Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Antalya Körfezi’nden Avlanan Barbunya Balığı (Mullus barbatus L., 1758)’nın Büyüme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 113 - 118, 01.03.2006

Abstract

Bu çalışmada Antalya Körfezi’nden avlanan Barbunya balığı (Mullus barbatus L., 1758)’nın büyüme özellikleri incelenmiştir. Şubat 2002-Ağustos 2003 tarihleri arasında yakalanan 368 adet barbunya balığının I-VI yaşları arasında dağılım gösterdiği II. ve III. yaş grubunun populasyonun çoğunluğunu oluşturduğu tespit edilmiştir. İncelenen örneklerin % 44,29’unu dişi, % 55,70’ini erkek bireyler oluşturmaktadır. Barbunya bireylerinde total boylar 8,8-22,3 cm ve total ağırlıklar ise 7,2-135,2 g arasında değişmiştir. Von Bertalanffy büyüme denklemlerine ait büyüme parametreleri dişiler için, L∞=30,3, W∞=336,5, k=0,104, to=-4,465 b=3,077, erkekler için L∞= 24.2, W∞= 182.5, k= 0.105, t0 = -5.618 ve b= 3.321 olarak bulunmuştur. Populasyonda ortalama kondisyon 1,14 ± 0,20 olup, yaşlara göre değişim göstermiştir

An Investigation on the growth properties of red mullet (Mullus barbatus L., 1758) in Antalya Bay

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 113 - 118, 01.03.2006

Abstract

In this study 368 red mullet individuals captured during January 2002-August 2003 from Gulf of Antalya and properties of growth and were estimated. The age composition of red mullet population have been changed between 0-VI, II. and III. age group have been formed majority of population. The population was composed of 44.29 % females and 55.70 % males. The total length and total weights of red mullet samples varied from 8.8-22.3 cm and 7.2-135.2 g. Growth parameters, belong to von Bertalanffy growth equations have been found for females and males respectively. L∞=30.3, W∞=336.5, k=0.104, to=-4.465 and b=3.077; L∞=24.2, W∞=132.5, k=0.105, to=-5.618 and b=3.321.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ayşe TAŞLI


Meltem PEHLİVAN


Yasemin KAYA

Publication Date March 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 1

Cite

APA
TAŞLI, A. ., PEHLİVAN, M. ., & KAYA, Y. . (2006). Antalya Körfezi’nden Avlanan Barbunya Balığı (Mullus barbatus L., 1758)’nın Büyüme Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 113-118.