BibTex RIS Cite

Some biological characteristics of the whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) in the Marmara Sea.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 33 - 37, 01.03.2006

Abstract

References

 • Akar, M. 1997. Statistics, (in Turkish). Çukurova Üniv. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, Çukurova Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 17, Adana, Türkiye, 362 s.
 • Anonim. www.yalovacevre.gov.tr (Erişim Tarihi: 2004).
 • Avşar, D. 1998. Fisheries Biology and Population Dynamics, (in Turkish). Çukurova Üniv. Su Ürünleri Fakültesi Ders Kitabı, Çukurova Üniversitesi Matbaası, Adana, Türkiye, 303 s.
 • Çiloğlu, E. 1997. Vertically Distribution and Population Parameters of Whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) on the East coasts of Trabzon, (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 58 s.
 • Dehnik, T.V. 1973. The Ichthyoplankton of the Black Sea, Kiev: Naukova dumka, In Russia, p. 234.
 • DİE, 1985. Fisheries Statistics, (in Turkish). T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın No: 1129, 18 s.
 • DPT, 2001. Fisheries and Special Commission Report of Fisheries Industry, (in Turkish). T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın No: DPT:2575-ÖİK:588, Ankara, Türkiye, 158 s.
 • Erdem, Ü., T. Kırgız, H. Güher ve C. Türeli. 1994. Some Biological Characteristics of of Rudd (Scardinius erythropthalmus L., 1758) and Crucian carp (Carassius carassius L., 1758) Living in Hamam Lake (Kırklareli), (in Turkish). XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Hidrobiyoloji Seksiyonu, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye, s. 122-128.
 • Gamble, R. and J. Messtorff. 1964. Age Determination in the Whiting (Merlangius merlangus L.) by Means of the Otoliths, Journal du Conseil, 28, p. 393-404.
 • İşmen, A. 1995. The Biology and Population Parameters of the Whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) in the Turkish Coast of the Black sea, Ph.D. Thesis, The Middle East Technical University Marine Biology and Fisheries, İçel, Turkey, p. 182.
 • Metin, G. ve H.T. Kınacıgil. 2001. The Sectioning Technique in Age Determination by Otolith, (in Turkish). Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, 18, 1-2, s. 271-277.
 • Özdamar, E. ve O. Samsun. 1995. Estimation of Some Population Dynamics Parameters of the Whiting (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) in the Samsun Bay, (in Turkish). Ondokuz Mayıs Üniv. Fen Dergisi, Samsun, Türkiye, 6, (1), s. 128-140.
 • Özdemir, F. ve Ü. Erdem. 1999. Some Biological Characteristics of Pike- perch Population (Stizostedion lucioperca L.; 1758) in the Lake of Seyhan Dam, (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, Türkiye, 43 s.
 • Özütok, M. 1999. Determination of Reproducing, Growing and Mortal Rates of Common ponyfish (Leiognathus klunzingeri) and Scaldfish (Arnoglossus laterna) Populations in the Yumurtalık Bay, (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, Türkiye, 82 s.
 • Polat, N. ve A. Gümüş. 1996. Ageing of Whitting (Merlangius merlangius euxinus, Nord. 1840) Based on Broken and Burnt Otolith, Fisheries Research, 28, p. 231-236.
 • Samsun, N. 1996. The Research on the Estimation of Some Parameters of Whiting (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Caught by the Bottom Trawlers in the Area of Sinop (Black Sea) from the Viewpoint of Fishery Biology, (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, Türkiye, 43 s.
 • Samsun, O., E. Özdamar ve O. Aral. 1993. Investigation of the Whiting (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Caught by the Bottom Trawlers in the Area of Middle Black Sea from the Viewpoint of Fishery Biology, (in Turkish). I. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5-7 Ekim, İzmir.
 • Samsun, O. 1995. Investigation of the Whiting (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Caught by the Bottom Trawlers in the Fisheries Catching Term of 1991-1994 from the Viewpoint of Fishery Biology, (in Turkish). Süleyman Demirel Üniv. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Sayı:4, Isparta, Türkiye, s. 273-282.
 • Türeli, C. ve Ü. Erdem. 1997. The Growth Performance of Red Mullet (Mullus barbatus Linnaeus,1758) and Brushtooth Lizardfish (Saurida undosquamis (Richardson,1848) from the Coastal Region of Adana Province (İskenderun Bay, Turkey, (in Turkish). Tübitak, Tr. J. of Zoology, Ankara, 21, s. 329-334.
 • Uysal, A. 1990. Biology and Population Dynamics of Whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) in the Area of East Black Sea (Sinop-Hopa), (in Turkish). Doktora Tezi, T.C. İstanbul Üniv. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 65 s.
 • Yüce, R. 1998. Fish Living in Turkey Seas, Marmara Üniv. Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Araştırma Uygulama Merkezi, Yayın No: 1, İstanbul, Türkiye, s. 294-295.

Marmara Denizi Mezgit (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Bazı Biyolojik Özellikleri.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 33 - 37, 01.03.2006

Abstract

Bu araştırmada, Marmara Denizi’nden avlanan mezgit (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) balığının OcakAralık 2003 tarihleri arasında; yaş, boy ve ağırlık dağılımları ile yaş-boy, yaş-ağırlık, boy-ağırlık ilişkileri, kondisyonu ve üreme özellikleri üzerinde çalışılmıştır. İncelenen 920 adet dişi ve erkek bireye ait kondisyon faktörü (K) değeri ortalama 0.746 olarak bulunmuştur. Mezgit balığında allometrik bir büyüme olduğu; yaş-boy, yaş-ağırlık ve boy-ağırlık arasında pozitif ve kuvvetli bir ilişkinin varlığı saptanmıştır. İncelenen balıkların I-V. yaşlar arasında dağılım gösterdiği; birey sayısının I. ve II. yaş gruplarında fazla olduğu belirlenmiştir. Boy-ağırlık ilişkisi W=0.005L3.14 olup, toplam ölüm oranı % 66.9 olarak hesaplanmıştır. Mezgit balığının üremesinin yıl boyunca devam ettiği ve Kasım-Ocak ile Mart-Nisan aylarında maksimum düzeye ulaştığı saptanmıştır

