BibTex RIS Cite

Algal Anti-oxidans.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 85 - 89, 01.03.2006

Abstract

References

 • Benzer F., S.T. Ozan, 2003. Fasciola hepaticaile Enfekte Koyunlarda Lipid Peroksidasyonu, Antioksidant Enzimler ve Nitrik Oksit Düzeyleri, Turk J Vet Anim Sci, 27: 657-661.
 • Brown M.R., M. Mular, I. Miller, C. Farmer, C. Trenerry, 1999. The vitamin content of microalgae used in aquaculture. J Appl.Phycol., 11: 247-255.
 • Chan K.M., E.A. Decker, 1994. Endogenous skeletal muscle Antioxidants, Crictical Revievs in Food Sciences and Nutrition, 34: 403.
 • Frel B. 1994. Natural Antioxidants in Human Health and Disease, Academic Press.
 • Guérin M., M.E. Huntley, M. Olaizola, 2003. Haematococcus astaxanthin, health and nutritional applications. Trends in Biotechnology, 21: 210-216.
 • Gökpınar, Ş., Göksan, T. (2002) Doğanın süper karotenoidi: astaksantin, Agro-Endüstri Ar-Ge Proje Pazarı, 30-31 Mayıs, s. 31, İzmir (Tebliğ).
 • Gökpınar, Ş., Göksan, T., Durmaz, Y. (2001) PUFA (çok doymamış yağ asitleri) kaynağı olarak mikroalgler, XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-6 Eylül, Cilt II, s. 779-785, Hatay (Tebliğ).
 • Harman D., 1956. A theory based on free radicals and radiation chemistry. J Gerontol, 11: 298-300.
 • Hilmi Ş., 1994. Oksidanlar ve antioksidanlar. THTDrg, 48:1-2,44-49.
 • Johnson E.A., W.A. Schroeder, 1996. Microbial carotenoids. Advances in Biochem. Engineering/Biotechnology 53: 119–178.
 • Kazanç M.B, 1997. Antioksidan Vitaminler. Sendrom, Temmuz; 14-22.
 • Keleş F., 1992. Antioksidan vitaminlerin Sağlığa Etkileri. Gıda Sanayii, Sayı:50; 49-51.
 • Lichtenthaler H.K., 1987. Chlorophylla and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes. Methods in Enzymology, 148: 350-382.
 • Mallick N., F.H. Mohn, 2000. Reactive Oxygen species: response of algal cells. J. Plant Physiol. 157: 183-193.
 • Martin K.R., J.C. Barret, 2002. Reaktive oksijen species as double-edged swords in cellular processes:low-dose cell signaling versus high-dose toxicity. Hum.Exp.Toxicol.21: 71-75.
 • Martin G.M., S.N. Austad, T.E. Johnson, 1996. Genetic analysis of aging: role of oxidative damage and environmental stresses. Nat. Genet. 13: 25-34.
 • Matsukava R., M. Hotta, Y. Masuda, M. Chihara, I. Karube, 2000. Antioxidants from carbon dioxide fixing Chlorella sorokiniana. J Appl.Phycol.,12: 263-267.
 • Matsukawa R., E. Dubinsky, E. Kishimoto, Y. Masaki, T. Takeuchi, M. Chihara, Y. Yamamoto, E. Niki, I. Karube, 1997. A comparison of screening methods for antioxidant activity in seaweeds. J Appl.Phycol. 9: 29-35.
 • Murthy K.N.C., A. Vanitha, J. Rajesha, M.M. Swamy, P.R. Sowmya, G.A. Ravishankar, 2005. In vivo Antioxidant activity of carotenoids from Dunaliella salina - a green microalga. Life Sci. 76: 1381-1390.
 • Roberto G., M.T. Baratta, D M. Biondi, V. Amico, 2001. Antioxidant activity of extracts of the marine algal genus Cystoseira in a micellar model system . J Appl.Phycol. 13: 403-407.
 • Schwartz J.L., 1996. The dual roles of nutrients as antioxidants and prooxidants: Their effects of tumor cell growth. J.Nutr. 126: 1221S- 1227S.
 • Siefermann-Harms, 1985. Carotenoids in photosynthesis 1.Location in photsynthetic membranes and light harvesting function. Biochim.Biophys. Acta 811: 325-355.
 • Tee E.S., 1992. Carotenoids and Retinoids in Human Nutrition, Crictical Reviews in Food Science and Nutrition, 31: 103.
 • Tojo K., A.C. Lee, 1989. Skin penetration of vitamin C and E. J.Soc.cosmet. Chem. 40: 119-125.
 • Torzillo, G., Goksan, T., Faraloni, C., Kopecky, J. and Masojídek, J. (2003) Interplay between photochemical activities and pigment composition in an outdoor culture of Haematococcus pluvialis during the shift from the green to red stage, Journal of Applied Phycology 15, 127-136.
 • Wei Y.H., C.Y. Pang, 2005. The Role of Mitocondria in human aging process. Biotech International, 17: 8-13.

