PDF BibTex RIS Cite

The important freshwaters of the Province of Canakkale and pollution sources.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 9 - 15, 01.03.2006

Abstract

References

  • Anonim, 2001.Environmental Condition Report, (in Turkish). Çevre İl Müdürlüğü, Çanakkale.
  • Çakır, F., 2004. A study on the seasonal changes of microbial quality of water and some fish Sarıcay Stream (in Turkish) Yüksek Lisans Tezi. ÇOMÜ. Fen Bil. Ens. Su Ürünleri ABD. Çanakkale.
  • Egemen, Ö., 2000. Environment and water Pollution (in Turkish). Ege Üniv., Su ürünleri Fak. Yayınları. No. 42, İzmir. 120 s.
  • Egemen, Ö., Sunlu, U., 2003. Water Quality (in Turkish) Ege Üniv. Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 14. II.Baskı, 45-48, 64-64, 89-94.
  • Ilgar, R., 2000. A Geographical İnvestifation Of Çanakkale Straits and Their Around Ecosystem, (in Turkish) Doktora Tezi İstanbul Üniv. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü. Denizel Çevre Ana Bilim Dalı. Deniz ve Kıyı Koruma Bilim Dalı, İstanbul, 153.
  • Sağır, S., 2001. Evaluating of Water Quality Of Some Stream and Freshwater In Canakkale Region, (in Turkish), COMÜ, Bitirme Tezi, Su Ürünleri Fakültesi, 35 s.
  • Sağır Odabaşı, S., 2005. Water Quality Resaerach On Sarıcay Stream In Çanakkale Region (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi. Ç.O.M.Ü.Fen Bilim. Enst. Çanakkale. 68 s.
  • Yüksek, Y., 2003. Microbial Investigation of Sarıcay in Çanakkale Region ÇOMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD., (Yüksek Lisans Tezi) Çanakkale, 2003. 55.

Çanakkale İli'nin Önemli İçsuları ve Kirletici Kaynakları.

Year 2006, Volume: 23 Issue: 1, 9 - 15, 01.03.2006

Abstract

Bu çalışmanın amacı Çanakkale ilindeki bazı önemli göl, gölet, akarsu ve baraj göllerinin fiziko-kimyasal özelliklerini önceki yapılan çalışmalardan derlenmesi ve kirleten etmenlerin belirlenmesidir. Çanakkale ilinde çeşitli sektörlere ait 234 adet sanayi tesisi bulunmaktadır. Ayrıca tarımsal amaçlı kullanılan, 338 bin hektar arazide önemli miktarda gübre kullanılmaktadır. Buna ilaveten bazı yerleşim yerlerinde çevre, insan sağlığını ve sucul ekosistemi tehdit eden katı atık ve kanalizasyon problemleri bulunmaktadır. Bu ön çalışmada Çanakkale İli’ndeki iç su kaynaklarının ve kirletici etmenler ve kirlettiği alanlar belirlenerek ileride bölgede yapılabilecek bilimsel araştırmalara yol göstermesi amaçlanmıştır

References

  • Anonim, 2001.Environmental Condition Report, (in Turkish). Çevre İl Müdürlüğü, Çanakkale.
  • Çakır, F., 2004. A study on the seasonal changes of microbial quality of water and some fish Sarıcay Stream (in Turkish) Yüksek Lisans Tezi. ÇOMÜ. Fen Bil. Ens. Su Ürünleri ABD. Çanakkale.
  • Egemen, Ö., 2000. Environment and water Pollution (in Turkish). Ege Üniv., Su ürünleri Fak. Yayınları. No. 42, İzmir. 120 s.
  • Egemen, Ö., Sunlu, U., 2003. Water Quality (in Turkish) Ege Üniv. Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 14. II.Baskı, 45-48, 64-64, 89-94.
  • Ilgar, R., 2000. A Geographical İnvestifation Of Çanakkale Straits and Their Around Ecosystem, (in Turkish) Doktora Tezi İstanbul Üniv. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü. Denizel Çevre Ana Bilim Dalı. Deniz ve Kıyı Koruma Bilim Dalı, İstanbul, 153.
  • Sağır, S., 2001. Evaluating of Water Quality Of Some Stream and Freshwater In Canakkale Region, (in Turkish), COMÜ, Bitirme Tezi, Su Ürünleri Fakültesi, 35 s.
  • Sağır Odabaşı, S., 2005. Water Quality Resaerach On Sarıcay Stream In Çanakkale Region (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi. Ç.O.M.Ü.Fen Bilim. Enst. Çanakkale. 68 s.
  • Yüksek, Y., 2003. Microbial Investigation of Sarıcay in Çanakkale Region ÇOMÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji ABD., (Yüksek Lisans Tezi) Çanakkale, 2003. 55.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Mehmet AKBULUT


Serpil Sağır ODABAŞI


Deniz Anıl ODABAŞI


Ekrem Şanver ÇELİK

Publication Date March 1, 2006
Submission Date December 7, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2006Volume: 23 Issue: 1

Cite

APA Akbulut, M. , Odabaşı, S. S. , Odabaşı, D. A. & Çelik, E. Ş. (2006). Çanakkale İli'nin Önemli İçsuları ve Kirletici Kaynakları. . Ege Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , 23 (1) , 9-15 . Retrieved from http://www.egejfas.org/en/pub/issue/5014/67934