References

 • Akar, M. 1997. Statistics, (in Turkish). Çukurova Üniv. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, Çukurova Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 17, Adana, Türkiye, 362 s.
 • Anonim. www.yalovacevre.gov.tr (Erişim Tarihi: 2004).
 • Avşar, D. 1998. Fisheries Biology and Population Dynamics, (in Turkish). Çukurova Üniv. Su Ürünleri Fakültesi Ders Kitabı, Çukurova Üniversitesi Matbaası, Adana, Türkiye, 303 s.
 • Çiloğlu, E. 1997. Vertically Distribution and Population Parameters of Whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) on the East coasts of Trabzon, (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 58 s.
 • Dehnik, T.V. 1973. The Ichthyoplankton of the Black Sea, Kiev: Naukova dumka, In Russia, p. 234.
 • DİE, 1985. Fisheries Statistics, (in Turkish). T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın No: 1129, 18 s.
 • DPT, 2001. Fisheries and Special Commission Report of Fisheries Industry, (in Turkish). T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın No: DPT:2575-ÖİK:588, Ankara, Türkiye, 158 s.
 • Erdem, Ü., T. Kırgız, H. Güher ve C. Türeli. 1994. Some Biological Characteristics of of Rudd (Scardinius erythropthalmus L., 1758) and Crucian carp (Carassius carassius L., 1758) Living in Hamam Lake (Kırklareli), (in Turkish). XII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Hidrobiyoloji Seksiyonu, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye, s. 122-128.
 • Gamble, R. and J. Messtorff. 1964. Age Determination in the Whiting (Merlangius merlangus L.) by Means of the Otoliths, Journal du Conseil, 28, p. 393-404.
 • İşmen, A. 1995. The Biology and Population Parameters of the Whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) in the Turkish Coast of the Black sea, Ph.D. Thesis, The Middle East Technical University Marine Biology and Fisheries, İçel, Turkey, p. 182.
 • Metin, G. ve H.T. Kınacıgil. 2001. The Sectioning Technique in Age Determination by Otolith, (in Turkish). Ege Üniv. Su Ürünleri Dergisi, 18, 1-2, s. 271-277.
 • Özdamar, E. ve O. Samsun. 1995. Estimation of Some Population Dynamics Parameters of the Whiting (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) in the Samsun Bay, (in Turkish). Ondokuz Mayıs Üniv. Fen Dergisi, Samsun, Türkiye, 6, (1), s. 128-140.
 • Özdemir, F. ve Ü. Erdem. 1999. Some Biological Characteristics of Pike- perch Population (Stizostedion lucioperca L.; 1758) in the Lake of Seyhan Dam, (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, Türkiye, 43 s.
 • Özütok, M. 1999. Determination of Reproducing, Growing and Mortal Rates of Common ponyfish (Leiognathus klunzingeri) and Scaldfish (Arnoglossus laterna) Populations in the Yumurtalık Bay, (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, Türkiye, 82 s.
 • Polat, N. ve A. Gümüş. 1996. Ageing of Whitting (Merlangius merlangius euxinus, Nord. 1840) Based on Broken and Burnt Otolith, Fisheries Research, 28, p. 231-236.
 • Samsun, N. 1996. The Research on the Estimation of Some Parameters of Whiting (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Caught by the Bottom Trawlers in the Area of Sinop (Black Sea) from the Viewpoint of Fishery Biology, (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, Türkiye, 43 s.
 • Samsun, O., E. Özdamar ve O. Aral. 1993. Investigation of the Whiting (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Caught by the Bottom Trawlers in the Area of Middle Black Sea from the Viewpoint of Fishery Biology, (in Turkish). I. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5-7 Ekim, İzmir.
 • Samsun, O. 1995. Investigation of the Whiting (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) Caught by the Bottom Trawlers in the Fisheries Catching Term of 1991-1994 from the Viewpoint of Fishery Biology, (in Turkish). Süleyman Demirel Üniv. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Sayı:4, Isparta, Türkiye, s. 273-282.
 • Türeli, C. ve Ü. Erdem. 1997. The Growth Performance of Red Mullet (Mullus barbatus Linnaeus,1758) and Brushtooth Lizardfish (Saurida undosquamis (Richardson,1848) from the Coastal Region of Adana Province (İskenderun Bay, Turkey, (in Turkish). Tübitak, Tr. J. of Zoology, Ankara, 21, s. 329-334.
 • Uysal, A. 1990. Biology and Population Dynamics of Whiting (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) in the Area of East Black Sea (Sinop-Hopa), (in Turkish). Doktora Tezi, T.C. İstanbul Üniv. Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, 65 s.
 • Yüce, R. 1998. Fish Living in Turkey Seas, Marmara Üniv. Doğa Bitkileri ve Su Ürünleri Araştırma Uygulama Merkezi, Yayın No: 1, İstanbul, Türkiye, s. 294-295.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Efsun (göksungur) Atasoy

Ünal Erdem

Mustafa Cebeci

Betül Yerli

Publication Date March 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 1

Cite

APA Atasoy, E. (. ., Erdem, Ü. ., Cebeci, M. ., Yerli, B. . (2006). Marmara Denizi Mezgit (Merlangius merlangus euxinus Nordmann, 1840) Balığının Bazı Biyolojik Özellikleri. Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 23(1), 33-37.