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 113 - 118, 01.03.2006

Abstract

Bu çalışmada Antalya Körfezi’nden avlanan Barbunya balığı (Mullus barbatus L., 1758)’nın büyüme özellikleri incelenmiştir. Şubat 2002-Ağustos 2003 tarihleri arasında yakalanan 368 adet barbunya balığının I-VI yaşları arasında dağılım gösterdiği II. ve III. yaş grubunun populasyonun çoğunluğunu oluşturduğu tespit edilmiştir. İncelenen örneklerin % 44,29’unu dişi, % 55,70’ini erkek bireyler oluşturmaktadır. Barbunya bireylerinde total boylar 8,8-22,3 cm ve total ağırlıklar ise 7,2-135,2 g arasında değişmiştir. Von Bertalanffy büyüme denklemlerine ait büyüme parametreleri dişiler için, L∞=30,3, W∞=336,5, k=0,104, to=-4,465 b=3,077, erkekler için L∞= 24.2, W∞= 182.5, k= 0.105, t0 = -5.618 ve b= 3.321 olarak bulunmuştur. Populasyonda ortalama kondisyon 1,14 ± 0,20 olup, yaşlara göre değişim göstermiştir

An Investigation on the growth properties of red mullet (Mullus barbatus L., 1758) in Antalya Bay

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 113 - 118, 01.03.2006

Abstract

In this study 368 red mullet individuals captured during January 2002-August 2003 from Gulf of Antalya and properties of growth and were estimated. The age composition of red mullet population have been changed between 0-VI, II. and III. age group have been formed majority of population. The population was composed of 44.29 % females and 55.70 % males. The total length and total weights of red mullet samples varied from 8.8-22.3 cm and 7.2-135.2 g. Growth parameters, belong to von Bertalanffy growth equations have been found for females and males respectively. L∞=30.3, W∞=336.5, k=0.104, to=-4.465 and b=3.077; L∞=24.2, W∞=132.5, k=0.105, to=-5.618 and b=3.321.

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ayşe Taşlı

Meltem Pehlivan

Yasemin Kaya

Publication Date March 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 1

Cite

APA Taşlı, A. ., Pehlivan, M. ., & Kaya, Y. . (2006). Antalya Körfezi’nden Avlanan Barbunya Balığı (Mullus barbatus L., 1758)’nın Büyüme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 113-118.