Algal Antioksidanlar.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 85 - 89, 01.03.2006

Abstract

Organizmada, oksijen kullanımı sırasında eşlenmemiş elektron içeren atom veya moleküller oluşur. Serbest radikaller adı verilen bu moleküller hayati öneme sahip hücre elemanlarından elektron çalarak eşlenir, böylece hücre zarı ve hücre yapısını bozar. Serbest radikallerin oluşumu, yağlı diyetler, sağlıksız beslenme, sigara, ilaç tedavileri, alkol tüketimi, radyasyon, böcek ilaçları ve çevre kirliliği gibi nedenlerle başlamakta ve artmaktadır. Serbest radikaller bağışıklık sistemi zayıflatarak çeşitli hastalıklara yol açarlar ve erken yaşlanmaya katkıda bulunurlar. Antioksidanlar yardımıyla hücre koruyucu tedavi, dejeneratif hastalıklardan korunmada önemlidir. Pek çok araştırma antioksidanların serbest radikalleri nötralize ederek hücrelerin zarar görmesine engel olduklarını ortaya koymuştur. Fotosentetik mikroalg hücreleri antioksidan özelliklere sahip yararlı pek çok metabolitin önemli bir kaynağıdır. Yüksek oranda protein, vitaminler, yağ asitleri ve diğer pek çok kıymetli besinleri içeren mikroalgler, insanlar tarafından sağlıklı gıda desteği olarak tüketilmekte ve bu neden ile dünya pazarlarında önemli bir arza sahiptir. Son yıllarda yürütülen araştırmalar daha çok alglerden kıymetli algal metabolitlerin elde edilmesine yönelmiştir. Örneğin siyanobakteriler ve kırmızı alglerden elde edilen fikobiliproteinler, anti-kanser ajanlar, Chlorella ve Dunaliella’dan elde edilen beta-karoten, diatome’lerden elde edilen ksantofiller, gene diyatome’ler ve kriptofitlerden elde edilen PUFA’lar (EPA, DHA, ARA, LA), Haematococcus’dan elde edilen astaksantin gibi kimyasallar ve farmasötikleri kıymetli algal metabolitler arasında sayabiliriz. Mikroalgler tarafından üretilen bu bileşiklerin metabolizma üzerinde güçlü antioksidan etkiye sahip olması ve insan sağlığına olan olumlu etkileri, bu ürünlerin değerini arttırmaktadır. Bu çalışmada serbest radikallerin insan vücudunda yarattığı zararlı etkiler değerlendirilmiş, bu etkileri önleyen antioksidanların ve özellikle de algal antioksidanların önemi vurgulanmıştır

