BibTex RIS Cite

A new fish species for the Northern Aegean Sea Fauna; Aulopus filamentosus (Bloch, 1792).

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, - , 01.03.2006

Abstract

References

 • Akşıray, F., 1954. Türkiye deniz balıkları tayin anahtarı [A key to marine fishes of Turkey]. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 277 pp. [in Turkish].
 • Akşıray, F., 1987. Türkiye deniz balıkları ve tayin anahtarı [Marine Fishes of Turkey and a key to species]. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, İstanbul, 811 pp. [in Turkish].
 • Akyüz, E., 1957. Observations on the Iskenderun red mullet (Mullus barbatus) and its environment. GFCM Proceedings and Technical Papers, 4(38), 305-326.
 • Avşar, D., Çiçek, E., 1999. A New Species Record For The Central and Eastern Mediterranean; Sphoeroides cutaneus (Günther, 1870) (Pisces: Tetraodontidae). OEBALIA, vol. XXV. N.S. : 17-21 pp.
 • Avşar, D., Çiçek, E., 2000. A New Lessepsian Immigrant For The Cilician Basin In Eastern Mediterranean; Flying Fish (Exocoetidae: Parexocoetus mento (Valenciennes, 1846). OEBALIA, Vol. XXVI: 89-95 pp.
 • Bilecenoğlu, M., Taşkavak, E., Mater, S., Kaya, M., 2002. Zootaxa-113. Checklist of the marine fishes of Turkey. 194 pp. Magnolia pres- Auckland, New Zealand.
 • Fischer, W., Bauchot, M.-L. & Schneider, M., 1987. Fiches FAO dίidentification des espèces pour les besoins de la pêche. Mèditerranèe et mer Noire. Zone de pêche 37. FAO and EEC, Rome, 761-1530.
 • Froese, R. and Pauly, D. [eds]. 2000. Fishbase. World Wide Web electronic publication. <http://www.fishbase.org>. (20 September 2000).
 • Geldiay, R., 1969. İzmir Körfezinin başlıca balıkları ve muhtemel invasionları [Important fishes found in th Bay of Izmir and their possible invasions]. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Monografileri, İzmir, 135 pp. [in Turkish].
 • Hemida, F., Diatta, Y., Golani, D., Ben Souissi, J., Guelorget, O., Capape, C., 2004. On the occurrence of the Monrovian surgeonfish, Acanthurus monroviae Steindachner, 1876 (Osteichthyes: Acanthuridae) off the coast of Algeria (southern Mediterranean). Acta Adriat., 45 (2): 181-185.
 • ITIS (Integrated Taxonomic Information System), (2005, December 06). Homepage. <//www.itis.usda.gov/itis/index.html>.
 • Kocataş, A., Bilecik, N., 1992. Ege Denizi ve Canlı Kaynakları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bodrum, Seri A, Yayın No. 7, 88p.
 • Mater, S. & Meriç, N., 1996. Deniz balıkları [Marine fishes]. In: Kence, A., Bilgin, C.C. (Eds), Türkiye Omurgalılar Tür Listesi, Nurol Matbaacılık A.S., Ankara, 129-172. [in Turkish].
 • Mater, S. & Bilecenoğlu, M. 1999. Türkiye deniz balıkları [Marine fishes of Turkey]. In: Demirsoy, A. (Ed), Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası, Meteksan Matbaası, Ankara, 790-808. [in Turkish].
 • Sulak, K. J., 1984. Aulopidae. P. 403-404 in P.J.P. Whitehead, M. – L. Bauchot, J. – C. Hureau, J. Nielsen and E. Tortonese (eds.) Fishes of th North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Paris. Vol. 1.
 • Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.-L., Hureau, J.-C., Nielsen, J. & Tortonese, E., (eds.) 1984-1986 Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Paris, 1473 pp.

Kuzey Ege Denizi Kıyıları İçin Yeni Bir Balık Türü; Aulopus filamentosus (Bloch, 1792).