References

 • Benzer F., S.T. Ozan, 2003. Fasciola hepaticaile Enfekte Koyunlarda Lipid Peroksidasyonu, Antioksidant Enzimler ve Nitrik Oksit Düzeyleri, Turk J Vet Anim Sci, 27: 657-661.
 • Brown M.R., M. Mular, I. Miller, C. Farmer, C. Trenerry, 1999. The vitamin content of microalgae used in aquaculture. J Appl.Phycol., 11: 247-255.
 • Chan K.M., E.A. Decker, 1994. Endogenous skeletal muscle Antioxidants, Crictical Revievs in Food Sciences and Nutrition, 34: 403.
 • Frel B. 1994. Natural Antioxidants in Human Health and Disease, Academic Press.
 • Guérin M., M.E. Huntley, M. Olaizola, 2003. Haematococcus astaxanthin, health and nutritional applications. Trends in Biotechnology, 21: 210-216.
 • Gökpınar, Ş., Göksan, T. (2002) Doğanın süper karotenoidi: astaksantin, Agro-Endüstri Ar-Ge Proje Pazarı, 30-31 Mayıs, s. 31, İzmir (Tebliğ).
 • Gökpınar, Ş., Göksan, T., Durmaz, Y. (2001) PUFA (çok doymamış yağ asitleri) kaynağı olarak mikroalgler, XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 4-6 Eylül, Cilt II, s. 779-785, Hatay (Tebliğ).
 • Harman D., 1956. A theory based on free radicals and radiation chemistry. J Gerontol, 11: 298-300.
 • Hilmi Ş., 1994. Oksidanlar ve antioksidanlar. THTDrg, 48:1-2,44-49.
 • Johnson E.A., W.A. Schroeder, 1996. Microbial carotenoids. Advances in Biochem. Engineering/Biotechnology 53: 119–178.
 • Kazanç M.B, 1997. Antioksidan Vitaminler. Sendrom, Temmuz; 14-22.
 • Keleş F., 1992. Antioksidan vitaminlerin Sağlığa Etkileri. Gıda Sanayii, Sayı:50; 49-51.
 • Lichtenthaler H.K., 1987. Chlorophylla and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes. Methods in Enzymology, 148: 350-382.
 • Mallick N., F.H. Mohn, 2000. Reactive Oxygen species: response of algal cells. J. Plant Physiol. 157: 183-193.
 • Martin K.R., J.C. Barret, 2002. Reaktive oksijen species as double-edged swords in cellular processes:low-dose cell signaling versus high-dose toxicity. Hum.Exp.Toxicol.21: 71-75.
 • Martin G.M., S.N. Austad, T.E. Johnson, 1996. Genetic analysis of aging: role of oxidative damage and environmental stresses. Nat. Genet. 13: 25-34.
 • Matsukava R., M. Hotta, Y. Masuda, M. Chihara, I. Karube, 2000. Antioxidants from carbon dioxide fixing Chlorella sorokiniana. J Appl.Phycol.,12: 263-267.
 • Matsukawa R., E. Dubinsky, E. Kishimoto, Y. Masaki, T. Takeuchi, M. Chihara, Y. Yamamoto, E. Niki, I. Karube, 1997. A comparison of screening methods for antioxidant activity in seaweeds. J Appl.Phycol. 9: 29-35.
 • Murthy K.N.C., A. Vanitha, J. Rajesha, M.M. Swamy, P.R. Sowmya, G.A. Ravishankar, 2005. In vivo Antioxidant activity of carotenoids from Dunaliella salina - a green microalga. Life Sci. 76: 1381-1390.
 • Roberto G., M.T. Baratta, D M. Biondi, V. Amico, 2001. Antioxidant activity of extracts of the marine algal genus Cystoseira in a micellar model system . J Appl.Phycol. 13: 403-407.
 • Schwartz J.L., 1996. The dual roles of nutrients as antioxidants and prooxidants: Their effects of tumor cell growth. J.Nutr. 126: 1221S- 1227S.
 • Siefermann-Harms, 1985. Carotenoids in photosynthesis 1.Location in photsynthetic membranes and light harvesting function. Biochim.Biophys. Acta 811: 325-355.
 • Tee E.S., 1992. Carotenoids and Retinoids in Human Nutrition, Crictical Reviews in Food Science and Nutrition, 31: 103.
 • Tojo K., A.C. Lee, 1989. Skin penetration of vitamin C and E. J.Soc.cosmet. Chem. 40: 119-125.
 • Torzillo, G., Goksan, T., Faraloni, C., Kopecky, J. and Masojídek, J. (2003) Interplay between photochemical activities and pigment composition in an outdoor culture of Haematococcus pluvialis during the shift from the green to red stage, Journal of Applied Phycology 15, 127-136.
 • Wei Y.H., C.Y. Pang, 2005. The Role of Mitocondria in human aging process. Biotech International, 17: 8-13.
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Şevket Gökpınar

Tufan Koray

Eren Akçiçek

Tolga Göksan

Yaşar Durmaz

Publication Date March 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 1

Cite

APA Gökpınar, Ş. ., Koray, T. ., Akçiçek, E. ., Göksan, T. ., et al. (2006). Algal Antioksidanlar. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 85-89.