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, - , 01.03.2006

Abstract

Bu çalışmada, Ege Denizi balık faunasının dağılımına katkı sağlamak amacıyla yeni bir kayıt verilmektedir. Örnek, Şubat 2005 tarihinde, Kuzey Ege Denizi Babakale kıyılarında ticari avdan elde edilmiştir. Ege Denizi’ndeki türün dağılım alanı, İzmir kıyılarından Kuzey’de Babakale kıyılarına kadar genişlemiştir. Çalışmada, türün morfolojik özellikleri ile yüzgeç formülleri ayrıntılı olarak çıkarılmıştır

References

 • Akşıray, F., 1954. Türkiye deniz balıkları tayin anahtarı [A key to marine fishes of Turkey]. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 277 pp. [in Turkish].
 • Akşıray, F., 1987. Türkiye deniz balıkları ve tayin anahtarı [Marine Fishes of Turkey and a key to species]. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, İstanbul, 811 pp. [in Turkish].
 • Akyüz, E., 1957. Observations on the Iskenderun red mullet (Mullus barbatus) and its environment. GFCM Proceedings and Technical Papers, 4(38), 305-326.
 • Avşar, D., Çiçek, E., 1999. A New Species Record For The Central and Eastern Mediterranean; Sphoeroides cutaneus (Günther, 1870) (Pisces: Tetraodontidae). OEBALIA, vol. XXV. N.S. : 17-21 pp.
 • Avşar, D., Çiçek, E., 2000. A New Lessepsian Immigrant For The Cilician Basin In Eastern Mediterranean; Flying Fish (Exocoetidae: Parexocoetus mento (Valenciennes, 1846). OEBALIA, Vol. XXVI: 89-95 pp.
 • Bilecenoğlu, M., Taşkavak, E., Mater, S., Kaya, M., 2002. Zootaxa-113. Checklist of the marine fishes of Turkey. 194 pp. Magnolia pres- Auckland, New Zealand.
 • Fischer, W., Bauchot, M.-L. & Schneider, M., 1987. Fiches FAO dίidentification des espèces pour les besoins de la pêche. Mèditerranèe et mer Noire. Zone de pêche 37. FAO and EEC, Rome, 761-1530.
 • Froese, R. and Pauly, D. [eds]. 2000. Fishbase. World Wide Web electronic publication. <http://www.fishbase.org>. (20 September 2000).
 • Geldiay, R., 1969. İzmir Körfezinin başlıca balıkları ve muhtemel invasionları [Important fishes found in th Bay of Izmir and their possible invasions]. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Monografileri, İzmir, 135 pp. [in Turkish].
 • Hemida, F., Diatta, Y., Golani, D., Ben Souissi, J., Guelorget, O., Capape, C., 2004. On the occurrence of the Monrovian surgeonfish, Acanthurus monroviae Steindachner, 1876 (Osteichthyes: Acanthuridae) off the coast of Algeria (southern Mediterranean). Acta Adriat., 45 (2): 181-185.
 • ITIS (Integrated Taxonomic Information System), (2005, December 06). Homepage. <//www.itis.usda.gov/itis/index.html>.
 • Kocataş, A., Bilecik, N., 1992. Ege Denizi ve Canlı Kaynakları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bodrum, Seri A, Yayın No. 7, 88p.
 • Mater, S. & Meriç, N., 1996. Deniz balıkları [Marine fishes]. In: Kence, A., Bilgin, C.C. (Eds), Türkiye Omurgalılar Tür Listesi, Nurol Matbaacılık A.S., Ankara, 129-172. [in Turkish].
 • Mater, S. & Bilecenoğlu, M. 1999. Türkiye deniz balıkları [Marine fishes of Turkey]. In: Demirsoy, A. (Ed), Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası, Meteksan Matbaası, Ankara, 790-808. [in Turkish].
 • Sulak, K. J., 1984. Aulopidae. P. 403-404 in P.J.P. Whitehead, M. – L. Bauchot, J. – C. Hureau, J. Nielsen and E. Tortonese (eds.) Fishes of th North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Paris. Vol. 1.
 • Whitehead, P.J.P., Bauchot, M.-L., Hureau, J.-C., Nielsen, J. & Tortonese, E., (eds.) 1984-1986 Fishes of the North-eastern Atlantic and the Mediterranean. UNESCO, Paris, 1473 pp.
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ali İşmen

Çiğdem Yığın

Fikret Çakır

Publication Date March 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 1

Cite

APA İşmen, A. ., Yığın, Ç. ., & Çakır, F. . (2006). Kuzey Ege Denizi Kıyıları İçin Yeni Bir Balık Türü; Aulopus filamentosus (Bloch, 1792). Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1).